مدل لباس های خنده دار از طراحان معروف جهان

لباس های خنده دار را طراحان لباس برای خانم ها و آقایان طراحی می نمایند بسیاری از افراد مشهور نیز از این لباس ها تهیه نموده و استفاده می کنند نشان دادن خلاقیت در طراحی لباس بسیار خوب می باشد و طراحی این لباس ها نوعی فرصت برای نشان دادن هنر خود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل لباس های خنده دار از طراحان معروف جهان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزار سایت دانستن: زمانـــی که فرصـتــی برای طراحــان مد و فشـن بوجود می آیـــد تا بتواننـد خلــاقیــت خود را نشان دهند، چرا ایـــن کار را نکـننـــد؟طراحـان از هر فرصــتـی برای تبـلـیغــات اســـتـــفــاده می کنند. ایـــن تبـــلــیغات می تواند در مورد اکسسوری هایی چون کیــف، کلـــاه، جواهرات، لبــاس یا حتـــی یک مدل آرایش باشــد. الــبتـه محــصولاتی که طراحی می شوند، همـــیـشــه کاربردی نیســـتــنــد؛ بلکه گاهـی لبـــاس یا اکــسسوری هایی تولید می شوند که برای فروش نبوده و هدف شان تنها درگـــیر کردن ذهن مخاطب است. اما دلیل آنها از این تولیدات چیـست؟

طراحـــان گاهی تاکیـــد را به جای کاربردی بودن، بر زیـبایـی و خلاقـیت اثـر هنــری می گذارنـــد. در واقـــع تولیـد چنـــین محــصولاتـــی برای آنـها هیــجـان انـــگــیز است. یکی از طراحـان مشهور در ایـــن مورد می گوید: «ما از تولیــد لبـاس های عجــیـــب و خلاقانـه خوشمــان می آید. ایـن لباس ها به ندرت بر تن دیــگـران دیـــده می شوند و هدف ما هم همـین است:خلـق اثـــری خلاقانـــه و متفاوت!»


گاهی طراحان هزیـــنه های زیادی را صرف لبـاس هایـــی که هیچگاه پوشیده یا خریـــداری نمــی شوند، می کنند. الـبـته هدف از فشـــن شوها، تنــهـا فروش آثـــار نیـســـت. آنها مدل های زیـــادی از لبــاس و اکســـسوری را در شوهایـشان به نمایـش می گذارند اما تمـام آن مدل ها برای فروش تولید نمـــی شوند.


هر فشـــن شو تم خاصــی دارد: مدرن، سنـتـــی، ویکتوریــایـــی…گاهی برخــی از لباس هایــی که در فشــن شوها قابل پوشیدن نیــســـتـــند، به مدل های معمولی تری تغیـیــر کرده و روانه بازار می شوند.


یکـی از عوامـلـــی که در فشن شوها اهمیت زیــادی دارد، طبـــقات مخـــتــلــف جامــعه اســـت. در واقـــع، طراحــان از طریـق لبــاس هایـــشــان، با مردمان طبقات مخـتـلــف جامـعـــه ارتـــبـــاط برقـــرار می کننــد. شاید فکــر کنـید که آنها زمـان کافــی برای تولید بهترین مدل ها را دارنــد، اما واقـعــیت چیز دیـگری است. در حقیـقــت یک طراح لبـاس دست اش از یک طراح تلفن همراه بستــه تر اسـت زیــرا در طراحی لباس، از ایده تا اجــرا زمـــان کوتاهی ست، در حالی که برای تولیـد یک گوشی موبایل، طراحــان ماهـها یا حتـــی سالــهـا زمان می گذارنــد.

بنـــابـــرایـن طراحــان آنـــقدرهـا که بایـد برای تولید محـــصولات شان وقت ندارنــد و همـــین موضوع از خلـــاقیــت شان می کاهد.به همـــیـن دلـــیــل گاهــی آنهـا به جای ایــن که به کاربردی بودن اثــر یا همـان مشــتری مداری فکر کنـند، به خود و صنــعـت مدشـــان می اندیشـند. آنهـــا دوست دارنـــد که خلاقــیت شان را، حتی اگــر فایـــده ای از نظر مالـی برایـــشـــان نداشــته باشـــد، به نمــایــش بگذارند.


در واقـع طراحـی، راهــی برای برقراری ارتــبــاط میــان هنرمـنــد و مخــاطب است. ایـن موضوع در آثار هنـری دیگر مانـنـــد نقـاشی یا خوشنویسـی محـسوس می باشـد اما هنوز در صنعـت پوشاک برای مردم جا نیافـــتـــاده است؛ به همـــیـن دلیـــل زمانی که شمـــا لبــاســـی عجیب و غریب را در دفــیلـــه های مد و فشن می بینــیــد، در دلتان می گوییـــد: «این لبـاس را چه کسـی خواهـــد پوشید؟!» در ایـن مواقع، در جواب سوال تان باید بگوییــد که ایــن لباس منعـکس کنــنده ذهــن طراح آن اســت. ایـن که او چه کسی ست؟ چه زاویه دیـدی در دنــیـای هنر دارد؟ دوست دارنـــد که به کجـــا رود؟ و غیره…


زمانــی که شما با دیـــدن لباس های یک فشـن شو واژه «عجـــیـب»را به زبــان می آورید، در واقـــع طراح آن لبـــاس را به هدف اش رســـانده ایـد. آنهـا دوست دارند که متـــفـاوت دیــده شوند و همیــن تفــاوت اســـت که آنــها را از دیـگـران جدا می کند. مهـــم نیسـت که این تغـییـــر در لبــاس، آرایـــش یا اکـــسـسوری باشد… تنوع چیــزی ست که مد و فشـن را می سازد.

الـبته ایــن که یک لبــاســـی از نظر شمـا قابل خریـــد نبــاشد، بدین معنـــی نیست که هیچ کس دیــگری آن را نمی خرد. بسیاری از مانــکن ها، سلبـرتـی ها و طراحان مد هســتــنـد که از ایـــن مدل ها ایده می گیرنـــد، و بالاتـر از همــه می تواننـــد به کمـــک آنها سلیـــقـــه مردم جامعــه را نســـبت به مدل های جدیدتر بسـنـجـنــد.


طراحان مد دوست دارنــد چیزهـــایـــی طراحـــی کنند که تا به حال هیـچکس به چشـمش ندیـده اسـت. آنـهـــا خاص بودن و متفـــاوت بودن را دوست دارند و طراحـــی هایشــان بســـتگـــی به تم شو، نه آنـچه مردم می پسنـــدنـــد، دارنـد. اگر طراحـــان طرح های خود را بر مبـــنای آنــچه مردم می خواهـند به تن کنند، بگــذارنـد، دیگــر هیـچ خلاقــیـتــی در دنیای مد و فشـــن دیــده نخواهد شد. با این روش، خود مردم هم از دیـــدن لبـــاس هایی یک شکـــل خسته می شوند. اما آیا آنـــچه ذهــن شمـــا را درگیـر کرده است، فراموش خواهــد شد؟ خیـر! و همـــیـــن متـفــاوت بودن است که طراحــان را به هدف شان می رســـاند.

مدل لباس های خنده دار از طراحان معروف جهان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.