مدل دکوراسیون های اتاق پسرانه با ایده های متنوع

دکوراسیون اتاق پسرانه را می توانید از کاغذ دیواری های متناسب با دکوراسیون هماهنگ نموده و تخت خواب نیز در اتاق پسرانه مهم می باشد شما می توانید از این ایده های بسیار زیبا استفاده نماید تا اتاق خواب بسیار زیبا و با دکوراسیون منحصربفرد داشته باشید در ادامه تصاویر وجزئیات بیشتر مدل دکوراسیون های اتاق پسرانه با ایده های متنوع را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اگـــر صاحـب فرزند یا فرزندان پســر هسـتـیـد حتـمــا با این مطـــلـــب در چیــدانه همـــراه باشیـــد. می خواهـــیم در مورد به روزرسانـــی دکوراسـیون قهـــرمانــان کوچک صحـــبت کنـیم! شما نبایــد عقــب بمـــانـــید! پســـر شمـــا در حال بزرگ شدن اســت در نتیــجــه اتــاقش روز به روز برایـش کوچک تر می شود. اگـــر دکوراسیون اتاق خواب پسرتـــان را به روز نکـنــیــد مانـع رشد شخـصیتـی او خواهید شد.

با رویاهــای پسـرتان همراه شوید!

درست است که پسـرتان هرچــقدر هم بزرگ شود باز هم پســـر کوچولوی شمـــاســـت اما بهـــتـــر است کمی با او همــراه شوید و تغیــیـــرات رفـتـاری اش را ببـیـــنیـد. علـاقه آن ها با بزرگ شدن تغیـــیــر خواهد کرد، رویاهـایشـان زندگــیشـان را فرا می گیـــرد و ایــن مسولیت بر دوش شمــاست که چطور این رویا ها را جان ببـــخـشید.

اتاق خواب پسـرها جایی برای بازیـــگوشی

اگــر فرزنـدتان علاقـه زیادی دارد تا از دیوار راســـت بالا برود بهـــتـــر اســت برایـــش یک نردبان طنـــابی درسـت کنــیــد شایــد بهتر باشد انیــمیـــشــن پیتــر پن را ببـیـــنـیــد! ورزشکار مورد علـاقــه او کیست؟ نظـرتـــان در مورد یک پوستــر دیواری فوتبـــالـــی چیــست؟ بایـــد به انــدازه کافــی او را به هیجـان بیـاورد. در مورد دکوراسـیون اتاق پسـرانـــه بهـتـر است کمی قوانــیـــن زیبایـی شناســیـتـان را تغیــیــر دهیـد؛ او فقــط یک بچه بازیگوش است!

 

اتاق خواب مخـصوص پســـران دانشــمند

شایــد پسـر شما کمــی آرام تر از هم سن و سالان خودش باشد پس بهتـــر است یک جلســه با او بگذاریـد؛ قطـعـــا بیش تر از سنش می فهمـــد! ببیــنـیـد از چه چیــز خوشش می آید. شایـد از شناخـت کهکـشـان ها لذت می برد یا از مطـالعـــه درباره حیوانات در حال انــقراض. در این صورت شمـــا بایــد با کمک یک دکوراسیون منــاسب پسـرانـه، اتـــاق خوابش را به یک اتــاق فکـر تبدیل کنـــیـــد. جایی آن سوی شلوغی های دنــیـا!

اتـاق خواب پسرهای ماجـراجو

اگر فرزندتــان به عکس های طبــیــعت علـــاقه زیــادی دارد یا در آرزوی داشـتن یک دوربـــین عکاسی حرفه ای است؛ شما صاحــب یک پسر ماجراجو هســـتــید. او عاشق سفــر کردن به نقاط بکر و جدیـــد است الـــبـــتــه در سن و سال او شایـد پارک محــله دوستــش یک نقـــطه جدید و بکر باشــد اما وقتی به سن قانونی رســید تعــجب نکنیــد اگر روزی کوله اش را پشـتش انداخــت و برای چنـــد سال ناپدیـــد شد! بهترین دکوراسیون برای پسرهای ماجراجو، استفــاده از پوسترهای سه بعـــدی طبیعـت اســت و همچـــنـــیـن به کار بردن عناصــر طبــیـعی ماننـد چوب یا وسایل قبایــل سرخ پوستـــی. ایـن کار حس ماجـــراجوییشـــان را کمـــی اغـنا می کنــد.

اتــاق خواب پسرهای هنـــرمـــنـد

اگــر پسـرتان به ساختـن اشـــکـال مختلـف با هرچـــیزی که دم دســتــش اسـت، علاقــه دارد شما صاحـــب یکــی از بزرگ تریـــن هنرمنــدان معــاصــر شده ایــد. تنها کاری که در کوراسیون اتـــاق خواب او باید بکنــیـد گذاشــتن یک تخـتـــه سیــاه یا وایت برد بزگ بالــای تختش اســت تا هر وقت هرچـــیــز به ذهنش می آیـد آن را بکــشـد. گذاشــتــن یک میـز وسط اتاقــش که رویش انواع مخـتـــلف وسایـل برای ساخــت مجسـمه و .. اســت بهـتـریـــن فکـر دنیا برای پرورش اســـتـعداد های یک هنـــرمــنـد معــاصــر است.

مدل دکوراسیون های اتاق پسرانه با ایده های متنوع

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.