لیندسی لوهان بازیگر لخت هالیوود محجبه شد

بازیگر لخت هالیوود لیندسی لوهان مسلمان شده و محجبه شد او عکس هایی را در فضای مجازی از حجاب خود منتشر نموده است که همه را شگفت زده نمود و سوژه داغ خبرگزاریها شده است وی معروفترین بازیگر زن در هالیوود می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر لیندسی لوهان بازیگر لخت هالیوود محجبه شد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایتدانستن: لیــنـدسی لوهان بازیگر هالیوودی و خوانــنده و مانکـن استاخــیـرا عکـــس هایی از خود منتـــشر می کنـــد که نشـــان می دهدکـــه او مسلمـان شده اســـت او در یکـــی از عکـــس ها یک جلد قرآنـدر دست داشت و در هفتـه مد لنـدن هم با حجاب حضور پیـــدا کردو با طرفــداران مســلـمـــانـــش عکس سلفــی گرفـــت.
لیـــنـدسـی لوهان بازیـــگـــر هالـیوودی

ایـــن بازیـگـر هالیوودی روز گذشـتـه در هفـته مد لندن در حالــی که حجــاب داشت حضور پیدا کردو با طرفداران به خصوص مسلـمــانـش سلــفیـ‌های متـــعـــدد انداخـــت.

با ایـنکــه مدتــی اســـت خبــرمســلــمـــان شدن او مطرح شده، اما هنوز لینـــدســی لوهان چیـــزی را تایــید نکــرده اسـت.

ایــن بازیـــگــر هالــیوودی روز گذشته در هفـــتـــه مد لنــدن در حالــی که حجــاب داشــتحــضور پیــدا کرد و با طرفـــداران به خصوص مسلمانـش سلفــیـ‌ـــهای متعـــدد انـداخت.

در روز‌های آخر هفته مد لنـــدن الـبـتــه مدل‌هــا مد‌ـهــای جدیـد اسـلـامـی و با حجـاب را به نمایش گذاشتـــه بودنـد.


با حجـــاب شدن لیــنــدسی لوهان بازیـگر هالیوودی

بیوگرافـــی کوتاه از لینـدسی لوهان بازیــگر هالیوودی

لیــنــدسـی لوهان به انگلیــســی lindsay lohan در تاریـخ دوم ژوئیه سال ۱۹۸۶ میــلــادی در آمـــریکــا بدنیــا آمــد.لینـــدسی بازیگر خواننـده و مانکــن است. در سال ۲۰۰۷ مجـله ی پلی بوی به لیـنـــدسـی پیـشنـهـاد می دهدکــه در ازای دریـــافت ۷۰۰ هزار دلــار عکــس عریان شده اش را در صفــحــه اول خود منتــشر کند که لیندســـی این پیشـنـــهـاد را نپـــذیرفـــت.

اخــیرا عکـــســـی از لیــنـدسی لوهان منتشر شده که نشان می دهد او در خیابـان های نیویورک در حال قدم زدن و در دســـتـــش یک جلد قرآن اسـت.


بازیــگر هالــیوودی

همچنیــن او در صفحات شخـــصــی اش عکســـی از آیه قرآن به اشتراک گذاشـــته و اعـــلـام کرده استـکه در حال یادگـیری زبان عربـــی است ! ایـــن کار باعـث شد تا عده ایــی گمان بر مسلمــان شدنوی ببــرنـد که هنوز از طرف خود لینـدسی لوهان بصورت رسمــی چیـزی اعــلام نشده اسـت.

حالا بایـد دیــد که انـــتــشــار آیـه قرآنی و در دســت گرفتــن قرآن چه سرانـجامی در زنــدگـــی لیندســـی لوهان دارد.لیندســی لوهان در یک خانواده مذهـــبــی کاتولیک بدنــیـــا آمــده و در مصـــاحــبه ای اعلام کرده بود که از معـــنویتدر زندگــیم فاصلـه گرفــتـم و مشکلات زیــادی ایجــاد کردم حالا وقت تغیــیر در زندگی ام می باشدو بایـــد معــنویات را در زنــدگـی شخـــصی ام تقویت کنــم. در گذشته بارها گفتـــه شد که او یک بودایــی شده اسـتـیا اینکــه به مکـــتـب کابالـا پیوسته است و حالـــا خبـر می رسد که او مسـلـمـــان شده اسـت!

او همـچنــین در صفـــحـه ایـنسـتـــاگــرام خود عکسی از یک آیه قرآن کریـــم را به اشتراک گذاشـــتـــه اســـت.
مسـلمان شدن لینـــدسی لوهان

دیروز لینـــدســـی لوهان، هنــرپیـــشه ۳۰ سالـــه امـریکـایـــی که از ستارگـان جنــجـالی و معــروف نیویورکـی است،تمــام عکـــس هایـــش در اکانـت هایـــش در فضـای مجازی را پاک کرده است. این بازیـگـــر جنجـالـی در بالــایصـفحه خود به انـگلیـسی نوشتـــه شده سلام علیکـــم! با توجه به ایـنکه لیـنـــدســی لوهان سال پیـــش بهنمــاز در اسلـام، ابـراز علاقــه کرده بود و سپـــس با یک قرآن انــگـلیـــســـی در دســت دیـــده شد.

بسیـــاری از طرفــداران ایــن بازیـــگــر فکـــر می کنند او به دین اسلــام گرویده اسـت. از طرف دیــگر او در ماه هایـپیـش با روسری در ترکیه حضور یافــتـه بود. لینـــدســی لوهان از ستاره های معـــروف هالیوودی اسـت کهاین شهرت را از زمانــی که دختربچـــه ای بیـش تر نبود به دســت آورد و مانـند بسـیاری از ستـــارگانی کهدر کودکـی به شهرت بسـیــار و ثروت می رســـنـد، به دلـیــل نابــســـامانی درخــانواده،در سال های نوجوانــی و جوانی دچـار جنجـــال ها و شایـعات فراوانـــی شد.

لیندسی لوهان بازیگر لخت هالیوود محجبه شد + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.