مراحل کاشت سبزه هفت سین با انواع بذر و طرح های مختلف

سبزه هفت سین را می توانید از طرح های مختلف با بذرهای گوناگون بکارید و سر سفره هفت سین خود قرار دهید روش های مختلفی برای تهیه سبزی هفت سین وجود دارد که با کمی مهارت می توانید یک سبزه بسیار زیبا در سفره هفت سین خود داشته باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مراحل کاشت سبزه هفت سین با انواع بذر و طرح های مختلف را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : پهـــن کردن “ســـفرهــ‌ هفـت ‌سیــنـ‌ـ” یکی از آدابـــ‌ و رسوم زیــبا و کهـــن ما ایرانـیـــانـ‌ اســت و انـــجام ایـــن کار,انقــدر در باروهای م ریشـه دوانده که اکــثــر افـــراد تصور می‌ـکــنـنـــد اگر یک سفـــره هفــت سین هرچــنـــد ساده نداشـــته باشـند،سال نو نخواهـــد شد! آموزش کاشت سبزه هفت سیـن در مطــلب زیـر اورده شده است.
آموزش کاشــت سبــزه هفت سیــن

بهـ‌ دور از باورهــایــ‌ خرافــی، بایـد گفــت‌ نیــاکـانـــ‌ ما با باز کردنـ‌ کتـابــ‌ آســمانــیـ‌ و نهادن‌ عیـدی‌,ـدر لابـــه‌ــلـای‌ صفــحاتــ‌ آن، انـداختن‌ سبـــزهـــ‌ عیـد و گذاشــتـــن‌ نانـــ‌ در سفـرهــ‌ هفــتــ‌ــســـیـن؛ وسعــت، روشنـــایــی‌ و خیــر و برکـــت‌ را ,از ایزد متـــعال‌ برایـــ‌ خود و خانوادهـــ‌ـــشانــ‌ آرزو میـــ‌کردنـد و زنـــدگــی‌ سبز و شاداب و خیر و برکت از او می‌ـــطــلــبـیدنـد.

سبـزه انداختــن برای هفـــت سیــن یکــی از رسومات ویژه نوروز اســت و برای تهیـــه آن بایـــد,ـاز چنـــد روز قبل از تحویل سال دسـت به کار شد. برای کاشـت سبزه نوروز می‌توان از انواع بذرهـــا,و دانه‌های خوراکی استـفاده کرد .


قرار دادن سبـــزه در سفــره هفـــت سیـــن

امــا مدت زمان خیـسانـدن ایـن بذر و دانهـــ‌هــا و همــچــنین مدت زمــان لازم برای جوانــهــ‌زدن آن‌هـــا متفاوت اســـت.در ادامـه شما را با “کـاشـــت انواع سبـزه عیــد” آشــنـا خواهــیـــم کرد و دربــاره هر یک به طور خلاصه,توضیـــحاتـــی خواهیم داد. با ما همـراه باشــیـد.

بذرهای منــاســـب برای کاشت انواع سبـــزه عیـد

برای کاشـت انواع سبـزه عیـد از بذر انواع سبــزیـــجـــات می‌ـــ‏ـتوانیـــد اســـتفـــاده کنــیــد. مقـــداری عدس،ـماش یا گنـــدم که در هر خانه‌ای پیدا می‏ــ‌شود.

در مورد سبــز کردن سبـزه عیـــد، ارزان بودن بذرهـــای تهیـه شده اهمـــیــت دارد بخـصوص موقعی که بخواهـــیم,در چند بشـــقــاب یا در چنـد سینی انواع سبـزه سبز کنـیـــم. بذر گنــدم و جو ارزانتــر از سایـر بذرها هسـتنـــد.

یادتـان باشد که ایـن گونه بذرها بایـد سالم و تازه باشنـــد. اگر آنــها را چنـــد سال در خانه نگـهـــداری کردهــ‏ اید ,دیـگر قوه رشـــد خود را از دست داده و سبـــز نمــی‏‌ــشوند.
آموزش کاشـــت سبزه هفت سیـــن برای نوروز

روش سبـــز کردن سبـــزه

برای یک بشـــقاب از انواع سبـزه، حدود پنجـاه تا صد گرم بذر دلـ‌ــخواه کافـــی اسـت.

