متن ها و جملات تبریک روز ارتش

گلچینی از متن ها و جملات تبریک روز ارتش را در سایت  دانستن قرار داده ایم فرار رسیدن روز ارتش را به همه ارتشیان شجاع و دلیر ایرانی تبریک و شاد باش می گوییم و متن های زیبای تبریک را می توانید در فضای مجازی به دوستان ارتشی خود داده و این روز را تبریک بگویید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن ها و جملات تبریک روز ارتش را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آنـچـه که امروز بدان می بالـــیــم مرهون حماســه آفـریـــنــی و پایـــمـردی شجاعانی است که در 8 سال دفـاع مقـدس از کارزاری شگـــرف و در مقابـل تمامـی قدرت های روز جهان آبــدیــده شدنـد و سربــلنـدی و افتخار را برای میــهــن عزیز خویش به ارمـغــان آوردند.

روز ارتـــش مبارک باد

اس ام اس تبـــریـــک روز ارتش

درود بر شمـــا ارتــشیـان ، شمـــا مردان خدا که میــراث دار خون شهـیدانـیــد؛پاینده باشیـد و سربـــلنـد..

( روز ارتـش مبـارک باد )

اس ام اس روز ارتـــش

ارتـــشــى! اهــتــمـامت را در سنگـــرهــاى دفـاع و امنـــیت پاس مى داریم و اســتوارى گام هایت را در صیـــانـــت از هســـتـى وطن، آرزومندیـم

روزت مبـارک!

تبـریک روز ارتــش

ارتش، تبلور اســـتـــقلال و آزادى مردمـــى اسـت که آوازه غیــرت و هم بستـگــى شان، دروازه هاى پولادین جهــان را درنوردیـده است.

روز ارتـش مبــارک باد

اس ام اس تبریــک روز ارتــش

امروز روز شمــاسـت ، شمــا رزم آزمایانِ ایـران زمـــیـــن که طلـایــه دارِ میــهـــنــید و در صفــِ ارتـش .

روز ارتش ، ارتـشی که با روحِ مقاومت آمـــیـخـته و با هیــاهو و تکـــاپو عجیـن اسـت ، مبـــارک باد .

پیام تبریک روز ارتـــش

29 فروردیــن، یادآور رشــادت‌ـهــای بزرگـــ‌ـــمردانی است که شجــاعـــانــه جان خود را در طبق اخـــلــاص نهـــادنـد تا از کیــان نظـام مقدس جمـــهوری اسلـــامـــی دفاع کنـند.

روز ارتـش مبــارک باد

جدیـدتـرین اس ام اس روز ارتش

برادر ارتـــشــى! تو، خورشــید روزهاى خاکســـتـــرى دفـاع بودى و پرنده جانــت، شکـــســـتـن قفــس هاى وابســـتـــگـــى را به ما آموخت. آمدى تا کوچه هاى وارستگى و اقـتدار را عابر باشیم و عشق به وطن، راز همـــیــشه بودنمــان باشد.

روز ارتـش مبـــارک باد

تبــریک روز ارتــش

روز ارتش، ارتـشی که تنـهـا چراغِ روشنـِ شب هایـــِ مســکوت و تاریــک جنـــگ و جنون بود، مبـــارک باد.

جمـلـات تبریــک روز ارتش

درود خدا بر شما ارتــشیــان

شما مردان خدا که رهـرو خون شهـدایید

روزتان خجـســـتـــه باد

متــن تبریـک روز ارتـش

سلامتانـ‌ باد ای‌ راهـــروانــ‌ ولایـتـ‌ و امامت‌، ایــ‌ حافظـانـــ‌ پرتوانـ‌ رزمی‌ رهبــر، ای‌ نیــروی‌ مسلـــحـ‌ امــامـت‌ و امتـــ‌ و سلـــامتانـ‌ باد کهــ‌ امـــامــتانـــ‌ و مرادتـــانـــ‌ و پیـــر جمــارانـــتانــ‌ در توصیـــفـ‌ شمـا فرمود: «افـتــخــار بر زمــندگـانیــ‌ کهــ‌ جبهه‌هـــایــ‌ نبـــرد را با مناجـاتــ‌ خویش‌ عطـرآگیـــنـــ‌ نمودند».

روز ارتش مبارک باد

متن ها و جملات تبریک روز ارتش

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.