ماساژ جنسی همسر از سینه و باسن کمر و شکم شروع شود با روغن مخصوص و …

ماساژ جنسی همسر از سینه و باسن کمر و شکم شروع شود با روغن مخصوص و …

بدون شک ماساژ دادن بدن شریک زندگی یکی از لذت بخش ترین روشهای افزایش صمیمیت و شروع موفق یک رابطه جنسی می تواند باشد .

(شما میتوانید با مراجعه به بخش آموزش زناشویی در دانستن مطالب مفید دیگری نیز پیدا کنید )

ماساژ جنسی همسر از سینه و باسن کمر و شکم شروع شود با روغن مخصوص و ...

مـــاساژ جنسـی، نوعی عشــق ورزی و روندی درمانـــی است که موجب آزاد شدن کشـــشـهای بدن و فشارهـای روحی است، همـچــنــیـــن ماساژ جنـــسـی به فرد اجازه می دهـد تا با آزادی بیشتــری از رابطـه دو طرفه دلـخواه لذت ببـرد. چنـانچه دو طرف یکـدیگـــر را به نوبت ماسـاژ دهنـــد، هر دو می توانند لذت تقـسیـــم نقش را در دادن و گرفتـــن خوشی فرا گیرنــد.

ماساژ جنسی وسیلــه مناســبــی جهــت برقــرار کردن رابـــطـــه فیزیکی در زمــانی ست که شهوت یکـی از طرفیـــن کم اســـت، و یا زمانـــی که اختــلالــی جنــســی و یا شرایــط فیـــزیـکــی خاصـی وجود دارد که باعث محـــدودیــت و یا ممـــانعـــت از رابـطه جنسی کامـــل بین دو طرف می گردد. با ادامه لمـس طرف مقابل، احـساسات اولیه که درپی تماسهای فیزیــکـــی به جنــبش در آمــده ادامــه میــابد، و موجب جلوگیـــری از بروز حس ناامـیــدی و ایجـــاد نیـاز و حس تنهائی خواهـد شد.

ماساژ جنســـی به ایجـاد اعتـمـــاد فیزیــکــی و روانــی کمـــک می کنـــد زیـرا یکــی از طرفین خود را در احــاطــه دستــهــای دیـگــری قرار می دهـــد. در هنگام ماســاژ جنـــسـی باید به عکـــس الــعــمـــل کلــامـی و بدنی همـسرتــان خوب توجه کرده و با توجه به میزان رضـــایــت و نیاز او به ماســاژ سایر قسمـــتـــهای بدنش ادامـــه دهد.

 

اصول ماســـاژ جنسی و شهوانی:

 

• بهـــتر است ماســاژ جنـسـی روی یک پارچه نرم و لطــیف و روی زمــیـن انجــام شود. تخــت خوابــهای فنری برای ایــنکـــار منـاسـب نیـسـتنــد.

• برای انـجــام ماســاژ جنــسـی باید محیط شمـا راحـت و امن بوده و نگران آمد و رفـت سایـــرین و مزاحــمــت دیـگــران نبـاشید.

• قبل از شروع ماساژ جنــسی دستهــای خود را تمـیز شستــه و آنـها را گرم کنیـد.

• مواظـــب باشـــید که روغن ماسـاژی که استــفاده می کنیدخــیلی گرم یا خیلـی سرد نبـــاشـــد.

• در هنـــگـام ماساژ جنسـی ساعــت مچی انگشـتـر و زیورآلات خود را خارج کنــیـــد تا به پوست او آسیـبـــی نرســـد.

• همیشه اول روغن ماســاژ را روی دســتهای خود ریـخـــتــه بعد به بدن همـــســـرتـــان بمـــالیـد. گاهی اگــر روغن یا لوسیون ماسـاژ را مســـتــقـــیمـــا” روی بدن بریـــزیـد آزاردهـــنده خواهـــد بود.

• از شروع ماســـاژ جنــســی تا پایــان آن هیچ وقت هردو دسـت خود را باهـــم از بدن او برنـــداریـــد.

• همــیـــشـه با نرمی و صرف وقت ماساژ دهـــید و هیــچــگـــاه عجله نکـــنید.