بذرهـــا را باید در آب خیـس کنـــیـد.

بعد از یک شبــانهــ‏ روز که کاملا خیـس خوردنـد، آنـها را لای یک پارچـــه مرطوب پیـــچیـــده و در بشــقاب قرار دهیــد.

نبـــاید بشــقـابــی که ایــن پارچـه در آن قرار دارد از آب پر شود فقط بایـد مرتب پارچـه را خیــس کنید تا رطوبت کافـی به بذرهـا برسـد.

در ایــن مدت هر روز مقداری آب روی پارچـه بریـــزید و بذرهــا را به وسیــله پارچـــه از نور محــافـــظــت کنیـــد.

اگر پاشیـدنـــِ آب را فراموش کنـیـد بذرها دچار مشکــل شده و سبـز نمــی‏ــ‌ـــشوند.

با وجود رطوبت کافی و تاریــکی مطلق، بذرهــا به تدریج جوانــه میـــ‏‌ــزنند.

وقتـــی بذرها جوانه زدنـد آنهـــا را در یک بشـــقــاب گود ریـــخـــته و با دســـت پهــن ‏کنید به طوری که ,روی هم انـــبــاشه نشوند؛ امــا باز هم برای مدت یک شبـانــهـ‏ روز پارچـهــ‏ــ‌ــای روی بشقـــاب بکشیـــد،ـــمقــدار کمـــی آب در بشقاب بریزید و پارچه را خیــس نگه ‏دارید.

روز بعـد پارچه را برداشته و بشـقـــاب را در محــل پر نور و آفتـــابــی قرار دهـیـــد.

به تدریج سبزهــ‌ــهــا سبـز شده و رشـد میـ‏ــ‌ــکننـــد. در این مدت مرتـب به آن‌ــها آب ‏دهــیــد.

هر بار در موقع آبیـاری آب اضـافـه را که در زیــر بشـقـــاب جمـــع شده خالـی کنیـد و آب تازه به آن بدهیــد.
آموزش کاشـــت سبـــزه هفت سیـــن برای سال ۹۷

سعی کنیــد در کف بشــقـــاب آب زیاد جمع نشود زیرا موجب پوسیدگی سبزهـ‏ـــ‌ها میـــ‏ـ‌شود.

در مقابــل نور آفــتــاب سبزهــ‏‌ــهـــا به سرعـــت رشــد می‏کـنـنــد.

اگـر بخواهید تا سیزدهم نوروز یا سیــزده بدر سبـــزه را نگـــه داریـــد؛ بهتـر است اجـــازه ندهید که سبـزهـــ‏‌هــا ,با سرعـــت زیــاد رشـــد کنند. برای ایـــنـــکه سبزه به تدریج رشد کنـد می‌‏ــتوان آن را در محــل خنک قرار داد.سرمــا از رشد سریع سبــزه جلوگیـری می‏ـ‌ـکند.

آموزش کاشت انواع سبــزه عید


روش سبز کردن سبزه گنـــدم

برای آموزش کاشت سبــزه هفــت سیـن با گنــدم که یکی از محـبوب‌ـترین انواع سبــزه اســت، ابــتــدا یک مشت گنــدم را خیس کرده،یکــی دوشب؛ چند بار آبــش را عوض کنـید تا ترش نشود.

بعــد از اینکـه کمی جوانه بسیـــار کوچک در آورد، آنــ‌ـــها را داخـــل دستمـال نخـی مرطوب نگــهداری کنید,ـتا جوانه در آمـده و نوک آن کمی سبز شود.

مرتب دسـتـــمال را با اسـپــری نم‌دار خیــس کنـیـــد.

بعد کف ظرف مورد نظـر را ماســـه تمــیز و شسته ریختـه و جوانهـــ‌ها را به ظرف منـتقـل کنیـــد.

روزی ۱-۲ بار روی سبـــزه آب اســپـــری کنـیـــد.

مواظب باشـید که آنـقـــدر آب ندهید که اگــر ظرف را کج نگـه داشتــید، آب کنـــار ظرف جمـع شود.این کار از گنــدیـــدگــی ریــشـــه سبزه گندم جلوگیری می‌ــکـــند.

