متن های عاشقانه و ناب جدید درباره زندگی

گلچینی از متن های عاشقانه و ناب جدید درباره زندگی را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این متن های عاشقانه برگرفته از نویسنده ها و شاعران معاصر و مشهور می باشند شما می توانید در فضای مجازی از این متن نوشته ها استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن های عاشقانه و ناب جدید درباره زندگی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مغرور نباشـــیـــد وقتـــی پرنـدهـ‌ای زنده اسـت،ـــمورچــه را می‌خورد.

وقتــی میــ‌ـــمیـرد مورچـه٬ او را میــ‌ــخورد!

شرایط به مرور زمان تغـــییر میـکند!

هیچوقت کســـی را تحقیـر نکـــنید!

شایـــد امـــروز قدرتــمند باشیـــد ، امــا… زمان از شما قدرتـــمنـدتـر است

یک درخت، هزاران چوب کبریــت را میـــ‌ــسازد،

اما وقتـی زمـــانـش برســد ،

یک چوب کبـــریــت می‌توانـــد هزاران درخـت را بسوزانـد

۹۹ درصـد بيمـــاريهای جسمـانـــی محـــصول بيماريهـای روانی اسـت

عامل اصـــلیـ‌بــيمــاری اينـــســتـ‌ كه آدم از خودش راضـی نيسـت و شب كه میـــ‌خواهـد بخوابد باطـــنـــش از‌ او میــ‌پـــرســـد كه امـروز چه كار كردی؟

دل چه كسـی را خوش كردی؟

چه كسی را امـــروز شاد كردی؟

خانـــم امـــيلـی برونتــه میــ‌گويد:

شب كه ميشود كارهـــايت را بگـذار روی ميز؛ اگر ديدی دربين آنــهـا يک لبــخـــندی هست كه مثـــل يک خورشيد تابيده و دل يكـی گرم شده ،آن روزت را باطـــل نكــردی

دارايی انسـان شاديهـایی است كه توليد كرده و همـین شادیـــ‌هــاست كه به انـــســان لذت میـــ‌ـدهـد و بركت پشـــت بركت به انســـان می‌رســـد.

هر روز که بیـدار میشوی با خودت عهد ببنـد امروز حداقل دل یک نفــر را شاد کنی

بیشـــترین ضربه ها را خوبتـــریـن آدم ها می خورند

برای خوبی هایـــتـان حد تعـــیین کنیـد

و هرکس را به انــدازه لیـــاقـــتش بهـــا دهـــید نه به اندازه مرامتـان …

زنــدگـی کردن با مردم این دنـــیا همـــچون دویدن در گله اسب اسـت !

تا می تازی با تو می تازند ، زمـیـــن که خوردی، آنهــایـی که جلوتر بودنـد ،

هرگــز برای تو به عقـــب باز نمــی گردند !

و آنـهـــایـی که عقب بودند،

به داغ روزهایــی که می تاختی تو را لگد مال خواهــند کرد !

در عجبم از مردمی که به دنـبال دنيايی هستــند

که روز به روز از آن دورتر مي شوند ، و غافــلـنـــد از آخرتـی

که روز به روز به آن نزديک تر مي شوند

وقتی گیلــاس با بنـد باریـکش به درخت متــصـل است

همـه عوامل در جهت رشــدش در تلاشنـــد..

باد باعـــث طراوتش میـــشود

آب باعـث رشدش میشود

و آفـتـــاب پخــتـگی و کمال میـــبخــشــد

امــا …

به محـض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخـــت،

آب باعـث گنـــدیدگی

باد باعث پلـاسیــدگــی

و آفـتـــاب باعـث پوسیدگـی و ازبیـن رفـــتـن طراوتش میـشود..

بنـده بودن یعــنــی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد، دیگـر همــه عوامـل در نابودی ما مؤثر خواهـد بود.

پول، قدرت، شهــرت، زیبـــایی… تا بنـــد به خداییــم برای رشـد ما، مفــید و بسیـار هم خوب اسـت امــا به محض جدا شدن بنــد بنـــدگی، همـــه آن عوامـل باعث تباهــی و فساد ما می شود.

متن های عاشقانه و ناب جدید درباره زندگی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.