مدل پنل های سه بعدی دیوار متناسب با دکوراسیون خانه

پنل های سه بعدی دیوار که رنگ زیبا و مدرنی دارند این پنل های سه بعدی چرمی می باشند از تنوع رنگی و طرح های زیبایی برخوردار می باشند شما می توانید بر روی دیوارهای خانه خود از این پنل ها استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل پنل های سه بعدی دیوار متناسب با دکوراسیون خانه را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : گـــاهـی ممــکـــن اســـت در یک فضــا همه اجـــزای طراحــی مثـل ترکـیــب رنگ، مبـلــمــان و عناصـــر دکوراسیون وجود داشــتــه باشـــند، امــا باز هم اتـــاق، قدری صاف و یکدســـت به نظـر برسد. اگر چنیـــن احـســـاسی برایتان آشناسـت میــ‌خواهیـــم به شمــا یک پاسـخ درخور و منـــاســب بدهیـم: شما باید از بافــت استـفــاده نمـاییـــد. در هر محـیــط بســـته، مساحـــت کل دیوارها تقــریـبـــا ۴ برابر بزرگــ‌تر از مساحـت کف یا سقـف آن فضـا اســـت. علاوه بر ایـــن، قرار گرفـتـــن در زاویه مسـتقـــیـم دیـــد، دیوارها را به کانون توجه در هر محـــیـطــی تبدیــل می‌ــکنـــد؛ لذا باید بیـــشتــر به آنهـــا توجه نمـــایــیـــم.

حــسـ‌هایی که از سطوح خارجـــی اشیـاء ناشی می‌شوند (صاف، صیـــقـــلی، نرم، زبـر، خشن و…) از راه حس لامـسه منتقــل می‌ـــگردند. فکـر کنـــید یک قالی نرم را زیر پاهایـــتـــان حس میـ‌ـــکنـــید ، دستـــتـــان را روی سطـح خشن یک میــز چوبی حرکـت میـــ‌ـدهـید و یا در میان کوسن‌ـــهای چرمی روی نیمکت فرو میـ‌ـروید، الـبـــتـه به خاطــر داشته باشـــید که برای احـــساس بافتـــ‌هـــا حتمـا نبـاید آنها را به‌ـــصورت فیـزیـــکی لمـــس کنیم. با دیــدنشان نیز میـ‌توانیم آنها را ادراک نمایـیـــم؛ برای مثال شما با دیـــدن مصالح میــ‌ـتوانـــید بفهـمــید که سطـح آن صاف اســت یا زبر و حس موردنظـر به شمــا منتقـل می‌ـــشود، پس می‌توانـیــم بافـت‌ها را به دودسته فیزیـکـــی و دیـــداری تقسـیم کنیــم. برای ایــجاد بافـــت بر روی دیوار، راهکارهای مخـتـلـــفــی وجود دارد که یکی از آنهـا اســـتــفاده از مصالحـــی جدیـــد؛ یعــنــی پنـــل‌های سهـــ‌بعدی (تری دی پنـل) اســت که در ادامـه میـ‌خواهیـــم در مورد انواع آنـــهـــا و چرایـی و چگونگـــی اســـتفـاده از آنـــها در فضـای داخلــی صحبــت کنیـــم.

دیوار ساده، دیوار بافــتــ‌ـدار؛ مسئله این اســت

زمـانـی که وارد فضای داخلــی خانـه میــ‌شویم اولیـن چیـزی که موردتوجهـ‌مان قرار می‌ــگــیـــرد دکوراسیون و نحوه آرایــش آن فضـاســـت و در این میان، دیوارهــا بیــشـتـــرین توجه را به خودشـان جذب میــ‌ـــکنند. یک طراحی داخــلی فوق‌ـالعـــاده با دیوارهــای سهـــ‌ــبـــعـــدی می‌ـتواند توجه میــهـــمـانـان و بازدیـدکنـــنـدگان را به خود جلب کنـــد.

