مجریان دوست داشتنی در صدا و سیما

چند مجری در صدا و سیما وجود دارد که همگی دوست داشتنی و مردم ایران به آنها علاقه فراوانی دارند این چند مجری را شما هم می شناسید و روزها پای برنامه آنها نشسته و برای دیدن برنامه زیبایشان وقت می گذارید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مجریان دوست داشتنی در صدا و سیما را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

پیـــش درآمـــد

به گزارش مجله خبری دانستن : «او مجری سیـاســت تثــبیـــت شده تلویزیون است» ایـــن کامـنــت و نمونه های بی شمــار مشابـــه رامی توان در سایــت های مخـــتــلـــف دید که گزارشگـر گزارش «زنـدگی بدون شبــکــه های اجتــمــاعی» را نشــانـه رفــتــه اند.
نظرهایی که در چنـــد روز اخــیـــر رصـــد کردیـــم، نشان می دهـد غالب هموطنـــان نگــاهی بدبـــیــنانه به تلویزیون دارنـد حتــی وقتــی می دانـنـد معاونت سیاســـی به خاطــر آن گزارش توبیـخ شده اســت.معـــتـقــدیم تلویزیون در بزنـــگاه های حساس باید طوری رفـــتـــار کنـد که مورد وثوق مردم قرار گیرد.

بله، دســـت برنـامـه سازان بستـــه اســت امـــا با خلـاقــیت و ایـسـتادن کنار مردم می توان کسب اعـــتــمــاد کرد.
اصـلــا می توان خیـلی کارهـا را نکـــرد مثــل همـــیـن گزارش «زنـــدگی بدون شبکـــه های اجـــتمـــاعـی».
ایـن اتـــفاق بهانه ای شد تا عملــکــرد چنـــد چهـــره را که برای تلویزیون اعـتبــار می خرند.
مرور کنیم؛ همان هایی که نام شان نه تنها بیـــننـده می آورد که ذیل ایـن اتــهـام قرار نمـی گیــرنــد که «مجــری سیـــاست تثــبیـت شده هســـتنــد». به فهرســت، چنـــد نام دیـگــر را می توان اضافــه کرد از جملـه سروش صحت که سریـال «لیسـانـسـه ها» و برنــامـــه «کتـــاب باز» را روی آنـــتن دارد.

رضــا رشــیـدپور؛ حالـا خورشـیـد

«حالــا خورشید» در گام اول یک برنامــه سرحال صبحــگاهی اسـت. رضا رشیدپور با علــم به
این موضوع سعی کرده مدل اجـراهای قبـلی را کنار بگذارد. او برای ایـــجاد شفـافیت
نخواستـــه در قیـــد سری برنـــامه های شیــشه ای اش بمانـــد و برای چالــش سراغ مدل «دیـد در شب» نرفتــه.
سعه صدر دیـــگـــر ویژگـی مثــبت برنــامـــه است که گاهــی مهـــمان های تلویزیون را نشان می روند امـا رشیـدپور نه هول می شود و نه مانــع از انـتــقـــاد آنهــا. /مجـریـان محبوب تلویزیون

رضا رشیــدپور

نمونه اش را میـــان حرف های صریح همســـر سرمـهنـــدس نفـتکــش ایرانـی شاهــد بودیم که
کلــی انتقـاد روانه صدا و سیـمـا کرد. برگ برنده دیـــگر رشـــیدپور گام برداشتـن همـراه با
اتفـاقــات روز اســت. گاهـــی گرانــی تخـــم مرغ محور می شود و گاهــی فیـــلـترینـگ تلـــگــرام.
رشیدپور کنار مردم می ایـــســتـد و زبــان آنـــها می شود یعــنــی به جای ترسیــدن از مواجهـــه با ماجرای فیلتـــر شدن، خیـلـی رک می گوید خود او هم از این اتـــفـاق ناراحت است و دست به دامــان فیلــترشکن شده.

حتـی به معـاونت سیـــاسی صدا و سیـــما متــلک می انـــدازد که گزارشـی از خوشحــالی مردم به خاطــر قطــع تلگـــرام پخــش کرده بود. ایـن همراهی اســـت که باعث می شود بریده حرف های او دسـت به دســت بچـرخــد.