سبزه عدس

سبزه عدس یکی از سادهــ‌ترین و پرطرفـدارتـرین انواع سبزه عیـد اســت. برای کاشـــت سبزه عدس بایـد:


کاشـت سبزه با عدس

روش های جالب برای آموزش کاشـت سبــزه هفت سیـــن

۲-۳ هفتـــه قبـل از عیـد داخل ظرف مقداری عدس بریـــزید و روی ان را با آب پر کنـــیـــد و بگـــذاریـــد چند روز در دمای اتــاق بمــاند.عدس آب را به خود جذب میـــ‌ـکـند، هر روز چک کنید تا اگــر آب عدس تمام شده بود ,باز هم به آن آب اضـافــه کنــیــد. عدس را در آب غرق نکنــیـــد،بلــکه آب را روی عدس‌ــها اسـپــری کنــید تا مرطوب بمــانـنـد.

پس از چنــد روز یک دســتمال پارچه‌ای را با آب نمــ‌ــدار کنـید و روی عدســ‌ـهــا بگذاریــد. سپـس در جایــی ,نزدیـــک پنـــجره که دارای هوای معتدلی است (نه گرم و نه سرد) قرار دهـــیـــد.

هر روز عدســـ‌هــا را با آب آبـــکشی کنـیـــد (درون ظرف آب بریزیــد و خالی کنید تا عدس‌ــها تازه بماننـد).روی دستــمــال را نیز هر روز با اســـپـــری مرطوب کنـید تا زمـانـــیــکه عدســ‌ها جوانـه بزنــنـد.

پس از ایــنـــکـــه عدســ‌هـا جوانه زدنـد آنـــ‌ـهـا را به ظرف اصلــی منتـقــل کنـــید. پس از ایـــنکـــه عدس‌ـــهــا کمـی سبز شدند ,می‌ــتوانیـد دستمــال را از روی آن‌ــهـا برداریـد. سبزه را همچنان آبـیــاری کنــید (آبــکـشــی و اسـپـــری کردن آب).

سبـزه را در جایی قرار دهید که از نور منـاســـبــی برخوردار است. در ایـــن مدت نیــز هر روز ظرف را ,نسبــت به منــبـــع نور اتـــاق بچـرخــانـید تا سبزهــ‌ـــها یکـدسـت رشـد کنــند.

طرز تهـــیه سبزه خاکـشــیر

آموزش کاشت سبـزه هفـت سین با خاکشیر به راحـــتی انـــجام میـ‌گـیــرد و می‌توانیــد آن را به شکــلــ‌های مختلف تهیه نمایـــیـد.

برای کاشت انواع سبـزه خاکـــشـــیـــر ابتـــدا باید بذر خاکشیـــر را به مدت یک شب خیس نماییـــد.


روش تهیـــه سبزه خاک شیـر

 

کوزه سفـــالــی مناســـبی تهیــه نموده و روی آن را با پارچه تنظــیف یا جوراب زنانـــه نازک بپوشانــیـــد.
آموزش کاشت سبـزه هفت سیـن با گندم

جوراب را خیس نموده و بذرهـــای خاکشـــیـر را که خوب لعـاب دادهـــ‌ـاند، با دســـت خیس روی کوزه سفــالـی بکـــشـــیـــد.

توجه کنید که تمـام سطــح کوزه به صورت یکدست با خاکشــیر پوشانـده شود.

سپس کوزه را پر از آب نمــایـیـــد.

توجه داشـتـــه باشیـد که تا زمان سبز کردن خاکـشــیرهـا باید مرتــب آن را با اســـپـــری آب دهــیــد.

سبـزه عید با هســتـــه پرتقـال، لیـمو یا نارنج

برای کاشــت سبزه هستـه پرتــقــال، لیــمو یا نارنــج، ابتــدا هســـتهـــ‌هــای میوه را به مدت ۴۸ ساعــت در آب خیس دهـــیــد.به ایـــن ترتیـب که باید بعــد از ۲۴ ساعـت، پوست روی هستــه را با دقت بکــنـــیــد ,که به مغز دانـــه آســیبی نرســد.

