متن های تبریک میلاد حضرت ابوالفضل عباس

متن های تبریک میلاد حضرت ابوالفضل عباسکه بسیار زیبا و خواندنی می باشند را برایتان در سایت دانستن قرار داده ایم این متن ها بسیار شاد می باشند فرا رسیدن ولادت حضرت ابوالفضل عباس  را به همه عاشقان و شیفتگان ایشان تبریک و شاد باش می گوییم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن های تبریک میلاد حضرت ابوالفضل عباس را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

تــابـــنـده از کواکــب،نور سیادت تو

بادا بادا مبـــارک،جشن ولادت تو

ای که تا صبح محــشــر،ـــبر شام دلــها ماهی

ایّــُـهـــا الــعــبدُ الـــصـــالح،ـــتو مطیـعٌ لّـله هی

ولادت حضرت ابوالفضـل علیــه الــســلام بر شمـــا مبارک

اس ام اس ولادت حضرت ابوالـــفضل الـعـــبـاس (ع)

چارم زمــه شعـــبان قرص قمــری آمـــد

در بیـــت علــی مولا زیبـــا پســری امد

عباس مه والـــا خوش آمـــدی ای مولا

ولادت حضـرت ابوالفضل علیــه الـســلـام بر شما مبـارک

ولادت حضــرت ابوالـفــضل الـــعباس (ع)

جانبــاز با لبــخـنـد زخـــم خویش

خاطــرات خفتــه عبـــاس(ع) را در کربلا بیدار میکند..

ولادت حضـــرت ابوالـفـــضل(ع) و روز جانبـاز مبـــارکـبـاد

جمــلات ولادت حضـــرت ابوالـــفضـل (ع)

وقتی که عبـاس(ع) آمد به دنیـا وقتی که آمـد

آن ماه زیــبا زد بوسه مولا بر دست و رویش

زد بوسه­ای هم بر فرق و مویش یک بار فرمود

آن شیـــر یزدان با درد و آه و با چشــم گریان

این دسـت و بازو در دشت بیــ­آب

یاری رساند برمـرد بی تاب

ولادت حضــرت ابوالـفـضل علیــه الـسـلـام مبـارک

ولادت حضرت ابوالـــفضـــل العـبـاس (ع)

سلــام خدا بر تو ای جانبــاز که زیـــبـــاتــرین فرصت

پرواز را در بال های شکــسـتــه ات می توان یافـت.

ولادت حضرت ابوالفـــضـــل(ع)

و روز جانبـــاز مبارک باد

متن های ولادت حضرت ابوالــفضل (ع)

تو آمــدی و روشنـی روز و شب شدی

از جنـس نور بودی و زهــرا نسب شدی

در قامـــتـــت اگرچــه قيامــت ظهور داشــت

الگوی بنـــدگـی و وقار و ادب شدی

ولادت حضــرت ابوالـــفـــضــل علـیــه الــســـلـام بر شمـــا مبارک

ولادت حضـرت ابوالـفـضــل الــعـــبـاس (ع)

خورشید دمــیـــدُ شامــِ غم باطـــل شد

در خانـــۀ حیـدری دُّــری حاصــل شد

با صوتِ جلی سر بده بانـگــِ صلوات

چون شامِ ولادت ابوفاضـل شد

اس ام اس ولادت حضــرت ابوالـــفـضـل (ع)

در ماذانـــه تکبـــیر به آوای جلی شد

عشـق آمـــدُ محــبوبِ ولیــِ ازلی شد

بگــشای لب اِی شیـــعـــه بهارِ صلوات اســـت

میلادِ پر آوازۀ عبـــاسـِ علـــی شد

ولادت حضــرت ابوالفضــل علیه الـــســـلــام بر شمــا مبــارک

متــن های ولادت حضرت ابوالـفـــضـل (ع)

چارم شعبان شد جهـان گلـــستـــان شد

زمـقدم عبـاس شکوفه باران شد

ماه درخشـان رسیده اسـت

جلوه ی جانان رسیــده است

ولادت حضــرت ابوالفـضـل (ع)

شب جشـن پســـر حیــدر

به ما افتـاد نظـر حیدر

اومد امـشــب ثمر حیدر

ابوفاضل قمـر حیدر

ولادت حضـــرت ابوالـفــضل علـیــه الـــسلـــام بر شمــا مبــارک

اس ام اس ولادت حضـرت ابوالفـــضـل الــعــبــاس (ع)

چقـد خوشحـالـه،حســـین زهــرا،ـــعلـمـدارش اومد امشـــب به دنــیـا

پر از شعـف شد،وجود مولا،علـمـــدارش امـــشــب اومد به دنیـــا

شفـــای هر درد و/صفــای دل اومد/گل ام البـنیـن/ابوفاضــل اومد

اس ام اس ولادت حضــرت ابوالفضل الـعبـاس (ع)

آمـــدی ای دلــربای نازنـــیــن

روی ماهت قبله ی اهل یقـیـــن

نور چشم علـــی و ام البـــنـــیــن/یا مولا یا مولا

بهـتــریــن یار حسین خوش آمدی یا عبــاس

ای علـــمدار حسیــن خوش آمـــدی یا عباس

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفـضــل العبـاس (ع)

نور چشم برادر آمد/پسـر حیـدر آمـــد

ایـن نو رسـیده قبـلـه ی اهـل یقــیـن اســت

این نور چشم حیدر و ام الـــبنـــیـن اســـت

ای بهـتریــن یار حســیـن/عبــاس علمدار حسین

ولادت حضـرت ابوالفــضـل علیه الســلام بر شما مبارک

اس ام اس ولادت حضرت ابوالفـــضل الـعـبـاس (ع)

نور افشـــان شده رخـــسار ماه امّ بنین

نوزادی که به زیبایی بی مثل اسـت و قریـــن

آمد آینه ی حیدر باده نوش مِـــی کوثر

یار عتــرت پیغـمــبـــر علـمـــدار حسیــن

اس ام اس ولادت حضرت ابوالـــفضــل (ع)

مه شعبـان شده ماهــی به زمـیـــن آمـــده است

روز چارم پســـر ام بنیـن آمــده اسـت

پدرش حیـــدر کرار زمــیـلــادش شاد

بر بنی هاشـمیان ماه تریـــن آمــده است

ولادت حضــرت ابوالفـــضـــل علـــیه الـسـلـام بر شما مبـارک

ولادت حضــرت ابوالــفـضـــل (ع)

نخــل ولا دوباره نگر ‌پر‌ثـمــر‌ شده

مآهـــی ز آسمان ولا جلوه گر شده

عباس عبـــاس مولا ابوالــفـضـل (عبــاس)

شهر مدینـه در سرور ، گشته چنـان وادی طور

از مقـدم جان علــی ، امشـب شده لبـــریـــز نور

اس ام اس ولادت حضـــرت ابوالـــفضل العباس (ع)

ماهــی هویدا شد زیـنت دنـیــا شد

حیدر زلــطـــف حق دوباره بابا شد

ام الـــبــنــیـن را نور دوعین

هســتی و جانـان زینبـــین

ولادت حضـــرت ابوالـــفــضل علیــه الســلـــام بر شمــا مبارک

متن های تبریک میلاد حضرت ابوالفضل عباس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.