متن های عشقولانه برای روز ولنتاین

گلچینی از متن های عشقولانه برای روز ولنتاین را برای شما عزیزان در مجله خبری دانستن قرار داده ایم این متن ها بسیار رمانتیک و زیبا می باشند شما می توانید در روز ولنتاین از این اس ام اس های عاشقانه استفاده نموده و برای کسانی که دوستشان دارید ارسال نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن های عشقولانه برای روز ولنتاین را در مجله خبری دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

نمـيگم دوستــت دارم
نمـــيگـم عاشــقـتـــم
ميگـم ديونتـم كه اگه يه روز ناراحـتـــت كردم بگـي بيخيال ديونست . . .

قلب مهربـانــت مثلــثي را مي ماند در درياي عشق
مرا در خود كشـيدي برموداي من !!!

اي دوست به جز عشق تو در سر من هوسي نيســت
جز نقـش تو بر صفـحه ي دل نقش كسي نیست

بهتــرين لحظـه، لحــظـــه ايســـت كه فكر كني فراموشت كردم، بعــد 1 اس ام اس از طرف من بياد كه توش نوشتــه ميمــيرم برات !
ولنـــتایــنت مبـــارک !


يادتـه بهـت گفتم كه خشـت ديوار دلـتـــم، تو هم منو شكستــي
ولي اشــكالـي نداره، حالـا خاك زير پاتم !

با تو از خاطره ها سرشــارم. با تو تا آخـــر شب بیدارم . عشق من دسـت تو یعنی خورشـــید. گرمی دسـت تو را کم دارم . . .

قاب عكســتو زدم جاي ساعت ديواري
از اون موقع به بعد تو شدي تمومه لحـــظـــه هام . . .

عمري با غم عشــقـت نشــسـتـــم
به تو پيوستـم واز خود گســـسـتم
وليکـن سرنوشتـم اين سه حرف بود
تو را ديدم. پرســـتــيدم . شکــســـتم

زندگی عشق اســـت افـــســـانه نيســـت آنکه عشـــق راآفــريد ديوانــه نيســـت

 

عشــق آن نیـسـت که هر لحــظـــه کنـارش باشــی عشــق آن است که پیوستـه به يادش باشــي

بزرگتـــرین آرزوم ایـنه کوچکتریـــن آرزوت باشــم

تقــدیم به او که نبود ولی حس بودنـش بر من شوق زیســـتـــن داد دلـــم برای کسـی تنــگ اسـت که آفتـاب صداقـــت را به میـــهـــمانــی گلهـــای باغ می آورد و گیـسوان بلـــندش را به باد می داد و دسـت های سپــیدش را به آب می بخشیــد و شعر های خوشی چون پرنــده ها می خوانــد

اي کاش که معــشوق ز عاشق طلــب جان مي کرد، تا که هر بي سرو پايي نشود يار کسـي !!!

دوست داشتــه باش و زنــدگی کن!زمــان برای همیـــشــه از آن تو نیـســت

چقـدر سخت است منتـــظــر کســی باشی که هیــچ وقت فکر آمدن نیســـت!

می دونستـــی اشک گاهی از لبـــخــنــد با ارزش تره؟ چون لبـخند رو به هر کســی می تونی هدیه کنی اما اشـــک رو فقـط برای کســـی می ریـزی که نمـی خوای از دسـتـــش بدی .ولنـتاین مبارک

اگــر روزي دشمن پيدا کردي بدون در رســـيدن به هدفــت موفق بودي.اگـــر روزي تهـــديدت کردن بدون در برابـرت ناتوانــنـــد. اگـــر روزي خيانــت ديدي بدون قيمتـــت بالـــاسـت. اگر روزي ترکت کردنـد بدون با تو بودن لياقـت ميخواد

من به دو چيز عشق مي ورزم يكـي تو و ديگري وجود تو، به دو چيزاعـــتــقاد دارم يكـــي خدا وديگـــري تو، من در اين دنيا دو چيز ميخواهــم يكـــي تو وديگـــري خوشبختي تو.

زنـدگي آرام است، مثل آرامــش يك خواب بلند.
زنـدگي شيرين است، مثل شيريني يك روز قشـنــگ.
زنـــدگي رويايي است، مثـــل روياي ِيكي كودك ناز.
زنـدگـي زيبايي است، مثل زيبايي يك غنچه ي باز.
زنـــدگـي تك تك اين ساعتــهاست، زنــدگي چرخــش اين عقربــه هاست، زنـدگي راز دل مادر من. زنــدگـي پينه ي دســـت پدر اســت، زنـــدگـي مثـل زمــان در گذر…

هر كي اومد پيش من يه ذره جاتو نگرفـت….هيچ ادايي جاي اون نازو اداتو نگرفت….پيش هر نقاشــي رفــتم تو رو نقــاشي كنـــه، روي هر بومي زدم رنـگ چشــاتو نگـــرفــت…

ميدوني آدمـــا بين الف تا ي قرار دارنــد. بعــضي ها مثـل ” ب ” برات ميميرند، مثـــل ” د ” دوستت دارنــد، مثـــل ” ع ” عا شقــت ميشوند، مثــل ” م ” منـــتظــر مي موننــد تا يه روز مثل ” ي ” يارت بشن.

