مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

لباس های خیابانی در طرح های مختلف و شاد که شما خانم ها می توانید در بهار از این لباس ها استفاده نمایید شلوارهایی که با مانتوهای گلدار و تنگ می توانید استفاده نمایید و بیشتر افراد از ست نمودن لباس های خیابانی بی اطلاع می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: هفــته مد میـلان یک رویداد نیمــهـــ‌ـسـالانــه در میــلــان، ایـــتــالـیـــا، اســت که در دو بخــش بهاره/پایــیــزه در ماهـ‌هـای فوریـه-مارس و پایـــیزه-زمســـتــانـــه در ماه‌ـــهای سپـــتــامـــبر-اکتــبــر هر سال برگزار می‌ـــگـــردد. این رویداد دنــیـای فشن، از سال ۱۹۵۸ در کنـــار هفتــه مد لندن، هفته مد پاریـــس و هفته مد نیویورک به یکـــی از مطرحـ‌تریــن رویدادهــای جهان در زمینـه مد و لباس تبدیـل شده اسـت. ایــن هفــتــهـ‌ـهـای مد که در امتداد یکـــدیـگــر قرار دارنـد، به نحوی برنــامهـــ‌ــریزی شدهــ‌انــد که ابــتـــدا در نیویورک، سپس در لندن، بعد در میــلان و در انـــتهــا در پاریـس برگزار می‌ـــشوند.هفـته مد میــلــان یک رویداد نیـمـه‌ـسـالانـــه در میــلان، ایـــتـالــیا، است که در دو بخش بهاره/پایـیزه در ماهـــ‌هــای فوریـه-مارس و پایــیـــزه-زمستـانــه در ماهــ‌ــهـــای سپـــتامـــبر-اکـتـــبر هر سال برگـــزار میـــ‌ـگـردد.

ایــن رویداد دنیـــای فشـــن، از سال ۱۹۵۸ در کنــار هفـــتــه مد لنـدن، هفـتــه مد پاریس و هفـتـــه مد نیویورک به یکــی از مطرح‌ـتــریــن رویدادهای جهان در زمینه مد و لبــاس تبـدیل شده است. این هفته‌ــهای مد که در امتـــداد یکـدیــگر قرار دارند، به نحوی برنـامـهـــ‌ـــریــزی شدهـ‌ـــانــد که ابتـــدا در نیویورک، سپـــس در لنــدن، بعـــد در میلان و در انــتـهــا در پاریــس برگـزار میـ‌شوند.

شهــر میلان ایـتـــالیا در کنار پاریـــس، لندن، توکیو و نیویورک به ‌عــنوان یکـی از پایــتـختـ‌ـهـای مد در جهـــان مطـرح شده ‌اســت. میـلـــان تاریــخ بلند بالــایی در زمینـه صنــعـــت مد، لباس و پارچه دارد. در قرن نوزدهـم، ایـــن شهـر به یکی از قدرتمــندتریـن شهــرهای اقـتـصـــادی ایتالیـــا تبــدیـل شد.

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مدل لباس های شیک خیابانی زنانه و دخترانه در طرح بهاری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.