متن ها و جملات و کوتاه تبریک مبعث حضرت محمد (ص)

گاچینی از متن ها و جملات و کوتاه تبریک مبعث حضرت محمد (ص) را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این اس ام اس  های کوتاه تبریک مبعث را می توانید در کانال های تلگرامی خود قرار داده و این روز را به دوستان تان در فضای مجازی تبریک بگویید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن ها و جملات و کوتاه تبریک مبعث حضرت محمد (ص) را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

عیــد رسول دو سرا آمـــده

منـــجــی عالم ز حرا آمـده

سیـــد افـلـــاک سلام علیــک

خواجـــه لولاک سلـام علیک

بعـثــت رسول اکـرم مبارک!

~*~*~*~*~*~*~

در آسمـان و زمـــین ایـــن ترانـــه گشته علـم

بخوان به نام خدایـت که آفـــریـــد قلـم

بعـثــت پیامـــبر اکـرم بر پیروان حقــیـــقـی‌ــاش تهـنـیت باد!

~*~*~*~*~*~*~

بعثـت نه این سرور، سرور ولایـت است

مبـعـث نه ایــن چراغ، چراغ هدایت است

خورشــیـد چون ز شرق حرا پرتو افــکنــد

احـــمــد نه این فروغ، فروغ رســالـت اســت!

~*~*~*~*~*~*~

ای تا قیامت جاودان اســـلـام تو آئین تو / ای نقش لبخـــند خدا روی لب خونیـــن تو

دشــمن هم از کف داده دل بر منطــق شیـــرین تو / قرآن و عترت تا ابـد رمـــز بقــای دین تو

~*~*~*~*~*~*~

گر فکر رهـایـــی ز غم و راه نجــاتی

در ایـــن شب پر فیـــض تو خواهــی ثمــراتی

بایـــد که به کوری دو چشــمان حسودان

بر احــمــد و آلش بفرستـــی صلواتــی

عید مبــعث مبــارک!

~*~*~*~*~*~*~

تویی هم مصــطفی و هم محـــمـد

تو را در آسمـان نامنــد احــمد

تو کانون صفا مرد یقینی

تو عین رحـمه للعـــالمــینـی

عیــد مبعــث بر تمام مســلـــمـانــان مبارک باد!

~*~*~*~*~*~*~

از بعـثــت او جهان جوان شد

گیتــى چو بهشت جاودان شد

ایــن عید به اهل دیـــن مبارک

بر جمــلـه مسلمـــیــن مبــارک!

~*~*~*~*~*~*~

سلام بر مبــعث، پیـام خیــزش انسان، از خاک تا افلاک !

سلام بر مبــعــث، انفـــجـار نور و ظهور همه ارزشــ‏ـ‌ــهــا در صحــنه حیات بشر !

روز بعـــثت مبــارک باد!

~*~*~*~*~*~*~

ای پادشــاه عالم عشقت به سینه دارم / در قاب سینـــه خود عکــس مدیـنه دارم

دارم ولایـت تو ، در دل محـــبـت تو / سر مست جام عشقـم ، در شام بعـــثـت تو

بعــثت پیــامبـــر اکــرم (ص) مبارک!

~*~*~*~*~*~*~

زمیــن محـلـه اصـحــاب آسمـــان شده بود

زمـــان مبــشــر جشـــن فرشـتگان شده بود

در آن دمی که تمام فضــای غار حرا

پر از طنیــن صدای بخوان بخوان شده بود

بعــثـــت پیامـــبـر اکرم بر پیروان حقیـــقیـــ‌ـــاش تهنیت باد!

