مدل کاشی های جذابی که آشپزخانه شما را زیبا می کند

کاشی های شیشه ای بزرگ در پشت اجاق گاز جذابیت بیشتری به آشپزخانه می بخشد به طور مثال، رنگ آبی کاشی ها در میان کابینت های تیره حسی همچون رودخانه را به بیننده منتقل می کند شما می تواند از کاشی های ریز و طرح دار نیز در آشپز خانه استفاده نمایید  در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل کاشی های جذابی که آشپزخانه شما را زیبا می کند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در پشت اجــاقــ‌ــگــاز می توان از کاشـــی ها و طرح های زیــبـــا استـفاده کرد که علــاوه بر ضدآب بودن، زیـــبـــایـی خاصـی هم به آشپـــزخانـه می بخشـنــد. در ایـــن مطـــلـــب مدل های مخــتلـف کاشـی را برای شما به نمـایـش گذاشـته ایــم تا از آنهــا ایـده بگـیریــد.

1. نقـطه عطـــف درســت کنــید

وقتــی اجاق گاز را داخــل فرورفـتــگـی دیوار آشـــپــزخانه قرار می دهـــید و پشــت آن را با کاغذدیواری یا کاشــی های ضدآب که طراحـــی شلوغی دارنـــد، تزئین می کنــید، در واقع حس وجود شومیـــنــه در آشـپزخـــانـه را به بیــننــده القا کرده ایـــد. برای تاکـید این حس، می توانیــد از هودی که تزئینات چوبی دارد نیـز اسـتـفاده کنـیـد.

2. ایجاد کنتراســـت

با کمـک کاشی های ریـز و کوچک که رنگ متـــضـــاد از کابیـنــت ها و دیوارها دارنـــد، می تواینـد از بالـا تا پاییـن دیوار پشــت اجاق گاز را کاشــی کاری کنــید.

3. ساخـــت اثــر هنری

در پشــت ایـــن اجـاق گاز، از سنگـی اســـتفــاده شده است که فقط منـــحـصـر به پشت اجــاق نیـســت و تا بالــای کابینـت ها و روی کانــتر نیـــز ادامـــه دارد. ایــن نوع طراحـی، باعث می شود تا بینـنـده قســـمـــت اجاق گاز را جدا از دیـگر تزئینات آشـپـــزخانـه نبــیـنــد و همـــه را با هم و مرتبط به هم بداند.

4. کاشــی های طرحـ‌ـدار

کاشـی های دالـبــردار یا آنـــهـایی که شکل خمــیـده و غیــر مربعــی دارنــد نیــز برای اســتفـاده در پشـت اجاق گاز ایـــه های منــاسبی هســـتـــنـــد. به طور مثال، کاشــی سفـیــد با طرح گل چهاربـرگ در بالای کانــتـر گرانـیـــتی توسی ترکـــیب زیـــبــایی با هم ساخــتـه انـد.

5. کاشی های شیـشـــه ای

استــفـاده از کاشی های شیشــه ای بزرگ در پشـــت اجــاق گاز، جذابیت بیـشتــری به آشــپــزخانه می بخشد. به طور مثال، رنـگ آبـــی کاشــی ها در میــان کابـــیـــنت های تیـــره حسی همچون رودخـانــه را به بیـــنـــنــده منـــتـــقل می کنـــد.

7. کاشی های ریـــز و طرحـــ‌دار

کاشــی های ریـــز و طرح‌دار و سفیدرنــگی که در ایــن آشـپزخـانـه اسـتـفاده شده انـــد، چشم انداز بسیار زیبـــایی به اتـــاق بخشیـده اســت. به ویژه، انــتـخـاب هود ساده و همــرنگ نیز بر زیبایی و جلــب توجه بیـــشــتر آنهـــا صحــه گذاشته اسـت. شکــل داخــل ایـــن کاشـــی ها در نورهــای مخـتلــف، طرح های متفاوتی را نشــان می دهنـــد.

