ماساژ سینه برای بزرگتر شدن | سایز پستان را با ماساژ بزرگتر نمایید

پستان وقتی کوچک باشد می توانید با ماساژ دادن سایزش را بزرگتر نمایید بیشتر خانم ها دوست دارند پستان های بزرگتری داشته باشند با روزی دو باز ماساژ با روغن ماساژ می توانید سایز سینه ها و پستان هایتان را بزرگتر نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ماساژ سینه برای بزرگتر شدن | سایز پستان را با ماساژ بزرگتر نمایید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آیـــا ماسـاژ سیــنه در بزرگ شدن پسـتـان‌ـــهــا موثر است؟
به گزارش سایت دانستن: ایــن یکی از سوالاتــی اسـت که بســیـــاری از مردم در باره آن جسـت و جو میـــ‌ـــکـــنــنــد. برای دادن پاسـخ به ایــن سوال ابتـــدا باید بررسـی کنـــیـــم بافت سینه از چه چیـزی ساخته شده است. سینهـــ‌ها عمـــدتا از بافـت چربـــی تشـکیل شدهــ‌اند. این بافــت در زمان دریـــافــت لمـــس بســیـار تحـــریک پذیــر می‌ـــشود. با ماسـاژ دادن سیــنـــه‌ــهــای خود، در واقع باعـث تحــریک بافــت‌ـــهای پشتــیبـان و در نتیجـه الـــقای گردش خون بیـــشتر به ایـن بافـــتـ‌ــهــا و رسـیدن مواد غذایـــی و اکـــسیــژن به سلول‌ــهــای تشکــیـل دهــنده بافـت آن میـ‌شوید که در نهــایـــت همـــه ایـــن موارد در ایجاد بسیـــاری از اثــرات مثبت مانــند خوش حالتی و فرم سیـــنهـ‌هـا، ایــجاد سفـــتـی و بزرگ شدن آنــ‌ـها تاثیــر گذار هســتنـد. ماساژ سینـه‌هــا همچـــنین باعـث پاســخــ‌ـهـای هورمونی سالـــم و افــزایـــش سطح اکــسی توسیـــن میــ‌ـشود که در بهـــبود خلق و خو نیـز موثر اسـت و به عنوان یکی از عوامل پیش نوازی حین رابـطـــه جنـسـی اهمـــیــت میـ‌یابـد. بنــابر دلـــایـل گفـتـــه شده میـــ‌ـــتوان گفــت که ماساژ دادن سیـــنـهـ‌هــا یکی از روش‌ــهـای تضــمـــینــی افــزایش سایــز آنــ‌ها به شمــار میــ‌ــرود.

سایر فواید ماســاژ سیـنـهـــ‌ ها
با تســریـع انـتشار اکســـی توسین، ماسـاژ سینــهـ‌ـها باعـث تقویت سیـســتم ایمــنـــی بدنـ‌تـــان شده و از ابـــتـــلا به انواع بیمـــاریـــ‌ــهـــا و به خصوص سرطــان سینــه، پیـــدایش علـائم سندرم قبــل از قاعدگـی (PMS) و کیـــستـــ‌ـهـا کمـــک شایــانی میــ‌ــکــنــد. علــاوه بر این ماســـاژ مرتـب سیـنــه‌ـــهـــا، سیـنهـــ‌ـــهـای شفـــاف، قوی و پرحـــجـــم تری برایـــ‌تان فراهم می‌ـــکند، چرا که ماساژ دادن مرتب سیـــنهـ‌ها باعـث رسیـــدن اکســیژن بیشـــتــر به سلول‌هـــا و در نتیـــجـه آن افزایش قدرت و سرعت سم زدایـی از بافـت‌ـــهـای آن میــ‌ـشود.
بر اســاس مطالـعات انجام شده بر روی افرادی که از ایـــن تکنیـــک به صورت مرتب استـفاده کردهـ‌ـــانـد گزارش شده اســـت که ایــن دسته از بانوان، در مورد خودشــان احساس بهـــتری داشــتـه و سطوح اعتــماد به نفـس بالـاتــری را نشان دادنــد. آنـــ‌هــا همچـنـیــن، متوجه بهـبود در ظاهر سینه خود و بهـــبود خلـــق و خو و عمـلـــکرد با آرامش ذهـــن و بدن شدنـد.

