مدل لباس های متناسب با مجالس عروسی

لباسی را که برای عروسی دوست یا خواهر و یا فامیلتان انتخاب می نمایید نباید مشکی و از طرح های فانتزی استفاده نمایید بیشتر افراد در عروسی سر تا پا از رنگ مشکی استفاده می نمایند که این کار بسیار اشتباه می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل لباس های متناسب با مجالس عروسی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اگر چه هر شخصـــی سلیقــه منحـصــر بفرد خود را دارد، امــا برخـــی از لبـاس ها و اکــســسوری ها هسـتـنــد که بایـد از پوشیدن آن ها در مراســـم عروسی خودداری کنـید.

به همــان اندازه که باید بدانـید برای یک مهــمانـــی عروسی چه لبــاسـی مناسـب پوشیـــدن اسـت، ایــنــکه چه لباس ‌هـــایــی را نبایــد بپوشیـــد هم اهمیت دارد. جشـــن عروسی یکـی از مراسم بسیـار رسـمـــی است که باید برای ظاهر خود سنگ تمام بگذاریـد.

اگر چه هر شخـصی سلیقـه منـحصر بفرد خود را دارد اما برخی از لباس ها و اکــسسوری ها هستـــنـــد که بایـد از پوشیـــدن آنهـــا در چنـیــن مراســـمـــی خودداری کنـید. اگر شما هم می خواهیـد بدانیـد که این لباس ها کدامـــند، در ادامــه مطلـب با ما همــراه شوید.

لبـــاس های ممـــنوعه برای عروسی, لبـاس و اکـــسسوری های ممـنوعه برای عروسی

جشن عروسی یکــی از مراسـم بســیار رسمی است که بایــد برای ظاهـر خود سنگ تمــام بگذاریــد

1. لباس سفیـــد

پوشیدن لباس سفیـــد برای عروس یک سنــت است امـــا برای میهــمانـان چطور؟ از آنـــجــا که در روز عروسی تمـــام تمــرکز و توجه ها بایــد به روی عروس باشــد، بهتـر اســـت که میـهمـــان ها از پوشیــدن لبـــاس سفـید خودداری کنــنــد. تنـــهـا در شرایــطـی می توانـــید ایـــن رنـگ لبـاس را به تن کنیــد که عروس از شمـــا خواســـتــه باشــد. در غیـــر ایــن صورت باید از هر گونه لبـــاس سفــیـــد یا تورداری که شبیـــه به لباس عروس اســـت، بپــرهـــیزیــد.

باید از پوشیدن هر گونه لبــاس سفیــد یا تورداری که شبـیه به لباس عروس است، بپــرهیـــزیـــد

2. جیـــن

اگر چه لباس جین جذاب و همــیــشه روی مد اســـت امـا باید بدانید آن را برای چه مراسـمـــی به تن می کنـید. به عنوان مثـــال جشـن عروسی مکـــان منـــاســـبـی برای پوشیــدن چنـین لباســی نیـــست. پوشیـدن لباس جین، چه دامن، چه جامـپ سویئت یا شلوار، به ظاهر شمـا حالتــی اسپورت و غیـر رســـمی می دهــد، بنابـرایــن بهـــتـــر اسـت که به دنبـال لبـــاس رســـمی تری باشـید که به مجلس عروسی بیایــد.

3. تاج

شاید شمـا عاشـق اکـسـسوری مویی چون تاج سر باشـــید و تصور کنـید که با آن جذاب تر از همیشـه به نظـر می رسـید اما بایــد بدانـــیـد که این اکــســسوری به هیـچ وجه برای مراســمـــی چون عروسی مناسب نیـسـت. تنــهـا فردی که بایـــد در این مراسم تاج بگذارد و متفاوت تر از دیـگران در جمـــع بدرخشــد، عروس است.

4. طرح های فانتـزی

شایـــد لبـــاس هایی با طرح های فانــتزی یا عجیــب غریـــب ماننـــد طرح های حیوانات، میوه ها یا رنـگ های نئون برای شمـا جذابیـت داشته باشد امـــا منـاسـب مراسم رســمــی چون عروسی نیســـت. بنابرایـن اگـر به دنبـــال لباسی طرح دار و منـحصــر بفـــرد هســـتـــید بهتـــر اســت که از رنــگ های ملایم تر و طرح های عادی تر استفاده کنـیــد، در غیــر ایــن صورت چشم های متـــعـجـــب دیگـــران به روی شمـــا خواهد چرخـــید.

