مدل لوسترهای زیبا و مدرن برای جذاب تر شدن دکوراسیون

لویترها نقش بسیار مهمی در زیبا و مدرن شدن دکوراسیون دارند افرادی که دوست دارند خانه مجلل ومدرنی داشته باشند حتما در انتخاب لوستر کمی دقت نمایند تا خانه زیبا و مدرنی داشته باشند لوسترهای جدیدی وارد بازار شده است که می توانید از این لوسترها در دکوراسیون خانه استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل لوسترهای زیبا و مدرن برای جذاب تر شدن دکوراسیون را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: فــکــر می کنم شما هم با من هم عقیـــده باشــید که برای پر زرق و برق نشــان دادن دکوراســـیون داخـلی، هیچ چیز مناســـب تر از لوستر سقـفـی لوکس کریستالـی با شاخـــه های متعـدد نیـــست. در ایـن بیـن توجه کمـتــری به لوستــر مدرن می شود در حالـی که دســـت کمـی از مدل های کلـــاسـیــک و سنــتـی ندارنـد. شاید باورش برایتـان سخـت باشـــد امــا در این بخش با نمونه های مدرنـی آشنـا خواهـیـد شد که نه تنها از لوستـــرهــای کلاسـیک و سنــتی چیـــزی کم ندارنـد بلــکـه چنـدین برابـر از آنـــهـا بیـــشـــتـــر جلــب توجه می کنند.

یکــی از مزیـت های بزرگ لوستـر های مدرن این است که در جنـس های متـــفاوت با اسـتایـــل ها و فرم های بسیـار خلــاقانه و جالب طراحی و تولیـد می شوند. مثــل برخی لوسترهــای فلزی با شاخه های صاف و مســـتقـیـــم که از وسط آنهـا نوارهـای ال ایی دی رد شده است. الـــبـــتـــه شایـد فکــر کنیـــد که در یک لوستــر مدرن خبری از کریـستـــال های زرق و برق دار نباشــد اما این فکر اشـــتـــباه اســـت، اتـفــاقا یکــی از زیبـــاتـــرین طرح های لوستـر مدرن را، همیـــن مدل های کریــستالی تشــکـیـل می دهــند.

کالـکشن ایـن مطلـــب را با فرم های ساده شروع می کنیم. همــانطور که می دانیــد شکل های مستطـــیـــلی و مربــعی و تا حدودی دایــروی مشـــخصـــه سبـک مدرن هستــنـــد. مدلی که در شکـــل اول پایـین مشاهـــده می کنید با میــلـه های آلومینیومی ساخته شده، ویژگـــی جالب ایـــن لوستر مدرن تغییـر پذیری شکل آن اســت. برای وقتـــی که مهـمــانــی به منزلـتان می آیـد لوستر را به صورت طبـــقه ای و مرتــب قرار دهــیـد و وقتی خودتـان تنهــا هستیــد، با شکـــل های مخـــتلـف این لوستــر سرگرم شوید. شکـل های بعدی مدل های دایــروی فلـزی و کریســتـــالی-کرمـی را نشان می دهـــد که برای نصب در آشپـزخـانـــه بسیار منـــاســب انـــد.

در بالا اشاره کردم که لوستـــر های مدرن هم می تواننـد کریــستـالـی و پر زرق و برق باشـــنــد، شکل های زیـر اثــبـــاتـــی بر این مدعـاسـت. ایـن لوستــرهـــای کریستالـــی از ترکـیــب اسـتـیـــل ضد زنگ و شیـشــه ساخته شده و در عیــن سادگـــی خودنــمایـی می کنــند. شکل اول فرمـی مستطیـــلـی دارد که مشخصـه طرح های مدرن است امــا شکـــل دوم اندکــی فراتر رفــتـه و و از بالـا به پاییــن فرمی هرمی شکـل به خود گرفته اسـت. مدل سوم بازهم فراتـــر رفتـــه و شکلی مارپیـــچ دارد، در انـــتــهای رشتـه های حبـــاب به شکـــل قطرات باران نصب شده و تمــام لوستر توسط پایـه ای از جنس اســتـــیل ضد زنــگ آویزان می شود.

 

 

یکــی از جذاب ترین مکـــان ها برای اسـتـــفـــاده از لوستـــر مدرن، درســـت بالـای میز ناهارخوری اســـت. در حقـــیـقــت قســـمت ناهـارخوری خانـــه تنها با وجود یک لوستر شیـــک و لوکس کامل خواهد شد، شکل های زیــر تعــدادی از ایـــده های خلاقـــانـــه لوستر برای نصـب بالـــای میـــز ناهـــارخوری را نشــان می دهند. شکل اول یک لوستر پیچـشـــی LED ساده است که بســـیـــار سبک بوده و نصــب آن فقـط ۱۵ دقیـقــه طول می کشـــد. طرح های بعـدی لوستـــرهـــایی موسوم به اسپوتنـیــک را نشـان می دهند که شاخه های لوستـر از مرکــز بدنه لوستــر منشعــب شده و در اطراف پخــش می شوند.

 

از آنجـــایــی که سقف بیــشتـر منـــازل سفــید و روشن است اضافـه کردن عنـــصری که متضــاد با آن باشــد دکوراسیون منزل را خیلی زیـبـــاتـر نشـــان می دهـد. از ایــن رو نصب لوسترهـایـی به رنگ مشکـــی یا برنــجی طلـایی، در زمیـــنه سفـــیــد سقـف شایــد تنهــا المانـی باشــد که منزل شمـا برای زیــبـــاســازی و تغــیـــیـــر دکوراســـیون به آن نیــاز داشـــتـه باشــد. بیـن لوستـــرهـــای مشکـی و طلایی رنـــگ فلزی-برنجـی، مدل های صنعتـی با چراغ های حبابی زرد و نارنـجـی ادیسونی بهتـــریــن انـتــخـــاب هستند. شکــل های زیـر تعدادی از این لوستــرهای مدرن را نشــان می دهــد.

اتـاق خواب مکـــانی است که عمــدتـــا برای روشنـایـی آن به لامــپ مهـتـــابــی و چراغ خواب بسنده می شود و کسـی سراغ لوستـــر نمی رود، شاید دلـــیـل این کار کوچک بودن اتاق ها یا پایـین بودن سقف آنها باشـد که مسلــمـا نصب یک لوستر کریـــستــالی بزرگ می توانـــد فضـای اتــاق را گرفــته و بهـــم ریختــه نشان دهد. امـا لوستـر مدرن به این شکل نیـسـت. همـانـــطور که در شکل اول پاییــن مشـــاهـــده می کنیــد لوستـر سفــیـد رنگ اتـاق خواب نه تنــهــا برای سقـف های کوتاه بسـیـــار منــاسـب اســت، بلکــه در اتاق خواب های کوچک نیز بســـیار عالی جواب می دهـــد.

مدل لوسترهای زیبا و مدرن برای جذاب تر شدن دکوراسیون

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.