مدل موهای جذاب پناه باقریان بازیگر سریال پایتخت 5

پناه باقریان بازیگر مبیتا در سریال پایتخت 5 می باشد سریال پایتخت در ایام نوروز مخاطبان بسیاری داشته است پناه باقریان یکی از بازیگران خوب کشورمان می باشد که نقش مبینا را در این سریال به خوبی ایفا می نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل موهای جذاب پناه باقریان بازیگر سریال پایتخت 5 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : پناه باقـریـان بازیگــر نقش مبــیـنا در پایتـــخــت بازیگـــر جوانـــی اســـت که در سریال پایـــتخـــت ۵ حضور دارد.
بازیگـــر نقش مبــینـا در پایــتخت

پنـاه باقـــریـــان بازیگـــر نقش مبیـــنا در پایـتخت بازیــگــر زن جدیــد ایرانی در دهــه هفـتـــاد به دنـیــا آمده اســت که به تازگـی در نقشـــه جدیدبــازیـــگران سریال پایتخـت اضــافــه شده اســـت و ایـــن روزهــا مورد توجه رســانـــه ها قرار گرفـتـه است.

بازیـــگر نقــش مبیــنا در پایتـخت ۵ کاراکـــتــر پنــاه دختری است که با بهتـاش کاراکــتـر نقـشـهـخواهرزاده نقـــی محـمودی رابـطه دارد.


پنـاه باقریـان بازیگر سریال پایــتخـــت

پناه باقـریان با وجود ایــنــکه تازه به یگــری پرداختـــه و سریـــال پایـــتــخت را می‌ــتوان اولین فعــالیـــتــحـــرفه‌ـــای در مقـــابــل دوربیــن عنوان کرد و ما به گفـتـــه بســیاری از کارشـــناسان نقـــش را به خوبی بازی کرده اســت و هر آن چیزی که سیروس مقـــدم کارگـــردان ایـــن مجــموعه از او خواسـته را به بهــتریـن شکــل انجـام داده است.


بازیگـر نقش مبینــا در پایتــخـــت

از شهر های جدیدی که به ایــن سریال اضافـــه شدهـ‌ــانـــد مجـتـبی و مصــطـــفـــی بلـال حبــشـــیبوده همـچـنــیـــن بهـــرام افشـاری می باشـــد که به زیــبــایی و طنـــازی ایــن مجــموعه بیش از پیـش افـــزوده‌اند.

بازیـگر نقــش مبـینــا که به عنوان دوست دختــر بهتاش مجموعه پایـتـــخــت ۵ ایــفـــای نقـــش میـــ‌کنـــنـــد.


بازیگـر سریـال پایـــتـخـــت ۵

بعد از منـــتقــدین مدنـی را به واکنـش واداشـــته اسـت ایــن کار باعث هنــجـار شکــنیدر یک سریــال پرمخــاطـب است امـا بایـد دیـــد که در آیــنـده این سریال چگونه پیـــش میــ‌رود

پنـاه باقریان مجرد بوده و هنوز ازدواج نکــرده اســـت پایـتخــت ۵ اولیـــن کار حرفـهــ‌ـای بود محسوب میـــ‌ـــشودو ایــن شانـس را پیـــدا کرده که در کنــار بزرگان تلویزیون حضور پیـــدا کرده و تجربـــه بسیـار مهــمی را در این زمیـــنه کسـب نمایـد.
پناه باقریـــان بازیــگــر نقـش مبـیـــنــا در پایـــتـــخــت

سیـروس مقدم در چهــره کردن بازیگـــران جوان تخـــصــص دارد و هنرمنــدان زیادی را به عرصه سینـــمـا و تلویزون معـرفـی کرده است.

این خانــم هنرمـنـــد از جمــلـه چهــره هایــی است که به تازگی وارد ایـن عرصه ده است و به زودی خبــرهــای زیـادی را از آنـهــا خواهیـم شنید.

دربـاره سریال پایـــتــخــت ۵ بیشتر بدانـیــد

سریـال تلویزیونی پایتـــخـت که پیشــتر و در فصــل های گذشـــته با حمایـت از یوز و پلــنـگ ایـــرانی خودشرا در دل مردم ایـران جای داد، حالا برای کشور ترکیـــه تابلویی تبـلیـغاتی به بلـــندای فاصله چنــد صد کیلومتریشهــر آدانـا تا اسـتانـبول بلند کرده است و ابــایی ندارد که نتــیجه فصل پنــجــمـش افـــزایـــش رغبـت طبــقــه متوسط و چه بســـا ضعیـــف ایـــرانــی برای سفر به ترکیـه شود.

