متن های عشقولانه برای روز ولنتاین

گلچینی از متن های عشقولانه برای روز ولنتاین را برای شما عزیزان در مجله خبری دانستن قرار داده ایم این متن ها بسیار رمانتیک و زیبا می باشند شما می توانید در روز ولنتاین از این اس ام اس های عاشقانه استفاده نموده و برای کسانی که دوستشان دارید ارسال نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن های عشقولانه برای روز ولنتاین را در مجله خبری دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

نمـیگم دوستــت دارم
نمـــیگـم عاشــقـتـــم
میگـم دیونتـم که اگه یه روز ناراحـتـــت کردم بگـی بیخیال دیونست . . .

قلب مهربـانــت مثلــثی را می ماند در دریای عشق
مرا در خود کشـیدی برمودای من !!!

ای دوست به جز عشق تو در سر من هوسی نیســت
جز نقـش تو بر صفـحه ی دل نقش کسی نیست

بهتــرین لحظـه، لحــظـــه ایســـت که فکر کنی فراموشت کردم، بعــد ۱ اس ام اس از طرف من بیاد که توش نوشتــه میمــیرم برات !
ولنـــتایــنت مبـــارک !


یادتـه بهـت گفتم که خشـت دیوار دلـتـــم، تو هم منو شکستــی
ولی اشــکالـی نداره، حالـا خاک زیر پاتم !

با تو از خاطره ها سرشــارم. با تو تا آخـــر شب بیدارم . عشق من دسـت تو یعنی خورشـــید. گرمی دسـت تو را کم دارم . . .

قاب عکســتو زدم جای ساعت دیواری
از اون موقع به بعد تو شدی تمومه لحـــظـــه هام . . .

عمری با غم عشــقـت نشــسـتـــم
به تو پیوستـم واز خود گســـسـتم
ولیکـن سرنوشتـم این سه حرف بود
تو را دیدم. پرســـتــیدم . شکــســـتم

زندگی عشق اســـت افـــســـانه نیســـت آنکه عشـــق راآفــرید دیوانــه نیســـت

 

عشــق آن نیـسـت که هر لحــظـــه کنـارش باشــی عشــق آن است که پیوستـه به یادش باشــی

بزرگتـــرین آرزوم ایـنه کوچکتریـــن آرزوت باشــم

تقــدیم به او که نبود ولی حس بودنـش بر من شوق زیســـتـــن داد دلـــم برای کسـی تنــگ اسـت که آفتـاب صداقـــت را به میـــهـــمانــی گلهـــای باغ می آورد و گیـسوان بلـــندش را به باد می داد و دسـت های سپــیدش را به آب می بخشیــد و شعر های خوشی چون پرنــده ها می خوانــد

ای کاش که معــشوق ز عاشق طلــب جان می کرد، تا که هر بی سرو پایی نشود یار کسـی !!!

دوست داشتــه باش و زنــدگی کن!زمــان برای همیـــشــه از آن تو نیـســت

چقـدر سخت است منتـــظــر کســی باشی که هیــچ وقت فکر آمدن نیســـت!

می دونستـــی اشک گاهی از لبـــخــنــد با ارزش تره؟ چون لبـخند رو به هر کســی می تونی هدیه کنی اما اشـــک رو فقـط برای کســـی می ریـزی که نمـی خوای از دسـتـــش بدی .ولنـتاین مبارک

اگــر روزی دشمن پیدا کردی بدون در رســـیدن به هدفــت موفق بودی.اگـــر روزی تهـــدیدت کردن بدون در برابـرت ناتوانــنـــد. اگـــر روزی خیانــت دیدی بدون قیمتـــت بالـــاسـت. اگر روزی ترکت کردنـد بدون با تو بودن لیاقـت میخواد

من به دو چیز عشق می ورزم یکـی تو و دیگری وجود تو، به دو چیزاعـــتــقاد دارم یکـــی خدا ودیگـــری تو، من در این دنیا دو چیز میخواهــم یکـــی تو ودیگـــری خوشبختی تو.

زنـدگی آرام است، مثل آرامــش یک خواب بلند.
زنـدگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشـنــگ.
زنـــدگی رویایی است، مثـــل رویای ِیکی کودک ناز.
زنـدگـی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه ی باز.
زنـــدگـی تک تک این ساعتــهاست، زنــدگی چرخــش این عقربــه هاست، زنـدگی راز دل مادر من. زنــدگـی پینه ی دســـت پدر اســت، زنـــدگـی مثـل زمــان در گذر…

هر کی اومد پیش من یه ذره جاتو نگرفـت….هیچ ادایی جای اون نازو اداتو نگرفت….پیش هر نقاشــی رفــتم تو رو نقــاشی کنـــه، روی هر بومی زدم رنـگ چشــاتو نگـــرفــت…

میدونی آدمـــا بین الف تا ی قرار دارنــد. بعــضی ها مثـل ” ب ” برات میمیرند، مثـــل ” د ” دوستت دارنــد، مثـــل ” ع ” عا شقــت میشوند، مثــل ” م ” منـــتظــر می موننــد تا یه روز مثل ” ی ” یارت بشن.

