مدل پرده ها متناسب با دکوراسیون خانه

پرده ها در خانه بسیار با اهمیت به و شیک شدن دکوراسیون کمک اساسی می نمایند برخی از افراد اصلا به پرده ها توجه خاصی نمی نماید و کلا دوست ندارند از پنجره ها برای زیباتر نمودن استفاده نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل پرده ها متناسب با دکوراسیون خانه را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : برای بســیاری از افـــراد، پوشش پنــجره ها چیزی اســـت که آخـر از همه به فکر آن می افــتــند. پرده و پوشش پنـــجـــره ها یا به عنوان آخـرین قطعه از یک طراحـــی یکـــپارچه و منسـجم مورد توجه قرار می گیرد، و یا ایــنکـــه با تصور ایــنکه کلــاً موضوعی اضـــافــی اســت، به فراموشی سپرده می شود. ولی این کار می تواند اشـــتباه باشـد.

ایـن ها عنـاصری در طراحـی هســتـنـــد که به معنـای واقــعی به اتـــاق جان تازه می دهــند. پرده ها، قطــعـه ای هســـتـند که اتاق های دارای طراحی حرفـــه ای را از بقیـــه اتاق ها جدا می کنـــنــد.

اگـــر شما تاکنون به پوشش پنـــجـره هایتــان اهــمیـت زیـــادی نداده ایــد یا ایـــنکه مطمئن نیـــســتید چگونه به شکل درســـت آن را انــجام دهــید، پیـش از اجـــرای طراحـی بعـــدی اتاق هایتان ایــن مطــلـــب را بخوانید. ما راهــنــمـــایی جامـع آمــاده کرده ایم تا به شمـا کمک کنــیم که ایــن فرایند را از ابتـــدا تا انـــتـــهـــا انــجـــام دهید.

 

به کاربرد و عمـلــکــرد فکر کنـــید

همانطور که در مورد هر عنــصــر طراحــی دیـــگـری نیز همـیـنـــطور اســـت، اولیـــن سؤالی که باید از خود بپــرسید این اسـت که «می خواهم این ها برایـم چکــار کننـد؟» پاسخی که به آن برسـید می تواند کمـکتــان کنــد که گزیـــنـــه هایـتــان را محدود کنیــد تا پوشش هایــی را برای پنـجـــره هایـــتـان در نظر بگــیریـد که کاملـــاً منـاسب شمــا باشـــد.

برای بســـیــاری، پاســـخ این سؤال اضـــافـــه کردن ارزش زیـــبایـی شنـــاختی است. قبـل از ایـــنکه شما هم به طور پیش فرض همیــن جواب را بدهیـــد، به ایـــن فکر کنـــید که آیا پوشش پنـــجــره تان لازم اسـت کاربرد دیگــری هم داشته باشـــد یا نه. برای مثـال، یک جفــت پرده تاریــک کنـنده خوابــیـــدن را آسان تر می کنـد.

 

گزیـنــه های خود برای پوشش پنــجره ها را بشـــنـاســید

هر کســـی که تا به حال پایـــش را به فروشگاهـی برای دکور خانـه ها گذاشـتـه باشــد می توانـد به شما بگوید که تعـــداد بی شماری پرده و پوشش پنـــجـــره برای انـــتخـاب وجود دارد. برای بسیـاری از افراد، ایـن سطـح از انتـخـــاب گیج کنــنده اســـت. با ایـن حال، بیشـتر آن ها را می توان زیرمجـــموعه چنــد نوع خاص طبقه بنــدی کرد:

پرده کرکــره ای: کرکــره به طور کلی به صرفـــه تریــن انتخــاب اســـت، و از جنـس پلـــاســتیک یا چوب در قالـــب اســلـایــدهایی ساخــتـه می شود. معمولاً تنوع کمی در سبــک های مخـــتـلـــف آن وجود دارد. پرده کرکره ای را می تواند یا از بالای داخل چارچوب پنـــجــره آویزان کرد تا ظاهری تمـیـز داشـته باشد و یا از بیـرون آویزان کرد تا پنجره های کوچک، بزرگـــتر به نظــر برسـنـــد.

پرده کرکره پارچـــه ای: ایـن نوع پرده کرکــره ای ها از پارچـــه ساختـــه شده اند و دارای انواع مخـــتــلف با سطوح گوناگون شفــافـــیت هســـتند. کرکره پارچه ها کمـــی گران تر از کرکـــره های معمولی هستند و دارای سه نوع اصـلــی هسـتـــند:

کرکره رولر: که از قطـــعـــه لوله مانـنــدی در بالای پنــجــره باز می شود.
شانه عسلی: که از پاییـن به بالـــای پنـجره به صورت پلیسه بســـتــه می شود
پرده رومی: که در قالــب چیـــن هایـــی مرتـــب و شیک تا می شود.

پرده دراپه: این نوع پرده به میلـــه ای در بالای پنــجره متصـــل اسـت و فراتر از چارچوب پنجره آویزان می شود، و بیــشــتـرین تنوع قیمـــت را دارد چرا که دارای انواع مواد، رنـگ ها و الـگوها اســـت. ایــن نوع پرده همـچــنـیـــن دارای انواع از پیش آمـــاده و شخـــصی سازی شده اسـت.

کرکره شاتــر: شاترها گران قیــمت تریـــن آیــتم در ایـن لیسـت هســتنــد که کامـــلـــاً اثــری چوبی به شمــار می روند. انـدازه ها و انواع محدودی از آن وجود دارد، و پیشــنـــهاد می شود که برای بهتریـن ظاهــر، آن را با سایـز پنجـره خود هم انـدازه کنــیــد.