8. کاشی های رنـگـــی و براق

با استــفاده از کاشــی های ریز و رنـــگــی که شیشـــه ای و براق هســـتــنــد در پشـــت اجاق گاز، حس شادابــی و طراوت بیــشتری به آشـــپـــزخـانه می دهیـد. برای تاکید این ایده هم می توانیم از انواع ظرف ها یا وسایــل تزئینــی رنـگـی هم استـــفـاده کنـیـــد. حتی می توانید همـــان کاشی را در بالای کانـــتـر و فاصـله میــان کابیـــنت ها به کار بگــیریـد.


9. تاقچه ظریـف و زیــبـا

در ایـــن عکــس می بیــنیـد که بدون اسـتفـــاده از رنگ جیغ یا طرح بولد هم می توان یک نمـــای زیــبـا در پشت اجاق گاز ایـــجاد کرد. کاشی های مرمری با رگــه های زیبـا در پشــت و لبـه های تاقـــچــه ساختــه شده در پشت گاز، باعث زیــبـــایــی زیاد آن شده انـــد.

10. کاشی های گل‌ـــدار

ایــن کاشــی ها بسیار قدیـــمــی به نظــر می رســنــد و اگـــر خانه مادبـــزرگ هایـمــان سر بزنـــیم حتـما نمونه ای از آنها را در آشپـــزخـــانـه و دیــگــر بخــش های خانه می توانـــیم ببــیـــنــیم. اما همیـن طرح قدیـمــی هم اگــر هوشمـــندانـــه اســـتفــاده شود باعــث زیبــایـی فضا می شود.

11. طرح تودرتو و پیچـیـــده

با استفاده از موزائیک های کوچک و خوشرنگ می توانـید دیوار پشـت گاز را به یک تابـلوی نقـاشـی زیـبــا تبدیــل کنـــید.

12. بهـره گرفـتن از گچـ‌ـــبـــری

اصولا کاشــی هایـــی که در پشـــت اجاق گاز اسـتــفـاده می شوند همــان هایی هستـنــد که در دیوارهـــای دیگـر و فاصـــلـــه میان کابیــنت های بالاو پایــین اســـتــفاده می شود. برای در هم شکـــســـتن این کلیشه، می توانــید یک طرح گچ‌بـری شده زیبا و هم‌ـرنـگ سفــارش دهیــد و روی کاشی های قسمــت پشت اجــاق بچــسـبـانــید. این باعث تفـــکـیـــک ایــن قسمـــت از دیگــر دیوارها می شود.

13. آجـــرهـای آبــی

برای ایجـاد کنتـراسـت در آشــپـــزخــانه ای که همـــه کابـینت ها سفید یا کرم هستنــد، می توانیـــد برای دیوار پشــت گاز یا بیــن کابینـــت ها از آجــرهـای آبی یا فیـروزه ای اســـتـفـــاده کنـیـــد. این کاشــی های آجــری شکل در برابر آب نیـز مقـاوم هســتـنـد و خیــلی راحت می توان اثرات چربــی را از روی آنها پاک کرد.

14. بازی با رنـــگ

کاشی های موزائیکــی ریـــز با سایه روشنــی از چنــد رنگ مشابه و متنـــاسب، بافـت زیبـــایــی به دیوار پشت اجـاق می بخشند. به طور مثال، خانواده رنــگ های قهوه ای، کرم، بژ و سفــید ترکیـب زیبـــایی با یکدیگر می سازنــد.

15. هنرنــمـایـــی با کاشـــی

کاشـــی های کوچک در رنگ ها و شکل ها و طرح های متــنوع در بازار موجود هسـتنــد. برخی از آنها به عنوان حاشــیـه در لبـه دیوار اســـتفـــاده می شوند. می توانـــید ایــن حاشــیه ها را به سبک و شکــل متــفـــاوت در پشــت گاز بچیـنید و یک مرکــز توجه در آشـپـــزخـــانــه ایجاد کنیـد. به طور مثال، کاشـــی های سفـیـد و سورمـه ای به دلیــل کنـتــراســت بالــا، نمای بیـــشتری هم دارنـد.