پنـــلــ‌ــهــای دیواری دکوراتــیو را از مواد مختلفی چون پلاسـتـیک، چوب، MDF، پارچـه و مصــالـــح دیـگر می‌سازنـد. پنـــل‌های مدرن دیوار میــ‌ـــتوانند تمـام یک دیوار خالی را پوشش دهنـــد و یا فقط بخشی از آن را تزئین کنـنــد و رنگ‌ــهای زیــبـا و مطـابــق مد روز، الـگوهای دکوراتـیو جذاب و بافت به دیوارهـــای کسلــ‌ـکنــنـــده و خالی اضـافـــه نمـــایــنـــد. پنـــلـــ‌ـــهـای دیواری جدیـــد، شبـیه پوششـــ‌های دیواری چوبی سنـــتـی نیـســـتـنـد که کاملـا صاف باشـــنـــد. این پنـلـــ‌ـهــا به دیوار خالـی، بُعد و طراحی سه‌ــبـــعـدی اعـــجاب‌آوری میــ‌ـبـــخـشـنــد و فضای داخـلی گرم، راحت و خارقـ‌ـالعــاده‌ــای میـ‌ــســـازند.

طراحـــی دیوار با پنــل‌ـهای سهـ‌ـبعــدی که شکـــل و زمینـــه‌ـــهـای بیــ‌شــمــاری دارند زنــدگی را به خانه شمـا میـ‌آورند. با استــفاده از اینـــ‌چنـیـن پنــلــ‌ــهایی شما میـــ‌توانـــید برای خانـــه خود، ظاهــری مدرن ایـجـــاد کنـیـد. پنـل‌ـــهای سهـ‌ــبـعدی، توهمــی بصری برای بیـــنـنده ایـجــاد میـ‌ــنـمـایـنـد.

شـــما می‌توانیــد با کمـک پنـــل‌هـای سه‌ــبـــعـــدی طرح دار با رنگ‌ـــهـای مختـــلـــف در خانــهــ‌ــتـان ظاهر مجـــلل و زیبـــایــی برقرار نمــایــیـد. چنـین پنـلــ‌هایـی به فضـای شما وسعت می‌دهـــنـــد، بهـــ‌خــصوص زمانــی که از رنـگـــ‌ـهــای روشن و پاستل بر روی آنهـــا اســتفاده شود. گاهی هم نیـــاز داریــد رنـــگی سرزنده و شاداب و بافتــی به رنـــگ‌های خنثی اتـــاقتان بیـــفزایـــیــد که پنل‌های سهـــ‌بـعـدی می‌توانند برایـتـان ایـــن امـکان را فراهــم نمـایــنـــد.

بافت تصویری در پنل سه‌ـبعـــدی

نوعی از پنـلـ‌های سهـ‌ـبـــعــدی (آیـکونیک پنـــل) هم وجود دارند که دارای بافت تصویری هســتـــنـد؛ یعنــی شمــا بافت سنگ، سنگــ‌ریـــزه، چوب و حتـــی گیاهـــان را در آنهـــا مشـاهـده میـ‌ـــکـنیــد. سطـح این پنــلـــ‌ــها کامـلــا صاف اســـت و معـمولا با رزینـ‌ـــهـــا ساخـته میـــ‌ــشوند. این نوع پنـــل‌ها به ایـن دلـــیل که قابلـــیت عبور نور دارنــد برای پوشش دیوار، ساخـــت پیشخوان و سینـک روشویی و … و نورپردازی پشتـــشان کاربرد دارنــد. بعدازایــنکـه منابع نوری که در پشـــت ایــن صفـحــات قرار دارنـد روشن شوند به‌واسطه عبور نور از آنـهـا صحـــنـــهــ‌هـــایـــی بدیع و جذاب ایجـــاد میـ‌ـــنـــمـــاینــد و می‌توانند خود بهـ‌عــنوان یک نقطه کانونی و شاخص در فضا خودنمایــی کنــنــد.

