متن های زیبا و خواندنی برای تبریک عید فطر سال 97

گلچینی از متن های زیبا و خواندنی برای تبریک عید فطر سال 97 را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این متن ها بسیار زیبا و مفهومی می باند شاعران زیادی برای تبریک عید فطر شعر سروده اند که بسیار زیبا هستند در ادامه جزئیات بیشتر متن های زیبا و خواندنی برای تبریک عید فطر سال 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

نـغمــه ریـزیـد غیـــاب مه نو آخـــر شد
باده خرم عیـد است که در ساغـــر شد
روز عید اســت ، سوی میکــده آییـــد به شکر
که ببخشند هر آنـکـــس که در ایــن دفــتـر شد . . .
عیـــد سعید فطـر بر شما مبارک

پیامــک عیـد فطر

عیـــد فطــر ضیــافـتــی اســـت برای پایـــان ایــن میـــهمانـی
عیـــد فطـر پاداش افــطارهای خالـصـــانـه و بجـــاست
عیــد فطـــر قبولی انـــفـاقــهـای به قصـــد قربت اســت
عید فطـــر پایان نامه دوره ایثـار و گذشت اســـت
پیــشاپیـش عیــد بر همـه مبـــارک

پیامک عید فطـــر

مزرع سبز فلک دیــدم و داس مه نو / یادم از کشــتــه خویش آمــد و هنگـــام درو
آیــا چیــزی قابـــل درو در ایـن رمـــضـــان کاشته ایـــم ؟

پیـــامک عید فطــر

همـیــشــه وقتی مهــمونی ها تموم میــشه، حس غریـبــی دارم
چه برسه به این دفـــعـــه که مهــمونی خدا داره تموم میشه . . .

پیامــک عیـــد فطر

حلول ماه شوال و عید سعید فطــر مبـــارک باد . . .

پیـامک عیـد فطـــر

عیـــد فطـــر، روز چیدن میوه های شاداب اسـتـجـــابــت مبـارک باد . . .

پیـامـک عیـــد فطـر

ایــن عیـد فرخنـده را به همگی شمـا عاشـــقـان و دلدادگـــان صیام
تبـــریــک و تهـنـیت عرض می نمـــایـــم.

پیامک عید فطر

با خوردن اگر حال تو جا می آیــد / خوش باش که ایـام صفا می آیـــد
آماده به حملــه باش در این شب عید / وقتـی که صدای ربـــنــا می آید . . .

پیامک عیـــد فطـــر

کم کم غروب ماه خدا دیـده می شود / صد حیـــف ازین بسـاط که برچـیـــده میشود
در ایـن بهار رحمت و غفــران و مغفـــرت / خوشبــخت آنـــکسی ست که بخـــشــیـــده میـــشود
عید شمـا مبـارک

پیامـک عیــد فطر

بدرود ای بزرگتـریـن ماه خداوند و ای عیـد اولیای خدا
بدرود ای ماه دست یافـتن به آرزوها
بدرود ای یاریـگـر ما که در برابر شیــطــان یاریـــمـــان دادی
بدرود ای که هنوز فرا نرسـیده از آمـدنـت شادمـان بودیـم
و هنوز رخت برنـــبســـتـه از رفـــتنت اندوهنــاک.
الـــتماس دعا

پیــامـک عیـــد فطــر

خداحافظ ای ماه غفــران و رحمت / خداحـافظ ای ماه عشق و عبادت
خداحـــافــظ ای ماه نزدیکـــی بر آرزوها / خداحافظ ای ماه مهمــانی حق تعـــالی
خداحافظ ای دوریت سخـــت و جانـکـاه / خداحـافـظ ای بهـتــریـن ماه الـــلــه

پیامک عیـــد فطـر

خدیا ، خروج از ماه مبـــارک را برای ما مقـارن با خروج از تمامی گنـاهــان قرار بده.
آمــیـن

پیامک عیـــد فطــر

حلول ماه عید و شادی مســـلمیــن است / پایـان ماه روزه، برای صائمیــن اسـت
نشــاط و افـــتخار و شادی و سربـــلنـدی / از محک الهـــی برای مؤمنین است . . .

پیـــامــک عید فطـــر

و چقـــدر سخت است که ایـن عزیزتـــریـن عید را بدون آن عزیزتـــریـــن غایــب از نظـر بگذرانیـم
اللهم عجـــل لولیـک الفـرج . . .

پیامــک عید فطـر

عیـد فطـر و جشن طاعت بر ره یافتگــان ضیافـــت الـــهی مبـارک

پیامــک عیــد فطر

دلــها همــه بهــاران شد از شمـــیـــم باران / مه رخ نموده امــشب در عیـــد روزه داران
هر کس که در دعـایش یادی کنــد ز یاران / شیـریــن تر از عسـل باد کامـــش به روزگـــاران . . .

