مدل شومینه های زیبا در زمستان با طرح های مختلف

شومینه ها می تواند در زیبایی خانه ها نقش بسزای ایفا می نمایند این مدل شومینه ها می توانند برای دکوراسیون خانه نیز مناسب باشد و بسیاری از افراد در چیدمان و انتخاب شومینه دچار اشتباه می شوند ولی  در این بخش ایده های فوق العاده ای برای شما داریم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل شومینه های زیبا در زمستان با طرح های مختلف را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن:  انسـان همواره با دیدن عناصـر طبــیــعی و بودن در کنار آنهـا به آرامـــش میـــ‌رسـد. عناصر طبیـعی انـرژی مثبـتــی دارنـد که به سبــب منشـأ یکــسان ما با آنـــها میــ‌ــتوانند به ما منتقل کنــند. یکی از عناصر طبـــیعـی که از دیـــدن آن لذت می‌بـریــم آتــش است؛ لذا همواره شومیــنــه بهـــ‌عــنوان یکی از اجــزای معماری داخلــی در بنـاها مورداســتــفــاده قرار می‌ـگــیـــرد؛ از گذشتــه‌های دور که نقــشـــی کامــلـا کاربـردی داشتـه و در پخـــت‌وپز و گرمایش خانــه نقـشـــی اساسی ایـفـا می‌ـــکرد تا امروز که نقشــش به‌ــعنوان عنــصـری دکوراتــیو، زیـــبــا و جذاب پررنـگ شده است. شومیـــنـــه‌هـا ساخـــتــارهــایی آجــری، سنـگـی و یا فلـزی هستنــد که آتش را در خود نگـاه می‌ـدارنـد و دود حاصل از سوختن را به بیـرون از فضـای زنـــدگـــی منــتـــقل می‌ـکـنند و گرمــا و احساسی درامـاتیـک را برای اتاقــتـــان به ارمـــغــان میـ‌آورند. شومیــنــهـــ‌هـا معـمولا سه جزء اصلـی دارنـــد: آتـــشدان، دودکــش و تزئینـــات بیــرونی شومیــنـــه.

نــکتـه بسیـــار مهــمــی که در مورد شومیـــنه‌ــها بایـــد موردتوجه واقــع شود این اسـت که شومیـنــه یک نقـطه کانونی در فضـــای شمـــاسـت؛ درنتیجــه محـــل قرارگـــیـــری آن چیــدمان اتاق شمـا را تحــت تأـــثــیــر قرار میــ‌دهـد، چراکــه نقطه کانونی (Focal Point) مرکز توجه اســت و مبلمــان بایـد به سمــت آن قرار گیــرنـــد، پس توجه کنیــد که شومینهـــ‌ـــهایی که در گوشه قرار می‌ـــگـــیـــرند منـــاسب نیســـتـــنـد و بهــتـــر است شومینه در مرکز فضا یا دیوار قرار بگیرد. اگـر در جایی مجـبور به اســـتفاده از شومینه در گوشه و کنج فضــا هســتـیـــد حتمــا به طراحی پیرامون آن توجه کنـیـد و فضــایــی دنج برای شومیــنه ایــجاد نمـــایـــیــد.

چه شومیـنه‌ای؟ کجا؟

شومیـنهـــ‌ـــهـا به دو صورت پیــشـــ‌ـســـاختـــه و با مصالح بنایـــی، قابل‌ـــاجرا هســتند و آنـــهــا را میـــ‌ــتوان ازنظـر نوع سوخت به این صورت دسته‌ــبــنــدی کرد: شومیـنـهــ‌های هیزمــی، گازی، الــکتـــریکی و الـــکــلـــی. بایـد بدانـــیـــم اگر میــ‌ـخواهــیـم در خانه شومیـــنــه داشته باشــیـــم تمـــهیدات لازم برای آن باید از ابـتدا اندیـشــیـده شود. اگـــر در حال ساخـــت خانهــ‌ـــای هستید دســـتتان باز اســـت که هرجایی که میـــ‌خواهید شومینهــ‌ـــتان را جانـمایـی کنــیـد و متــنـاســب با سوختـــش تجهیـزات لازم و دودکش را انتـــخــاب نمایید.

به خاطر داشته باشیم که اگر خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم آپارتمانی است و شومینه و دودکش برای آن پیش بینی نشده است امکان تعبیه دودکش وجود ندارد. اشتباه رایجی که بیشتر برای دودکش بخاری‌های گازی اتفاق می‌افتد این‌است‌که با سوراخ کردن دیوار، لوله دودکش را نصب می‌کنند که نباید برای احداث شومینه جدید مورداستفاده قرار گیرد، چراکه ایمنی و سلامت شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حال اگر قصد دارید در فضای زندگیتان از حضور آتش و تماشای آن لذت ببرید، اما دودکشی از قبل برای شومینه در نظر گرفته نشده است، باید بدانیم که چه گزینه‌هایی برای انتخاب داریم؟
شومینه‌های برقی
شومینه‌های برقی معمولا پکیج‌هایی فلزی دارند و گرمایش آنها با کمک جریان الکتریسیته تأمین می‌شود، به همراه نور زرد و قرمز و شعله‌هایی از جنس پارچه که حس آتش را برای شما به ارمغان می‌آورند و یک فن که از بخش پایینی با کمک جریان هوای گرم تولیدشده، کار گرمایش فضا را بر عهده دارد. شومینه‌های الکتریکی گرمای مطبوعی دارند (وزش باد گرم) اما ایرادی که دارند این است که مصرف الکتریسیته زیاد و درنتیجه هزینه‌های پرداختی برای قبض برقتان زیاد خواهد بود و از سوی دیگر شما شعله‌های زیبا و طبیعی آتش را نیز نمی‌بینید. اگر به دنبال این هستید که حتما شعله‌های واقعی آتش را ببینید و از آن لذت ببرید برای شما راهکاری وجود دارد و آن شومینه‌های الکلی است.

