مدرسه معمارباشی،حمام نواب و مکان های تاریخی در استان تهران

مکان های تاریخی در همه نقاط ایران وجود دارد در استان تهران هم جاذبه های گردشگری بسیاری وجود دارد مکان های تاریخی در تهران موجب می شوند که بیشتر افراد برای گردش و تفریح به تهران بروند تا از نزدیک این جاذبه های گردشگری را تماشا نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدرسه معمارباشی،حمام نواب و مکان های تاریخی در استان تهران را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

سرای دیروز، موزه امروز

سرای کاظمی که زمــانــی خانــه یکـــی از اصـطبــل داران ناصـرالدین شاه بوده، حالــا موزه ای زیبــا در محله امــامزاده یحیی اســت.

سرای کاظــمـــی

چطور برسیم؟

محله امــامـــزاده یحــیـــی از شمـــال به خیـابـــان امـیرکـــبیر و از شرق به خیابــان ری می رسد و در جنوب خیابـان پانـزده خرداد شرقـــی اســـت. دو ایستــگـــاه پانـــزده خرداد و بهارســتــان نزدیـــک تریـــن ایــستـگاه ها به بارگاه امـــامزاده یحـــیی (ع) هستـنـد، اما از هر کدام نزدیـک به 10 دقــیـقه پیــاده روی پیــش روی داریــد. اگــر حوصلـه پیاده روی نداریـــد، می توانـیـــد با تاکـــسـی یا اتوبوس از بهـارستـان به ابتدای خیـابـان پانـزده خرداد بروید و بعد از سه دقـــیـقـه پیـــاده روی به بارگـاه امــامزاده یحـیی (ع) برسـیـد.

شهروند 900 ساله

راهـنمای پیــاده روی در محــلــه امامـزاده یحیی

دوست داریـــد با قدیمـی تریـن شهروند تهران ملاقـات کنـید؟ شهـروندی 900 سالـه در قلب تهـــران که خاطـــرات زمــانـی را که ایـن کلـان شهر روستـایــی بوده، برایـــتــان تعــریـف می کنــد. اگر خواسـته باشیـــد لا به لای شلوغی های شهر بزرگ کمی به دل تاریخ بزنـــیــد، فقـط کافی است خودتـان را به محـله امامـزاده یحیـــی برسانید و ساعـتی در ایـن محلـــه قدیـمــی گشت بزنیــد و احوالی از چنار 900 ساله این امامزاده بپرسـید. امـــامـــزاده یحیی از قدیـــمـی تریــن محـــله های تهـران در محـــله عودلاجان و همـــسـایـگــی بازار است.

به جز چنـار قدیـــمـی به اسـتــناد کتـیـــبه ای که وجود دارد، بنای آرامگاه 800 سالــه امـــامــزاده یحـیـــی (ع) نیـز قرار دارد. این محل در نقـــشه های قدیـــمـــی تهـران به نام «باغ پسـته بیگ» که از باغ های شناخـتـــه شده و کهــنــسال نقـــطه گذاری شده اســـت. میدان اصـلــی امامزاده یحیـی درست در جای باغ ساختــه شده اسـت. محـــلـه قدیمـــی «میـــرزامحمود وزیر» و کوچه سرتخــت هم از بخش های قدیمـــی اســـت که فیلم های زیادی در آن ساخته شده اســـت.

چه می بینــیـــم؟

دنـج و تماشایی

محلــه امــامـــزاده یحــیـی آن قدر دیدنی دارد که برای دیـدن همـــه آن ها تقــریــبـا بایـــد یک نصف روز وقت بگذارید.

بقــعــه امامزاده یحــیــی (ع): به خاطر قدمتـی که آرامــگاه ایـن امــامـــزاده دارد، مهمتـریـــن بخـش ایـن محـــلـه بقــعــه و زیارتــگـــاه است. زیـارتـــگـــاه از مســـیر جنوب به شمال نخـــســتــین جایـی است که در سر راه شمـــا قرار دارد. امـــامــزاده یحــیـــی (ع) در واقــع آرامـگاه دو نفـر اســت، ابوالـقاسم عزالدیـن یحــیی (ع) و امــامزاده محمـد (ع) اســـت که با 15 واســطــه فرزنـدان امـام سجـــاد (ع) هسـتنــد. گفـــته می شود، ابوالــقاسم یحیی یکی از مشاهیـر و بزرگـان سلـــجوقی بود که به تهران ری مهاجـــرت کرد.

او در جنــگـی که میان طغـــرل سلـجوقی و سلطـان محـــمد خوارزمـشـــاه بود، کشـــتـــه و در همـین منـــطـــقـــه به خاک سپرده شد و بعـــدهـــا مردم آرامــگاه او را زیــارتگــاه کردند. قدمت بنــای آرامگــاه 800 سال است و کتــیبــه ای در این آرامگاه است که قدیـــمی تریــن خط نوشتــه ها در تهران اســت که به اسـتـناد متنـــی که در آن است در سال 895 در زمـــان ملک شاه غازی نوشته شده.

