مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه

مجموعه ای از مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه را برای شما عزیزان در سایت قرار داده ایم این مدبل میرها بسیار شیک و برای اتاق نشمین بسیار مناسبند شما می توانید از این مدل میزها الگو برداری نموده و برای خانه خود تهیه نمایید تا خانه ای مدرن و جذاب داشته باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

یه گزارش سایت دانستن: مــیز قهوه خوری بدون شک در گروه میزهـای کلاســـیــک قرار دارد که می تواند دکوراســـیون داخلــی نشـــیـــمـن شما تغیــیــر دهــد.این را بدانید که میز قهوه خوری تنـــها هنگـــامــی که پایـــتان را روی آن میگـــذاریـد کاربرد ندارد بلـــکـه کاربــرد های بســیار دیــگـری دارند که میتوانید خیلـی از نیازهایـــتان را رفع کنیـــد برای مثال در میزهــای قهوه خوری مدرن یک محل نگـــهداری لوازم طراحی شده اسـت، میـزی برای انجام کار با لپ تاپ، یک فضــا مناســب برای قرار دادن گلدان و مهـــم تریـن حســـن آن، محـل مناسـبـی برای گذاشــتن تنـقلـــات به شمــار می آیـــد.بهتـریـن توصیــف برای ایـــن میـز: عملـکرد بالـا در کنـــار سادگی. میـــزهـــای قهوه خوری متـناســب با هر بودجـــه و سبـــکی طراحـی و ساخـتـه می شوند.

بعــضی از میزهــا استوریج و محـل نگهداری بیـــشـــتـری دارنـــد در هنگــام انتخــاب به این نکـــته توجه کنــیـد که به چه میـزان به باکـــس و کشو نیازمند هسـتـیــد.همچـنــین توجه داشـــته باشـــید که راه دســترسی به ایـن فضـــا چگونه است آیـا باکس میـــخواهــیـــد یا کشو؟چه ابعادی مد نظـــرتـان اسـت؟قرار اسـت کتـاب و یا مجله در آن بگذاریـــد؟

نکتــه دیــگـــری که در هنـگام انتخاب میــز باید به آن توجه کرد جنس رنـگ و شکـل آن اسـت.آیا چوب و رنـگ خاصی مد نظرتــان است؟دقت کنیـد چوب ها جنـــس و رنـگ متفاوتی دارنــد قبل از انـتـخاب دربـاره چوب مورد نظرتـــان اطــلاعـات به دســت آوریـــد.آیا دوست داریــد میـــزی با شکـل متـــفـاوت از سایـــر میزهــا داشتـه باشیـــد؟دوست داریـد میز شمـــا یک شاهـکـــار هنـدسی باشــد؟

میــز با پایه های کرومی براق و سطـــح سفیــد انـتــخــاب منـاســـبــی برای یک فضــا مدرن به حساب می آید.نکــتـه مثــبـت دیــگـر این میـــز تمـیــز کردن راحت و آســـان آن اســـت.

میـزی با سطح مرواریــدی و پایـــه های طلــایی یا نقـــره ای میــتواند خیلـی لوکس و شیـــک به نظـر آیــد.

برای ایـنکــه یک میـــز قهوه خوری مدرن داشـته باشـید میتوانید از رنــگ سفـید و مشـــکـی استـــفاده کنــید.

یک ایــده جدیـد دیـــگـر،ـــمیـزهایـی هسـتنـــد که سطـــح آن ها افزایـــش می یابـــد. مزیــتی که ایـــن میـــزها بر دیــگـــر میـزهــای قهوه خوری قابلـــیـت چرخـشـی بودنــشـان اســت.ایــن طراحـی منحـــصــر به فرد نظر هر کســی را جذب میـــکـــند.

مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه

مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه

مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه

مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه

مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه

مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه

مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه

مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه

مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه

مدل میزهای قهوه خوری در اشکال مختلف در خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.