عکس رضا رشـیدپور

بیوگرافی رضـــا رشـــیدپور

رضا رشـــیدپور (۱۳۵۴ تهــران) مجری، تهـیـهـــ‌ـکننده، کارگــردان و بازیگر اهـل ایـران اســت.

رضا رشیـــدپور متولد هجــدهم مرداد ماه ۱۳۵۴ در خیابـــان سلســبیــل (رودکی) تهــران با اصالت آذری است،|تنـــها یک خواهـــر کوچک‌تـــر از خودش دارد که مهــنـدس معمـــار است.

مادرش خانـــه‌ــدار و پدرش مهـندس برق و الکـتـرونیک بوده و زمـانیــ‌کــه برای جمــعـ‌ـآوری تجـــهیـــزات لشکر عاشورا به دزفول اعــزام شده بود، حیــن انــجام وظیــفه قطــع نخاع شد و در سال ۷۶ درگـــذشــت.در دوران مدرســـه درســـخوان بوده به طوری که دیپـــلـم ریاضی-فیزیـــک خود را با معــدل ۱۹٫۸۶ گرفـتــه و همـــزمان در دودانـــشــگاه، در دو رشــتــه عمران و کارگردانی فارغ‌الــتحـصیل شده اســت.


رضا رشـــیـــدپور و دخــترش

عادل فردوسی پور؛ نود

زبان سرخــش خیــلی وقت ها برایـش گران تمام شده امـا تاثـیری در تغــییر شاکـلــه فکـــری
عادل فردوسی پور نداشــته است. می دانـــیـــم که حمـایــت مدیران تلویزیون از «نود»
جسارت فردوسی را تقویت کرد امـا هر کسی «جنبـــه» حمایت را ندارد.

او فریـفــته افشـــاگری ها و افــزایـــش روز به روز بیــننــده هایش نشـــد و وظیفه اصــلی اش را فراموش نکرد.رســالــت اصـلـــی او «برنامـه سازی» اســـت؛ آن هم با اسـتــاندارد و تراز بالا. هر سال دکور وآیـتـم های «نود» را تغــیــیـــر می دهد و با آغوش باز سراغ ایـــده های جدیــد همکارانـش می رود.

عادل فردوسیـــ‌ــپور

طبعا «نود» خالــی از ایراد نیـســـت، بحــث حالــا چیز دیگـــری اسـت: عادل فردوسی پور به جای غلـــتـــیـدن به سمت مدیــران ورزشی و چهـــره های مطرح فوتبـال، کنـــار مردم ایــســتاد و زبـان گویای آنها شد. اصــلـــا به خاطـر چنــیــن جایـــگاهی اسـت که گاه طیـفــی از هواداران یک تیم او را دشمن خودمی دانـنـــد و از هرگونه اظهـارنـظرش تعــابـیر فرامـــتــن می کنــنـد. عادل در بزنگــاه های حسـاس، مردم را رها نکرد و نشان داد با آنـــهـا همــدل و همــراه است. این مانیــفــست، اعـــتـــبار او و «نود» را باعـث شده اســت.


عادل فردوسیـ‌ـپور و مهران مدیـــری

بیوگرفی عادل فردوسی‌پور

عادل فردوسی‌ـــپور (زادهٔ ۱۰ مهر ۱۳۵۳ در تهران) گزارشـــگر فوتبال، تهـــیهــ‌ـــکـنــنده، مجـری تلویزیونی،
متـرجـــم و استــاد دانشگاه صنـــعــتـی شریف اهل ایران است.
فردوسی‌ـپور مجری و تهــیهــ‌ــکـننده برنـامه ۹۰ است که از شبــکـهٔ ۳ پخش میــ‌ــشود.

