متن های طنز و جوک های باحال + عکس های خنده دار تلگرامی

گلچینی از متن های طنز و جوک های باحال + عکس های خنده دار تلگرامی را برای شما دوستان در سایت دانستن قرار داده ایم این عکس ها و متن های بسیار خنده دار می باشند و همگی درباره ولنتاین ایرانی ها است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن های طنز و جوک های باحال + عکس های خنده دار تلگرامی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

 

1. ‏‏ـــ‏ـــ‏میـــخواستم برم سربــازی تو دفـتـرچــه نوشته بودم رنـگ مو خرمـــایی،ـیارو دید گفــت تو که موهات مشکیه، گفتم آره دیـگــه از این خرما مشـــکیـــا.2ماه اضـــاف همون اول خوردم!

2. ‏‏ـسوار تاکسـی شدم گفتـم از خاور میانـــه چه خبـر؟ گفت پیاده شو سوار تاکســـی زرده شو من تخـــصصم ورزشـیه!!!

3. ‏‏ـ‏‏ـــیـــه یارویی در خونمونو زد گفت: داریم برا اهالی ایــن محــل یه اسـتــخر مجانی میـســازیـم خوشحـال میــشـیـم شما هم در حد توانــتون کمک کنــین بابـــامـــم یه لیوان آب داد بهــش!

4. بابـــام اومده میـگـه کلاغــا خبر اُوردَن گل میکـشــی برگشــتـــم گفـــتــم بابــا حالــا منو بیــخـیال خودت چی میزنــی که با کلــاغــا حرف میـــزنی؟

5. ‏ســینگـلهای عزیـز امروز واســـه ایـــنـکــه حوصلتون سر نره پیشـــنهـاد میکـــنــم مثـل زامـبــیا بریزیـن بیرون هرکــی داره به عشـقــش کادو میده یا میـــگیـره رو گاز بگـیریــن!


کادوی ولنــتــایـــن فقــط این بقــیــش سوسول بازیـه :)))

6.‏ ‏‏ــ‏ يه بار واســـه مصاحبـــه كاري تو يه اداره دولتـــي رفـــتـــم گفـتم خب چي بايد بلـد باشـم؟ گفتن بايد يه جوري بتوني بگـي سيسـتـــم قطـعـه كه همه باورشون بشه، همــين!!

7. از وقتی من گواهـــینامه گرفـتم بابام دســـتشویی هم با ماشین میــره میــاد!

8. دختــره تو بیو ایــموجی ترازو گذاشته بود، بهــش گفــتم: ببـخشیـــد شما بقالـــی؟ گفــت: خاک تو سرت دانــشـــجوی حقوقم!! واقــعـا از درک نسـل جدیـــد عاجزم /:

9. ‏بـــا دخـتره چت میکردم یه روز گفـت چطوری عمر من؟ بهش گفـــتم اگه میـــشــه منو ابوبکـــر صدا کن، راحـــت ترم. زد بلاکـم کرد :/

10. ‏بــازار اینـــقدر خرابـــه که بیشــتر از ۱.۷ ثانــیـــه روی یه جنســی مکـــث کنـــی فروشنده پرتـــت میـ‌کــنـــه تو مغازه میـــ‌ـــگـه دســـت به مهــره بازیه بایــد بخری!


‏-منو می بیـنی؟
+آره
-پس چرا من نمی بیـــنـــمــت؟

11. ولنتاین یعـــنــی روز عشـق حتما که نبـاید دوس پسـر داشته باشی من روز عشـــقــمو با غذا جشـن میـــگـــیـــرم^_^ (بابغض تُن ماهــی را گرم میـــکــنـــد)!

12. ‏‏ـــامشـــب تو خونه مطـرح کردم رفــرانــدوم راه بندازیــم تا معـــلوم بشــه واقـــعا از این وضعـــیـت راضـی هســتــیـــم یا نه بابـــامم یه لبخند ملیـــح زدو خلـــاصـــه الان با چنــتــا مجیـد مشــتی تو سطل آشغـــال دارم دنـــبـال غذا میگردم!

13. ‏‏‏ـکــادوی ولنــتایـــن قیمـتش مهم نیسـت، همـــیـــن که بدونه تو روز عشـق به فکـرش هستــی براش یه دنیـا ارزش داره. (ساقه طلایـــی کرمــدار را کادو میـکــند) /:

14. ‏‏‏ـــ‏ــممـــد گلزار عكــس از ٥سـالگي ش گذاشته با لبـاس اســـكي اونوقت من ٥ سالگــي لبـــاس قرمز گل گلـي خواهــرمو ميپوشيدم كه براش تنگ شده بود!

15. ‏‏‏ـ‏ـجـــنــگ جهـانی سوم از شیراز سر ایـــن که کی بایــد تلـــفــنو جواب بده و چایی رو دم کنه شروع میشه.!


وقتـی پاتو میــذاری تو دمـــپایی خیـــس دستـشوییـــ‌

16. ‏‏ـــ‏‏پـلـیـــس چیـــن عینــک هوشمنـد تشـخـــیص چهره اخـــتراع کرده و داره اســتفاده میکنه، الـبتــه حقـــم دارن فک کن داری دنــبـــال دزده میکـــنی یهو میرســی به چند نفـــر که همــشون شبیــه دزده ان بعـد کلاهــتو بر میداری سرتو میخارونی که یهو از تو شیـشـــه ماشــیــن خودتو میبنـــی، دسـتبنـــد در میـاری خودتو دســـتـــبـند میــزنــی.

17. ‏انـقد بدم میــاد از ایـن خوانـــنده ها که مجری بهـــشون میگــه هدیه چی به بیـنـــنـــده ها میـدیـن؟ میــگن یه آهنگ… آخــه آهنگ هدیـه ست ؟ هدیــه پوله، پول. دلــار، اسکـنـاس، سکـــه، وجه نقـد!