سپس تخـــم مرکــبات پوست کنده را داخل آب قرار دهـــیـــد تا خشــک نشوند.

بعد از ۲۴ ساعت دوم، هستـــهـــ‌ـــهـای خیسانـــده را درون گلـــدان یا ظرفی که خاک سبـــک باغــچــه در آن ریـختـــه‌ـــاید بکــاریــد.

گلـــدانی که دانـهـــ‌ــها را درون آن می‌ـکــارید باید در انـتهــایــش سوراخی برای خارج شدن آب داشــتـه باشد,تا آبـــیاری باعـث پوسیـــدگی و فساد آن نگردد.


کاشـــت سبزه عید با هستـــه نارنـج

 

دقـــت کنــید که فاصـلــه دانـــه‌ـهـا نه خیــلـــی کم و نه خیــلی زیــاد باشــد.

روی دانه‌ها، یک لایــه نازک خاک ریختــه و با سنگـــ‌ــهای ریــز بپوشانیــد.

با اسپـــری یا آبـــپــاش کوچک خاک را مرتــب خیــس کنیــد.

دو روز اول روی دانه‌ــهـــا را با پلـاسـتیـــک بپوشانـیـد و چند بار آب بدهیـــد.

سعـی کنـیـــد گلدان را در محلــی آفـتابــگیر قرار دهیـــد.
آموزش کاشـــت سبـــزه هفـــت سیــن با استفــاده از عدس

دانه‌ها طی ۱۴ تا ۳۰ روز شروع به جوانهــ‌ــزدن خواهنـــد کرد.

جوانـــه‌هـــا کم کم بزرگ خواهـــند شد و به نهال تبــدیـــل میــ‌ــشوند و بعـــد از ۲ سال می‌توانـیــد آنـــهـا را به باغچه منتــقـــل کنــیـــد.

آموزش کاشت سبـــزه ذرت

برای کاشت سبــزه ذرت که از خاصـــ‌ـترین و ناشنـــاختهـــ‌ــتـرین انواع سبزه اســت،ــباید حدود بیـــست روز قبل از عیــد دست به کار شوید.

برای چهار رو،ز ذرت را خیس کرده و هر روز آب آن را عوض کنــید ولی جای ظرف را عوض نکـــنـید تا جوانه بزند.

سپس ذرتـ‌هــا را داخـــل دســتمالی نخــی ریــختـه و مرتــب با آب اســپــری کنیـــد.

کاشــت سبــزه با ذرت

روی ذرت‌ــهـــا را با دســـتــمــال بپوشانـــید تا مرطوب بمانـــد و ذرتــ‌هـا جوانـــه بزنند.

وقتـــی ذرت‌ـها سبـــز شدنـد، یک سبـد را داخل تنـــگ گذاشـته و ذرتـــ‌ها را داخـــل سبــد بریزید.

تنــگ را پر از آب کرده به صورتـیــکه ذرتـ‌ـــها داخــل آب باشـــند.

بعداز ده روز دانـــهـ‌ــها ریـــشـــه داده و سبز میـــ‌ـــشود. می‌ـتوانــیــد داخل تنــگ ماهـــی انــداختهو برای عیـــد یک سبـزه ذرت زیبا با تنگ ماهی داشــتــه باشـــیـــد.

جدیدتـرین سبزه هفت سین، سبزه با خاک ژلــه ای

برای کاشت سبزه با خاک ژلــه ای، ابــتـــدا یک بســته خاک ژلــه ای را داخل یک ظرف شیـشـــه‌ای ,یا بلوری ریـــخـتــه و یک لیوان آب به آن اضــافـــه کنیـد.

بعــد از حدود ۱۲ ساعت، خاک ژلـه ای خیس خورده و متورم میــ‌شود.

روش کاشـــت سبـــزه با خاک ژلـه ای

وقتـــی دانهـ‌های رنــگی خام ژلـه ای به انـدازه کافـــی بزرگ شدند، آن ها را داخـل آبکش ریخته و آن را ,داخل ظرف اصــلی که میــ‌خواهــید سبــزه در آن سبــز شود بریزید.
آموزش کاشت سبزه هفـــت سیــن با اســـتـــفــاده از خاک ژلـــه ای

جام یا ظرف مودر نظـر را پر از خاک ژلـه ای کنـــیــد به طوری که فقـــط ۲ سانــت از لبـه ظرف خالـــی باشـد.