عادل فردوسی پور بنــابر گفته خودش در ۹۰ (برنـامـه تلویزیونی) در مهـــر ماه ۱۳۵۳ در شهــر یزد و در بیـمـارستان دکتر مجـیبــیـان یزد متولد شده اســـت. /مجـریـــان محبوب تلویزیون

عادل فردوسی‌پور و محـمــد بحرانــی

وی اصالتاً اهل شهر رفسنـــجـــان در اســتــان کرمـــان است.
او دارای مدرک کارشنـــاسی ارشــد مهندسـی صنایع از دانــشگاه صنــعـتی شریف اســت.
عادل دوران دبسـتان را در مدرســـهــٔ ذوقی گذراند و با وجود علـــاقهـٔ بســـیارش به فوتبـــال از درسش دور نشـد و دیپـــلـم خود را از دبـیــرســتـــان الـبرز با معدل ممــتــاز گرفت.

سرانجــام در رشــتـــهٔ مهنــدسی صنـــایع دانشـــگـــاه صنـعتـــی شریف پذیرفـــته شد و تحصـیـلات خود را در همـــین رشــتـــه و دانـــشـــگــاه تا مقـــطع کارشــنــاسی ارشد ادامــه داد. او در حال حاضر دانــشــجوی دکتـــرای مدیریـــت رسانه دانشگاه تهـــران است.
عنوان پایان‌ـنامـــه کارشنـــاسی ارشـــد او «پیشـ‌بـــینـــی نتایج مسابقــات فوتبــال با اســتــفـاده از تحـــلـــیـل‌ـهـای رگــرسیونی» بود. وی درس زبـــان تخـــصصـــی صنایــع را در دانشگــاه صنعتـی شریـــف تدریس می‌کنـــد.


عادل فردوسی‌ـپور

مهران مدیری؛ دورهـــمی

در یک دوره بیـن او و تلویزیون شکـــرآب شد امـــا مهــران مدیری علـیـه این رســـانـه لب به شکــایت باز نکـرد.
او خوب می دانـســـت ریــشــه محبوبیــتش در تلویزیون است و مسئولان بهتـــر می دانـسـتـــنـد مدیـــریبرای شان مایه اعـتبـــار اسـت. او در «دور همـی» نقـش منــتـــقـد اجـــتماعی را بازی می کند و می خواهـــددزبــان مردم باشــد. انــتقــادهـایـــش گاهـی بیش از حد عریان است و ابزاری می شود برای مخـالـــفـــان دولت. در دوره جدید، نقدهایـش اصولی تر و همـــگـــام با اتفـــاقات روز است. اســتــنداپ هایـــش به رغم داشـــتـن مخالـفـــانــی سرسخــت به دل جمـاعـــت زیادی می نشیـــند و گاه و بیــگـاه در منــاســـبـت های مختــلف برده آن را دست به دست می کنـــنـد.

 

مهران مدیری

کســـی نیـست نداند مدیــری حتـی وقتـی بی رحمــانـه دولتـــمردان را نقــد می کنـد، سفـارشـــی نپذیـرفـتـــهبلکه حرف دل خود اوست. شایــد چنــیــن روشی به زعم برخـی درسـت نبـاشد امـــا نمی توان مدیـــری را متــهـــم به دولت ستیزی کرد. او فعــلا «نقد میـانه» را انتــخـــاب کرده و انـتقادهایــش حساسیت سری پیـش «دورهــمــی» را ندارد. مهـــران مدیری جزو مجریـــانی اســـت که رفـــتـار و سکنـاتش همـراهـــی برانگـــیز اسـت و باعث اعتــمــاد مردم به تلویزیون می شود.


عکس مهـــران مدیریـــمهران مدیری

بیوگرافــی مهــران مدیری

مهـــران مدیری (زادهـٔ ۱۸ فروردین ۱۳۴۶ در تهــران) (میـدان سرآسیاب, خیابان بروجردی (پیروزی تهـران )کارگردان، هنرپیشه، خواننده، مجــری، طراح صحـنـه و لباس، مجــری طرح، صداپــیشـــه و تهـــیه‌کننــده ایـــرانــی اســـت.
از جمـلـه مجموعهــ‌هــای تلویزیونی که وی در آن‌ــهــا کارگـردان و بازیــگـــر بوده میــ‌ــتوان
سریـال‌ــهــای: ساعـــت خوش، پاورچــیـن، نقطهــ‌ــچـــیـن، شبـــ‌ـهـــای برره، باغ مظفر، مرد هزارچـهـره، مرد دوهزارچهـــره، قهوه تلــخ، ویلـــای من، شوخی کردم و
در حاشـــیــه را نام برد.مجـلـهــٔ نیوزویک در مقالهـــ‌ای مدیـری را بیستمیـن مرد قدرتـــمنــد سال ۲۰۰۹ در ایــران نامـید.


