عکس همسر محمد معتمدی و فرزندش + بیوگرافی

محمد معتمدی یکی از بهترین خواننده های ایران می باشد او تا به حال کارهای هنری بسیاری دارد محمد معتمدی از سن نوجوانی به کار خوانندگی علاقه بسیاری داشت او طرفداران بسیاری در ایران و خارجاز ایران دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس همسر محمد معتمدی و فرزندش + بیوگرافی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بـــیوگرافـی محمـــد معتـمـــدی

او فراگـیـــری آواز و همچنیــن ساز نِـی را به صورت خودآموز از سنین نوجوانــی آغــاز نمود.

از سال ۱۳۷۶ شروع به فراگیـــری شیوه آواز طاهرزاده نزد حمــیدرضا نوربـــخـش کرد. او همچـــنـیـــن به سبـــب علاقـهـــ‌ای که به مکتــب آواز اصفـــهــان داشــت، همـــزمـان به تمــریـــن و الگوبرداری از آواز اساتـیــدی چون تاج اصفـــهــانــی و ادیب خوانـســـاری پرداخـــت و در این مســـیـر از راهنــمـــایـــی کســـانی چون مرحوم دکتـر حسـیــن عمومی و علیــ‌اصـغر شاه‌ـزیــدی استــفـــاده کرد.

او تاکنون با گروه‌های متـعددی فعالیــت داشــتـه که از جمــله آنـــهـا می‌ـــتوان به گروه خورشید (مجـــیـد درخـشـــانی)، همنوازان شیــدا (محمـدرضا لطــفی)، ارکســتـر ملـــی ایران (فرهـــاد فخرالـــدینی)، هم آوایـان (حسیـــن علــیزاده) و گروه ادیب (که خود وی پایـــهـــ‌ـگـذار آن است) اشـاره کرد.

او در سال ۲۰۱۳ میلـــادی از سوی رادیو دولتی فرانـسه به عنوان موزیـسین برگزیـــده سال انتخاب شده و جایـــزه فرانـــس موزیـــک ۲۰۱۳ را دریـــافت نموده اســـت.

ارکســتــر موسیقــی ملـی بعـــد از سه سال، فعـــالیت مجــدد خود را آغاز کرد؛ ایـن بار، با رهـبــری «فرهـاد فخـــرالدیـــنی» که از آخریــن اجـرایــش همراه با ارکستـر، بیش از ۶ سال می‌ـگذرد.

در آخریــن برنـــامـــهـــٔ ارکـــستر به همراه آقــای فخـــرالـــدیــنی، «سیـدمــحــمـد معتــمــدی» به عنوان خوانـــنـــده حضور داشت و حالـــا بار دیــگر او در این برنـــامـــه قطـــعـــاتی را اجـــرا کرد و با همـراهـــی «سالــار عقــیـــلـی» خواننـدهٔ اولین اجرای ارکـــستــر به مدت سه شب شد.

او هر سه اجرای خود را به ۱۷۵ شهــیـــد غواص تقـــدیــم کرد و دلــیـــلـش را ارادت همیشـــگیـــ‌ــاش به شهــیـدان دانـــست.


آلـبوم‌هـا

ای عاشقــان (محــمدرضا لطــفـــی و بانوان شیـــدا – ۱۳۸۸)
وطنم ایران (محمــدرضــا لطـــفـــی و همنوازان شیــدا – ۱۳۸۷)
آلبوم سایه جان (محمـــد رضا لطـــفی و همــنوازان شیـدا)
بودن و سرودن (مجید درخشانـی و گروه خورشــید – ۱۳۸۵)
صوفی (محــمــد معــتـــمدی – سیـنـــا جهـــان‌آبادی – حسیــن رضـــایــی نیــا – ۱۳۸۶)
اپرای عاشورا (بهـــزاد عبدی – بهــروز غریـب پور- ۱۳۸۷)
اپــرای عروسکـی مولوی (بهـزاد عبـــدی – بهـروز غریب پور- ۱۳۸۸)
اپرای حافـظ (بهـــزاد عبـدی-بهــروز غریب پور-۱۳۹۱)
یادواره عارف قزوینـی (محمدرضــا لطـفی و همنوازان شیـــدا – ۱۳۸۸)
آلبوم تصویری کنــســرت دشتی- وطنم ایران (محــمد رضــا لطفی و همـنوازان شیـــدا- ۱۳۸۷)
آلبوم تصویری کنـــســـرت چاوش ۸ – ایـــران ای سرای امـیــد (محـمــدرضــا لطفی و همــنوازان شیـدا – ۱۳۸۸)
بدرود با بدرود، انتـشـارات آوای خورشیـــد (علــی قمـــصری اردیـبـهـشت ۱۳۹۰)
گاهـی سه گاهـــی (خرداد ۱۳۹۱)، پویا سرایی
سراســر مه (آرش کامور و گروه سروشان اردیـبـهـشت ۱۳۹۲)
باده تویی(۱۳۹۴) به آهنـــگـســـازی استاد حســیـــن علـیـزاده و همراهـی گروه هم آوایـــان
دورها آوایـــی اسـت(۱۳۹۴)
کنــسرت عبور (محــمــد معــتـمـدی و علی قمــصری)(۱۳۹۴)
عشــقیــم گَـل(۱۳۹۴) (به زبــان ترکـــی آذربایـجــانــی، اجرای زنـــدهٔ کنـسـرت گروه هم آوایـــان در سال ۹۲، به آهنگسازی اسـتـــاد حسین علیـزاده)
ابـرو کمان (آبـان ۱۳۹۴) (با اشعاری از سعــدی، حافظ، و محــســـن عگسـری و آهـــنـگ‌ـسازی احسـان ذبیحـی‌ـفـر)
بی محـابـا


