انواع مدل شلوار جین مردانه در طرح ها و رنگ های مختلف 97

شلوارهای جین مردانه با رنگ های مختلف و در طرح های متنوع که برای عید و نوروز مناسب می باشد این شلوارها را باید با لباس های مختلف ست نمایید تا خوش تیپ تر به نظر برسید بیشتر افراد نمی توانند لباس های خود را ست نموده و در مهمانی ها از لباس هایشان استفاده نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع مدل شلوار جین مردانه در طرح ها و رنگ های مختلف 97  را در سایت دانستن خواهید دید با نا همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: همـــانطور که شمـا هم می دانـــید، شلور جیـــن جزو آن دستـه از لباس هایـی است که هیـچـگاه از مد نمـــی افـــتـــد. تنــهـــا تغــییـــری که در ظاهر آن رخ می دهد، مدل و رنگ آن است.

به عنوان مثـــال در تابــستـــان بیشـتر رنـــگ های روشن شلوار جین و در زمــستـان رنگ های تیـره طرفــدار دارد. اما در بهار 2018 چه مدل شلوار جینـــی برای آقـایـــان مد می شود؟ اگر دوست داریـــد که با جدیدتـرین مدل های شلوار جین مردانه آشنا شوید، در ادامـه مطـلـب با ما همـراه باشــید.

دبـــل جیـــن

دبــل جیــن، نام خود را از جاستیـــن تیمـبـرلـیـــک الـهام گرفته است. جاستــین علــاقـه زیادی به پوشیـدن لباس های جیـــن دارد، به طوری که علاوه بر شلوار جیــن، بلوز یا کت جیـن را هم در کنار آن به تن می کنـــد. البــته پوشیــدن ایـــن سبـک لباس ساده نیــســت، زیرا با یک انـــتخاب غلط، به سادگی ظاهــر شمـــا کســل کنـــنده به نظر خواهد رسید. امـــا اگر می خواهیـد به ظاهـر خود تنوع دهـــیـــد و طبــق مد روز پیــش روید، بایــد گاهـــی ریــســـک پذیر باشــیـد و مدل های جدید را نیز امتـحان کنید. برای پوشیدن دبل جین، شمـــا باید هم شلوار و هم تی شرت تان را جین انـــتــخاب کنیــد امـا حواس تان به رنگ آن باشد. برای ایـــن که از ظاهــری کســـل کننــده و یکـــدست رهــایی یابــیـــد، رنـگ بالــاتـنــه را متفـاوت ار رنگ شلوار انــتــخـــاب کنــیـــد. به عنوان مثال اگر شلوار جیـــن تان آبی تیـــره است، تی شرت تان بایـد به رنگ آبــی کمـرنـگ باشـــد یا برعــکس. اگر هم شلوار و بلوزتـان یک رنـــگ اسـت، از یک رنــگ لبـــاس دیــگـر، مانـــند پیراهـــن کمـــک بگــیـرید و به ظاهرتان تنوع دهـــیـد. برای ایـن منظور پیـــراهـــنی به رنــگ سفــید بهـتـرین انـتــخاب خواهـد بود.

جین خاکـــســـتری

موج جدیـدی از شلوارهـای جیــن خاکسـتری رنگ در راه اسـت. بنـابرایـــن اگر از شلوارهـای جیــن آبـی خســـته شده ایـد، حال وقت تغییر و تنوع اسـت. طی چند سال اخـــیر، خبری از شلوارهای جین خاکـــسـتـــری نبود امـــا بهار امسال بار دیـگـر این مدل لبــاس توجه طراحـان مد را به سمت خود جلب کرد. از آنجا که این مدل شلوار سبـک اسـپورت دارد، بهتر اسـت که آن را با تی شرت یا در روزهای سرد با هودی ست کنیـد. البته نباید رنــگ کفش تان را نادیـده بگـیـرید. اگــر می خواهید شلوار جیـــن تان بیــشتر به چشـم آید، کفـشی که به پا می کنـــید ترجــیـحـــا رنگــی تیـره داشتــه باشـد.