چنار بارگاه: در ورودی ایـن امـــامـــزاده چناری قرار دارد که گفـته می شود 900 سال سن دارد. ایــن چنار باقــی مانـــده سه چنار قدیــمی بود که یکی را شهـــرداری برای خیـابان کشی برید و دیـــگــری هم خشــک شده و حالــا آخـری با ابـهـت تمــام باقی مانـده و در سال 1330 در میان آثـــار باسـتــانـی به ثبت رسیــده است.

خانه های قدیـمی: محله امــامــزاده یحـــیــی خانـــه های قدیــمـی کم ندارد. از همان امـــامزاده که بیرون آمـــدیـــد، می توانــیـــد سرای کاظــمی را ببــیــنـــیـد. خانـه زیـبـــای یکــی از اصطـــبل داران ناصرالــدیـــن شاه که هر چند بخش هایی از آن تخـریــب شده، اما شاه نشـین زیـــبایـــش باقـــی مانده است. ایـــن سرا، حالـــا یکـــی از موزه های زیبای تهـــران اســت که با نام موزه تهـــران قدیم شناخته می شد. جدا از آن خانـه دبیــرالمــلـــک هم در این قسمت قرار دارد. کمی آن طرف تر هم خانه «مهرانـــگیز کامـبیـز» است که متعـــلق به یکـی از نوادگــان قاجـــار اســت و خانه فرهـــنـگـــی امامزاده یحیـی هم هست. اگر این خانـــه به نظــرتــان آشنــا آمد، تعـجــب نکــنـــیـــد، این جا به خانـه «وثوق الـدوله» معـروف اســت و خانه سریــال پدرسالار اســـت. ایوانش همـــان جایی است که پدرسـالــار با بازی محــمدعلی کشـاورز زندگی فرزنـــدانـش را زیر نظـــر داشت.

حمام نواب: محلـه امـــامزاده اســت و حمام نواب؛ حمـامــی که در ذهن ما خاطـره انـــتــقـــام قیصـر از کریــم «آب مَــنگــُل» زیـر دوش آب داغـــش باقــی مانده اســت. شایـد جالب باشد بدانــید که بیشتر قســمت های فیلــم قیصـر، گوزن ها و ضیـــافـت در محــلــه امــامـزاده یحیـی فیلــمـــبـــرداری شده؛ چون خانــه پدری «مسعود کیمیـــایـی» کارگـــردان ایـن فیـــلم ها، در این محـله قرار داشـــت و او با این محله نسبت زیـــادی دارد. الــبته اگـــر ایـن روزهـا به حمـــام نواب که تبــدیـــل به موزه شده بروید، ردپایـی از فیــلم قیصـر را نمی بیــنـید و فقط یک حمام کهـنــسال پیــش روی تان اسـت.

مدرسـه معماربـــاشی: کمـی آن طرف تر از حمـام نواب در کوچه های تنگ با خانه های یکی در میـــان قدیمـــی و کهــنـســـال یک مدرسه علمیـــه قرار دارد که هنوز سرپـاســـت و یادگار دوران قاجـاریه اســـت. این مدرسه که احـــتـــمالـــا یادگـــار دوران فتحعلـی شاه است، شاهد یک واقـعــه تاریخـی بوده، آن هم نخـستـیـن خون مشروطه بود که در خرداد 1285 از قلب سید عبـــدالحـمـید طلـبـــه شهیـد مشـــروطه روی سکوی جلوی در همـــیـن مدرسـه به زمین پاشــید.

خانـــه مدرس: خانـه شهـید مدرس را در بن بسـت مدرس در کوچه شهیـد علـــیــرضــا جاویدی می توانـــید پیدا کنیـد. برای رســـیــدن به خانــه مدرس از گذر میـــرزامـحـــمود وزیـــر و کوچه ای که به اسم دخـــتــرش فخــر المــلوک اســت، به آن جا می رسید. شایــد برای تان جالــب باشد بدانــید که ایـن همان کوچه ای اســت که مدرس را برای اولین بار آن جا ترور کردنـــد؛ خانـــه ای که حالــا دارالقران و موزه یادگارهای ایــن شهـیـــد بزرگ است.

بیشـــتر بدانــیـــد:

خوردنـی ها

در محـلـــه امـــامـزاده یحـیی غذاخوری هایــی هسـت که می توانیـد به آن ها هم سر بزنیـد. خانه فخرالـمــلوک تبـــدیــل به سفــره خانــه و کافـی شاپ «نون و نمـک» شده است. یک ماست بندی معـروف هم در میــانه محــله قرار دارد. بعد از بازدیــد از خانه کاظمـــی سری به کبـابـــی مقابـلـش بزنیـد.

مدرسه معمارباشی،حمام نواب و مکان های تاریخی در استان تهران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.