مجری برنامه جنجالی هفت مهران مدیری خواهد شد

مهران مدیری به تازگی می خواهد در برنامه هفت به مجری گری بپردازد این خبرها در جشنواره فجر مطرح شد و مهران مدیری نیز قبول نموده است بزودی سری جدید برنامه هفت شروع می شود و مهران مدیری این برنامه را اجرا خواهد نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مجری برنامه جنجالی هفت مهران مدیری خواهد شد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مهــران مدیری مجـــری برنامـه هفـــت

به گزارش مجل خبری دانستن : مهران مدیـــری مجری برنـامه هفـت , یکـــی از بحث‌ـــهای داغ این روزهــای سیـــنمای ایران تعیـین سرنوشت برنـامــه هفـــت در شبـکـه سه سیماست و هر بار گزینــه های مختــلفــی برای اجـــرای ویژه‌ـبرنـامه «هفت» در سی و ششمـیــن جشـنواره ملی فیلم فجـــر مطــرح می شود.

در چنــد روز اخیــر نام محمـدرضـــا شهیــدی فرد، مهران مدیــری و رضــا رشـــیدپور جدیــ‌تـــریـن
گزینه هایی بوده اند که با آنـهـــا مذاکراتی برای نشــســتــن روی صنـدلـــی اجرای «هفـت»
صورت گرفتــه اسـت که هر سه نفر می‌توانـند گزینه هایی خوبی باشند و الـبـــته مهران مدیـری و رضــا رشـیدپور گزیــنـه های جنـــجــالی تری هستنــد و محـمــدرضا شهیــدی فرد به اجـــرای برنــامــه ای تخـــصـصــی تر نزدیـــک تر اســـت.

از میــان ایـــن افـــراد رضـــا رشـیــدپور چنـد روز پیش در برنامه زنــده «حالا خورشــیـــد» درباره
حضور در «هفت» اظـهـار بی اطـلـاعــی کرد که این شائبه ایجـاد شد که مذاکرهــ‌ــای با وی نشده است
اما طبق آخریــن خبرهـــا دسـت انـدرکاران «هفت» هم با او و هم با مهران مدیری (که او نیــز پیــشـــنهاد اجرای برنـــامه را تکذیب کرد) وارد مذاکـره شده انــد.


مهران مدیــری

مهـــران مدیـری مجــری برنامــه هفـــت می شود؟

ظاهرا در مذاکــرات جدیـد توافـقی بین رشـیـدپور و «هفـــت» نهــایی نشــده و رشــیـدپور
اجــرای این ویژه برنامه را بر عهـده نمــی گیـــرد، امـــا رایـزنـیــ‌ـــهـا با مهـــران مدیــری برای اجـرای
۱۰ روزه ویژه برنـــامه «هفت» در جشــنواره فیـلم فجـــر جدی‌تر شده اسـت.

همه ایـــن خبـــرهــا در حالـــی در محـافل خبری و سینمایی رد و بدل میـــ‌شود که دست انــدرکاران تولیــد برنـــامه در تلاش تولید برنامــه ای باکیــفیــت هســتــنـد و مذاکـــرات مختـــلف هم به ایــن دلیــل صورت می گیـــرد و البـــتــه هنوز هیچ نامی قطـــعی نشده است.
همــچـــنــین دست اندرکاران «هفــت» به دنبال استودیوی ضبط ویژه برنـــامه جشـــنواره ملــی فیلم فجـــر در پردیــس ملــت هستنـد. این استودیو ویژه جشـنواره فیلم فجـر برپــا می شود و اســـتودیوی اصلــی سری جدیــد برنــامه در حال طراحی و اجــرا توسط پیمـان قانــع اسـت و در باغ کتـاب واقـع در اتوبان حقـــانـی ساخـتـــه می شود.

مجری برنامه جنجالی هفت مهران مدیری خواهد شد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.