انواع مدل هفت سین و آموزش تزیین سفره هفت سین

سفره هفت سین برای خانواده های ایرانی یک نماد نوروز بشمار می رود و بیشتر سفره های هفت سین از خلاقیت و ایده های بسیاری استفاده نمایید تا سفره هفت سین زیبا و جذابی داشته باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع مدل هفت سین و آموزش تزیین سفره هفت سین را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: هـفت سیــن به نمـاد مفاهـــیمی چون نوزایــی، باروری، روشنایـــی، فراوانی، ثروت و … اشـــاره میـ‌ـکــند. میـ‌ـخواهـــیم با نگـاهــی هنری نمونهـــ‌هـای زیـبای چیـدمان ایـــن سفره را با هم ببــیـــنــیــم و شمـا را با نکــاتـی کاربـــردی برای زیباتــر شدن هفـتــ‌ـسـیـــن آشنا کنـیـــم.

نوروز جشــن کهـــن ایـــرانــیان به پاس آمدن بهار اســت. اولیــن روز سال خورشیدی ایـرانــی برابــر با اول فروردیـــن ماه، جشـــن آغــاز سال نوی ایـرانـی و یکـی از کهـن تریـن جشن‌های به جا مانده از دوران ایـران باســـتان است.

قرن هاست که مردم مناطق مختلـف ایــران، با رعـایت رسوم سنـتــی نوروز، آن را جشــن میــ‌ــگـیرنـد اما نه به ایـــن معـــنـا که تکــرار هر سالــه ایــن جشن در هنرنــمایـــی‌ـــهـای بانوان ایرانـــی که به‌ـــراستــی مدیر اصـــلی برگـــزاری آن در هر خانــه‌ــای هســـتنـد، باعث یکـــنواختــی و دلزدگی شده باشـــد.

هفــت سین سفرهـ‌ـای است که ایـــرانـــیان هنـگــام نوروز میــ‌ـــآراینـــد، هنـــگـام تحویل سال گرد آن جمع میـ‌ــشوند و تا سیزدهم فروردیـن‌ماه زیـنـــتـــ‌ـبخـش منـازل خانوادهـــ‌هــای ایـرانی خواهــد بود؛ سفره‌ـای از جلوه‌ـــهـــای اصیـــل نوروز، که در طی سالیـان دراز حضورش در خانــهـ‌ــهای ایرانی با حفـظ نشـــانـهــ‌ــهــای اصـلی خود به زیــبایـی با هنر دست بانوان ایرانـــی عجـــین شده اسـت. همه ما با اجــزای اصلی این سفــره آشــنـــایــیـم و تا حدودی فلســفـه حضورشـان را می‌ــشــناســیــم.

هفــت سیـــن به نمـاد مفـــاهیــمـــی چون نوزایـی، باروری، روشنـــایــی، فراوانی، ثروت و … اشاره می‌ـکـنـد

انــتـخـــاب تم کلی برای سفــره هفت‌ــسین
قبـــل از هر چیــزی باید تصـمــیم بگیــریـد که قصد داریـد با چه سبــک و سیـاقـی سفـره هفتـ‌ـــسیــن نوروز امــسـال تان را بچیــنید. آیا به سفــرهــ‌ای با رنگ و روی سنـــتـــی علـــاقه داریـد یا به دنـــبـال یک تم جدید برای آن هستــیـــد؟! پاســخ دادن به این سوال، ادامه کار را برای شما بســیـار آســـان‌ـتـــر خواهد کرد. انتخــاب شما هر کدام از دو گزیـنــه بالــا که باشـــد مهــم نیــست؛ مهــم ایــن اســـت که در پایـان کار تم کلی را فراموش نکرده باشید و با فکـــر داشــتن سفـره‌ای با ظاهـــری تلفــیــقی، آن را تبـدیل به یک هفـــت‌ـسیـــن نامنظم و ناموزون نکـــنـیــد. پس با تصمــیـــمـــی قطعــی سراغ انتـــخـــاب اجــزای سفره بروید.

