مدل عینک های آفتابی مردانه از برند های معتبر

نمونه هایی از مدل عینک های آفتابی را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این عینک ها همگی از برند های معتبر هستند و برای تابستان بسیار مناسبند شما آقایان می تواند با انتخاب عینک مناسب با چهره خود خوش تیپ تر شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل عینک های آفتابی مردانه از برند های معتبر را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آیـــا اکـــســـسوری جذاب تر از عیـــنک آفتـابـــی می شنـــاسـیــد؟ با عیـنــک آفتابی نه تنــهــا چشـمــانـتان را از اشعــه های مضــر آفــتـــاب دور نگــه می داریــد، بلکه به ظاهــرتان نیـــز جذابــیـــت بیـشتری می بخـشید.

از آن ‌جــایی ‌که مسئله زیبـــایی نیــز در انتـــخـــاب عیـــنـــک آفتـــابــی دخیل است، طراحـــی‌ های مختلـفـــی از آن موجود اســـت که ما در این جا بهـــتریـن های آنــها را برایتـــان آورده ایم.ایـن روزها برندهـــای بســـیاری در زمـــیـــنهـ‌ عینک آفـتـابـــی وجود دارنــد.

یکی از مزیت‌ های تعـــداد زیـاد آنـها ایـــن است که هر مدلـی که دوست داشتیـــد را می ‌توانــیـد از میــان آنـــهــا انتـخـاب کنـــید، امـا مطمئنا همهـــ‌ برنـــدهـــا کیـفــیـت و زیبـــایــی یکسانی ندارنــد. در ایـن مطـلـــب سعی کرده ایـم که بهتـریـــن و معروف تریـــن برندهـای عیــنــک آفـتـــابـــی مردانـه را به شمــا معــرفــی کنیم. با ما همـــراه باشــیــد.

1. H&M

اگر شمـا هم جزو آن دســتـــه از افـــرادی هستـیـــد که عینــک تان را در جاهــای مخـــتــلــف جا می گذارید یا گم می کنید، بایـد به دنبال عینکـــی باکیـفـیـت امـا ارزان باشیــد. برای این منظور ما عیــنـــک های آفـتــابـی برنــد H&M را به شمـــا پیـــشنـــهـاد می دهــیـم. ایــن برنــد عیـــنــک های متـنوع و زیــبایــی را دارد که می توانـیـــد با توجه به سلیـــقه تان بهتـــرین را انـتخـــاب کنـــید. عیـــنـک های اچ انــد ام با قیمـــت هایــی مقــرون به صرفه، دست شمــا را در انتـخـاب باز گذاشتـه اســت.

عینـــک های برند اچ اند ام تنوع و زیبـایــی دارد و قیمـت هایی مقرون به صرفـه دارد

2. Hawkers

برنــد اسـپانـیـــایـی هوکرز در سال 2013 تاسیس شد. ایـن برنـد کار خود را از همان ابـتــدا با وب سایــت اش آغـاز کرد. کیــفـــیـــت عینــک های آفتـــابـــی ایـن برنـــد بسـیـار بالـــاسـت، به عنوان مثال فریـم های عیـنـــک اش بسـیار انــعـــطـــاف پذیــر و محــکم اســـت. علـــاوه بر آن از رنـگ های متـنوع و جسورانــه اســتـــفاده می کند که گزینـــه خوبی برای روزهای گرم بهــار و تابستــان به شمـار می رود.

کیفـــیــت عیـنـــک های آفتـابـی برنــد هوکرز بســیــار بالاســت

3. Monokel

یکـی از برنـدهــای عینــک آفـــتــابـــی که امـروزه طرفــداران زیادی دارد، برند مونوکل است. ایـن برند عینـک های خود را از ضایعـــات بازیـــافـتــی می سازد. نکتـه جالــب اینــجاســت که محـصولات آن جنــسیـت ندارد، از این رو هم آقایان و هم خانم ها گزیـنـــه های زیادی را برای انتخاب کردن پیـــش رو دارند.

برنـــد مونوکل عینک های خود را از ضایعــات بازیـــافـتـــی می سازد

4. Polaroid

برند پولاروید که بیشـــتر به خاطر دوربیــن های عکاســـی اش شهــرت داشــت، حال به تولیـــد عیــنــک های آفــتابـی روی آورده است. از آنـــجـــا که این برند بهـتـرین لنزهـای محـافظ را تولیــد می کنـــد، با گذاشـتـــن عیـــنـــک های آن، از اشعـــه های مضــر آفتاب تا حد زیادی در امان خواهید بود. اگر به سبـــک کلاسیـک علــاقـه داریــد، ایــن برند گزیـــنه خوبی برایتـــان خواهـد بود.

برند پولاروید که بیشتر به خاطـر دوربــیــن های عکــاســی اش شهــرت داشـت

5. Quay Australia

این برند که از سال 2004 تاکـــنون در حال فعالــیـــت می باشد، تا به حال تنهـــا عینک های آفتابی زنـانـــه تولیــد می کرده اســـت. از آنجــا که عیـــنک های آن کیـــفیت بالایی دارنــد، ستاره هایی چون کایـــلــی جنـــر، بلـــا حدیـــد و پریـــس هیـــلــتون نیــز از طرفداران آن هســتـند. اما از آنــجـــا که تقـاضـا برای آنــها زیـاد بود، تولیــد عینـک های آفتـــابـی مردانــه آن نیـز آغـــاز شده اسـت. سبـــک ایـــن عینـــک ها کلاسـیـــک بوده و در رنـــگ های متــنوعی ساخـتـه شده انــد که با هر سلـیقـــه ای جور در می آیــد.

