متن های طنز و مخصوص نوروز 97 + عکس های خنده دار

گلچینی از متن های طنز و مخصوص نوروز 97 + عکس های خنده دار را برای ما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم جوک های کوتاه بسیار جذاب و خنده دار می باشند و بیشتر می توانید در ایام نوروز با دوستانتان در کانال های تلگرامی به اشتراک قرار دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن های طنز و مخصوص نوروز 97 + عکس های خنده دار را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.
1. ‏گوسفنــدا رو برده بودم چرا، فلوت و دســـتــم گرفتـــم براشون فلوت بزنــم که دیدم سگ گله نشـست پشـت پیانو. [با گوسفنـدان علـــف دیـگــری را رول میــ‌ــکـند]!

2. ‏دفـتـرچــه تامـیــن اجـتـــمـاعی فقط به درد ایـــن میــخوره که میری دکــتــر یه چی دستت باشـــه دســـت خالـی نری!

3. ‏‏ــ‏فامــیــلـای ما تا میـان خونمون دو گروه میـشـن، یه گروه سریــع چیزایـی که دانلود نکــرده بودنو دانلود میـکــنـــن، یه گروه جمع میــشن دور ترازو، یکـــی یکی وزن کشــی میــکنن!!

4. ‏‏ـتو تاکـسی بودم سرﻩ چهــارﺭــاه دوتا ماشـیــن زدن بهم راننده یه پوزخـنـــد ﺭیزی ﺯد ﻭ گفـت ایـنو میبـیـنی؟ همیــنـم کارﻩ خودشونه ، گلـــگـیـــراﻯ ماشــیـــنا ﺭیخـــت!

5. ‏‏ــ‏ـ‏این روزا مامـانم انــقـــد وسایـــل خونه رو آگــهی کرده فروختـــه که واسـه عیـــد نو بخــره همــش میـترسـم عکـــس منو داداشمم بذاره تو این اپــلــیکـــیـــشـــنـــا بزنــه فروشی زیر قیـمـت بازار /:


تو در میان گل ها، چون گل میـان خاری…

6.‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ـنوشتـه لطـفـا مارمولک هاﺭو نکشــیــد دو روز دیگه هم میگن لطفـا سوسک و پشـــه هاﺭو نکشـــیـد مســخـرﻩ باﺯــیـــه قشــنگ، تفــریحـــاتمونم دارن ازمون میـــگــیرﻥ /:

7. ‏‏ـ‏خـــدا هیـــچ پدری رو واسه چهـارشـــنبــه سوری شرمندهﻯ بچهﺍـش نکـنه تو این روزﺍی آخر سال به فکر جمــع آوﺭی مهــمات چهارشـنـــبــه سوری برﺍـی فقرا باشـــیم!

8. هر گلــی که رونالــدو میــزنه,هر تکلی که راموس میــزنـــه,با هر شوت آسـنـــسیو,با هر دریبـل ایسکو و با هر دفـعـــی که دخــیـــا میـکــنه ایـــن پشـمای کارلوس کیـــروشه که میریزه!

9. ‏‏‏ـــ‏ـــیــه زمـــانــی هر شبـکــهـــﺍـــی میزدی مهـران رجبـی نشون میـدﺍـــد. حتـی یباﺭ من‌ زدم شبــکـــه مستنـــد دیدﻡ مهران رجـــبی داﺭـه دنبــاﻝ آهو میـدوئه!

10. ‏اسـطوره مرام و معرفت فقـــط مرحوم عموم که روز عروسیش رفـتـــه بود عروسی دوستـــش یه شهـر دیـگـــه و همــه رو مچل خودش کرده بود!


بزودی در سر تا سر کشور

11. پارسـال رفتیـم عیـد دیدنـــی داشتـم شیرینـی و میوه و اجـیـل و چایی و گز همــزمان میخوردم. بابام اومد یواشکی گفـت پســـر ادم باش اینـام میـــان مهـــمونی خونه ما!

12. ‏تنهــا مبـحــثــى كه تو مدرســه به درد ميخورد و من از رو نادانى بهـش عمــل نكــردم اون جمـلــه ى معــلــم تاريخ بود كه برگشـــت بهـــم گفـت: اين مملـكت به حمــال هم نياز داره!

13. ‏‏ـــ‏‏ــ‏ـــ‏‏ســانــدویچ میـــخـــرید ۲۰ هزار تومن نصـــفـــش رو نمیخورید؟ من فلافــل دو تومنـی خریده بودم کاهوش افـــتاد زمـــیــن ورداشـــتم فوت کردم خوردم!

14. ‏قـــیـــمت پســـتـه یه جوری شده که دیـــشــب بابـام گفت پســـتــه نخور پسـرم همون سیگارتو بکــش!

15. ‏‏ـ‏ـ‏ــ‏ـــ‏‏ـــبــه همکلــاسیــم گفـتـــم چرا انــقــدر فلـشـت سنــگـــینـه؟ گفـت 32 گیگـــه ها! با این اسـتـــدلـــالـــش فکر کنم هارد اکــســتـرنالـشونو میذارن تو وانــت میبـرن ایـنور اونور!


وقتی زمـــان خوردن شام عروسی دوربین فیلمـــبـردار و پروژکتور همراهـش یهو میــچــرخه سمـــتـت!

16. ‏‏‏‏ــ‏‏کاش بفـهـمــم چه فعـل و انـفـــعـــالی تو مغــزتون رخ میــده که اسکـنــاس پاره شده رو با چسـب برق مشکی به هم میـــچســـبونیــد!

17. ‏‏ــبه لحظـات ملکوتی «انــشالـــا بعـد از عید» نزدیــک میــشویم!!