مهـــران مدیـــری

احــسان علیــخـــانـی؛ ماه عسل

اصولا مجریــانی که توبیخ می شوند پیش مردم به محـــبوبیت می رســـند!
الـــبتـه نمی خواهیــم محـبوبیـــت احــسان علیخانـــی را به مخالــفــت خوانـی اش تقلـیل دهیم ولی
او بارها چوب نقدهـــای تند و تیــزش را خورده. معـــروف ترین آن به ماجـــرای ویژه برنـامــه سال تحویل
و کنایه به ریــیس جمـهور وقت باز می گردد که منــجر به ممنوع الکاری اش شد.
در «ماه عســل» هم بســیاری از اوقات نقــدهـــایش گزنـده بوده. در طرف مقابــل امـــا بر تعـداد هواداران علیخـانـــی اضافه شده تا جایی که وقتـی طرح محــســنـــیـــن را راه انــدازی می کنـد با استـقـــبال چشـــمگیر مواجــه می شود.

احــسان علـــیـــخـانی

علـیخـــانی حرف های «شعاری» و «باب طبـع مدیران» کم نمـی زند امـا ادبـــیـــات گفتاری اش
به گونه ای اســـت که به دل هوادارانش می نشــینـــد. کسـی هم پیـش خود نمـــی گوید
«ای بابا او مجـــری اوامـــر مسئولان بالادسـتی اســت!» نه؛ علـیخـــانـــی آداب محـبوب شدن را یاد گرفتـــه
و فهـمـیـــده تا وقتی می توانـد از آن مراقبت کنـد که کنار مردم ایســتاده باشـد نه مسئولان تلویزیون به همین خاطــر است که هر حرفـــی نمـی زند و با ظرافـــت روی مرز باریک «مجری تلویزیون بودن» و «زبـــان مردم بودن» حرکـــت می کنـــد.

بیوگرفـی احـسان علیـخانی

نام : احســان
نام خانوادگی : علــیخانـــی
تاریخ تولد : ۱۳۵۸/۸/۱۵
محــل تولد : تهران
محل سکونت: تهـران خیابـــان هروی
تحـصیلـات : فارغ الــتـحـصــیــل رشـتــه مدیــریت بازرگـانــى از دانــشگاه تهران
تاهــل : مجرد

احـــسان علـیـــخـانی متولد۱۵ آبــان ۱۳۵۸ در تهـــران اسـت و ساکـــن خیابـان هروی است ، فارغ التحـصیل رشتــه مدیریـــت بازرگانـی از دانشـگـــاه تهران اسـت ، ۲ خواهـر و یک برادر دارد و خودش فرزنــد آخــر خانواده است.

مادرش پرسـتـــار بازنـشسته اســـت و به گفـــته خودش بهــترین دوستش اسـت.
در دوران مدرســه درسـخوان امــا شیطون بوده و برای مهـــار شیـطــنت مدیرر مدرسه او را
مبــصــر کلاس کرد.در دوران دبیـــرستـــان ۱ سال در تیــم نوجوان پرسـپولیـس و ۱ سال سایــپــا بازی کرد
و بعــلـت ۳ بار شکسـتــگـی پا دیگـر قادر به بازی در چمــن نبود و سراغ فوتسال و تنــیـس رفـت.