اپـــراهــای عروسکی

ایفـای نقـــش در اپرای مولوی، اپرای حافـظ، اپـرای عاشورا، اپرای سعــدی و اپـــرای خیام از جملـه مهمـ‌تــرین آثار محمـد معتـمدی است. وی در هر چهـــار اپـرای مولوی، حافــظ، سعــدی و خیام ایــفاگـر کارکـــتر اصـــلـی داستــان و نقشِ اول میـ‌ـبـاشـــد.

صحنـهـٔ دیـــدار شمـس و مولانـــا از اپـــرای مولوی، که در آن محـمــد معــتمـدی در نقش مولوی و همـایون شجــریـان در نقش شمس به هنـــر نمــایی می‌ــپـــردازنــد، از جمله موفقـ‌تریـن سکانس‌هــای ایــن اپـراهای عروسکـــی میــ‌ـــبـاشد که با استقبــال چشـم‌گــیـر هنردوستان مواجـه شده اســـت.

او تا کنون کنـــســـرت های متعــددی در ایــران و جهان اجــرا نموده که میتوان از آن جمـــلــه به موارد زیـر اشاره نمود:

کنـســـرت بداهــه خوانـــی در تئاتر شهـر پاریس
کنســرت در کاخ تاریــخی ورسای فرانــسـه
کنســرت در تاتر رازا- اوترخت، تروپن تئاتـــر- آمســتـردام (هلند)
کنـســـرت در کنــسرواتوار موسیـقی رم-ایتالــیــا
شرکت در فستیوال جهـــانی صوفی موزیــک در کراچـی- پاکـستـــان
شرکـــت درفـستــیوال بیـن الــمــلــلــی مقام در کشور آذر بایجــان
کنســـرت در مقــر اصلی یونسکو- پاریـس

و کنـســرت های داخـلــی به اتـفـــاق گروه خورشیـد، همنوازان شیدا، همــنوازان مهـــر و ارکستر موسیـقــی ملی و بسیاری کنسرت های دیـگـــر…

همــچـنـــین آثار منتـــشـر شده وی عبارتنـد از:

۱- وطنم ایــران (محــمــدرضـــا لطـفـی و همنوازان شیـدا – ۱۳۸۷)

۲- بودن و سرودن (مجــیــد درخشـــانی و گروه خورشـــیــد – ۱۳۸۷)

۳- آلبوم تصویری کنـسرت دشتـــی- وطنـم ایران (محـمـدرضا لطــفی و گروه های سه گانـه شیدا – ۱۳۸۷)

۴-آلــبوم تصویری اپرای عاشورا (بهـــزاد عبدی – بهــروز غریــب پور- ۱۳۸۷)

۵-صوفی (محـــمـد معتمــدی – سیـــنـا جهــان آبــادی – حســـین رضـــایـــی نیـا – ۱۳۸۸)

۶-آلـــبوم تصویری اپـــرای مولوی (بهــزاد عبــدی – بهــروز غریب پور- ۱۳۸۸)

۷- یادواره عارف قزوینــی (محمدرضا لطــفـــی وهمـنوازان شیــدا – ۱۳۸۸)

۸- ای عاشقان (محمـدرضــا لطـفـــی و بانوان شیدا – ۱۳۸۸)

۹- آلــبوم تصویری کنـسـرت چاوش ۸ – ایـــران ای سرای امید (محـــمدرضا لطـــفی و همـنوازان شیدا – ۱۳۸۸)

۱۰- سایـه جان (محـــمـــد رضـا لطفـی و همــنوازان شیــدا – ۱۳۹۰)

۱۱- گاهی سه گاهی (پویا سرایـی – ۱۳۹۱)

۱۲- سراسر مه (آرش کامور – ۱۳۹۲)

۱۳- دورها آواییــ‌ــســت (مهدی تیموری – ۱۳۹۴)

۱۴- عبور (علـی قمصری – ۱۳۹۴)

۱۵- عشقــیـم‌گل (حسـین علیزاده – ۱۳۹۴)

 

اکسپوی موسیـــقـی «بابـل مد» که همه سالــه در شهر مارســی فرانـــسه برگــزار می‌ـشود، عهـــدهــ‌ـدار اهدای جایزه سال رادیو فرانسه است. در سال ۲۰۱۳ ضمن معـرفـــی چهــره برگزیده سال جایـزه «فرانس موزیـک» را به محمــد معتـــمــدی اهـدا کردند.

عکس همسر محمد معتمدی و فرزندش + بیوگرافی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.