 

به اندازه ها توجه کنـــیــد

بعـــد از ایــنکـه نوع ایده آل پرده برای پنجره تان را انتــخاب کردید، قدم بعدی اندازه گیـری سایزهـــا است. حتـــمــاً اندازه ها را روی کاغذ بنویسیـــد و با خودتـان به فروشگــاه ببرید، تا تصور درســـتی از گزینه های موجود داشـــتــه باشــیــد.
برای انــدازه گرفتـن، به ایـــن نکات توجه کنـید:

برای پرده کرکـــره ای: برای کرکــره های آویزان شده از داخـــل، عرض را از بالــا، وسط و پایـــین پنـــجــره، داخـل چارچوب، انــدازه بگیـریـــد. باریک تریــن پهنا را اســتـفـــاده کنیـــد. سپس، از سمت چپ، میانـــه و راســت در داخل چارچوب انــدازه طول را بگــیرید. طولانی تریـــن طول را اسـتفاده کنـیــد. اگـر ترجـیـح می دهــیـد که از کرکـــره های آویزان شده از بیـــرون استــفـاده کنید، عرض را تا انـــتــهای چارچوب پنجـره انـدازه بگــیریــد و بعـــد 3.5 سانتی متــر به هر طرف اضـافه کنید تا همپوشانــی را جبـران کنـد. طول را تا انتهـــای طاقچـــه پنجـــره انــدازه بگــیـریـد و 3.5 سانـتی متــر اضـافـه کنید.

برای پرده کرکـــره پارچـه ای: همـــان فراینـدی که برای پرده کرکـــره در بالا توضیـــح داده شده را دنبـال کنـیــد.

برای پرده دراپــه: به منظور تعیـــیــن طول میـله پرده تان، عرض پنجـره را اندازه بگـــیـــریـــد و بیـــن 7 تا 20 سانـــتـــی متـــر به هر طرف اضـــافـه کنیـــد. سپـس، برای انـدازه گیـــری طول از نقطــه ای شروع کنــیـــد که میله آویزان می شود و تا 2.5 سانـتـی متـر بالاتر از کف زمیـن انـــدازه بگــیریــد.

برای کرکره شاتر: همان فراینـــدی که برای پرده کرکـــره ای توضیــح داده شد را دنــبال کنـیـد. 4 سانـــتی متــر به هر طرف در باریـک تریــن عرض و 4.5 سانــتی متـــر به طولانـی ترین عرض اضافه کنید.

توجه کنـــیـــد که خیلــی از پنــجره ها سایز استـانداردی ندارند. پرده دراپـه را می توان بنـــا به سلیقـــه دوخت، و یا برای دیگر انواع پرده، می توانــیــد انـتخـــاب کنـــیـد که نزدیــک تریـــن سایز از پیـش آماده موجود را بخریــد یا اینـــکه سفـارش سایز خاصی را دهــیــد.

زیــبــایی را فراموش نکنـــیـد

بعــد از ایـنکـــه اندازه گیـری های مورد نظر را انـــجـام دادید، قادر خواهــیـــد بود که ببـــیــنیـــد چه گزیــنـه هایی از نظــر زیبــایـــی شنــاخــتــی برای شما در فروشگـــاه موجود است. با اینـکـه سبک زیـــبایـــی همـــیشه سلــیـقه ای شخـصــی است، بد نیست که این چند توصیــه را به خاطـر بسـپاریـــد:

برای پرده کرکـــره ای: به دنـــبــال رنـگ سفـیــد خالص باشـــید، و یا اگـر رنـگ غالـــب اتــاقـــتان تُن رنگی خنــثی دارد، سعــی کنیـــد که رنـــگ پرده با آن هماهنگ شود.

برای پرده کرکــره پارچــه ای: اگر به دنـبال تُـن رنــگ های قوی هستــید، یا رنگـــی خنثــی انـــتـخـاب کنـیـــد و یا رنگـــی که با رنـگ غالـــب اتــاق متـنـــاسب باشـــد. اگـــر پرده کرکره پارچــه ای طرح دار استـفاده می کنــیــد، سعـــی کنـــیـــد یکی از رنـگ های چاپ روی پرده را با رنــگ تأکــیـدی خود همــاهنـگ کنـــید.

برای پرده دراپه: برای ایــنکـه پنـجره با اتـــاقـــتان یکپـارچــه شود، تُن رنــگـی خنـثی یا رنــگی که به رنـــگ غالـــب اتـاق نزدیـــک باشد را انتـــخاب کنیـــد. برای برجسـته کردن چارچوب یک ویژگـــی خاص پنــجــره، مثــل پنجره خلـــیـــجـی یا چشـــم اندازی بسیاری جذاب، رنگــی متضـــاد انـــتـخاب کنــیـــد.

برای کرکــره شاتر: نهــایت تلاش خود را انجام دهـــیـد تا با هر اثـر چوبی در اتـاقـــتان همـاهـــنگ شود.

خیــلی از افراد تازه بعــد از اینـــکه همه چیز را در اتــاق طراحـــی کردند، به یاد پوشش پنــجره ها می افــتــند. ما معـــتـقـدیـــم که نبــایـــد ایــنـــطور باشد. اگر قبلــاً راجع به این موضوع زیـــاد فکـــر نکــردید یا اینــکه نتایج بدی در گذاشتـــه دریـافت کردیـد، ایــن مقـالـــه برای شمـاست. توصیـــه های مطــرح شده را به کار بگیــرید تا دکوراســـیون داخـــلـی خانـه تان جذاب تر شود.

مدل پرده ها متناسب با دکوراسیون خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.