چــه انــتـخابــ‌هــایی داریم؟

پنـلـــ‌ـهـــای سهــ‌ـبعـدی موجود در بازار را با توجه به مصالح مورداســـتـــفاده میــ‌ــتوان دسـتـه‌ــبـنـــدی کرد. یکــی از پرکاربـــردترین انواع آن، پنلــ‌هـای MDF هستند که معــمولا طرحـــ‌های هندســـی بر روی آنهــا با دستـگاه CNC برش می‌شود و یا طرح به‌ـصورت سه‌بـعـــدی با ضخامـت‌های مختـلــف بر روی سطـح کار، کنـده‌ـــکاری میـــ‌ـگــردد؛ بهــ‌ــایـنـــ‌تـرتـیب با اضافه کردن چنین بافتـی شمـا می‌ــتوانـــید مقیــاس یک دیوار طولانـی را به‌ــاصـــطـلاح خرد کنــیــد. یکی از دیوارهایــی که بیـــشــتر از باقی دیوارهــا تمایـل به نشـان دادن آن داریـــم، دیوار تلویزیون اسـت. اگـر دیوارتـــان طول و ارتـــفــاع زیـادی دارد، میـــ‌توانـید بخشی از آن را که پشــت تلویزیون قرار میــ‌ـگیـرد با پنــلـــ‌ــهای سهــ‌ــبــعدی پوشش دهـیـــد تا دیوار به بخش‌ـــهای کوچک‌تـری تقـسـیــم شود و ارتـــفـــاع و طول آن، زیــاد به نظــر نرسنــد.

مصالح دیگر مورداسـتــفاده برای ساخـت پنل‌ـهای سهــ‌بعــدی، چوب است. تکـهـ‌ـهـای چوب با اندازهـــ‌ها و ضخـامت‌ــهـــای مخـــتلــف با الـــگوهای متــفـــاوت چینــش در کنـار هم قرار می‌ـــگــیرند و به‌ـاینـــ‌ترتـیـب صفـحـاتــی ایجـاد میــ‌کـــنــند که برای پوشش نهـایـــی سطــح دیوار صاف شمــا مورداســتفـاده قرار میـ‌گـیرنـــد. شما میـــ‌ـتوانـید با کمک صفـحـات سه‌ـــبـعـدی بر روی دیوارتــان یک ترکـیـبـــ‌بـنـــدی ایجـــاد کنیـــد و با کمک ایـن ترکـیــب علـاوه بر ایــنــکـه به جذابــیت دیوارتـان به‌عـــنوان یک نقطـه کانونی افزودهــ‌اید، با توجه به بافــت، رنگ و ابـــعـــاد اجــزای ترکیـــب‌ـبـــنـدی میـ‌توانـیـد تعـادل در وزن بصری آن را هم به ارمـــغـان بیــاورید.

پـلــیـمر و نانو پلــیمر

یکـــی دیگـــر از مصالـــحی که امروزه برای ساخـــت پنـلــ‌ـــهای سهـــ‌بعدی مورداستــفــاده قرار می‌ــگیـرد ترکــیبات پلیمـــری و نانو پلــیمری (بســـت وال) اســت. ایـــن نوع پنلـ‌ـــها به لحـــاظ ظاهــری تفاوتی با MDF ندارنـد، امـــا خواصـی چون عایـق بودن در مقابل گرمـــا، سرمــا و همینـ‌طور صوت دارنــد و می‌ـــتواننــد برای پوشش نهـــایی (نازکـ‌ـکــاری) دیوارهـای جداکـــنـــنـــده بین واحدهـــای آپــارتمـــانی و یا اتاق‌ـهای خواب در یک واحـــد آپارتــمان مورداســـتـــفـاده قرار بگــیــرنـد تا مانـــعـی باشند برای عبور سروصدا. در نظر داشته باشـــید که دیواری که بالای سر تخـت قرار میــ‌ــگیــرد یکی از دیوارهــای هدف ماســت و برای جلوه و زیبـایــی بیـشـتر آن میـــ‌توانـــیم با کمک پنـل‌هـــای سهـ‌ـبعدی، بافــتی جذاب به آن بیفـزایـــیم. این نوع پنـــلـــ‌ــهـــا معمولا قابـلـیـت بازیـافـــت هم دارنـد.

مدل پنل های سه بعدی دیوار متناسب با دکوراسیون خانه

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.