17. طرح چهارخــانـه

طرح چهارخانـه کاشی ها با ترکـیب انواع رنـــگ های متــناسـب نیـــز ایــده بســیـار خوبی برای کار کردن در پشت اجاق گاز اســـت. ایـن طرح برگـــرفــته از کفپوش های ایتالیـــایی اســـت و رنـگ و طرح آن، جاذبه بسیـاری دارد. یعنی بیننـــده به محـــض ورود به آشـــپزخانــه، ناخودآگاه نگاهـــش به سمـت گاز جلب می شود. اگر بتوانـــیـد در بالــای گاز هم آرک گچــی همـچون نمونه داخل عکـس بســازید و هود را مخــفی کنـیــد که واقعا عالــی می شود.

18. موج و ستـــاره

روی کاشـــی های ساده می توانــید انواع قالب های گچـی کوچک یا سرامــیک های شکـــلـ‌ـــدار بچســبانـیـــد و آنـــها را از یکـــدستــی خارج کنــیـد.

19. تاقچـه دکوری

اگر بتوانید در پشــت اجــاق گاز یک تاقـــچه یا فرورفتـــگـی مســـتـطـــیلی بسـازید، می توانیـد دیوار داخلی آن را با طرح دلــخواه تزئین و نظر همـه رابـه آن جلـب کنــیــد. ایـــن تاقچـه فقط جنبه نمایــشـــی ندارد و می توانیــد برای قرار دادن وسایــل موردنــیـــاز آشــپزی همــچون جاادویه ای شیک یا … از آن اسـتــفـــاده کرد.


20. سنــگ

سنـگ های زیـــبـا و خوش رنــگ طبـیــعـت بهتــرین نمونه برای کار کردن در چیـــدمـان خانه و حتی آشـپزخانــه هســـتـــنـد. از تکـــه سنـگ های کرم و فرمـــز و قهوه ای برای دکور پشت اجـاق بهــره بگــیـــریـد و طرحــی کاملا متفــاوت و غیـــر قابل پیـــش بینـــی ایــجـــاد کنــیــد که در کمــتـــر خانـــه ای دیـده می شود.


21. طرح های برجـسته

طرح برجـسـتــه با یک رنــگ ویژه در پشــت اجـاق گاز، باعــث جلـــب توجه بســیار و زیبایـــی فضا می شوند. آشـپزخـانـه سفیـد رنـــگـــی را تصور کنــید که همه دیوارهـــا، کابیـــنـت ها و حتی جزیره آن سفیـد هسـتنـــد و شمـــا با نصـب کاشی های آبی و برجــستـــه، قاب هنـری زیـبایـــی در پشت اجـاق گاز ایــجاد می کنیــد. ایـن طرح فوق الـــعاده اســت و حتـی می توانیــد برای تاکـــیــد بیشـتـر از انواع کاســه، بشقــاب، قابـلمـه یا حتـی کتـاب آبـی رنـگ هم در فضا استفاده و همـه نگـــاه ها را به مرکـز فرماندهی خانــم ها جلـب کنـــیـد.

22. گل و بوته

موزائیک کاری ریز، یا کاشــی کاری درشــت با طرح های گل و بوته هم برای اسـتـفـــاده در دیوار پشـــت اجـــاق گاز ایده بدی نیـست. الــبــته این طرح ها برای خانـه های سنـــتـــی و طراحی های کلاسـیــک منـاسب هســتنـــد.

23. طرح روستـــاهـــای فرانسـه

این آشـپزخانــه به سبـک خانه های روستــایــی فرانـسـه تزئین شده اسـت. در پشـــت اجـــاق گاز، کاشـــی های کوچک مربــعـی را می بینیـــد که با یک خروس طلــایــی در مرکــز کادر، به زیبایـی کنــار هم چیــده شده اند. رنـــگ ماســـه ای کاشـی ها در میـان کابـــیـــنــت های که زرد هستنـــد و دکوری های قرمز، دقـــیقــا بیـــانــگر روستایی بودن ایــن طرح هســـتنـد.

مدل کاشی های جذابی که آشپزخانه شما را زیبا می کند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.