5. سر تا پا مشکـی

مراسم عروسی، مراسم عزا نیســـت که شما سر تا پایتـــان را مشکی بپوشیــد. اگر چه پوشیدن لبــاس مشــکی شیک و جذاب اسـت امـــا بهـــتـر اســت که اکــسـسوری هایتــان را رنـگی انتخـاب کنـیــد تا ظاهــرتــان از حالت کسل و خفه کنــنـــده درآید.

پوشیدن لبـاس مشــکـی شیــک و جذاب است امــا بهتـــر اســـت که اکــســسوری هایـتــان را رنگــی انتخــاب کنـید

6. پیراهـن خیــلی کوتاه

درست است که پیـراهـــن های کوتاه جذاب اند امـــا برای عروسی پیــشـــنــهـاد نمی شوند. لباســـی که شمـــا برای چنین مراسم رســمـــی به تن می کنیـــد باید رســـمــی باشـــد، از ایـن رو به قد پیـراهن تان توجه کنید. بهـــتــر اسـت که پیـــراهــن هایی را انــتـــخـاب کنیـــد که قد بلــندتــری دارند. در این شرایــط نه تنـــهـــا ظاهـــر شمــا شیـــک تر و رسـمی تر به نظـــر می آید، بلـــکـه در طول مراسـم نیـز راحــت تر خواهـیـد بود و مجــبور نمــی شوید که با هر حرکـتـی مدام پیـــراهــن تان را پایـیـــن بکــشـیـــد.

7. لبــاس های خیلی باز

جشــن عروسی یک روز خاص برای عروس و دامــاد است، از ایــن رو بایــد تمـام توجه ها به سمت آنـــهـــا باشــد. لباس های باز هم مانــند دیــگــر لباس هایی که جلـــب توجه می کنــند، برای این مراسم مناسب نیســـتـــند. علــاوه بر آن، عروسی یک میـهمـانــی بزرگ خانوادگی است که افراد در سنیــن مخـتــلـــف در آن حضور دارند، از ایــن رو بهـــتر اســت که لبــاسی رسمی و پوشیده تر به تن داشـته باشیم.

8. افـراط در زیورآلات

اگـــر چه زیورآلات زیـبایی ظاهر شمـا را تکــمیـــل می کنـنــد امـا افــراط در آن نتــیـــجــه ای عکـس می دهـد. به همـیـن دلیل بهـتر اســـت که آنهــا را ساده و به انـدازه انـتخــاب کنـــیـــد. اکـــسسوری های خیــلـی بزرگ و رنـــگی گزیـــنـه های منـــاســبــی برای مراســـمــی چون عروسی نیـــسـتـنـــد.

9. لبـاس پفی

حتـــی اگــر لباس پفــی شمــا در کمدتان در حال خاک خوردن است، بهـتـــر است که آن را در جشـــن عروسی نپوشید. در واقع ایـــن لباس مخـــصوص زمـــان هایــی ست که بخواهیـــد در جمـع بدرخـشــیـــد. از آنـــجا که در مراسـم عروسی تمام توجه ها باید به سمـــت عروس باشـد، تنـــهـــا او مجــاز به پوشیدن چنـــین لبـــاســـی ست.

تنـهــا عروس مجـــاز به پوشیدن لبـاس پف دار اســـت

10. کیف بزرگ

خوبی کیف های بزرگ ایــن اســـت که می توانـــیــد چیـزهــای زیادی، از عیـــنک آفـــتـابـی گرفـتــه تا کیف پول و تلفن همــراه، را در آن جای دهیـــد اما این مدل کیـــف ها برای مراسم رسمـــی منـاســـب نیسـتـند. بنابــرایــن بهـتر است که از آوردن لوازم غیـــر ضروری به مراسم عروسی خودداری کنـــیـد و به جای آن کیـفـی کوچک و جمـع جور که با اســـتایــل رسمـــی شمـــا جور در می آیــد، به همراه داشــتـه باشـــیـــد.

مدل لباس های متناسب با مجالس عروسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.