با فکر داشتن سفـره‌ـای با ظاهری تلفـیـــقـی، آن را تبــدیل به یک هفـــتــ‌ــسین نامـــنظم و ناموزون نکــنـــیــد

انـــتــخاب سفـــره و ظرف‌ــهای هفـــت‌سیـــن
سفـرهـ‌ـهای بته جقـــه، گلـ‌ـــهـای ترمه و انواع پارچهــ‌هـای دسـتـ‌ـدوز ایـــرانـی سالیان درازی اســـت که به زیبـاتـــر کردن سفـــره هفـتــ‌ــســیـن ما کمـک کردهـــ‌انـــد. اگـر انــتـخـاب شما برای سفره، پارچــه‌ای با نقش و نگـار زیـــاد اســت به شمـــا پیــشـــنـهاد میـ‌کـنیم اجـــزای دیــگر سفـــره را ساده انتخـــاب کنـیــد. ظروف شیـــشــهـــ‌ای و کریسـتال و ظرفــ‌های تک‌ـــرنگ از هر جنــســـی منــاسـب چنــین سفــره‌هایــی هسـتـنـــد.

پارچـهـ‌ـــهای تک رنگ و ساده به ظروف کار شده و رنگارنـــگ اجــازه خواهند داد تا به خوبی خودنـمــایـــی کنــنـد. ظرف‌ـهــای تزییـــن شده با هنــر ویتــرای، چینــی های طرحدار و ظرفـ‌ـهـــای سفــالـی لعـــابــدار، اگر طرح و نقـــش زیـادی داشـــته باشــنــد روی چنیـن سفـــره‌ای چشمـــگیر ظاهـر خواهـــنـد شد.

پارچه‌هـای تک رنگ و ساده به ظروف کار شده و رنـــگارنـــگ اجـــازه خواهـند داد تا به خوبی خودنـــمایی کنـــند

ترکــیب رنگ زیــبـــا برای سفــره هفـتـــ‌ـسـیـن
انـــتخـاب ترکـــیب رنــگ برای سفره هفــتــ‌ســـیـن ماننــد هر هنـر دیگری از قوانــین پایــه پیـــروی می‌ـــکند و نیـازمـــنــد دقت نظر ویژه‌ـــای است. سعـی کنــید هنگـــام خریــد و گرد هم آوردن اجــزای سفــره هفت‌ـــســـیـــن بیـــش از هر چیزی به همنشـــینــی رنگـــ‌های آن در کنار هم فکر کنیـــد. شاید برای این کار مجبور باشـد که چنـــدیـــن بار آنـــها را کنار هم بچــیـنید و از دور و نزدیـک به تمـــاشـایشـان بنــشـینیـد. سعی کنیـد با شناخــت قوانین رنگــ‌ـهـــا و با توجه به سلیـــقــه شخصی تان بهتـریــن گزیـــنه را انـــتخاب کنـــیـــد.

انتـخـاب ترکــیب رنگ برای سفـره هفـتـ‌سیــن از قوانین پایه پیروی می‌کــنــد و نیــازمـند دقت نظر ویژه‌ـای اســـت

تزییـن آینه و تنــگ ماهی برای سفــره هفتـــ‌سـیـــن
گرچـــه این یک قانون نیســت امـا معمولا شش سین از اجزای سفره هفت سین در ظروف همــاهــنـگ تزیـــیـــن شده و در کنار سبــزه قرار می‌گــیرنـد. در این بیـــن آیــنه و تنـگ ماهی شاید بتوانـــند با ظاهـــری همـــاهـنـــگ سفـــره نوروز را تکمیل کنـند. به کمــک هنـر ویترای یا دیـــگـــر وسایــل تزییــنـی آنـــهـا را زیـــباتر کنید؛ الـبـته اســتـفاده از آینه و شمعـدان مراسـم عقدکــنـان روی سفره هفت سیـن یکــی از رسوم زیبایی اســت که میـــ‌ـــتوانـــد خاطـرات خوش شمـــا را با هم پیوند دهـد.

به کمـــک هنـــر ویترای یا دیــگـر وسایل تزیینـی آیــنه سفره هفت سیــن را زیبـــاتر کنید

خلـاقیـت در تزییــن اجــزای سفره هفـت‌ســـیـــن
درســـت اســت که اجــزای اصلی سفــره هفــتــ‌سیـــن همـگــی نشــانــه ای از زیبـایـی هســـتـنـد امـا بد نیــست با کمک دیــگر وسایــل تزیــیـنـی این زیبـــایــی را دوچندان کنـید:

– از شمــع و شمـــعـــدانـــ‌ـهــای زیبا استـفاده کنــیــد. اگر فکـر میــ‌ــکـنـیـد پیدا کردن این وسایل تزیـــینـــی و همـاهـنگ کردنشان با تم کلـی سفـره شمـا کار دشواری خواهـــد بود، باید به شما یادآوری کنـم که روش‌ـــهای متعددی وجود دارد تا شمــا بتوانـــید خودتان این شمـــع و شمــعدانـــ‌ـــها را بسـازیــد.