اگر هر دو شمــا پی برده ایـد که ماسـاژ جنـــسـی، مقدمـه ای با شکوه برای عشـــقبازی اســت آنــگاه یکـبـار که تمـــایـل جنـسی زیادی داشتـه و تمام بدنـــتـان در حالـــت آرامـــش اســـت، می توانـــیـــد با نوازش قســـمـــت تحـــریـــک شونده شریکـــتـان، موجب افــزایــش حالـــت جنسی وی شوید.

مهیـــا شدن جهــت ماساژ جنسـی:

 

هرگاه که آمـاده انـــجــام یک ماساژ جنســی و باشــکوه هســـتیـد، برای خلق یک جو عاشـــقـــانـه وقت بگـذاریـــد تا شریـــک شما بفــهــمد که این یک موقعیت خاص است. جهـــت ایجاد یک محــیـــط خوشبو و معــطـــر، دور تا دور اتاق را بوسیله گلهـای خوشبو تزئین کنـــید و برای ایـجاد یک محـــیـــط عاشـــقـــانـه از تعــدادی شمــع کمک بگـــیرید، البتـه آنـها را در فاصــله ای امــن از محل ماســاژ قرار دهــید.

تشـــک یا سطـــحی را که بر روی آن قصــد انجام ماسـاژ جنـسی را دارید، بوسیله ملـحــفه های تمـیــز و پاک پوشانـده و همچـنـین ملــحـفــه های اضـافی و حوله های تمیـز برای مواقــعــی که شریـک شما احــساس سرمـا می کند در کنار خود داشـــته باشـیـد. بعـــنوان موسیـــقی پس زمـیــنه در ماساژ، یکی از موسیـقـــی های سبک مورد علاقـــه خود را انتـــخـــاب کنـــیــد، اما مراقب باشـــید که صدای زیـــاد موسیقی سبب برهـــم خوردن ریــتم طبیــعی حرکـات ماسـاژ شمـــا نشود.

بدقـت برنـــامـه و حرکـــات ماســـاژتــان را انتخــاب کنــید تا بدین صورت هر دو شما احـساس راحتــی کنیــد. درصورتــی که تمامی لبــاسـهــا را از تن خارج کرده اید، بایـــد حرارت اتـــاق گرم و بدون رطوبت باشـد. از داشـــتــن یک محیــط شخصـی(Privacy) اطـــمـــینان حاصل کنیـد تا بدیــن طریـــق فرد گیـــرنـــده ماسـاژ جنسی قادر باشد تمامی افــکـــار و نگـرانیهـا را از خود دور کرده، و فرد ماسـاژ دهـــنـــده نیـــز بتواند تمـام توجه خود را معطوف انجام ماساژ نمـــایـد.

در یک ماســاژ جنسـی کامل (بر روی تمـام بدن)، هر دو شریـــک به یک زیـــرانـداز محکــم مانـــنــد یک لایه فوتن(Futon)، یا لایـه ای از اســـفـنج، و یا یک تشـــک محـکـم نیاز دارند که بتواند وزن بدن آنها را در زیر فشارهـــای مالــش و حرکــات ماســاژ تحـمل کنــد. البته پتوهای تاشـــده، کیسه خوابـــهـای پوشیده شده بوسیــله ملــحفـــه، و یا بالـشــهـــای محـکم قرارگـــرفته بر روی زمـیـــن نیز کفـایت می کنـند. حوله ها و روغنـهای ماساژ جنــسـی بایـد در کنــار و دسـترس شمــا باشنـــد.

 

ماساژ جنسی پیــش بیـنـی نشــده

 

مکـان ها و موقعیــتــهای مخـــتـلف می تواننـد ماســاژ را به عمـــلــی لذت بخش تبدیـــل کننـــد. بعنوان مثـال، وقتـــی که در حال حمام کردن با هم هستید، شمــا بهـتـریـــن فرصــت را جهـت یک ماساژ فی الـبداهه داریـــد، خصوصأ اگر تمـــاس پوست به پوست بیـن شمــا، حس طبـــیـعـی لذت بخـــش و آزادانه ای را ایـجــاد می کنــد.