برپــا کننـــده جشن ها و مراسم مدرسـه در دبیـــرستان و اجــرای تئاتر بوده اســـت.
سال ۱۳۷۹ با رتــبه ۷۷۰ با رشته مدیریت بازرگانـی وارد دانشـــگـــاه تهران شد در سال ۷۹
با دسـتــیــاری کارگـــردانی در سریــال ها و فیــلم های سیـنـــمـــایــی واردد کار هنـری شد مثـــل پرونده های
مجـهول – بهــشـــت آبی – هفـت ترانه.با دیدن اجرای جواد یحـــیوی به کار اجــرا علاقـــه منـــد شده ،
اولین برنـــامه زنـــده اش در سال ۱۳۸۰ بوده ، او اجــراهایی مانـــنــد صبـــح آمـد و ماه عســـل و..را برعهــده داشــته اســت.
سال ۸۱ بعنوان کارگـــردان آیـــتم وارد شبکــه ۱ شد و در سال ۸۲۲ خیلــی اتــفـــاقی جلوی دوربـــیــن رفت و اجـرا را شروع کرد.


احــســـان علیـــخانـی در ماه عســـل

رامبد جوان؛ خندوانه

مدل برنـــامــه سازی و اصولا شخـصـــیـــتـی رامـبـد جوان یک تفاوت اساسی با عادل فردوسی پور
و رضـــا رشیـدپور دارد. او با «زبان شیریــن» سراغ موضوعات مختــلف می رود و اگـر هم بخواهد
به مسئولان یا مردم نقــد کنــد، خنـده از لبش نمـی افــتد. رامـبد اهــل کنایـه زدن و دنــبال کردن مسائل حاد روز نیــسـت. او نخواســـتـه ردای یک مجــری مخالـــف خوان بر تن کند که البــته با توجه به رسالـت «خنـدوانه» روش او کامـلـــا اصولی است. /مجریان محبوب تلویزیون

رامبد جوان

رامـبـــد جوان امـــا یک ویژگــی بزرگ دارد و آن برخورداری از محبوبیت، همپـــای دیــگـر سلـــبـریتی های تلویزیون اســت تا جایـــی که این موقعـــیت حتی در بازیگـری نصیــب او نشـــد. رامـبد جوانبا مدل برنـــامــه سازی و اجـــرای متفــاوتش، طیف زیـــادی از بیننــده ها را جذب تلویزیون کرد و ایــنگونه برای آن وجاهــت خرید. جوان هر کاری کند متهـــم نمـــی شود که مجری سیـاســـت صدا و سیـــمـــاست؛
او آنـقــدر ذکاوت دارد که فرمایـــش مدیــران را از فیــلـتــری عبور درسـت دهد و دافعـه ایــجــاد نکـند. ایـــن گونه است که طرح ها ایده ها و کمـپین های او با اقـبال فراوان مواجـــه می شود و وقتی برای کمک رســـانـــی مالی اقـــدام می کنــد، عددهـای بزرگـــی به دست می آیـد.


عکــس رامبـــد جوان

بیوگرافی رامـبد جوان

رامـبد جوان در اول دی ماه سال ۱۳۵۰ از خانواده‌ـــای سنـــتی در تهران با اصالـــت آذری زاده شد.روند شروع به کار هنری او به ترتــیب در تئاتـر، تلویزیون و سینمـا بوده است.او در یازده فیلـم سیـنمایی به ایـــفـای نقـش پرداختــه‌ــاســت.وی در یک قســمت از مجـموعه تلویزیونی پرطـــرفـــدار همســـران نقـش کوتاهــی داشـــت و همیـــن باعــث حضور پررنــگ وی در مجـموعه تلویزیونی خانـه سبز در نقــش «فرید صباحی» شد.«فرید جیـــنگـلـبرد»
نامــی است که رامـبد برای مدتــی در طول سالهای دهـــه ۷۰ شمـــسی بدان مشهور شده بود.نقــشـ‌ـهـایی که جوان در سینــما و تلویزیون ایفـا میـ‌ـــکنــد بیشتــر جنبـــه طنز دارد.رامــبد جوان در ۲۷ اسـفــنـد ۱۳۸۷ با سحـــر دولتشـــاهـــی ازدواج کرد و در
۱۳۹  از وی جدا شد.او دو سال بعد با نگار جواهــریان ازدواج کرد.


عکـس رامـــبـــد جوان و نگـــار جواهـریـــان

مجریان دوست داشتنی در صدا و سیما + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.