متن های زیبای عاشقانه و جملات رمانتیک جدید

گلچینی از متن های زیبای عاشقانه و جملات رمانتیک جدید را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این متن ها و جملات بسیار زیبا هستند متن های عاشقانه همگی بر گرفته از شعر شاعران بسیار معروف می باشد در ادامه جزئیات بیشتر متن های زیبای عاشقانه و جملات رمانتیک جدید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

یادت را از من نگیر

بگذار من هم مثل سهراب بگویم دلخوشی ها کم نیست

اس ام اس عاشقـانه

آدم های خوب نه خاطره اند نه تاریخ

بلکه حقیقت روزگــارنـــد درســت مثـل خودت

اس ام اس عاشـقـــانــه

وقتـی تو با منـــی

ترافیـــک می تونه بهــترین مکـــث عالــم باشــه

اس ام اس عاشقـانه

خاطری گر نظــرم هست همه خوبی توست

حســرتـــی گر به دلم هست همــان دوری توست

اس ام اس عاشـــقـــانه

چه درونم تنــهاســـت و در این تنـهایـــی

شاخـه ی خشک نگـاهم گل چشــمـانت را می جوید


اس ام اس عاشـــقـــانـــه و احـساســی

اس ام اس عاشـــقانــه

تلـــخ تریـــن حرف دوستت دارم امــا …

شیــریـــن تریـن حرف … امـــا دوستــت دارم

اس ام اس عاشقـــانــه

اوج محـبـــت را نمــی توان با پیـــامک تقـدیم کرد

امـــا از همیـــن فاصـله خاک پای خوبانــیـــم

اس ام اس عاشــقـانه

صدای گام های تو

ضربـــان زنـــدگـــی من اســـت

با من راه بیا

هنوز تشنـــه ی زنده بودنم

اس ام اس عاشقانـه

پارک = پنـــچـــری امـــا تو نه

هرجای دلم می خواهـــی پارک کن

اس ام اس عاشــقانه

رســـیده ام به حس برگی که می داند

باد از هر طرف که بیایــد سرانجـامـش افتـادن است
بیشـــتــر بدانــید از اس ام اس های عاشـقانــه و احساسی رمــانــتـــیک

وقتـﮯ مرا بغـل مـــﮯکنــــﮯ چنان جاذبهــ‌ﮮ آغوشت به جاذبهـ‌ﮮ زمین غلبـه مــــﮯکـــنــــد

کـه روحــــم بـــه پـرواز درمــﮯآیـد …

اس ام اس عاشقـانه

ببــــــــــار بــــــــاران….

مـــــــــــــن ســـــــــــــفرکـــــــر ده ای دارمــــ کــــــــه یــــــــادم رفــــته…

آبـــــــــــــ پشـــتــــــــــ پـــــــــایــش بـریــــــــزمـــــ…..

اس ام اس عاشقــانه

تو خاطــراتـــت چـــشـمانـــت دسـتانـــت لــبــــخنـدت اشــــکـت ….

چـــنــدنــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟!

اس ام اس عاشــقانـه

خورشـیــد را در آغوش گرفـتـه ای

پاهایـت را به بوسه دریا سپرده ای

موهایت را به دســت نسـیــم

چه خوش غیــرتـــــــم من !

اس ام اس عاشقـــانه

دلى که اندوه دارد

نیــاز به شانه دارد نه نصـــیحــتـ…

کاش همه این را مى فهـمـــیــدنـــد….!

اس ام اس عاشــقـــانـــه

مدتـــهاســـت

دلـــم شـــروعــی تـــازه میــخــــــواهــد

تــو بیـــــــا

مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن…

اس ام اس عاشــقـــانـــه

بایــد جشـــن بگــیـــرم…

اشکـهایم دوباره با من آشـــتــی کرده اند…

اس ام اس عاشـقـــانـه

چهــار فصل کامــل نیســت !

هواــے تو ، هوای دیـــگــریـســـت

اس ام اس عاشـــقانه

برای تو میـمـــیــرم … تو وانــمود کن که تب کرده ای …

همـیـــن کافیســـت … !

اس ام اس عاشقــانه

می خواهــم بِدهـم دنیــا را برایـــم تنـــگ کنــند ، به انـــدازه آغوشت !

اس ام اس عاشقـانه

تــو را که از دلــم کم میـکنــم ، باقــیمانده صفــر میـشــود …

اس ام اس عاشــقـانه

حکــایـــت کنــگر خوردن و لنگر انـداختن است ، حضور خاطراتـــت در وجود من …

اس ام اس عاشقــانـــه

از حقیــقـــتــــــــ ـ ـ ـ ـ های تلخ خستــه ام …

یک دروغ شیریــنـــــــــــ ـ ـ ـــــ بگو

“بگو دوستــ ـ ـــت دارمــ…”


اس ام اس های زیبا و عاشــقــانـه

اس ام اس عاشـقـــانه

وقتی عطــر تنـت را میخواهم ،

به باد هم الــتـمــاس میـــکنـم ،

خدا که جای خود دارد

اس ام اس عاشقـــانــه

دلـــم هوای تو را می کنـد میــروم سراغ شعرهــایمـ…

ایـــن روزها خوب یاد گرفـته ام خود را به کوچه علــی چپ بزنـمــ……!!

اس ام اس عاشـــقـانه

نمـی دانــم …

چــرا بیــن ایــن همــه آدم

پــیــله کــرده امــ

بــه تــو …

شــایـد فــقط با تــو پــروانــه می شـــوم …

اس ام اس عاشقــانه

تفــاوتی ندارد خواب باشم یا بیـدار ؛

زیبــاتـــرین تصویر پیش چشمانم همـیشــه “توییـ”

اس ام اس عاشقانه

گاهـــی به سرم می زنــد بزنم زیـــر همه چیز و همـــه چیــز !

اما سر که کاره ای نیـســـت ، این “دلــ” اســـت که فرمـانروایی میکند …

اس ام اس عاشقــانه

خیـلـی وقت اسـت فراموش کرده ام …

کدامـیـک را سخـــت تر می کشـــم … ؟

رنــــج !

انتـــظـــار !

یا نفـــس را …

اس ام اس عاشـــقانـــه

هی رفـیق

خواستـم بگویم ایـن آرزویی که تو به آن رسیده ای

روزگـاری مال من بو د…

اس ام اس عاشــقانـــه

“جـــدایــی آنقـــدر ها هم که فکر می کنی تلخ نیست

اگـــر هنوز حـرف های من را باور نداری از نادر و سیـــمـــیـــن بپـــرس

که از تمــام دنـــیــا جایــزه گرفتـــه انــد

اس ام اس عاشـــقـــانه

خوش به حال خداکـه همیشـــه باتوست؛ من همیـــشــه درباره تو با او حرف میــزنـــمـــ…

عاقـــبت من شد سرنوشت جناغ؛ همـه سرشــکــســتـــنم شرط بسته انـــد…

دست بر دلــم نگــذار میــسوزی؛ داغ خیـلی چیـزهـا به دلـم مانـــده…

من را ازهــر طرف ببینــی عاشـق تو از آب درمیـــایــم…

متن های زیبای عاشقانه و جملات رمانتیک جدید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.