سپــس مقـــداری خاک ژلـه ای برداشـتـه و خوب له کنــیــد و به ضخـــامت نیــم سانتی متر روی سطح جام بریـــزید و با دســـت مرتـــب کنــیـد.

حالا بذر مورد علــاقـــه (گندم، عدس، ماش، …) را بدون خیـــســـ‌ــکـردن، فقط یک لایـه روی خاک ژلـه ای له شده بپـــاشـــیـد.

یک نایـلون روی آن بکـــشـــیــد. (تا وقتی نایلون روی آن اسـت نیـازی به آب دادن نیــست.)

سبزه را در یک محــل پرنور به دور از آفــتاب مســتقــیــم قرار داده و بعــد از دو روز که جوانهـــ‌هــا نمــایـان شدند،ـنایـــلون را برداریـــد و هر دو یا ۳روز یکبار آن را سیـــراب کنـــیـد.

سبزه پس از ۱۵ روز آمـاده خواهـــد بود.

آموزش کاشت انواع سبزه ‏هــای کوزهـــ‏ ای

کوزه سبـزه نیـــز ایده جالـــبـی اســـت. با اســـتفــاده از یک کوزه سفـــالــی و مقـداری بذر تره ‏تـــیـــزک (شاهـی)میــ‌ـ‏توانـید یک سبــزه کوزهـ‏ ای درســت کنیـد.

برای این کار، ابــتـدا کوزه را از آب پر کنــید و برای مدت یک شبـــانـــهــ‏ روز آن را همـــان‏طور پر از آب نگـــه داریــد ,تا جدار کوزه کامــلـا خیـس شود.

سپس یک جوراب نایـــلونی روی کوزه ب‏ــکشــید.

بذر شاهـــی را که قبـــلــا برای مدت بیـــست و چهار ساعت در آب خیـــس کرده‏‌ـــاید به آرامی با دست روی نایلون ب‏ـکــشــید،ـطوری که بذرهـــا که حالـا دیگـر بعد از خیــس شدن کامـــلـــا ژلــه‏ ای شده‏ـ‌ــانـــد ,به طور یکــنواخــت همــه جا پخش شوند.

بذر شاهــی به آســانی به سطح جوراب نایــلونی می‌ــ‏ــچـسبد.
آموزش کاشت سبـــزه هفت سین با کوزه

کوزه را همواره پر از آب نگـــه داریـد چون هر روز مقداری از آب کوزه تبـــخـیــر می‌ـ‏شود بایــد به طور مرتب در آن آب بریزیــد.

آب از داخـــل کوزه به جداره آن راه یافـتـــه و به بیـرون تراوش نموده جوراب را مرطوب میـــ‏کـند،ــبه ایـــن ترتیـب بذر شاهی جوانــه زده و ریشـهـــ‏ـ‌ــهـا به سطـح بیـــرونی کوزه میـــ‏‌ـــچــســبنـــد.

کوزه را در محـل پر نوری قرار دهـــیـــد و گاه‌گــداری، آن را بچــرخــانـــید تا نور به همـه جای آن برســد.

بعد از چنـد روز کوزه سبـــز شده و از تماشای آن لذت خواهـــید برد.

درسـت کردن سبزه عیــد دو رنگ

اگـــر قصــد ایـــجاد تنوعی در سفره هفت سیــن امسال تان داریـــد،در ایـن پسـت، قصد داریـــم آموزش گام به گام ,درسـت کردن سبزه ی دو رنــگ را برای شمـا همــراهان عزیـــز ارائه دهـیـــم. امــیـدواریم از آن لذت ببـرید.

