متن های جدید دلتنگی برای افراد عاشق

گلچینی از متن های جدید دلتنگی برای افراد عاشق را برای شما عزیزان در سایتدانستن قرار داده ایم این متن ها بسیار زیبا و عاشقانه هستند بیشتر افراد دلتنگ عشقشان می شوند و دوست دارند با متن های ادبی و عاشقانه برای عشقشان دلتنگی خود را ابراز نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن های جدید دلتنگی برای افراد عاشق را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

متن های جدید دلتنگی برای افراد عاشق

بــرگرديم به زمـــان هاى قديم

به ما تكـــنولوژى نيامده جانم

برايت نامه مينوسم!

از مبـدأ معـــلوم، به مقـــصــدِ نا معلوم

عزيزِ جانـــم؛ سلام!

كلام را كوتاه ميكنم!

ملــالى نيســت جز دلتنـگى هاى هر شب

و مرورِ تمامـــِ خاطراتــى كه

اى كاش از ذهـنَت پاك نشـده باشـــد!

همــين!

دلــتــنگـِ “تو”، “من”

اس ام اس دلتنـگـی جدید

جمــعه ها

شرح دلـم یک غزل

کوتاه اســـت

که ردیفش همه

“دلتنـــگ توام” می آید …

اس ام اس عاشـقـانـــه

دلـــتنــگ یکی شدن

اصـــلا ربــطی به

آخرین زمـــانــی که همــدیـــگرو دیدید نداره

هروقت یه کاری انجـام دادیــد و

آرزو کردید

کاش اونم بود،

یعنی دلـتنـگـشـی…

اس ام اس دلتنـــگی عاشــقانـــه

مهربانــم…

دلـــتـنگ تو بودن چه احســـاس قشــنـــگیســـت

اس ام اس دلــتنـــگی و دوری

آدمهای هم فرکانس ، همـــدیـگـر را پیـدا می کننـد!

حتــی از فاصـــله های دور

از انتــهـای افق‌هـــای دور و نزدیـک

انگـــار جایـــی نوشته باشنــد که ایــنـها بایــد به هم برســند

یک روزی یک جایــی ، با هم برخورد

می کننـد

آنوقت میــشوند همدم؛ میشوند دوست

اصلا میـــشوند هم شکل

حرفــهایشـان میــشود آرامش

خنده هایشــان ، کلامـشان می نشـیـــنـــد روی طاقچه دل هم

نباشنـد دلتــنـگ هم میـشوند

هی همــدیـــگـر را مرور می کننـد ، و از هم خاطـــره می سازند

یادمــان باشـــد حضور هیــچـکـــس اتفـاقـــی نیــستـــ…

اس ام اس دلـتــنگی

همـیـــشـه یک نفر

پشــت شلوغی های خیـالت هست،

که مدام دوستـت دارد ؛

که مدام دلتـنگ توست ….

و تو …….

مدام بی خبـری ….!

اس ام اس دلتنـگی عاشـــقانـــه جدیـــد

وقتـی دلـتـنگ باشــی

تمام آرامش یک ساحـــل را

هم به تو بدهــند

باز هم

دل تو بارانیـــست

خیــس تراز دریا

خراب تر از امواج

آدم چقـدر زود پیـر می شود

وقتــی احـــساســـش

اضافـه تر از درک آدم هاست …!

اس ام اس دلــتنـگــی و دوری

آدم ها عوض نمیـــشوند

فقــط دلـتـــنگ میشوند

بر میـــگــردند

و دوباره از نو با همــان عادت ها دوستی می کنـــنــد…

آدم ها برمـــیگــردنـد

نه برای اینـکـــه قدر و قیـمــتـــت را فهــمـیـده اند

برمیـــگـردنــد

چون دیواری کوتاه تر از تو پیــدا نکرده اند…

یادت باشــد

دلـخوش نکــنی به ایــن برگـــشـتن ها

آدم ها عوض نمـی شوند…!

اس ام اس دلـــتـنــگــی و تنهایــی

‌دلـتنـــگ که باشـــی

حتی یه تشابـه اسمـی هم

نابودت میــکـــنـه…

اس ام اس دلـتنـگــی شدیـــد

برای “آدمــها”

چه آنـها که برایـــت “عزیزترنـد”

چه آنهـا که فقط “دوستـند” ..!!

خاطــره های “خوب” بســاز ..

آنــقـــدر برایشان “خوب” باش

که اگر روزی هرچه بود “گذاشتـــی” و “رفــتـی” ….!!

در “کنج قلـــبــشـــان” جایـی برایـــت باشد ..

تا هرزگـاهی بگوینـد: “کاش بود” ..!

هرزگاهی دست دراز کننـد و بخواهــنــد “باشـی” !

هرزگـــاهـی “دلتـنگ” بودنت شوند ..

می دانــم “سخت” است …

ولی …

تو “خوب باش”.

اس ام اس عاشقـــانـــه

میـگویند شب دو حرف دارد ،

امـا نمیدانـــنـد

دلـــتـــنـگ که باشـــی

شب هزاران حرف دارد …

اس ام اس دلــتنـــگــی

دلــتنــگ شده ام

نمـیـدانـــم ! شایــد برای تو

یا شایــد برای دیروزهایـی که باتو گذشت

از ایـــــنجـــا

صدایــت میـــــکنم !

تو از آنــــــجا بغـلـــم کن !

دلــــم گرفــــته

اس ام اس دلـتــنـــگـی جدید

از بزرگـی پرســـیدنـــد :

عجیب‌تــریــن رفتــار انـــسان چیــسـت؟

پاســخ داد:

از کودکى خســـتـــه مى شود،

براى بزرگ شدن

عجــله مى کنـــد

و سپس دلـــتـنگ

دوران کودکـى خود مى شود!

اس ام اس دلــتـــنـگی

دلـــتـنـگي من تمام نمـــي‌شود. . .

همـين که فکــر کنم

من و تو ؛

دو نفريم. . .

دلـتـــنگ‌ تر مي‌شوم براي تـو !

اس ام اس دلتنــگـی و عاشـقانـــه

ما غالبــا به طور ناخودآگــاه به خاطـــرات، بیـشتر از اشخـــاص وابسته می شویم. هنـــگامی که دلتــنگ شخـــصــی می شویم، در واقع دلـتنـگ خاطراتی هســـتیـم که با او تجربــه کرده ایم.

متن های جدید دلتنگی برای افراد عاشق

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.