سریـــال پر مخاطبـی که تا پیش از آغاز فصـــل پنجــمش توانـسته بودبــا پرداخـتــن به بسـیــاری از مشکـلات و آسیــب های اجـتـــماعی کشور، در ایــام نوروز میهـــمان بســیاریاز خانواده های ایرانــی باشــد، حالـــا و در فصل جدیـدش به سبک و سیاقی پیــش می رودکــه انـــتقـــادهــای بسیـــار زیــادی را متوجه محـــتوای سریال کرده اسـت.

نویسنـدگـان و کارگــردان سریــال پایـــتخت ۵ که در قسمــت های آغازیـــن ایــن مجموعه تلویزیونیاز حذف برخـــی سکـانـــس ها و بخش های طنــز سریال از مسئولان صدا و سیـــما گلایـــه منــد بودند،ـروند ایــن سریـال را به گونه ای تنظیـم و طراحــی کرده انـــد که جدا از بخـــش های طنـز و جذاب سریال، یک پیــام مشخص را به مخاطب القـا می کند.

ایــن سریـال که به بهـــانــه قاچـاق کالــای ترکــیه ای به شکل چمـدانی توسط یکی از بازیـــگــران،ـــتعـــدادی از بازیـــگـــران اصـــلی را در قســمت های میـــانی سریال به ترکیــه برد، در این کشورو مشـــخـصــاً شهـــر آدانا با مجـــموعه اتفـاقـــاتی رو به رو کرد که در پس همـه آنـهـا منـــاظـر چشم نواز و دلچــســـب شهـــر آدانا دلـبـــری می کند.

پس از آنــکه هواپـیمای حامـــل بازیـــگـران سریـــال پایـتخـت ۵ به دلـــیــل آنچه بمـــب گذاریدر فرودگاه استـانبول اعلــام شد اجازه فرود در این شهر را پیــدا نکـــرد، مســـیـرش را به سمتفـــرودگاه آدانـــا تغیــیــر داد تا بخــش زیـــادی از ماجراهـای سریال نوروزی پایـــتخت ۵ در شهر آدانـا تصویر برداری شود.
تبـلــیغ ترکـــیـه در سریال پایتـخـــت

تأکـــید بســیــار عجیــب کارگردان، نویســـنده و بازیگران ایـن سریال بر مناظـــر زیـــبــای شهر،امکـــانات تفـریحی فوق الـعــاده و آزادی هایـی که برای آنـهـــا فراهــم شده اسـت، به قدری زیاد استـکه هیـــچ عقل سلـیــمــی نمی توانــد منکــر این مهم شود که ایــن سریال خواسـتـه و یا ناخواســتــهبـــه صورت بســیار موثر در حال تبـــلیغ سفــر به ترکیــه و مشـــخـصـــاً اســتان و شهـــر آدانای ایـــن کشور اســت.

اصــرار بازیــگران مرد سریال بر پوشیـدن لبـــاس های عجیـــب و غریــب مثـــل شلوارک، تی شرتو پیراهـــن و گریـم های عیـجب تر روی صورت و مو در کنار دیـالوگ های قابل تأـــملیـکــه در بخــش های مختــلف سریــال نمایـش داده می شود، همـــگـــی به مخاطـــب ایرانی این پیـــام را الـقــا می کنــد که می توانــید با سفر به این شهر ترکیـه اوقات لذت بخش و سراسر شادی را تجــربــه کنـــید.

آنـجا بازیــگران سریــال در قسـمت دهم و در جریـــان یک روند کامــلــاً غیر قابـل باورد با هم رزم سابــق «نقــی»دیـدار می کنـند و او ایـن بازیگران را برای تفـریـح بیــشـــتـــر و رایــگـــان در شهـر سوار بر بالن می کندو مترجم ایــن هم رزم سابـق به بازیگران توضیــح می دهـد که در ایـن شهر امکـانـات بسیار متنوعیــبـرای تفـریح وجود دارد در کنــار یکی از دیالوگ های «نقی» که می گوید: «عجـب طبیعتی آدمـــدلش می خواهـــد زوزه بکــشـد» همگـــی بخـــش هایــی هسـتنــد که جدا از قشـر ثروتمـند جامــعه، قشر متوسط و ضعــیـــف را نیـز ترغـــیب می کنـد که حتـــی برای یک بار هم که شده شخـــصـاً این همــه زیبـایی و لذت را تجربــه کنــند.

در بخش تیـــتراژ پایــانــی سریــال نیــز چندین بار از بسیاری از موسســه و شخصــیـــت های ترکــیـه ایـتــشـکر شده اســـت که این موضوع موید وجود مناســبــات مالــی و کاری میـان عوامـــل سریــال با ایـــن افــراد اســت.

مدل موهای جذاب پناه باقریان بازیگر سریال پایتخت 5

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.