18. ‏‏وانتـــیه تو کوچه120کیلومتـــر سرعـت میرفـت پشـــت بلـندگو داد میـزد بدو لیـموشیرین بدم. ینی یوزپلـنـگـــم لیموشیـرین میخواس بهش نمیـرسیــد. فکـــرکـنــم قصـــد فروش نداشت!

19. ‏‏ـ‏ــیـــکـــی اﺯ آشناهاموﻥ دندﻭنـپـــزشـکـــه ۶ تا سگ دارﻩ حساﺏ کرﺩ میگفـــت ماهــی ۷ میلـــیوﻥ پوﻝ غذاشوﻥ میـشه حیف باباﻡ پیـــشم بوﺩ ﻭگرنـه براﺵ هاﭖهاﭖ میـــکردﻡ!

20. ‏یــه سری ام پسـرم گفت بابــایی بریم سیـرک؟ گفتم عزیـزم زنـــدگـــی ما خودش سیـرکـــه بعـــد شیهــه کشــیدم رفـــتـم آشپزخونه!


تخـــیـــل من دیــگـــه جواب نمـــیـدهـــ‌ :))))))))))

21. ‏‏ــ‏ـيجوري ميگـــن گربه واســـه رضاي خدا موش نميگــيره انـگــار كفــتــار موقع شكار ميگـه قربــتــن الـــي اله!!!!

22. یبـــار یه سوسک دیـــدم با بی محلـــی رد شدم گفت داداچ بیــا ایـــن دمپـایـی رو بکوب تو سرم منو قطعه قطعه کن ولی بی محـلـی نکن میــخوام بگــم بی محـلـی آزار دهنــدس!

23. ‏‏بــه دوس‌دخـــتـرم گفـتـم من روز ولنتـایـن میرم طبیـــعـت، گفـــت چرا؟ گفـــتم واقــعـــیتـــش مهنــدس نیـســـتــم چوپونم، گفت ببــعــی کی بودم من!

24. ‏تو پیـاده رو میـــرفــتــم جلوم یه دختـری بود نزدیکـــش رسیدم برگـــشت جیــغ زد بعـد خودش خجـــالـت کشید، خواستـــم فکر نکنه الــکی جیــغ کشـیـــده خجــالـــت نکـــشه کیفـشو زدم فرار کردم، مردونگـی ایــنـه پسر!

25. ‏داشتـــم تو گلـــدون سیــگـــار جاساز میــکــردم بابــام اومد گفت چکار میکــنــی؟گفــتـــم دارم آب میدم بهش،ـــگفت ایـــن که مصــنوعیه خلاصه از اون موقع فکــر میکنه شیـشـه میکــشـم/:


تنـهــا مرض دهه شصـتـی ها که با هیچ دارویی خوب نمیشـــد:)))))
26. تنهایـی لاتی تره 🙂 (سیـنـــگــل های سراســـر کشور)

27. وقتــی به بابــام میگم پول لازم دارم، توانـایــی ایـنو داره که به مدت یک ساعت هیـــچ گونه علائم حیــاتی از خودش نشون نده، شایـد من خســته شم برم تو اتــاقـــم.!

28. ‏الـــان ایـن قدر که تو ایـــنـســـتــاگـرام خرس هســت تو جنـگــل نیست. خیلـی مواظب باشـیـد!

29. ‏‏ـمن نه چهره برام مهــمه نه پول نه اخــلـــاق (اخـرين تلاشــش را براي ولنـتـاين ميكنــد)!

30. ‏‏ولنتـــاین برا کافــه ها تو ایـــران ، مثل عید قربان برا قصـــابـــاس:)))


‏خوشبیـــن تریـن موجوﺩ کرﻩ ﺯمـــیـن شتــرﻩ.
ایــن بزﺭــگوار ﻭســط بیــابوﻥ موقع خورﺩن خاﺭ چناﻥ ﺭضایـــتـی تو چهــرش هسـت ﺍنـگـــار ﻭسط هاﻝ نشســـتـــه قرمه سبـــزی میخوره!

31. چی میگین ولنتــاین بایـد شکلــات داد؟! من یه پلاستـــیـــک تافــی شیری به دوس دخترم تعارف کردم برنــداشت دیـــگه هم جوابـمو نمیـــده :(‌

32. ‏از صبـح بیـــرونم هیـــچ زوجی پیداش نیـــست، قشـــنـــگ معلومه عشـقـا همـه مدرسه ان هنوز!

33. ‏‏ـ‏ــفــامـیـــلــمون ۱۶ تا بچه داره، بهـش میگـــم چرا انقدر اخه؟ میـگـــه قدیــما مث تمسـاح بودیـم. ۱۵ تا میاوردی ۱۱ تاش از مریــضــی میـــمـرد. شانـس ما زد واکـــسـن اخـــتـــراع شد!

34. قسـمت لذت بخش خونه تکونی اونجــاست که اون پسته ای که عیــد پارسـال از دســتـت افتــاد نفــهـمیدی کجا رفت رو پیــدا میــکــنــی میخوریـــش:))

35.‏سـاقی محلمون گفـــت قصد ادامـه تحـصــیـل دارم،ــگفـــتــم چه خوب ایــنـــجوری دیگـــه تو پارکــِ محـل پلــاس نیـــسـتی،گفت آره دیگـه میـــرم پارکـِ علم و فناوری:||


قیافـه من موقع دیـــدن اســـتوری کادو ولنـــتــایـن ملت توی اینــســـتاگـــرام

متن های طنز و جوک های باحال + عکس های خنده دار تلگرامی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.