حرفهــايي هسـت براي نگـفتن و ارزش عميق هر كسي به اندازه ي حرفهايی اسـت كه براي نگــفتـن دارد و كتـاب هايی نيز هست براي ننوشتـــن و من اكـــنون رســـيده ام به آغاز چنين كتــابي…

کاش کسي تو دلـمون پا نميذاشـت… کاش اگــه پا ميزاشــت دلـــمون رو تنهـــا نميذاشــت… کاش اگه تنهـا ميذاشت رد پاش رو روي دلـمون جا نميزاشـــت

قلــبـمو هدیــه می دم بهـــت . مواظبش باش . نه به خاطر اینـــکـــه قلبــمه به خاطــر ایـــنــکـه تو توشی

موقعــی كه می خواســتــمـــت مي ترسيدم نگـات كنـــم،ــموقعـي كه نگات كردم ترســيدم باهـات حرف بزنـــم. موقعــي كه باهات حرف زدم ترسيدم نازت كنـــم،ـــموقعـي كه نازت كردم ترســيدم عاشـــقـت بشـــم حالا كه عاشــقت شدم ميترسم از دسـتـت بدم

دل آدمـــها مثــل يك جزيره دور افـتــادست ،اينـــكـــه كي واسه اولين بار پا به جزيره ميزاره مهــم نيسـت مهـم اون كسـيه كه هيچوقت جزيره را ترك نكنـــد

اگر باران بودم انقدر مي باريدم تا غبـــار غم را از دلـــت پاک کنم اگـر اشک بودم مثـــل باران بهاري به پايت مي گريستم اگر گل بودم شاخــه اي از وجودم را تقــديم وجود عزيزت ميکردم اگر عشـــق بودم آهنگ دوست داشتـن را برايت مينواخــتـــم ولي افـسوس که نه بارانم نه اشـک نه گل و نه عشق اما هر چه هستم دوستــت دارم

عشـــق شايد زود تو را عاشــق و دلـتــنـــگ كند امــا هرگز تو را سير نمـــي كند. روز ولنتـــایـــنـت مبـارک

گرتواين دنــيا کسـي هست که با ديدنـــش رنـــگ رخــســـارت عوض ميشـه و قلبت ابـــروتو به تاراج مي بره. مهــم اين نيســـت که اون مال تو باشه، مهــم اينــه که باشه. نفـس بکشـه، زنــدگــي کنه و از زنـدگـــيش لذت ببره

خيانـــت تنـــهـــا اين نيســـت كه شب را با ديگري بگـــذراني … خيانـت ميتوانــد دروغ دوست داشتن باشــد ! خيانـــت تنــهــا اين نيسـت كه دستــت را در خفـا در دست ديگري بگذاري … خيانت ميتوانـــد جاري كردن اشك بر ديدگـــان معصومي باشد

اگه تو دنـيا هيچـــي هيچـــي نداشته باشـي مطمئن باش سه چيز هميشه مال تو هست:خداي مهربون، فکـراي قشـنگ وقلب کوچيک من

عمـيق ترين درد زندگي مردن نيست بلکــه نداشتن کســـي است که الـــفباي دوست داشـــتن را برايت تکــرار کنـــد و تو از او رســم محبت بياموزي

صدا كن مرا كه صدايت زيبـاتـرين نواي عالم است
صدا كن مرا كه صدايت قلــب شكــسـتـه ام را تســـكـــين ميدهد
صدا كن مرا تا بدانــم كه هنوز از ياد نبرده اي مرا
نشــســـتـه ام تا شايد صدايم كنـي
صدايم كنـــي ومحـــبـت بي دريقـــت را نثـارم كني

عشق من تو باش نه براي اينکـــه در اين دنـــياي بزرگ تنـــها نبــاشم.تو باش تا در دنــياي بزرگ تنــهـــاييم تنـها ترين باشـــي..

تو مثل راز بهـــاري و من رنگ زمـــسـتانم. چگونه دل اسـيرت شد قسم به شب نمـــيدانم

دلـم همــچو آســمـان،ــپر از ابرهاي بارانــيسـت،
اي کاش دلم امـــشب بگريد، شايد که بغـض عشـق در چشــمـــانــم بشــکــند….

آري دوستي دو نيمه دارد نيمي از آن عشقي اســـت که دل تو را بيقرار کرده است و نيمي ديگر آن محـبـــتي است که در دل من مي تپد

فرشـتـــه ها وجود دارن اما بعـضـي وقتا چون بال ندارن ما بهشون ميگــيم دوست

شب شده بود، گل آفتـــاب گردان داشت دنــبال خورشيد ميگـــشـــت که يهو يک ستاره بهــش چشــمــک زد، اما گل آفتـابگردان سرش رو آرام آورد پايین، ميدونی چرا؟! آخه گلهـــا هيچوقت خيانــت نمـيکـــنن واسه همـينــه که گل آفتـــابگـــردان همـــيشـه شبـهـــا سرش پایينه

متن های عشقولانه برای روز ولنتاین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.