متن های زیبا و مفهومی درباره زندگی و خوشبختی

گلچینی از متن های زیبا و مفهومی درباره زندگی و خوشبختی را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم جملات و متن های بسیار زیبا از بزرگان و دانشمندان در مورد زندگی می باشد که بسیار زیبا و خواندنی هستند در متن های زیبا و مفهومی درباره زندگی و خوشبختی  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

هرگــاه از خوبیـ‌ کســـی

صحبــتـی به میـــان آید

دیــگـران سکوت میـ‌ـــکنند

و هرگـــاه از بدی کســی حرفی شود

اظـهـــار نظـرها آغاز میگـــردد

و این بزرگـتـــرین مصـیبت اســـت …!!!

جملـات زیـــبـا و خواندنی

بعضی ها در زمان های خالـــی شون با شما صحبـــت می کنــنــد،

بعـضـــی ها زمـــانـــشون رو خالــی می کنــند تا با شما صحـبت کنــنـــد،

“تفاوتش را بفهمیم”

جمـلــات آموزنــده از بزرگــان

بایـد به مردم اثبات می کردم

که چقــدر اشـتباه فکــر می کنــنـد

که وقتی پیـــر می شوند،

دیــگــر عاشق نمی شوند.

نمی دانـند که وقتــی دیگــر عاشــق نشوند، پیر می شوند.

جملات خوانـــدنـــی دربـــاره زنـــدگـــی

من با چهـرات،

پولت، موقعـــیــت اجتـماعـیت

با عنوان شغلیت

تحــت تاثیر قرار نمــیــگـــیــرم

آنچــه مرا تحت تاثیر قرارمـــی دهــد

رفتــارت با انـســان هاســـت

جمـلــات خوانـــدنـی زیــبا

اگــر آرامش میخواهی ،

مراقب مردم نبــاش …

اگـر ادب میخواهی ،

در کار کسی دخــالــت نکـــن ؛

اگر پنـد زنـدگــی می خواهی ،

در برابر آدمـــهـای احمــق سکوت کن …

جمــلـــات زیـــبـا و خوانـــدنی

آدم ها برای هم سنگ تمـــام می گذارنـد امــا نه وقتـی که در میانشــان هســـتــی ، نــــه !!!

آنــجا که در میان خاک خوابیــدی ، “ســـنگِ تمــام” را میـگــذارنـــد و می روند …

جملات خواندنی دربــاره زنـدگی

خوشبـختی در سه جمـلـــه اسـت:

تجــربـه از دیـــروز ،

اسـتـفـاده از امـروز،

امـیـد به فردا ،

ما با سه جمـــله زنـدگی را تباه میــکــنـیم:

حسـرت دیـــروز ،

اتلاف امـــروز ،

ترس از فردا ،

جملات آموزنـده و زیــبـــا

زمانـــی تلفـــن کم بود،

امــا آدمهای زیــادی بودنــد

که بهشـان زنـــگ بزنــیـــم

و یک دل سیـــرحــرف بزنــیم؛

حالـا تلفن زیاده،

اما آدمـــهـــای کمی هسـتــنــد

که دلــمــان حرفــهــایــشــان را میــخواهـــد …

جمــلـات آموزنده روانـــشناســی

پیـــ‌ نو شدن آدمهـــا نرو

ایـن روزهـــا زنـــدگی‌

کلـاف سر در گمـی ‌ســـت

همــیــن که نگـاهــت گره خورد به ایـــن کلاف

تازه می‌ــ‌ـفهمی‌

نه خوشبخــتـی ‌اش معــلوم هست و

نه بد بختی ‌اش

ایـــن زندگیـــ‌ هیــچ گلـیـ‌ به سر هیـــچ کس نمـــی زنــد

فقط بعـضـی‌ــ‌ـــهـا ژســـت خوشبخــتی‌ میـــ‌ـ‌گــیــرند

هیچ کس خوشبـــخت نیـست

جملات آموزنـده از بزرگــان

آدمــا شایــد تکـــراری بشـــن ؛

ولی وقتـــی که برن

«دیــگه تکرار نمــیشن»

پس تا هستــن

قدرشون رو بدونید…

جمـلــات خواندنی دربـاره زندگی

گمـان می برم که اگـر خداوند ، صد هزار گونه خنده می آفریـــد اما رســـم اشــک ریـــخـتـن را نمــی آموخت ، قلب حتی تاب ده روز تپـیـدن را هم نمی آورد…

جمــلــات خوانـــدنـی زیـبــا

ﻣﻬـﻢ ﻧﯿـﺴــﺖ ﺯﻧــﺪـﮔﯽ ﺍﻡ ﭼﮕـــﻮــﻧﻪ می گذرد،

ﻋﺎـﺷــﻖ ﺁﻥ ﺧﺎﻃﺮـﺍـــﺗــﯽ ﻫﺴــﺘـﻢ ﮐﻪ

ﺗﺼﺎﺩــﻓــﯽ ﺍﺯ ﺫﻫـــﻨـــﻢ ﻋﺒــﻮــﺭ می کنـنـــد

ﻭ ﺑﺎـــﻋــﺚ ﻟﺒـــﺨــﻨـــﺪـــﻡ می شوند.

جملـات زیــبا و خواندنی

خوشبختـى در آن اســت كه لحــظه ها را دريابيم،

مطــابـــق خواستـــه هاى خود زندگـــى كنــيم و بگـــذاريم فرديت هر انـــسـان،

پيش از آن كه پژمرده شود،

رشـد كنــد و ببالـــد ..

زیــبـاتـریـن جمــلـات آموزنده

زنـدگی همـچون رودخانـــه است

یک تداوم،

تولد بعد از تولد و مرگ پس از مرگ.

تنهــا بی تفــاوتی اســت که به عنوان ابــزار ِجداسازی به کار می آیــد.

نه عشـق بِوَرز و نه نفرت

بلــکـــه خویشـــتــن دار باقـی بمـان و در درونت زنــدگـــی کن.

جملـــات آموزنــده روانشنـــاسی

هرگـز برای عاشــق شدن،

منــتـــظـــرِ باران و بابونه نبـــاش!

گاهــی در انـتــهـای خارهای يک کاکـــتوس،

به غنـچــهـ‌ـای می رســـی که زندگـــي ات را روشن میکـند .

جملات آموزنـده برای زنــدگی

چه گران بهایـــنـد انـســـان هایــی که بزرگواری ها و عظـمـــت های خوب و دوست داشـــتنی و زیـــبایــی های لطـــیـف و قیـــمـتــی انســانـــی را دارنــد و خود از آن‌ـــآگاه نیـــســـتـنـــد.

ایـن از آن مقوله نفــهمـیدن هایی است که به روح‌، ارجــمنـدی متـــعالــی و عزیزی می بخـشــد.

متن های زیبا و مفهومی درباره زندگی و خوشبختی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.