سبک این عینـــک ها کلاسیـــک بوده و در رنگ های متـنوعی ساختـه شده اند

6. Perverse

برنـــد پریورس عیـــنک هایی را تولیـد می کند که جنـــســـیـت ندارنــد، از ایــن رو هم آقـایــان و هم خانـم ها می توانـــند از آنهـــا استـفــاده کننـــد. فریـــم ایـن عیــنک ها معـــمولا بزرگ اســت که نه تنــها چشـم هایــتـان را به خوبی در مقـابــل اشـعه های مضر آفـتـاب حفـظ می کنــد بلکه به ظاهر شمـا نیز سبــکــی کلـــاســیـــک می دهــد.

برند پریورس عینک هایـــی را تولیـد می کند که جنـــســـیـت ندارند

7. Oakley

ایـــن برنـــد در سال 1975 توسط جیــمز جنراد تاسـیــس شد. در ابتــدا تنها به تولید عینک های اســکی می پرداخت امـــا بعـدها تولیــد عیـنک های آفتـابـــی خود را نیـز آغـــاز کرد. از آنجـا که عیـــنـک های اکلـی سبــکی اســپرت دارند، اگــر از سبـــک های کلــاســـیـک خســـتـه شده ایــد، به کلـــکـســیون ایــن برند سری بزنیـــد.

 

برنـد اکلـی در ابــتدا تنــهـــا به تولید عیــنــک های اســکـی می پرداخـت

8. Ray-Ban

آیا برنــد عینــکی را معـــتبــرتر از ری بن می شنـاسیـد؟ این برنـــد حدود 80 سال اســـت که نام خود را در اول فهـرسـت بهتـرین برنـــدهای عینک آفـــتـــابی قرار داده است. ایـن کلــکـسیون اولیـن بار در سال 1930 برای خلبــانان طراحـی شد اما خیلـی سریع توجه ستــارگـان هالیوود و به طبــع مردم را نیـز به خود جلـب کرد. اگر به دنبـال عینکی به سبــک کلـــاسـیـــک و در عیـن حال باکـــیـــفـــیــت هســتیـد، ری بن بهتــریـن انـتـــخاب برایـتان است. مطـمئنا هزینه بالـایی که برای ایـن برنـد عینـــک می پردازیـــد ارزشــش را دارد.

 

اگر به دنـــبـــال عیـنکـی به سبک کلـــاسـیـــک و باکـــیـفـــیـــت هستـیــد، ری بن بهتـــریـــن انــتـخــاب برایتــان است

9. Persol

یکی از دیگر برندهایـی که با ری بن برابــری می کنــد، برنـــد پرسول اســـت. ایـــن برند در سال 1917 در ایـــتــالـــیا تاسـیس شد. مشـــخـــصـــه اصـــلـــی آن رنگ زرد و قهوه ای لنزهای آن می باشنــد. بنابــراین اگــر از لنـــزهـــای مشـکی خســته شده ایــد، می توانیــد با ایــن مدل عیــنـــک ها به ظاهرتـان تنوع دهـــیـــد. از دیـــگر خصوصیات منــحصـر بفـــرد عیـــنک های پرسول، دســـتـــه های انـعطاف پذیر آن می باشـــنــد که با فرم صورت هر فردی تغـــیــیــر می کند.

 

از خصوصیات منــحصر بفرد عیــنک های پرسول، دســـتـه های انعـــطـــاف پذیـــر آن می باشند

10. Montblanc

برنـــد مون بلان را بیشتـر به ساعـت ها و خودکارهـــایــش می شنــاســیــم اما این بار به سراغ عینک هایــش رفــته ایــم. عیـــنک های آفـتابی این برنـد ایتالـــیــایـی، کلاسیـک بوده و در فرم ها و رنـــگـــی ساختــه شده که هیــچگــاه از مد نمی افـتــنــد. بنابراین می توانید سالهـا و با خیال راحت از آن استفــاده کنـــید.

برنـــد مون بلـان را بیــشتر به ساعت ها و خودکـــارهـــایش می شنـاسیم

11. Cutler And Gross

ایـن برند در سال 1960 در انــگلستـــان متولد شد و در دهه های اخیــر توانست نام خود را به عنوان یکی از بهتـریـن برنـدهای عیــنک آفـــتـــابی در جهان بالـا بکشـد. نمونه های آن را می توانید حتــی در کت واک های مد و فشـــن نیـز مشـــاهـده کنید. لنــزهای این عیـنک ها روشن و رنـگــی بوده و به ظاهـــر شما تنوع خاصی می بخشـد.

لنزهـای ایــن عیـنـــک ها روشن و رنـــگی بوده و به ظاهر شما تنوع خاصـی می بخشــد

مدل عینک های آفتابی مردانه از برند های معتبر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.