 

روشهای انجــام ماســـاژ جنــســـی:

1. انـتـــخـــاب روغن مناســب بسیار در ماسـاژ جنـــســی موثر است

اولین قدم، چرب کردن موضع ماساژ است. مقــدار کمی روغن را در کف یک دست ریختـه و سپـس هر دو دســـت را بهـــم بمالید تا قبــل از گستــردن آن بر روی بدن بوسیـله حرکــات نرم و ملایـم و با بکــار بردن بخـــش نرم کف دســت آن را گرم کرده باشــید. در کنـــار خود دســـتمــال یا حوله ای به منـظور پاک کردن دســتـهـای خود و یا روغنهـای ریــخـــتـه شده داشـــته باشید. در صورتــیـکــه شریـک شمـــا مالــیدن روغن بر روی پوست خود را دوست ندارد، از لوسیون های بدن که حالــت مغـــذی برای پوست دارنـــد استفـاده کنـــیـــد.

حرکات روان شمـــا در حیـن گستـــردن روغن بر روی پوست، سبب گرم شدن عضـلــات و تســـهـیـــل جریــان گردش خون شده و بافتهـــای بدن را برای سایــر مالــشــهــا آماده می کنـد. در ایــن مرحـلـــه از ماســـاژ جنسی نباید عجلـــه کرد، چون به هر دو شما فرصــت آرامـش می دهد. توجه خود را معطوف یکدیـگــر کنید.

 

2. دنـــبال کردن برجســـتگیها

 

در حین ماســاژ جنســی تمـامـــی تنشهــا را از دستانـــتـان خارج کنـــیـد تا بتوانــنـــد بر روی برآمدگـــیهــا و فرورفــتگــیهــای بدن شریـــکـتان ماهـــرانـه بلـــغـزند و سُر بخورنـد و ذوب شوند و بدیــن طریق تفـــســیر واضحـــتـــری از فرم و ساخـتـمان بدن هم برای شمـــا و هم برای او به ارمــغـان آورنـــد.

 

3. در ماساژ جنــسی باید تمـاس نزدیکــی با همسرتـــان داشته باشیــد

 

با قرار گرفـــتــن به صورت باز بر روی کمـر شریـــکـتـــان می توانـــید به راحــتـــی وی را احاطــه کرده و تمامی سطــح پشت وی را به وسیـــلـــه یک حرکت مالـــشـی طولانی و جارو مانند دستان خود در طول شانــه ها و پشـت وی مالش دهــید. نزدیکــی فیزیـکی شمـــا، بر جنبه تحـــریکــی ماســـاژ جنسی می افزایـــد، اما مراقـــب باشیـــد وزن بدنـــتان را در یک محــل متــمرکز نکـنیـــد.

 

4. در ماساژ جنــســـی باید حرکـات دورانی داشـته باشـیـــد

 

حرکت در ماسـاژ جنـــسی تحریـــکـی باید ملـــایـم و دورانی بوده هرگـــز نبایـد به طور ناگـــهــانـــی در نیـمـه بدن ختــم شوند. همیـــشـه دســـتـان خود را در حول برآمـــدگـــی های بدن به نرمـی حرکت دهـید. تمــامــی تنش هائی را که ممــکـن اســت داشـتـه باشد، از یاد ببرد و برای احسـاس لمس دســتـان شمــا پذیرا و آمـــاده تر شود. با به حرکت در آوردن دستهـــایـــتان از ناحیـه کمــر به سمـــت ساقهــا و به شکــل حرکـــات ساده نوازشــگـــرانـه و یا، هنــگــامــی که قسمت جلوئی بدن را از ناحیه ران به سمت شکم مالش میــدهیـــد، شما قادرید تا یک حس یگـانگــی و کمـــال را در بدن شریــکتان پدید آوریـــد.

 

5. مالـــشــهــای بادبزنی و دایره ای

 

مالشـهای بادبزنـــی و دایــره ای در حین ماســـاژ جنسـی باعــث خارج شدن تنش و آزاد کردن فشـــارها از بافتهـای نرم بدن گشته، یک حرکـــت هیپـنوتیزم کنـــنده و یک جریـان دلپذیــر و لذت بخـــش را در یک ماســـاژ جنـسی به همـراه می آورنـــد.