حرفهــایی هسـت برای نگـفتن و ارزش عمیق هر کسی به اندازه ی حرفهایی اسـت که برای نگــفتـن دارد و کتـاب هایی نیز هست برای ننوشتـــن و من اکـــنون رســـیده ام به آغاز چنین کتــابی…

کاش کسی تو دلـمون پا نمیذاشـت… کاش اگــه پا میزاشــت دلـــمون رو تنهـــا نمیذاشــت… کاش اگه تنهـا میذاشت رد پاش رو روی دلـمون جا نمیزاشـــت

قلــبـمو هدیــه می دم بهـــت . مواظبش باش . نه به خاطر اینـــکـــه قلبــمه به خاطــر ایـــنــکـه تو توشی

موقعــی که می خواســتــمـــت می ترسیدم نگـات کنـــم،ــموقعـی که نگات کردم ترســیدم باهـات حرف بزنـــم. موقعــی که باهات حرف زدم ترسیدم نازت کنـــم،ـــموقعـی که نازت کردم ترســیدم عاشـــقـت بشـــم حالا که عاشــقت شدم میترسم از دسـتـت بدم

دل آدمـــها مثــل یک جزیره دور افـتــادست ،اینـــکـــه کی واسه اولین بار پا به جزیره میزاره مهــم نیسـت مهـم اون کسـیه که هیچوقت جزیره را ترک نکنـــد

اگر باران بودم انقدر می باریدم تا غبـــار غم را از دلـــت پاک کنم اگـر اشک بودم مثـــل باران بهاری به پایت می گریستم اگر گل بودم شاخــه ای از وجودم را تقــدیم وجود عزیزت میکردم اگر عشـــق بودم آهنگ دوست داشتـن را برایت مینواخــتـــم ولی افـسوس که نه بارانم نه اشـک نه گل و نه عشق اما هر چه هستم دوستــت دارم

عشـــق شاید زود تو را عاشــق و دلـتــنـــگ کند امــا هرگز تو را سیر نمـــی کند. روز ولنتـــایـــنـت مبـارک

گرتواین دنــیا کسـی هست که با دیدنـــش رنـــگ رخــســـارت عوض میشـه و قلبت ابـــروتو به تاراج می بره. مهــم این نیســـت که اون مال تو باشه، مهــم اینــه که باشه. نفـس بکشـه، زنــدگــی کنه و از زنـدگـــیش لذت ببره

خیانـــت تنـــهـــا این نیســـت که شب را با دیگری بگـــذرانی … خیانـت میتوانــد دروغ دوست داشتن باشــد ! خیانـــت تنــهــا این نیسـت که دستــت را در خفـا در دست دیگری بگذاری … خیانت میتوانـــد جاری کردن اشک بر دیدگـــان معصومی باشد

اگه تو دنـیا هیچـــی هیچـــی نداشته باشـی مطمئن باش سه چیز همیشه مال تو هست:خدای مهربون، فکـرای قشـنگ وقلب کوچیک من

عمـیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکــه نداشتن کســـی است که الـــفبای دوست داشـــتن را برایت تکــرار کنـــد و تو از او رســم محبت بیاموزی

صدا کن مرا که صدایت زیبـاتـرین نوای عالم است
صدا کن مرا که صدایت قلــب شکــسـتـه ام را تســـکـــین میدهد
صدا کن مرا تا بدانــم که هنوز از یاد نبرده ای مرا
نشــســـتـه ام تا شاید صدایم کنـی
صدایم کنـــی ومحـــبـت بی دریقـــت را نثـارم کنی

عشق من تو باش نه برای اینکـــه در این دنـــیای بزرگ تنـــها نبــاشم.تو باش تا در دنــیای بزرگ تنــهـــاییم تنـها ترین باشـــی..

تو مثل راز بهـــاری و من رنگ زمـــسـتانم. چگونه دل اسـیرت شد قسم به شب نمـــیدانم

دلـم همــچو آســمـان،ــپر از ابرهای بارانــیسـت،
ای کاش دلم امـــشب بگرید، شاید که بغـض عشـق در چشــمـــانــم بشــکــند….

آری دوستی دو نیمه دارد نیمی از آن عشقی اســـت که دل تو را بیقرار کرده است و نیمی دیگر آن محـبـــتی است که در دل من می تپد

فرشـتـــه ها وجود دارن اما بعـضـی وقتا چون بال ندارن ما بهشون میگــیم دوست

شب شده بود، گل آفتـــاب گردان داشت دنــبال خورشید میگـــشـــت که یهو یک ستاره بهــش چشــمــک زد، اما گل آفتـابگردان سرش رو آرام آورد پایین، میدونی چرا؟! آخه گلهـــا هیچوقت خیانــت نمـیکـــنن واسه همـینــه که گل آفتـــابگـــردان همـــیشـه شبـهـــا سرش پایینه

متن های عشقولانه برای روز ولنتاین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.