مدل رنگ موهای زنانه با لایت های زیبا در سال 97

رنگ موهای زنانه و مد رورز سال 97 برای همه خانم ها مهم می باشند چون خانم ها دوست دارند همیشه رنگ موهایشان مد روز باشند مدل رنگ های سال 97 هم بسیار زیبا هستند و شما می توانید از این رنگ موها استفاده نموده و جذابتر شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل رنگ موهای زنانه با لایت های زیبا در سال 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تغییر رنـگ مو در سال جدیـــد می توانـــد به کوچکــی ایجاد چند هایلــایــت روشن روی مو باشـــد و یا به بزرگیـآغشـتـــه کردن مو به رنگ بنفش روشن. در طی سال های گذشـــتــه شاهــد اســـتـفـــاده از انواع رنـگ های رنــگـیــنــکـمانی روی مو بودیــم ولی در رنـگ موی ۹۷ بیـشـــتـــر شاهد رنـــگ های مرسوم تر خواهیــم بود.

رز بلوند

در سال ۲۰۱۸ پس از آنـــکه برند آرایشی لورآل پاریـــس رنگ موهای خود را معرفــی کرد، رنگ رز بلونددر راس لیــست قرار داشت. این رنـــگ ترکـیــبی از رنـــگ صورتی و رزگلــد اسـت. الـــبـتـــه به دســت آوردن جلوهاصـلـی این رنـــگ تا حدی چالش برانـگیـــز است، چراکـــه نتـیــجــه کار به سادگــی به رنـگ صورتی و یا بلوندگــرایش پیدا می کنــد ولی اگر بتوانید آن را خوب از آب درآورید، یک رنــگ موی بی نهـــایت زیـبا خواهـــیدداشـت.


رنـــگ رز بلوند با ترکیــب رنـگ صورتـــی و بلوند

هایــلــایت مو در قســـمـــت قاب صورت

با تکنیـک های رنــگ کردن مو در خانـــه و یا با استفـاده از فویل، قسـمت جلو سر را هایلایت کنــیـــد تابـــرای صورت قاب ایــجـــاد شود، نتیجـــه آن جلوه ای طبــیـعی و زیــبا خواهد بود.


هایـلایــت در قسمـت جلو موها

زغـالـــی

اگر موهایـتـان به طور طبـــیـعـی شروع به خاکـــســـتـــری شدن کرده است، لازم نیست سریـــع برای پوشانـــدن آنبـه سالــن بروید. خاکســتــری دودی و زغالی از رنگ های مد هســـتند و در سایـــه رنــگ های تیــره تا روشن نیـــزمــتــفـاوت است.

رنـــگ مو زغـــالــی

دارچــیــنـی کارامــلی

گرچه شایـد این رنــگ مو چیـزی شبــیــه یک نوشیــدنـــی به نظـر برســد. ولی یکــی از رنگ های ایــده آل برایخـانـم هایـی با موهای تیره است تا کمی سبک موهایــشـــان را متــفـــاوت کنند، ایـــن هایــلایت ها که ترکیـبـی ازســایـه رنـگ قرمــز و کارامــلی است به خوبی با موهای تیـره ترکـیــب می شوند.


رنــگ موی دارچـــینـــی کاراملـی که به شکــل هایلــایت روی موهای تیــره به کار رفتـــه است

شرابـــی

ایـن رنــگ را چه شرابـــی ، زرشــکـی ، بادمجـانی و یا ماهگونی تیـــره و … بنامـیــد، یکــی از رنــگ های فریـبندهـاسـت. ایــن رنگ یکی از رنـــگ های ساده برای دخـــتــران مو مشــکـی یا قهوه ای اســـت و به خوبی می تواننـدبا ایـــن رنگ روی موها هایلــایـــت ایــجــاد کنـــند. به ویژه اگر بخواهـــید از ایــن رنـگ برای اولین بار استـفـــاده کنیـد،روش ترکــیــبی آن ایده آل تر است.


رنــگ مو سیــاه یا قهوه ای همـراه با هایـــلایت های شرابـــی

بلوند مرواریـدی

ایـن رنگ مو به انــدازه رنگ مو پلاتـیــنی که در طی چنــد سال گذشـتـــه بسیــاری از سلبریـتـــی ها آن را امتــحانکـــردنــد، نمـایشی نیست ولی به آن شبــاهت دارد. این رنـگ ماننـد آن اســـت که موهای خود را با یک گردنبــندمـــرواریدی پوشانـــده باشـید.


بلوند مرواریـــدی با شباهــت به بلوند پلاتــیــنـــی

بیبی لایـــتـس (هایلـایـــت های ملـــایـــم)

گرچــه اکـنون چنـــد سالـــی اسـت رنــگ موهایـــی با هایلـــایــت ملـــایـــم طرفــداران زیـادی دارد ولی در سال ۹۷ همــچـنانبــا قدرت بیــشتـری باقی خواهنـــد مانــد. ایـــن تغیــیـــر روی موها بســیـــار ظریف و زیـبـــا است و به هیـــچ وجه رویموهایـــتـان جلوه ای نمایشــی ایـجـاد نمی کنـد و برای خانم هایـــی که نمی خواهنــد تغـــیـــیر رنـگ مویشـــان زیـاد مشخـــصشود، ایـــده آل است.


هایلایـت روی مو به سبک بیـبی لایـــتــش

نوشابـه وانـــیــلــی

نمی توان کامـلــا ایــن رنگ را نوشابه ای دانســت ولی ایـــن رنــگ مو یک رنــگ طلایــی است که ترکـــیبی از رنگــقـهوه ای و بلوند به نظـر می رســد و پوست را درخشــان تر نشـان می دهد.


رنــگ موی قهوه ای و بلوند

بلوند کره ای

انواع سایه رنــگ های بلوند در سال ۹۷ بسیار محــبوب خواهند بود و ایـــن بلوند گرم که بیشتـــر از آنـکه شبیهدکــلره باشـد ، طبیـعی به نظـــر می رســـد از جمـــلـه محـــبوب ترین رنـــگ ها است. رنگ بلوند کره ای به ویژهبرای فصـــل بهار و تابـستان امـــســال ایـده آل تر است.


رنگ موی بلوند کره ای

بنفـــش مایـــل به ارغوانـــی شکـــلـاتی

گرچه شایــد ایـــن نام بیشـــتـــر شبـــیه یکی از محصولات جدید نوشیدنی به نظر برسـد ولی یکـــی از محبوب تریــنرنگ های سال ۹۷ خواهد بود. ایـــن رنـــگ برای خانم های مو مشـکی که دوست دارند روی موهایـشــانتــغـیـــیـــر ایجاد کننـــد ولی دوست ندارند چندان با موهای طبــیعـــی شان متفـــاوت باشد، منـاسـب اســـت.

مســـی

می توان این رنگ را نارنجـــی سوختــه توصیف کرد، رنگ مسی یکــی از بهــتـریـــن روش ها برای کاربردرنـــگ قرمـــز روی مو است. خانــم هایـــی که موهایـــشـــان قهوه ای و یا بلوند توت فرنگـــی است ، می تواننـدبــا ایـــجـاد هایلـــایت و یا لولایـت (تیــره تر کردن رنگ) روی موهایــشـان به این رنــگ مو دست پیدا کنـــند.


رنگ مو مســـی یا نارنجی سوخته

مدل رنگ موهای زنانه با لایت های زیبا در سال 97

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.