مجــموعه اس ام اس مبــعث پیامـبر اکـرم (ص)

~*~*~*~*~*~*~

وحی شد بر مصطــفی برخیز، اقــرأ باســم ربـــک

ای حبـیـــب من ز جا برخیز، اقرأ باســـم ربـــک

تیـره شد رخســار گیـــتــی، خیره شد دیو تباهـی

چیره شد جهـــل عما برخـــیـز، اقرأ باســـم ربــک

~*~*~*~*~*~*~

از حرا آیات رحمن و رحـیـــم آمــد پدید

با نخـــســـتیـن حرف، قرآن کریـم آمـد پدیـد

صوت ”اقـــرا ء باسم ربـــکـــ” میــ‌رســد بر گوش جان

یا که از غار “حرا” خلـــق عظـــیم آمـــد پدید

بعــثت رسول خدا (ص) مبارک!

~*~*~*~*~*~*~

از عرش بریـن همیــشـه تا دامـــن خاک

پیوسته رســد سروشی از قادر پاک

کای مایـــه امـــیــد دو عالم احمـــد

لولک لما خلــقت الــافلاک!

~*~*~*~*~*~*~

تو اکنون شهر علــم و اجـتهــادی

تو رب الـــنوع شمشیـــر و جهـادی

تو خورشـــیدی شدی در گوشه غار

بر نور تو شد خورشـیــد و مه تار

بتاب و روشنـــی بخــش جهـــان باش

مهیــن پیغـــمبـر آخــر زمان باش

عیـــد پیــامــبری رسول خدا مبـــارک!

~*~*~*~*~*~*~

ای شاه سوار ملـــک هسـتـی

سلطـان خرد به چیــره دستــی

ای ختـم پیـــمــبــران مرســل

حلوای پسین و ملح اول

سر خیـــل تویی و جمـلـه خیـلــند

مقـصود تویی همــه طفـــیــلنـــد

بعثت پیامـــبـر اکرم (ص) مبـــارک باد!

~*~*~*~*~*~*~

هنــگــامـــه عید است و پر اســت از برکـات

آمد ز حرا رسول شیـــریــن حرکات

با خلــق عظـیـــم شد رسول اخلـــاق

بر خلــق خوشش زصدق و ایمان صلوات

بعــثــت نور مبـارک!

~*~*~*~*~*~*~

گر فکــر رهـــایــی ز غم و راه نجـــاتــی

در ایـن شب پر فیـض تو خواهـی ثمـــراتی

باید که به کوری دو چشـــمـــان حسودان

بر احـمـــد و آلش بفرســـتـــی صلواتی

عید مبــعث مبــارک!

~*~*~*~*~*~*~

ای نام تو جانـبـخـــشـ‌تر از آب حیـــات / محـــتاج تو خلــقــی به حیــات و به ممــات

از بعثــت انبـیـاء و ارســال رسل / مقـصود تو بودی، به جمـــالـت صلوات!

~*~*~*~*~*~*~

گل، بوی بهـــشــت را ز احمـــد دارد

این بوی خوش از خالق سرمد دارد

گوینـــد که گل عطــر محــمـــد دارد

نور و شعــف از وجود احـــمــد دارد

بعثت پیـامـبـــر اکرم (ص) مبــارک!

~*~*~*~*~*~*~

پیـامـبــر اکـــرم (صلـــی الـلـه علـــیـه و آلـــه):

تقوای کامــل آن اســت که آنـچـــه را نمــی‌دانی یاد بگیـــری و به آنـــچــه میـــ‌دانی عمـــل کنـی

مبـــعـــث، عیـد شکوفایـــی خوشبوتریـــن گل هستــی، مبـــارک!

~*~*~*~*~*~*~

مبـــعث پیـــامبـر – اس ام اس تبــریـک مبـعـث – اس ام اس عیـد مبـــعـث

در آن هنـگامــهـــ‌ـــها مردی غمین با چشم تر هر شب

به کور نور در غار حرا میــ‌رفـت

همـه شب با غمی سنــگین

به بال مرغ انـدیشـــه

لبـــش خاموش بود ولی سر و پایــش پر فریاد

به فریاد خدایی تا دل بی‌ــانتـها میـ‌رفـــت

تنی لرزان دلـی ترســان

و بیــم از حق تعـالی داشــت

و در آن غار تنــهــایـــی روایـی روشن

از کروبیان عرش اعــلـا داشـت!!