18. ‏‏ــ‏ـیــکـــی از سخت ترین لحـظـــاتـی که تو فوتبـال میـــشه تجربه کرد اینــه که در حالی که تیمـت عقـــبه گزارش خیــابـانـی رو تحمـــل کنی!

19. ‏آرایـــشگـرها یه ترفــند و مهـــارتـی که دارن ایـــنـه که اگـه ۲۰ اسفنـــد هم بری سلمونی یه جوری موهات کوتاه میکنن که مجـــبور بشــی قبل عید بازم بری و عیـــدی بدی!

20. ‏‏ـــمـــن حســـاب کردم سال ۹۷ هفــتــاد و سه روز با جمــعـه ها تعطـــیل رســمـیــه، آقا دیـــگــه صرف نمـــیــکـــنـه بعـد سال تحویل بریـــم سر کار من که میـــگم ۹۷خوب اسـتــراحت کنـیـم ایشـالـا ۹۸ بترکونیم!

21. ‏بــا رفـــیـقم دعوام شد اومدم خونه گفتـــم من خرم اگـــه دیــگه با این رفــاقت کنم, بابـام گفـــت رفاقت هم نکنـی باز خری!

22. ‏‏‏ ‏‏ــعمــر خیـــام وقتی تقویم رو اخـتـراع کرد کسی ازش تشـــکر نکــرد، اونم لج کرد شنـبـــه رو انــداخت اول هفته. /:

23. ‏‏‏‏ـ‏ـــ‏ـــ‏‏ــبگذریـــم، غیبت نکـنیـم، اصن به ماچه ربطي داره زندگي مردم؟ جملــه دوتا ایرانـــی بعداز دوساعت غيبـت كردن و فضولي و…!

24. ‏‏‏‏ـمـامانـــم خدمـتـكار مياره خونه رو تميز كنه خانومه تا يكم از سختـياى زنـدگيش ميگـه مامانم ميگـه ولش كن بيا بشـــين چايى بخور من خودم بعدا تمــيز ميكـــنـــم :)))))!

25. ‏‏‏ـــ‏ــ‏دارم فوتبال می بیـنـم مادرم اومده میگــه اینجـا کجـاســـت انـــقـدر سرسبــزه؟ جور کن 13 بدر بریم ایــنـجــا . در ایــن حد خانواده غیـــر ورزشـی دارم!


حاجی یادت نره، یه دونه خشخـــاشـــی هم واسـه من بگیـــر

26. ‏هر وقت میرم سلمونی، آرایشگـره قبــل شروع کار ۴تا مجلــه مدل میذاره جلوم میگـــه یکیـــش رو انتـــخـــاب کن ولی سرآخـــر میبـیــنــم اســـتـاد اسـدی دهــه هفـتاد تحویلم میــده!

27. ‏‏ـــخــداوکیــلی دخترهـــا میرن 2 میــلـــیون میـــدن برای رنگ موهاشون واســـه عیـــد؟کاغـــذ دیواری کنین کمـــتــر در نمـــیـــاد؟ایـن پول و نقـدی بدید به کیس مورد نظـرتون که بیشـــتر عاشـــقتون میـــشه /:

28. ‏نوشته رفـــیق اونه که موقتــی یه موزیک ده دقـــیـقـه ای براش میــفــرستی 11 دقـیـقه بعدش نظـرشو بگـه من هرکـی برام یه فایـــل صوتی بفرسـتــه اول مدت زمـــانـشو نگاه میــکنــم بعد دو برابـــر زمـــان اون فایــل صبـر میکـنم و میـگـــم عالـی بود که فکــر کنه دو بار گوش دادم.!

29. ‏‏هـــر وقت تو ترافـــیک خواستی بری بیرون قبـلش یه دســـتـشویی برو. شایـد تو دلیـــلـــش رو ندونی ولی مثـانـــه ات می دونه. (فرمان ماشـین را گاز می گیرد)!

30. ‏‏ـــ‏تنــها کسی هم که بهم گفت خوشتـــیپ… پلیـــس راهـنـــمایـی و رانندگـی بود که گفــت: خوشتـیپ ماشـــین میره پارکینگ!


وقتــی لبـاســـای عیــدمو میـپوشم

31. ‏‏ـــشـما رندوم به هر‌ــکـــی بگـی من اکبـرجوجه دوست ندارم بهت میگـه اکبر جوجه ی خوب نخوردی!

32. ‏بـــراى خونه پنـــجـــاه متــريتون هم مبـــل سلطـــنــتى نخريد ما قبول ميكـنـــيم شاهـزاده فرانســه با ملكـه انــگـــلــستــان دارن اينـــجا زنـدگى ميكـــنن!

33. ‏‏‏ـ‏‏ــ‏‏‏‏ــبابــام صدامون كرد خيلـى جدى گفـت آمــاده باشيد كه از فردا روزى يه ساعــت تمرين تاكــتيكى داريم واسه عيد، نيم ساعـــت هجومى كار ميكــنـيم براى مهمونى رفـــتـن، نيم ساعـت هم دفـاعـــى براى وقتـى كه مهـمون مياد.!

34. ‏‏ــ‏خلقـتِ چایـی یه جوریه که بعد از همـــه چی میـــ‌ــچسبــه و عجیب‌ــتــر ایـــنــکـه بعــد از خودش بیشـتــر میـ‌ـــچـسبــه!

35.‏‏ همیـن برنامـــه هایــی که صداوسیمـــا واسـه ولادت و عیــد داره توی شهادت ها هم پخـش میکـنـــه یه نوار مشــکـــی هم میذاره اون گوشه /:

سال 97 منـــتــظرمونه…

متن های طنز و مخصوص نوروز 97 + عکس های خنده دار

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.