متن ها و جملات تبریک روز جوان و ولادت حضرت علی اکبر

گلچینی از متن ها و جملات تبریک روز جوان و ولادت حضرت علی اکبر را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این متن های زیبا بر گرفته از شعر شاعران معاصر می باشد که به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر سروده شده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن ها و جملات تبریک روز جوان و ولادت حضرت علی اکبر را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

خدا کند که جوانــان زحقــّ جدا نشوند
به صحبت بد و بدخواه مبتـلــا نشوند
سر عقـــيده خود پاى فشــارنـــد چو کوه
بسـان کاه زهر باد جابــجا نشوند
روز جوان مبـــارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خميده پشــت از آن دارنـــد پيران جهانـــْ ديده
که اندر خاک مى‏جويند ايام جوانـــى را
روز جوان گرامـي باد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ميلاد سرو بوستـــان ايستـــادگي، زيبـــاترين گل باغ حسين (ع)! جوان رعنـــا و رشـــيد حسـين (ع) يادگار علي (ع) گلــســـتانــي از زيبـــاتـــرين گل هاي فداکـــاري! و دريايي از آبـيِ عطوفت، مبارک باد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ميلاد حضـرت علـــي اکــبر عليه السـلام تهــنـيت باد

ســـلام و درود بي پايان بر صورت و سيرت پيامـبر گونه اش باد.

11شعـبـــان سالــروز تولد حضـــرت علي اکـــبـــر شبـيه ترين انـــســـان ها به پيامــبــر خير و برکـــت بر شمــا تبريک و تهنيت باد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خواهـي که ببينـــي رخ پيغــمـــبـــر را
بنگر رخ زيباي علـــي اکبر را
در منــطـــق و خلـــق و خوي او مي بينـي
با ديده ي جان محـــمـــدي ديگـر را
*ميلـاد شبـــيه ترين آينـه ي پيغمـــبري مبــارک*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پيامـبر اکرم-ص:
خداوند جوانـــي را که جواني خويش را در راه اطــاعــت خداي تعـــالي بگـــذرانـــد، دوست دارد.
.
.
*ميلـــاد سرور جوانان عالم، حضرت علي اکـــبر و روز جوان مبـارک باد*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهار عمـر، جوانـى است مغـــتــنـــم دارش ***که اين بهـــار ز پى، محـنـــت خزان دارد
روز جوان مبارک

به پيرى قدرِ شبـ‏هاى جوانى مىـــ‏ـشود ظاهر

سپيدىـ‏ـهــاى کاغذ مىـــ‏کند روشن سياهى را

اميد که جوانــي را دريابـيم

روز جوان مبـارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ز روزگار جوانـى خبـــر چه مى‏ـپــرســـى
چو برق آمـد و چون ابــر نوبهاران رفـت
جواني را غنيمت شمار

روز جوان مبـــارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تبـه کردم جوانى تا کنـم خوش زندگانـــى را
چه سود از زندگانى چون تبـه کردم جوانى را
روز جوان مبـــارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انـدرز پيران ، بيشتــر زمــان ها ممـلو از خون و درد است که بدبخـــتـانـه جوان از فهم آن ناتوان است . ارد بزرگ

روز جوان مبـــارک

نســل جوان را به جهان رهبـــري
جلوه ي توحيد، علــي اکبري
هر که هواي رخ احـمــد کند
در تو تمــاشاي پيمبـــر کند
//ولادت باسـعادت سرو باغ احـــمـدي، آينـــه ي محـمـــدي و روز جوان مبارک//

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ميلـــاد حضـــرت علـي اکـــبـــر عليه السـلام
مبــعث، عيد شکوفايي خوشبوترين گل هسـتــي، و روز جوان مبـــارک.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

/*ولادت جوانه ي خورشـــيد کربلا، حضرت علي اکبـر و روز جوان، تبــريک و تهـنيت*/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کـــو نان دوويل: جواني پلـي ميان کودکي و پيري اســت. خوشبـــخت آن کسي اســـت که اين پل را به سلامــت بگذراند.
//* روز جوان مبارک *\\

از دامان ليلا گلى بر آمد
شبـيه حضرت پيغمــبر آمــد
نور دل زينب اطهــرآمـد
لشـــکر کربـــلـــا را افـــسـر آمد
.
.
ولادت زيباترين، بااخلاق ترين، دانــاتــرين و رشـيدتــرين جوان تاريخ مبـارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

جوانـــى شمـع ره کردم که يابم زنـدگــانى را
نجــســـتـــم زندگـانـــى را و گم کردم جوانى را
روز جوان مبــارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

. عزيزم! از جواني به اندازه ‏اي که باقـي اســت، اســتـفاده کن؛
که در پيري همــه چيز از دســـت مي‏ـرود، حتي توجه به آخرت و خداي تعـالــي!
*امـام خمـينـي(ره)
…………………….. روز جوان مبـــارک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چهـــارچــيز را پيش از چهار چيز غنيمت شمـــار:
جواني پيش از پيري
صحت پيش ازبيمـاري
توانگـري پيش از فقــر
و زنــدگي پيش ازمـرگ (حضرت رسول-ص)
*روز جوان مبـارک*

ميلـــاد حضـــرت علـي اکـبـر عليه الــسلام

متن ها و جملات تبریک روز جوان و ولادت حضرت علی اکبر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.