بعـــثــت پیــامـــبـــر اســـلـام (ص) مبـــارک!

~*~*~*~*~*~*~

یا رحـمت للعـالمیـن جبریل میــ‌خواند تو را

ای منـجــی کل بشر بیــرون بیا از این سرا

تو شهـریــار عالـمی تا چند در غار حرا

ای یوسف مصـر وجود از چاه تنهــایـی درآ

مبـعـــث رسول اکرم (ص) مبـارک باد!

~*~*~*~*~*~*~

چه مبـــارک سحری بود و چه فرخنده شبی

که نبی شد پسر آمـــنـــه، ماه عربــی

بعثـــتـی کرد که ابـلــیس طمع کرد به عفو

رحـمتـی کرد که خاموش شود هر غضبــی

عیـــد مبعث بر مســلمــین جهــان مبـارک!

~*~*~*~*~*~*~

از بعــثت او جهان جوان شد

گیتـــى چو بهــشـت جاودان شد

ایـن عید به اهـــل دین مبــارک

بر جمـــلـه مســـلمـیـــن مبـارک!

~*~*~*~*~*~*~

نورانـــی و زیبــاســـت، همـه روی محــمــد

خاتــم شده از بهـره خدا، سوی محـمد

نوری اســـت، به رخــساره دلـــدار

دل داده به سویش ، وفا کوی محــمد

عید مبــعـــث بر شمــا مبــارک!

مجـموعه اس ام اس مبعـــث پیـامـبـر اکرم (ص)

~*~*~*~*~*~*~

ای دل و روح هراسـان شب عید است بیا

طائر روضه رضوان، شب عیــد است بیــا

شب میـــلادی قرآن شب عیـــد اســـت بیــا

که شب حاجت و غفـــران شب عیــد اسـت بیــا

مبعث رسول خدا (ص) مبــارک!

~*~*~*~*~*~*~

سلام بر مبــعــث
عیــد بزرگ نجات از حیرت و سرگـردانــی
عید ختـم ناامـــیـــدی
عیــد تمـــایز عدل و ظلـــم
عید بیـداری و تعهد
و
عید هدایت..!

بعــثـــت پیـامبـــر اکـرم (ص) مبارک باد!

~*~*~*~*~*~*~

ای به راه تو تمــامــی ملــل را دیده

ای که جبریل امیــن دور سرت گردیده

چشـــم عالـم به ره مکــتـب روشنگـر توست

منــجــی کل بشر دیـــن علی پرور توست

بعثـت پیـامـبر (ص) مبارک!

~*~*~*~*~*~*~

مبـعـث، روز برانگـــیــختن خردهـــای دفــن شده

در تابوت خرافـــهـــ‌ــگرایــی و جهـل پیــشگـی،

و روز تولد عاطــفـــه‌ـهای زخــمـــی شده در رقـص

شمشـــیرهای تعــصـب اسـت

عیدتـان مبــارک!

~*~*~*~*~*~*~

پیامبـــر اعظـم (صلی الـلـه علـــیه و آلــه):

دعایی که غایـبــی برای غایـبـی دیـگر کنـد

از همه دعاهـــا زودتــر مستجاب میـشود!

~*~*~*~*~*~*~

جهان بهــشت وصال محمد است امشــب

چراغ ماه، بلـال محـــمد است امـشب

زمــیـن مکـــه گل انداخـــتـه ز بوسه نور

خدیجــه محو جمــال محمد اســت امـــشــب

مبعـــث پیامــبـر اکرم مبـــارک!

~*~*~*~*~*~*~

ستارهــ‌ای بدرخــشـید و ماه مجــلـس شد

دل رمیـده ما را انـــیـــس و مونس شد

نگار من که به مکــتــب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

بعـــثــت پیامبر اکـرم (ص) مبارک باد!

متن ها و جملات و کوتاه تبریک مبعث حضرت محمد (ص)

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.