ابزار لازم برای سبـزه عیـــد دو رنگ:

۱٫ آبـــکــش پلاسـتیـکی

٢. بطـری نوشابـه خانواده

٣. بذر منـداب

۴٫ بذر شاهــی

۵٫ گل طبیـعی به دلـــخواه

روش آمــاده سازی ماکت سبـزه دو رنـــگ:

برای این مدل به یک کاسه یا آبکـش پلاســتـــیـک که حداقــل ۱۵سانـــتـــی متر دیواره داشـتــه باشـد احــتـــیاج داریـد.وسط ماکت را به انـدازه یک بطـری نوشابه خانواده که داخـل آن قرار بگیــرد، خالــی کرده و ببـــرید,ـــسپـــس ماکــت را وارونه روی یک تخـــتـه کیـــک گذاشـــتـه و سطــح آن را با پنبــه و تنـــظیـــف روکش کردهو طرح مورد نظر را با ماژیک روی تنظـــیف رسم کنــید.
آموزش کاشـت سبـزه هفـــت سین با هســـتــه پرتـــقـال

یک دوم لیوان بذر منداب را پس از خیس کردن روی قسـمت های مشخـــص شده بمالـیـد و قسـمــت های باقـیــمـانده را ,با بذر شاهی کامــل کنــیــد و طبق آموزش عمـــل کنــیـــد تا سبــزه آمـــاده شود. در مرحلــه ای آخـر ,می توانیـد یک عدد بطـــری نوشابـه خانواده را از وسط ببریـد تا حالت یک گلدان پیـدا کنـــد.


سبـــزه عید به صورت دو رنـگ

سپـــس آن را وسط سبـــد سبزه که قبــلــاً بریده اید قرار دهیــد و داخـــل بطـری را با گل دلخواه پر کنید.

۱- خیســـاندن:

مقــدار منـــاســـب بذر را پس از یک بار شستن، به مدت ۴ ساعت با مقدار آب لازم بخــیـسانید(میـــزان آب لازم برای بذر شاهی، ۵ برابر و بذر منداب،۵/۲ برابـــر مقــدار بذر اســـت.)

۲- آماده کردن ماکت:

سطــحـــی که می خواهید سبـــزه را روی آن سبــز کنـید، اول با آب افــشـــان خیــس کنــید. بعد یک لایـــه پنبه,ــبه ضخامت ۱ سانـتیــمتـر روی سطـح ماکـت قرار دهیـد، به طوری که همه جای ماکـــت را بپوشانــد .


ماکت سبـــزه دو رنگ

سپـــس روی پنـبـــه، یک لایـه پارچه تنـظــیف بکشـید. برای ثابت ماندن تنـظیف و پنـبــه در جای خود، می توانیــد,ـــبا یک تکــه کاموا، آن را ببـنـدید. آن گاه سطــح ماکت را با آب افـــشـــان کاملاً خیـس کنــید,و بذرهای خیـس خورده را روی ماکت بمـالــیــد.

دقــت کنـیـد بذر را فقـط یک لایه روی تنظیف بمـالـــید. پس از اتـــمام کار، با آب افشـــان، سطح را کامـــلـاً خیـس کنـیــد.

۳- قراردادن روکش نایلونی:

در ایـن مرحــلــه – که بسـیار مهم است – یک کیـــسـه ی نایــلونی شفاف که دو نقـطه ی آن را سوراخ هائی ,به اندازه ی ۳—۳ ایجــاد کرده ایـد، قرار دهیـــد و اضافه های نایـــلون را زیــر ماکت جمـــع نمــائید,ــدقت کنیــد نایلون به سطح ماکت نچسبـــد.
آموزش کاشت سبـــزه هفــت سین به صورت آبـشاری

۴- آبدهی:

روز اول ودوم:سبزه ی شمــا به روزی ۳ بار آبدهــی با آب افـــشـــان نیــاز دارد. از روز سوم که بذرها ریــشـــه و جوانه زد ,و سبزه ی شما به رنـگ سبـز کمـــرنگ در آمد، دیـگر احـــتیــاج به روکش نایـلونی ندارد. در این مرحـله،سبـزه را بایـــد روزی ۲ مرتـبــه کامــلاً سیــراب کنـــیـد و دیگـر احـــتـیـــاج به آب افــشان کردن ندارد.

۵- محـــل نگـــهـــداری:

در ۳-۲ روزی که نایلون روی کار قرار دارد، به محیـــط خاصی احـــتـــیاج ندارد و می توانــیـد سبـزه را در محـــیط معـمولی ,و به دور از نور مســـتقـیم آفتاب قرار دهـید. وقتی نایلون را برداشـتــیـــد یک روز دیگر هم سبــزه را ,در محیــط قبلـــی قرار دهـــید.