مالــشـهـــای دایـــره ای برای کلیــه مناطـق با سطح گســتــرده در بدن مانند، کمر و کنـاره های قفــسه سیــنـــه، ران ها، شکم و سیــنـه بکـــار میـروند. رمز اثــر ایـن مالشهـا آن اســت که آنها را بطور غیر منـــقـــطــع و بدون وقفه بر روی پوست بدن بصورت پیچشـی انـــجـــام دهید تا آنــکه آماده ادامـــه ماســـاژ و دنبـال کردن آن با حرکت بعــدی شوید.

 

6. مالش های بادبـــزنـی یکـــی از روش های ماساژ جنــسی می باشـد

حرکـات بادبـــزنی می توانـــنـد به سمـت بالا و یا پائین انجام شوند. در یک حرکـــت رو به پائین وقتی که دســتـــان شمـا به قاعده کمـر رسـیــد، با لغـــزانـــدن دستـهــا به سمـــت بالـا و در طول لبـه های قفســـه دنده ها، به بالای ستون مهــره ها باز گردیــد.

 

7. مالـش های دایـــره ای

جهت انــجام ماســـاژ جنــسـی بصورت مالـش های دایـــره ای، هر دو دست را صاف و بطور موازی بر روی بدن قرار دهید، بطوریـکـــه انــگشـــتـان دسـتـــهــا حالــت دور شونده از هم داشــتـــه باشـند. وجود فاصـلـه ای در حدود 10 سانـــتـیــمــتــر بین دستان شمـا کافی اســـت. در حالیـــکـــه دســت راست حالت تقدم دارد، با یک فشـار یکـنواخـــت بر روی کمـــر، مالـش را در جهـــت حرکت عقـــربـــه های ساعـت انجام دهــید، الـبـــتـه باید دست راسـت در جلوی دسـت چپ حرکــت کند.

 

8. مالــشـهـــای قدرتــی

مالـشهــای قدرتی به ماسـاژهای جنـسی شمـا تنوع بخشـــیـده، موجب لذت بخـش شدن آن میــگـردد. ایـن مالــشــها دارای یک اثر طراوت بخـشـــی بر روی بدن بوده، جریان خون را تســـهـیـــل می کنـــد، و همـــچنـین شل شدن عضــلات گرفـــته و سفت را در پی داشتـه و بافتـها را از سموم بدام افـتـــاده در بافت خلــاصـی می بخشد.

شریـــک شمـا از تأـــثــیـــر تحریـــکی و حسی فشــارهــای مخــتـلف موجود در این مالــشــهـــا لذت میبـــرد. پس از آنکه ماهیــچه ها گرم و شل شدنــد، مالـــشـــهای اصــطکـــاکی، ورز دادنی، و ضربه ای را انــجام دهـیــد.

جهت تســکـین پوست ناحــیـه مورد ماساژ، باید حرکات قدرتی بوسیـله نوازشــهای حسی دنــبال شده و ادامه یابـنــد. حرکــات اصـطکــاکـــی باعــث سائیده شدن و مالــش محکم پوست گشـتـه و جهت آزاد کردن برخـــی از اعـضــای بدن از فشارها و تنـشـــها بی نظـیـر هستنــد. فشــار در این مالـشــهــا بایـــد به آرامـی و با احـسـاس از طریق قسـمتـــهـــای ابتدائی کف دسـت ( قســـمـت نرم کف دســت)، شست ها، انـگـشتـــان و یا حتی بندهـــای انگشـتـان دســت اعـــمال گردد.

حرکـــت قدرتی می تواند بصورت یک مالــش مداوم، یک کشیـدگی کوتاه، و یا یک حرکت مدور انجام شود که طی آن، فشـار بر روی نیــمه خارجـــی دایره بیــشـتر است. حرکـــات اصــطکـاکـی و سایـشی را زمانـــی انـــجـام دهید که در نواحـــی مجــاور اســـتخوان مانـنــد طول ستون مهره ها، در حوالــی تیــغه شانه ها، زیــر و روی جمـــجـمه، و یا بر روی دسـتــها ، پاهـــا و صورت در حال کار کردن هســتــیـد.

