متن های مفهومی و زیبا درباره زندگی

گلچینی از متن های مفهومی و زیبا درباره زندگی را در سایت دانستن قرار داده ایم این متن و جملات بر گرفته از شعرها و متن های شاعران و نویسنده های مشهور می باشند شما می توانید از این متن ها استفاده نموده و در کانال های تلگرامی خود قرار دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن های مفهومی و زیبا درباره زندگی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

انــســان ها

به ميزان “حقـارتشـــان” “توهين” ميكـــنـنـد.

به ميزان “فرهــنـگشان” “عشـق ميورزنـــد”.

و به ميزان “كمـــبودهايشان” “آزارت ميدهـــنـد”.

هرچه “حقــيرتر” باشـنـــد، بيشــتـــر “توهين ميكنـــند” تا حقــارتـشـــان را جبــران كنـــند.

هر چه “فرهـــنـــگشـان غنــي تر باشد”، بيشـــتر به ديگـران “عشــق ميدهنــد”.

وهرچه “هويّـتشان عمــيق تر باشـد”، “محتـــرمانه تر رفـتـــار ميكــنـــند”.

به انـدازه “دركــشــان” ميفــهـمند،

و به اندازه “شعورشــان” به “باورها و حرف هايشـان عمــل ميكنند.

هیـــچ وقت به خاطر حرف مردم، زنــدگـیت رو خراب نکـن. دهان این مردم همیــشـه باز هست؛

پولدار باش میگــن دزده،

ساده باشــی میــگـــن بدبــخـــته،

زیـــاد گردش بری میـگن وله،

تو‌ خونه باشی میـگن افــســردهــ‌ـست؛

شوخ باشـــی میــشـــی سبک

سنگـین باشـــی میـــشی مغرور

خوشگل باشـی میــگـن مورد داره،

مرامت مردونه باشـه میـــگن داره دون میــپاشه

پس بزار هر چه میخوان بگـــن، خدای توست که بایـــد تو رو قضـاوت کنه و بس؛

پس لذت ببر از زنـــدگـــیـــت که دوبار بهت فرصـت زنـدگی کردن نمــیدن

تو وقتـــی خوب هسـتی که اگر گناه کســی را دیدی آنرا ندیده بگـیری و فاش نکنی .

وقتـی بزرگواری که غم دیـــگـران را آرام

می کنی .

وقتی زیـــبا هســـتـی که لبـــخند می زنـــی و در قلـبـت غم بزرگـــی داری و دیـگـــران را به لبخـنـــدت شاد

می کنی ، چه فرزندانــت باشــند چه همـسـر

و چه غیـــر آنـهـــا…

خدایــا ما را از کســانــی قرار بده که در دنیـــا خیر و نیکــی می کارنـــد و در آخرت ثمـــرات آن را برداشـت می کنند ،

خدایا ما را به خیر هرگونه که باشد نزدیـک کن .

یه ﻭﻗﺘﺎیــی ﻻﺯمه ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨـﻮﺭـــﯼ ….

ﺗﺎ ﺑﺒـﯿـﻨـــﯽ ﮐﯿـــﺎ ﭘﺸـﺘـــﺘﻦ …

ﮐﯿﺎ ﺑﺎـﻋـﺚ ﺭﺷـﺪﺗـــﻦ …

ﮐﯿﺎ ﻣﯿــﺮــﻥ …

ﮐﯿـــﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮــﺭـــﻩ می مونن!!!

ﮔﺎـﻫﯽ ﻻﺯمه ﺟﻮﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨـــﻮﺭــﯼ ﮐﻪ ﺯﺧـــﻤـــﯽ ﺑﺸﯽ …

ﺯﺧـﻤﺎــﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺑﺰــﺍﺭــﯼ ﺗﺎ ﺑﺒﯿـﻨــﯽ …

ﮐﯿــﺎ ﻧﻤــﮏ ﻣﯿـﭙﺎـﺷﻦ …

ﮐﯿﺎ ﻣﺮﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺍــﺭـــﻥ …

ﮐﯿـــﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭـﺩـــﻥ …

ﮐﯿــﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩــه ﺩﺭـﺩـﻥ …

ﻫﯿﭽـﻮـﻗﺖ ﺗﺎ ﺯﺧـﻤﯽ ﻧﺸـــﯽ ﻧﻤـــﯿﺘﻮﻧـﯽ ﺑﻔـــﻬـــﻤـﯽ ﮐﯽ ﭼﻪ ﺭﻓـﺘــﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑـﻨـــﻪ!!!

ﺩﺳـــﺖ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻧﻤـــﮏ ﻣﯿﺒـﯿـــﻨﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺷـﻮـﻥ ﻗﺴـﻢ ﻣﯿﺨﻮــﺭـﺩﯼ …

ﻭ ﯾﻪ ﮐﺴــﺎﯾﯽ ﻣﺮـﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺍﺻـﻼ ﯾﺎﺩـــﺷـــﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑـﺮــﺩـــﯼ …

ﺯﻣــﯿـﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨــﻮـــﺭـــﯼ ﻣﯿﺒــﯿﻨــﯽ!!!

ﮐﯿـﺎ ﺧﻮـــﺩـﯼ ﻫﺴـﺘﻨﺪ……….

ﮐﯿﺎ ﻧﺨـــﻮـــﺩــﯼ ﻫﺴﺘﻨـﺪ…………

ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿـــﺨـــﻮﺩـﯼ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ……….

متن های مفهومی و زیبا درباره زندگی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.