لکه روغن را خیلی راحت با مایع ظرفشویی از شلوار جین پاک کنید

لکه روغن و چربی اگرروی شلوار جین باشد شلوار را کثیف نموده و اعث می شود شلوار جین شما غیر قابل استفاده شود ولی با چند روش ساده می توانید این لکه ها را از روی شلوار خود پاک نموده و مانند روز اول نو و تازه نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر لکه روغن را خیلی راحت با مایع ظرفشویی از شلوار جین پاک کنید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : با روش های ساده ای میشـــه لکـــه های روغن روی شلوار جین رو تمـیـز کرد. روش هایـــی مثــل آب و صابون، آب و نمک و موارد دیـگـه ای که در ایـن مطــلــب توضیــح داده ام.

از بیــن بردن لکه روغن با مایــع ظرفــشویی

اگــر اجازه دهـیـــد چربــی روی شلوار بمـاند تمـیز کردن آن به مراتب سخــت تر می شود. بایـــد به محـض ایـنـــکـــه متوجه لکـــه روغن روی شلوار شدید آن را هر چه زودتر تمـیز کنیـــد.

یک عدد دســـتمال کاغـــذی را برداریـد و با ضربــه روی لکـــه بزنــیـــد تا چربـــی های اضــافه را بگــیـرد. با ایـن کار تمیـز کردن لکـــه روغن آســان تر می شود.

برای از بیـن بردن لکـــه روغن استـفاده از آب گرم بهتـــر است. لگن را از آب گرم پر کنـــیـد و شلوار را داخل آب قرار دهــید.

مقـــداری مایع ظرفــشویی روی لکـــه روغن بریـزیـد. سپــس به مدت ۲ الـــی ۳ دقیقه مایع را با مسواک روی شلوار بمالـید. اگـــر مایع ظرفشویی نداریـد از شامــپو یا مایـع لباســشویی استـــفاده کنـــیـــد.

دوباره لگن را از آب گرم پر کنـــیـــد و شلوار را با آب گرم بشوئید و در نهایـــت شلوار را از بنــد آویزان کنـید تا کاملـــا خشــک شود.

نشـــاسته

این روش راه حل خوبی برای از بین بردن چربــی روی شلوار جین اســـت. چه لکه روغن کهنه باشــد چه جدیـــد. شلوار را روی سطح صافــی قرار دهـیـــد و مقـداری نشــاســته روی لکــه روغن بریزید تا روی لکــه را کامــلا بپوشاند. بعد از یک ساعت با دســـت نشـاستـه ها را از روی شلوار بمــالـیـد و با اســفنــج مرطوب پاک کنید.

اسـپـری مو

اگـــر وقت زیادی برای تمیز کردن شلوار نداریـد روی لکـه روغن کمــی اســپری مو بپـاشیــد. سپس با ماشیـن لبــاسشویی بشوئید و خشک کنـیــد. اسـپری مو تاثیـــر فوری روی لکه ها می گذارد. پس نیاز نیــسـت قبل از شســـتشو چند ساعـت بگــذاریـــد روی لکـه بمـانــد.

نوشابه

کمـی نوشابـه روی لکه بریـــزیـد و بگـــذاریـد ۱ الی ۲ ساعت بمـــاند. سپـــس شلوار را در ماشــین لبـاســشویی بشوئید و خشک کنـیـد. نوشابـه بیـشـتر از ۲ ساعــت نبــاید روی لبـاس بماند چون لکـه ایــجاد می کند.

ژل آلوئه ورا

چنـد دقـیــقـه شلوار را در آب خیس کنیـد. سپــس روی لکــه روغن را با ژل آلوئه ورا بمـالـید. در نهایـت شلوار را در ماشـــیــن لبـــاسشویی بشوئید.

تمـیز کردن لکه روغن شلوار جیـــن سفیـــد

ابتــدا با دســتمــال کاغذی روی لکه ضربه بزنـید. با این کار تمـــیـز کردن لکه روغن روی شلوار راحـــت تر می شود.

مقـداری آب گازدار روی لکـه بریــزیـد. کربـــن آب گازدار بیشتر از آب معمولی در تمیز کردن لکه چربــی موثر است.

نمــک

مقـداری نمــک درشـــت روی لکـه چربی بریزیـــد و با اســـتـفاده از دستمـال کاغـــذی روی آن بمالیـد. اگـــر نمک درشت نداریــد از نشـاســـته یا جوش شیرین اســتــفـاده کنیـــد. ایـــن مواد چربی را به خود جذب می کنــند.

مایع دســـتشویی یا ظرفشویی

مقـداری مایع دستشویی یا ظرفـــشویی روی لکه روغن بریــزید و با اسـتــفاده از دسـتـــمـال کاغـذی روی آن بمـــالید.

در آخـر شلوار را شســتشو داده و از بند آویزان کنیـد تا خشک شود.

لکه روغن را خیلی راحت با مایع ظرفشویی از شلوار جین پاک کنید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.