پیـــامـک عیـــد فطــر

تا که چشمـم باز شد دیـــدم که یارم رفتـه است / ماه مهمـــانــی تمـــام و مهـ‌نـــگــارم رفــته اسـت
با گل ایـن بوستــان تازه انـسی داشـــتـــم / گرم گل بودم که دیدم گلعـــذارم رفـتـــه است
عیــد شمـا مبـــارک

پیـــامـک عیـد فطـر

خدایـــا
ایـن همـــه روزه بگـــیریـم ، گشـــنــگــی بکـــشـیــم ، آخـــرشم پول بدیم تا قبول شه !؟
آخه ایـــن چه مهـمونی بود !؟
عیـد فطر مبـارک !

پیامــک عید فطر

خدایا
عیـد اســـت و دلـــم خانــه ویرانـــه، بیا / این خانــه تکـانـــدیـــم ز بیـگانه ، بیــا
یک ماه تمام مهـــیمانت بودیــم / یک روز به مهـــمـانــی ایــن خانـــه بیا
عیـد فطــر بر شما مبارک

پیـــامک عید فطــر

برگ تحویل می کنـــد رمـــضان / بار تودیع بر دل اخوان
یار نادیده سیـر، زود برفـت/ دیـر ننـشست نازنین مهـمان
ماه فرخنـــده روی برپـیـــچیـــد / و علـــیـک السلـــام یا رمضان
عید رمـضــان بر شمـــا مبــارک

پیامـــک عید فطر

خوش بر کسـی که سفـــره نشــیـــن خدا بود
از هرچــه غیر خواســته ی او گر ، جدا بود
درب کلــاس درس خدا چون گشوده شد
خوش بر مطـــلــبـــی که قبول انـــتـــها بود
عیــد شمـا مبـــارک

پیامک عید فطر

عید آمد و عیــد آمـد با نقـل و نبـیـدآمـــد
رمـــضان مبارک رفت ایـن فطـــر سعیـد آمـــد
دنــیا شده یکـسر گل هرگوشه پرازبـــلـبل
هر خاک شده بسـتـــان چون نور امیـدآمد . . .

پیامک عیــد فطر

هزاران آفــریـــن بر جانــت ای ماه / روان عاشـقان قربـــانت ای ماه
مبـارک باد ماه عشق بازان / که بنشیـنــند در ایوانــت ای ماه
مبارک باد عید روزه داران / نکویان جهان مهـمانــت ای ماه . . .

پیـــامــک عید فطــر

بر ملک دلم روی تو خورشیـــد شود / بر جان و دلـم عشـــق تو امــیــد شود
می نوش یکی جام سلامـــت ای دوست / خوش باشــی و هرروز توچون عیــد شود . . .

پیامک عیــد فطـــر

عید صیـــام آمــد و ماه صیـام رفـــت / لطـف تمام آمد و فیض تمـــام رفـــت
شد عیــد فطر و لطف خدا باز تازه شد / گرد غم گناه ز جان عوام رفت

پیـــامــک عید فطـر

عیــد فطر ضیــافــتی اســت برای پایـان ایـن میــهمـــانی
عید فطر پاداش افطـارهــای خالـــصــانـه و بجاست
عید فطـر قبولی انفـاقهــای به قصد قربت اسـت
عید فطر پایان نامـه دوره ایـثار و گذشت اسـت

پیامـک عیـــد فطـــر

خدایـا
سی شب به تو الـتـمـاس کردم / ایـن لحــظه جواب طالـب ام من
خواهی بنواز و خواه رد کن/احســان و عتاب طالب ام من . . .

پیامـــک عید فطـر

ای ماه صیام ارچـــه مرا خود خطری نیـــستـــ‌ / حقـــا که مرا همــچو تو مهــمــان دگــری نیـــستـــ‌
ای داده به باد ایـن مه بابـــرکت و باخیــر / مانـــا که‌ـــت از این آتش در دل شرری نیـسـتـ‌ . . .

پیـــامک عید فطـــر

بگــذشـــت مه روزه و عید آمــد و عید آمـد / بگــذشـت شب هجران معشوق پدیــد آمـد
آن صبـح چو صادق شد عذرای تو وامــق شد / معشوق تو عاشق شد شیـــخ تو مرید آمد

پیـامــک عید فطـر

عیـد آمــد و خنـده به لبــان شد
در ساز دلم شاد و روان شد
از تشنگـــی وسوزنخوردن
گوهر به کلـامم رمـضــان شد

پیـــامــک عیــد فطر

مژده که رســیـد دعوت دوست
مهمـــانــی دوست وه چه نیـکوست
عیــد رمـــضـــان بهـــار جان هاســـت
جانـــی که چنـــان علـی خدا جوست

پیامک عیـد فطـر

منّ شوال علـینـا / و حقـیق بامتـــنان
جا باقـــصـــف و بالعز / فو تعـــزیـــد الـــقـیان
او فی الاشــهــر لی / ابـعـدهـــا من رمضان
معــنـی :
ماه شوال بر ما منــت گذاشــت، پس سزوار سپاس اســت.
با شادی و نغـمــه بانوان آمـــد. با‌وفاتریــن ماهــهـــا برای من،
همـان دورتریــن آنان از رمـــضـان می باشـــد.

متن های زیبا و خواندنی برای تبریک عید فطر سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.