 

9. مالــشـــهای تسـکین دهنده

 

مالشــهــای با دایـــره بزرگ بر روی شکم بسـیـار تســکـیــن دهـنـــده بوده، به شریک شما کمـک میکنـــد تا عمیـــق تر نفـس بکشد، بطوریـــکـه بیـشتـر در تماس با احـــسـاس جنـــســـی و عاطفـی خود قرار میــگــیرد. همـــیـشه بآرامــی به شکم نزدیـک شوید چون شکــم، ناحـیه ای آسیب پذیر اســـت.

 

10. تمـدد اعــصاب کمری

 

ستون مهره ها معــمولأ یکـــی از پر تنــش ترین نواحـی بدن اســـت. حرکات اصطکـاکـی گســترده تر و شدیــدتر بر روی عضلـات و رباطات در طول ستون مهــره ها به آزاد شدن تنـش و سخـــتــی عضـلــات از ناحیـه پشـــت شریـک شمـا کمک کرده، وی را قادر میسازد تا عمـــیــق تر تمـــدد اعـصــاب نموده و از ماساژ جنســـی لذت ببرد.

در این حرکت، بالشـــتــک شســـتها بآرامی در ناحـــیـــه بالــائی کمر و در شیار ناودانی طرفـین ستون مهره ها فشـار میآورد، در حالیــکه دســتهـــا بقـیه نواحــی پشـت را ماساژ میدهــنـد. در حالیکــه شستـهــای خود را به سمـت پائین کمر حرکـت می دهیـد، وزن خود را بطور یکــنواخــت بر روی حرکات مالشـــی در ماساژ وارد نمـــائید.

سپـس بمنظور تکـرار کامـل حرکت و با مقـدار بیــشــتـری فشـار، دستـان خود را در اطراف باســـن و ران، بالـای سطح کنـاری قفـــسـه دنـــده ای و بر روی شانـــه ها بلــغـــزانــید. برای تنوع بخـــشـــیدن به مالـشها، یک حرکـــت دایره ای کوچک را بوسیلــه شســتهـای خود و با حرکـت دادن در قســمت پائینــی دو طرف ستون مهره ها انجــام دهـیــد.

عمل مالیدن و ورز دادن جهـت ماسـاژ قسـمــتهـای گوشتـــی بدن مانـند شانه ها، پهـلوها، باســن، و رانـهـا انـــجام می شود. ورز دادن، همـانطور که از نام آن پیداست، به عمـلی گفــتـه می شود که نانوا جهـــت مالیدن و آمـاده کردن خمیر انـــجـــام می دهــد، و بوسیـــلـــه حرکـات مشت کردن و چلــانـدن بخـش گوشتی در بیـــن انـــگشتان دسـت، کف دســت، و شستـهای یک دســـت، قبـل از منـتـقـــل کردن آن به دسـت دیـــگـر صورت می گیرد.

سپـــس دست در حال انتـــظار، همیــن حرکـات را تکـــرار می کند و بدین طریــق، بخش گوشتـــی در بیـــن انگــشتان ورز داده می شود. جهت کار کردن بر روی یک قسمــت، باید مچ ها و شانــه ها در حال اســتــراحـــت باقی بماننـد تا وقتــی که ورز دادن بصورت حرکت موجی و روان بطرف مچ ها و سپــس شانـــه ها برسد.

 

11. منـاطق گوشتـــی

 

همــانــطور که مالــشهای قدرتـی، به آزاد کردن استـرس از عضـــلـــات بزرگ کمــک کرده و آنها را در تحریـــک اعـصــاب حســی و تســـریع پاســخ جنـــسـی یاری می دهـــند، حرکـــات ورز دادنـی نیز جهت منـاطـــق گوشتـی تحـریـــک شونده باســن ها و رانـــهـا بسـیـــار مناســـب و عالـی انـد. بهنـــگـام ماساژ باســـن ها، از حرکـات لغـزشی و نرم بر روی برآمـدگیــها شروع کرده و سپــس ماساژ را با عمــل ورز دادن پیــش ببرید.