همچنین بخوانید :دختران و زنان با این خوراکی ها سایز پستان خود را بزرگ نمایند

روش صحــیـــح ماســاژ سینـــه برای افـزایــش سایز
بایــد توجه داشـــتــه باشید که ماســـاژ را با الـقـــای فشــار قوی و منـاسب و با اسـتفاده از حرکات دست به صورت چرخشــی، به سمــت درون و مرکز بدن و رو به بالا انجام دهید. تکــرار حرکـات برای مدت زمان ۵ تا ۱۰ دقـــیــقه در ستــ‌های یک بار یا دو بار در روز توصیــه می‌ـشود. هنگـــام ماســاژ، گردش خون در ناحیــهـ‌ای که ماسـاژ می‌دهــیثــد افزایش یافته، به ایـن ترتیب غدد پســتـــان تحـــریک شده و تقویت می‌ـشوند. در صورت امکان ماســـاژ را با استـــفاده از روغن ماسـاژ یا کرم پســتــان و پس از پایـان دوش روزانــه خود انجام دهـــیـد. بســـیاری از پمــاد‌ـهــا و کرم‌ـــهـــا برای تقویت مزایـای حاصل از ماســـاژ سینـه وجود دارد که باعث رســـیدن مواد غذایــی مفــیـــد به بافـــت پوست سینه‌ـــها می‌ـشود. ایـن پماد‌ـهـــا همچـــنـــیــن رشد بافتـ‌ـها را تحریــک میـ‌کند تا به سینـه‌هـای شمــا پیـــکــری زیـــبـــاتـــر و ظاهـــری بزرگـتر دهــد.
در ادامـــه میـ‌ـتوانـیـــد مراحل دقـــیق انـــجــام ماسـاژ بزرگ کردن پســـتانـــ‌ــهـــا را به صورت مرحــله به مرحـــلــه بخوانـیـد:

مقداری کرم و یا پمـــاد مخــصوص ماسـاژ بر روی سیـــنه‌هــای خود قرار دهیــد. اسـتـــفاده از ایـن کرمــ‌ــهـــا و یا روغنــ‌ـــهای ماساژ به از بین بردن حس ناخوشایـــند حاصل از اصـطکاک پوست دستــان با ناحیه مورد ماساژ کمــک می‌ـــکنــد. این روغن‌هــا و کرمـ‌ــها باعـث راحـــتـی بیـــشـتـــر شمــا میـ‌شود در حالی که ماسـاژ دادن را لذت بخــش‌ـتــر نیـز می‌کـند.
ماسـاژ را با ایجـــاد فشار قوی توسط کف دستـتــان و روی مرکـــز سیـنهـ‌ها شروع کنـــیــد. ماساژ اطـراف سینه را از بیرون و به سمـــت داخــل دنـبــال کنـیــد. اطـمیـنان حاصـل کنــیـــد که دستــ‌ـــهای خود را از بیرون بدن خود به سمــت وسط و مرکـــز بدن تان حرکــت می‌ـــدهید ایـــن طرز حرکــت به شکل گرفـــتن صحیــح سینهـــ‌هـا در طول زمــان کمک می‌کند. حرکت را با بیســت تکـــرار در هر ست انــجــام دهیـــد.
حرکــت را عوض کرده و ایـن بار دست‌ها را زیر بازو‌ها قرار داده و از زیـر بازوان به سمـت بالا و رو به جهت مرکـز بدن و داخل ماسـاژ را ادامه دهــیـد. این حرکــت به پیــشگـــیــری از افتـادگی سینـهـــ‌ ها کمک کرده و در بهبود افتـــادگـی پســـتـــان‌ــهــا نیــز موثر است. حرکــت را در بیـــست تکرار ادامـــه دهـیـــد.
از هر دو دست برای گرفتــن و بلند کردن سینـه به سمـــت بالا و جلو استـفاده کنـــیـــد و حرکـت را برای هر سیـــنـــه تان در بیست تکرار انجـام دهـــیــد.
مجـددا از کف دسـت هایـتـان برای الـقـای فشــار روی سیـــنـــهـــ‌ــهــا استــفــاده کنیــد، با ایـن تفـــاوت که ایـن بار فشار کمـتــری وارد کرده و از حرکــت دادن سیــنـهـــ‌ــهــا به طرف بالا یا داخل بپـرهـــیزید. این مرحله به بازگشت بافـــتــ‌ـــهــای پستــان به مرحله آرامش کمک می‌کــنــد. حرکـــت را در بیــســـت تکـرار انــجـام دهـیــد.

توصیـــه پایــانی

اگـر می‌ـــخواهــیــد میزان سایـز سینه خود را افــزایـش دهــیـــد، بایـــد ایـــن ماساژ را به طور منظـــم انجام دهــیـــد. اجـــازه دهیــد ایـــن ماساژ بخـشــی از برنـــامــه روزانـــه شما باشـــد، دو بار تکــرار در روز برای اثـربـخـــشــی بهـتـــر منــاسب می‌ـــبـــاشـد. همچـــنــیــن اســـتـفـاده از روغن‌هـــای ماســاژ را فراموش نکـــنــید.

ماساژ سینه برای بزرگتر شدن | سایز پستان را با ماساژ بزرگتر نمایید

لینک مرتبط:

سایز پستان و سینه بزرگ چه تاثیری در زندگی زناشویی دارد

پستان درد پیش از پریود شدن در خانم ها علامت چیست ؟

روش های کاربردی برای بزرگ کردن پستان دختران

سرطان پستان در مردان چه نشانه های دارد

علاقه شدید مردان به خوردن و مالیدن پستان زنان

سرطان بسیار خطرناک برای بانوان سرطان پستان

دختران و زنان با این خوراکی ها سایز پستان خود را بزرگ نمایند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.