لیسیدن چوچوله و آلت مردانه تا خوردن پستان و … احادیث و احکام رابطه زناشویی 1

لیسیدن چوچوله و آلت مردانه تا خوردن پستان و … احادیث و احکام رابطه زناشویی  1   2   3

لیسیدن چوچوله و آلت مردانه تا خوردن پستان و ... احادیث و احکام رابطه زناشویی 1

آثار روابط جنــســـی از منـظـــر قرآن

او خدایـــى است كه (همـــه) شمـا را از یك فرد آفریـــد و همــســـرش را نیـــز از جنــس او قرار داد، تا در كنــار او بیــاســاید. سپـــس هنـــگــامى كه با او آمیـزش كرد، حمــلــى سبـك برداشت(اعـراف ،۱۸۹)

غریـــزه جنــسـی از غرایـــزی اســـت که خدای متــعـال درانسان قرار داده است ؛ایـــن غریـــزه ،عطیـــه الهی وامـــری طبــیعـــی وفطــری اسـت .قرآن کریــم ، گرایش زن ومرد را به یکــدیـگـــر ،اقــتـــضای ساختار آدمـی ونخـســتـــین کالــای زیــبـــا وآراســـته دنیوی به حسـاب آورده است: برای مردمـان ،علـاقه به خواســـتنـــی های گوناگون از جمــلــه علاقــه به زنان و……….آراسته شده اسـت. » (آل عمران ،۱۴)در ایــن آیــه واژه شهوت به کار رفـتـــه وچون این واژه به معــنای خواسـتــه شدیــد است می توان گفــت علـــاقه به زن وفرزند شدید اســت (بهـــشـــتــی ،۱۳۸۸،ص ۱۸۴).در مجـموعه آثار (ج،۱۹) شهـــیــد مطــهـری در مورد غریـــزه جنــسی این گونه می گوید:

به هر حال از نظـر اســـلـام علاقــه جنـســى نه تنـــهـــا با معــنویت و روحانیت منافـــات ندارد، بلكــه جزء خوى و خلق انبـیاســـت. رسول اكرم صلـــى الــله علیـــه و آلـه و ائمه اطهار علیهـــم الــسـلـــام، طبق آثـار و روایـــات فراوان كه رسـیده اسـت، محـــبــت و علـــاقه خود را به زن در كمال صراحـت اظـهار مى‏ـــكـــرده‏اند و برعكس، روش كســانى را كه میـــل به رهبــانـــیت پیدا مىــ‏كـــردنـد سخــت تقـــبـــیـــح مى‏نمودنـد (ص۶۲۷).

پیـــامبر اعظـــم (صلــی الله علــیـه و آله و سلـم): هیچ کس دراسـلام ایمــانــش زیــاد نمـی شود مگـــر آن که محبت او به زنان بیشتربـــاشـد .

پیـــامـبــر اعظـــم ( صلی الله علــیه و آله و سلم ) : هر مومنــی که با همـسـرش آمیـــزش نمایــد ، هفتــاد هزار فرشــته بال هایـــشــان را برای آنـــهـا می گســـتـــرانند و رحمـت خدا بر آنـــان نازل می گردد ( مستـــدرک الوسائل ج 14 ص 154 )

امـــام علی ( علـــیـه الــسلـام ) : چون یکـــی از شمــا خواسـت با همــسرش آمـیزش کنـد ، از شتاب کردن در این کار پرهــیز نمایــد که زنـــان نیز نیـازهــایی ( جنـســی ) دارنـــد . (خصـال صدوق)

انــچه چه در مورد آمـیزش جنســی واجـب است :

غسل کردن بعـــد از آمــیـــزش تا قبـــل از خواندن نمــاز

آنــچــه در مورد آمیـزش جنسـی خیـــلـی مســـتــحـب است :

1- مالش ، لیسیـــدن و بازی کردن با پسـتان زن در ابــتــدای آمیـــزش

2-گفـــتـن بســم ا… الـرحــمـــن الـــرحـــیـــم و اعوذ با… من الـــشـــیـــطـــان الرجــیـــم قبــل از آمــیزش

3-کوتاه کردن موهای زائد بدن قبل از آمیزش ( زیــر بغـل ، بالای عورت ، شکـــم و زیر گردن )

4-وضو گرفتـــن قبـــل از آمیــزش

5-شوخی کردن مرد با زن قبـــل از آمــیـزش

6-اســتـــفـــاده از عطر توسط مرد و زن قبـــل از آمیـــزش

7-آرایـش زن قبـل از آمـیـزش اســتـــفـــاده از طلــا توسط زن در حین آمــیزش

8-بازی مرد با آلــت زن در حیـن آمـــیزش

9-بوسیدن زن

10-مکیدن زبان زن

11-آمــیزش در شب اول ماه رمـــضان آمــیزش در شبـهای دوشنـــبــه ، سه شنــبــه ، پنـجشـنـبــه ، جمـعه و ظهــر روز پنجشــنــبــه و عصر روز جمعه

12-خوردن عســل بعــد از آمــیــزش

13-ادرار کردن بعد از آمیــزش

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.