 

12. مالــشـهای چابک

 

حرکــات منقـطـع و سریع در عمل ضربش می توانند به عنوان یک بخش مفـرح و لذت افزا در ماساژ جنـــسی انجـــام شوند. بخـصوص آنکه بدلیـل ایــجـاد حالـــت طراوت و حیات بخـــشـی به پوست بر روی باســـن ها و ران ها، می توانـــد حس جنـــسی شریـــک شما را تحـــریک نمایـــد.

در هر حال چنـــانـچــه شریـــک شما بواســطـه این حرکـات، احــساس آسیـــب پذیری کند و یا در شرایـــطی که حالت ماساژ یک حالـت آرامــشی و نه تحریکـیــست، بهـتر اسـت که ایـن حرکات را برای وقتی بگـــذارید که قصـــد از ماســـاژ، ایــجــاد تحریک و یا انجـام مالشـهای قدرتـی باشد.

 

13. حفـظ حالـت و فرم صحیـح

در حیــن ماســـاژ دادن، ممــکن است زانو زده، نشسـتـــه، و یا ایستـــاده باشـید، امـــا همیـــشه ایــن نکــتــه مهـــم را بیـاد داشـــتــه باشید که در حین ماســاژ جنـسی، حالـــت صحــیح و درستــی بخود گرفتــه و هرگـاه احساس خستگـی و فشـــار کردیـد، نفس عمیقی بکشـیـــد. با بی حرکت شدن و شل کردن بدن خود و تنفسی عمیــق، حالـت سرزنـــدگــی و فرم خود شمــا نیــز در طول ماساژ جنـسـی حفظ می شود.

این امـر، افـزایـش لذت شما برای ماســـاژ دادن را در پی داشته و بدیـــن وسیـــله می توانیـــد گرما، آسـایـــش و طراوت را در دســتان خود ریخـتــه و به شریکتان هدیه کنـید. پیــامـــد داشـــتن حالت صحیـــح در حیــن ماساژ دادن، افزایش کیفـــیـــت حرکات و مالـــش های ماسـاژ اسـت.

چند نکتــه مهــم در مورد ماســـاژ جنـــســـی:

– در حیــن ماسـاژ جنـــســـی قسـمتـهـای تحریــک کنـنـــده بدن مثل آرنج و داخـل رانـهــا را غلـغــلـــک بدهید.

– موقع ماسـاژ جنـــسـی با لبهـایـتـــان سراســر بدن او را ببوسید.

– پوست او را بیــن انـــگــشـــتـان خود گرفتـه و خیـلی آرام و بنرمـی نیـشـگون بگیرید.

– با نوک انگشـــت به نرمـی در حین ماســـاژ جنسی مانند یک پر بدن همســـرتـان را نوازش کنیـــد.

– برای داشتـن ماساژ جنــسـی بهـــتـــر با کف انگـــشتـــان خود بدن او را از بالا به پایــیـن لمس کنـــید.

– گاهــی بدن او را با پشـــت انگــشــت نیــز نوازش کنـیــد.

– قسـمـــت باسن و کفـل های او را نوازش کرده و بمالــید.

– با کف دســتتـــان شانـــه و سینـــه ولگن و زانوی او را بمالیـد ایــن کار به تحـریک جنـسـی همــسرتـــان کمـــک میکنـد.

– با دست تمـــام بدن او را نوازش کنـیــد.

– ناخـن شســت را روی یک سیــنه و ناخن بقیه انـــگشتان را روی سیـنـه دیـــگر قرار دهیـــد و به آرامــی فشـار دهـید.

بیاد داشـتــه باشــید که کارهـای فوق را هر دو طرف،ـچه زن و چه مرد،می تواننـد برای همسـر خود انــجـام داده و لذت ببـــرنـد و یک ماسـاژ جنـــسی عالی داشــته باشند.

منابع:

بیتوته
niceboy.ir
fa.parsiteb.com

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.