– مقداری میوه و آجیل و شیریـنــی روی سفــره بگـــذاریـــد.
– از گل و گلـدان‌ــهای بهـاری با رنگـ‌ـــهای شاد اســتـــفاده کنیــد.
– سبزه را به شیوه‌ـــای تازه بکـــارید و تزیــیـــن کنــید.

– در رنـــگ کردن تخـمـ‌مـــرغ‌ـهـــا همـــنـــشـیـــنــی رنـگ آنهـا را با دیگر اجزای سفـره فراموش نکـنـید.
– به کمــک روبان، گلـ‌هــا و … ظرافـت را در تمـی که انتخـــاب کردهــ‌ایـــد به نمایش بگذاریــد.

در رنـگ کردن تخمــ‌مــرغ های سفــره هفـت سین همـــنشــیـــنـی رنــگ آنــهـا را با اجــزای سفـره فراموش نکـــنـــیــد

انــتـخـــاب مکـان مناسـب برای پهن کردن سفــره هفتـــ‌ســین
بخش‌ـهـای مخـــتلف منــزل را به خوبی ببــیـــنــیـد. چیــدمــان خانـــه را بررسـی کنـیـــد و با توجه به ایـــنکـــه قرار اســـت هنـــگام دیـد و بازدیــدهای نوروز در چه فضــایـــی از ‌مـــهـمانـان خود پذیـرایی کنـیــد، بهـــتریـن مکـــان را برای سفـره هفتــ‌ـســـین بیابـید. اجازه دهید ‌مــهمـــانان نیـــز هنـــگــام حضور در خانه شمـــا از زیـــبایــی سفـــره هفـــت سین تان لذت ببـــرنـــد. بهتر اســـت میـزی برای پهن کردن سفـــره انـتـــخـــاب کنیـد که باعــث نشود هنــگام پذیرایـــی از ‌مهمـانان دچـــار مشــکـــل شوید. کنسول‌هـــای کنار دیوار یا میــزهـای کنار مبـلـــی در حاشیــه فضــای پذیــرایـی خانـه فضای خوبی برای پهــن کردن سفــره هفــت‌ـسـین هسـتنــد.

چیدمان کلی سفره هفـــتـ‌ســیــن
سفـــره هفت‌ـســـیــن را میـــ‌ـتوانــیــد روی زمــین بچـیـــنـیـد یا روی میز! از چنــد میز کوچک با اختــلــاف ارتـفـــاع اســـتفـاده کنید یا در محـــدوده‌ــای کوچک آن را خلاصـه کنـیـد. اگــر انـتـــخاب شمـــا سفـره‌ـای سنــتی است، رعــایــت تقارن در چیدمان سفــره شمـــا را به هدفـــ‌تان نزدیکـــ‌ــتر میــ‌ـــکــند امـــا اگر از سبـکی تازه پیـروی کرده باشید تنها به توازن سفره فکــر کنـید. نیازی نیســـت از هر چیزی دو تا در هر طرف سفـــره داشـــته باشـیـد یا به فکر چیــدمــانـی گرد و مشخص باشــیـد؛ آزاد و رها، تنها به زیـبـایـــی سفــره فکـر کنـــیـد.

برای چیدن سفره هفت سیــن از چند میـــز کوچک با اخـــتـــلــاف ارتـفـــاع اسـتفـاده کنیـــد

ایـــن روزها حتی سفــره‌هــای هفتــ‌ــسـین با ظاهـــری کامــلا متــفـــاوت چیـــده میـــ‌شوند. سفـره‌ــهـــای هفـــت سین آویزی، سفـــره‌ـــهای هفتـــ‌ــســیـن در یک حبـاب شیــشــه‌ــای و ایـــده‌های بســـیــار دیگـری که میــ‌ـتوانـــد ظاهـــری منحـــصـــر بهـــ‌فـــرد به سفـره نوروز امـــسال شمـا ببـــخــشــد.

انواع مدل هفت سین و آموزش تزیین سفره هفت سین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.