شومیـنــه الکـــلی

شومیـنـــه‌ــهـــای الـــکــلی معمولا از یک یونیـت اســـتیـل که سیــنــی آتــشــدان و صفحــه محافظ را شامل میـ‌ـشود تشــکیـلـ‌شـــدهـــ‌ـانــد و چون تنــهــا گرمـــا تولیـــد می‌ـکنـــنـــد و فرآیــنــد احـــتـــراقـــشـــان مانــنـد چوب و سوختـــ‌های فســیـــلــی تولیــد دیـــ‌ـــاکــسید کربن و دود نمـیــ‌ـــکـنــد، نیــازی به دودکش و اتـصــال شومیـنه به فضای بیرونی وجود ندارد که موجب کاهــش از دسـت دادن (پرت) حرارت نیــز میـــ‌ـــگردد. برخـی از ایـــن نوع شومیــنـه‌ـها بهـــ‌ـصورت پرتــابـل هسـتـــند؛ یعــنی امـــکـان جابهـ‌ــجــایـی داشتـــه و نیازی به نصـــب در جایی ثابـــت ندارنــد. شومیــنــه‌ـــهــای مدرن که معـــمولا ترکیـــبی از شیشــه و اســتیل هســـتنــد میــ‌ـــتوانند کاربـردهــای متــعددی داشــته باشـنـــد. علـاوه بر اینکه شومیــنــهــ‌ـهـــا بهـــ‌ـعنوان نقـطــه کانونی در فضـــا محـسوب میــ‌شوند، میـ‌ــتواننـــد بهــ‌عنوان جداکـــنـــنده فضـاهــا از یکـــدیگر نیز کاربـــرد داشتـــه باشند و حتی به‌ــصورت دوطرفــه احـــداث شوند تا هر دو فضـا بتوانند از گرمـا و شعله آتش بهرهـــ‌ـمنــد گردنـد.

نوسازی و تغـییر در شومیـــنهــ‌هـایی که داریــم

اگـر در خانه‌ــتان شومیــنه‌ای دارید که ظاهـــر مطـلوبی ندارد با تغییـــر و بهــ‌روزرســانی ساخـــتار قدیـمــی شومینــهـ‌ـتان هم انتخاب زیـبایــی شناســـانـــه خود را جایگزیـــن آنچــه دارید کنـیـد و هم ارزشـــ‌ــافزودهـ‌ـای برای فروش خانهــ‌ـتان ایجــاد نمایـــیـد. در قســـمت بالایـــی شومیــنه‌ـــهـــای قدیمی‌تــر معـمولا تزئیناتـــی از آجـــر، گچ‌بری و ماننـــد آنها استفــادهـــ‌ شده است. اگر ایــن ظاهـر برایـتـان مطلوب نیـــست کمــ‌هزیــنـهــ‌ـــتـرین کاری که میـــ‌توان انجام داد رنـــگ‌ــآمــیـــزی آنها با رنـــگ‌هایــی مثـــل رنــگ سفـــیـــد و یا پوشاندن بدنــه با مصـالحــی دیگر مثــل چوب، کاشـی و … اســت. میـــ‌ـتوانیـم بخــش بالـایـــی را که معـمولا برای پوشش دودکش ساخـتـــه می‌ـشود تخــریــب نموده و آن را به فرمـی جدید با مصــالـــح مطـــلوبمــان بسازیـم. برای مدرن بودن شومینـه بهــتـــر اســـت از فرم‌ـــهای مکعــب، مربع و خطوطی با زوایای قائمه استفـاده کنـیم، از تزئینــات (مثـــل گچــ‌ـبری ، آیــنه‌کـاری و …) پرهـیـز نمـــایـــیــم و سعـــی کنـیــم سطوحی نســبـتــا خالص و کم جزئیات بسـازیم. می‌ـــتوانـیـــد بهـ‌جای شومینه کهنــه‌ــتان از شومینـه‌ـهای پیـــشـ‌ــساخـــتــه چدنـی و سنگــی اســـتــفــاده کنـید. همـــ‌چـنیــن با افــزودن قفســهـ‌هــا و یونیـت‌ـهایی در کنـــار یا بالــای شومیـنه برای قرار دادن کتاب یا لوازم تزئینــی و قاب عکســـ‌ـــهای خانوادگـــی، ترکـیـــبــ‌ــبـــنـدی جدیـــدی ایـــجـاد کنــیـــد تا نقطه کانونی جذابتـان گزیــنه‌ـــهـای مطلوب گوناگونی در فصول مخــتلـف برای ارائه به چشـمــان ناظران داشتـه باشد؛ از رقـص شعــلـه‌ــهـای آتــشـ‌ـــگرفتـــه تا آثار هنـــری و از کتــابـــ‌هــای نفیـــس و خواندنی تا خاطـــرات عکــس‌ـــهای خانوادگی.

مدل شومینه های زیبا در زمستان با طرح های مختلف

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.