جین سفـیــد

آقایـــان خیــلــی به پوشیــدن شلوار سفــیـــد تمـایلی ندارند، از ایـــن جهـت که خیـــلـــی زود کثیــف و لک می شود و باید برای نشـستــن در هر مکـانـی مراقب باشـــنــد. امـــا اگـر به فکــر متـفـاوت بودن و خوش تیـپـــی در سال جدید هســتــیـــد، این مدل لبـــاس را نیز امـــتــحـــان کنـید. پوشیدن شلوار سفـیــد، نه تنـــها شما را با مد روز پیش می برد، بلـــکـــه به دلیـل رنــگ روشن اش، انتــخاب مناسبی برای فصـــل های گرم سال نیــز می باشد. از آنـــجــا که رنـــگ خنـثــی این شلوار به سادگـی با رنـگ های دیـــگر لبـــاس ست می شود، می توانـــیـد آن را با رنـــگ دلــخواه تان به تن کنیـــد. شلوار جیـــن سفـیـــد ظاهـــری کلـاســیـــک به شمـا می بخـشد که برای میهـمـانــی ها و مراسم رسمی نیــز انـتـــخـاب خوبی خواهد بود.

شلوار جین دمـپا برگردان

حتـما یادتـــان می آید که سالـــها قبل شلوار جین ها را آنــقــدر بلند می دوختنـد که روی زمـــین کشــیده می شد! اما دیــگر از آن مدهـا خبـــری نیــست و هر چه شلوار انــدازه تر باشــد، زیباتـر اســـت. یکـی از مدهـــای بهـار 2018 شلوار جین دمـپا برگردان اسـت. با ایـن کار شمـــا شکـــل متـــفـــاوتی به ظاهرتان خواهیــد داد. از آنــجـــا که تقـــریــبــا اکـــثــر شلوار جین ها کمی بلـنــدتـــر از قد پاهای ماست، به راحـــتـــی می توایـند دمـپـــای آن را برگــردانـــید. کافــی ست که لبــه های شلوارتان را تا روی قوزک برگردانـــیـد، آنوقت تاثـیرش را در کل ظاهــرتــان احـــســـاس خواهیـــد کرد. از آنجــایی که این تیـپ اســپورت اســت، می توانــید آن را با اســنـیکـــر یا برای روزهای سرد، با بوت، ست کنـیــد.

جیــن پاره

مدتی ست که شلوارهای جین پاره وارد بازار شده انـد. بهـار 2018 نیـز این مدل را همچنــان در پای بسیــاری از آقــایــان خواهیـــد دیـد. ایـــن مدل را هر کســـی نمی پســـنـــدد، اما شایــد شمـــا جزو آن دســتــه از افرادی باشــیــد که دوست داریـد امـــتحانـش کنیــد. برای ایــن منـــظور، از پوشیـدن تی شرت های شلوغ به همـــراه این مدل شلوار خودداری کنــید. به بیـــان دیــگــر، هر چه باقــی لبـــاس هایتان ساده تر باشـــد، بهـــتـر اســت. برای آقـــایـــانی که تیپ اسپورت را می پســـنـدند و عاشـــق مد و فشن هستـنــد، این شلوار انتخاب خوبی ست.

شلوار جیــن گشـــاد

خیلی وقت اسـت که از شلوارهــای جیـن گشـــاد خبـری نیـســـت امــا ممکـن اسـت که بهـــار امـســـال این مدل را بر پای بسـیاری از آقایان ببیــنید. اگر چه شلوارهای گشاد در حال حاضـــر زیـــبــایـــی شلوارهــای تنـــگ را ندارند اما راحتــی آن از فوایـــدی است که بسیـــاری از آقـایـــان آن را می پسـنـدنـد. بنـــابـــراین اگــر شمـا هم راحـتــی را به زیــبـایی ترجیـــح می دهــید، ایــن مدل انـــتخــاب خوبی برایتان اســت.

انواع مدل شلوار جین مردانه در طرح ها و رنگ های مختلف 97

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.