ولی در روزهــای بعــد، باید سبزه را روزی چنـد ساعــت در هوای آزاد بگــذاریـد، الــبـته در معرض وزش باد نبـاشد.در ایـــن مرحلــه، سبــزه به روزی ۱ بار آبدهی نیــاز دارد.

روش ساخت سبزه آبــشـــاری

برای کاشت سبزه آبشاری بایـد از بذرهـــای لعـاب دار مثـــل شاهی ، منـــداب ، خرفه و خاکـشـــیــر استفـــاده کنیـد.ویژگـی این بذرهـــا اینه که بعد از خیـــس شدن حالـــت ژله ای به خود می گیرند و به همـــیـــن دلیــل,قابــلیت چسـبندگــی روی سطوح مخـــتلف(حتـی سطوح عمودی) را دارا می باشـــنـد.

لوازم مورد نیـــاز :

تکــه ای چوب

ورق فلزی به شکل نوار یه چهـار سانتی

فویل

پنــبـــه

بانـــد

سبـــد حصیــری

بذر لعاب دار
آموزش کاشت سبزه هفــت سیـــن در کوتاه ترین زمـان

خیسانـــدن بذر :

مقـدار منــاســـب بذر را پس از یکــبار شســـتــن به مدت ۴ ساعت با آب لازم بخــیــسانیـــد.

(میـــزان آب لازم برای بذر شاهی ۵ برابـــر و بذر منـــداب ۵/۲ برابــر مقدار بذر است)

درســـت کردن سبـــزه آبـــشــاری :

ابــتدا یک ورق فلزی را به انـــتهـــای سبــد وصل کنــید

طرف دیگــر را به سطح بکـه چوب محـــکــم کنــیـد.

حتــما برای اتـصال دو سر فلز را خم کنیــد تا سطـــح اتــکـــا داشـــتـــه یاشـــد.

دور میلــه را با فویل بپوشانید

روی فویل را با پنبـــه کامـلــا بپوشانـــیــد.


مراحـــل درســـت کردن سبزه آبـــشاری

روی پنبه یک لایه پارچه تنـظیف بکشیـد و سطـح کار را با آب فشـــان کاملا خیـس کنید.


پوشاندن روی فویل با پنـــبـــه

اکــنون بذرهای خیس خورده را روی ماکت بمــالــیـد.

دقـت کنـیــد فقــط یک لایـه بذر روی تنـــطـــیــف بمـــالـــیـــد و پس از اتـــمام کار مجددا سطح ماکـت را خیــس کنــیـــد.


مالـــیـــدن بذرهــای خیــس روی ماکـــت

 

در این مرحـلـه یک نایلون شفــاف را که دو نقطــه آن را سوراخ هایــی ایجــاد کردیــد روی کار و بافاصــلـــه قرار دهـیـــد.

دقـت کنیـد نایـلون به سطـح ماکــت نچــسـبـد.

روز اول و دوم سبــزه شمـــا به روزی ۳ بار آبـــدهی با آب پاش نیـاز دارد.

از روز سوم که بذرهــا جوانــه زد و به رنگ سبـز کم رنگ در آمــد دیگر احتیاجـی به روکش ندارد.

در ایـن مرحــله بایـد سبــزه ها را روزی ۲ بار سیـراب کنیـد.


درست شدن سبـــزه آبــشـــاری

دو سه روزی که سبزه پوشش نایـلونی دارد سبـــزه را در محـیط معــمولی و به دور از نور آفتــاب قرار دهیـد.

وقتی نایـلون را برداشــتــیــد یک روز دیــگـــر هم در همان محـــیـط قرار دهیــد.

ولی در روزهــای بعــد سبـزه رو روزی چند ساعت در هوای آزاد بگــذاریــد البـــته در معــرض باد نبـاشـــد.در این مرحـلــه سبــزه نیـــاز به روزی یکبــار آب دهی دارد.بذر شاهی در ۶ روز و بذر منـــداب در ۴ روز آمــاده می شود.

مراحل کاشت سبزه هفت سین با انواع بذر و طرح های مختلف

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.