تصاویری از مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد قاسم افشار

قاسم افشارگوینده بعد از انقلاب شبکه یک بود و خبرهای جنگ ایران و عراق را همه رزمندگان ما پیروز می شدند را به اطلاع هموطنان می رساند قاسم افشار یک دختر به نام مائده داشت که در کودکی بر اثر قورت کردن پاکن جان خود را از دست داد قاسم افشار گفته بود که مرا در کنار دخترم دفن نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد قاسم افشار را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مـــراسـم تشــییـع پیــکـــر زنـــده‌ـیاد قاســم افــشـار (گوینده با سابقـه خبــر) صبح امـــروز (۲۷ اردیبهــشــت ماه) با حضور جمـع زیادی از مردم و خانواده و همــکارانـــش در مقـــابــل منـــزل آن مرحوم برگــزار شد.

رحمــان نظام اسـلامــی، فواد بابان، مرتضـی حیــدری، حسن سلــطـــانــی، مهناز شیرازی، حسـیـــن رنــجــبـران (مدیر کل روابط عمومی صداوسیـــمـا) و … از جمـــله حاضــرین در مراســـم تشــیــیـع پیـــکـر قاسم افشار بودند.

حسن سلطـــانی، مجـری تلویزیون در این مراســـم در سخنـــانـی اظـهار کرد: مرحوم افشار فردی بود که نسبت به کار بسیار متعهــد و علـــاقـــهــ‌ــمـند و در حوزه خبر از سواد رســانـــهـــ‌ای برخوردار بود. او تا آخریــن روزی که در تلویزیون مشـــغول به انجام وظیــفه بود، متـعهـدانـــه و توام با عشـــق و علـــاقـــه کارش را انــجـام داد.

او ادامـــه داد: قاسـم افـشـار خوش محضـر، خوش قول و متـــدیـن بود. ویژگـــیـ‌ـــهای فردی و اجــتـــمــاعـــی او منحـــصـر به خودش بود و هیچــ‌ـگــاه فریـفتـــه شهرت نشد و نگــذاشـت فریـفـتـــه شدن در جامعه رسانـهـ‌ـــای به زندگـی‌ـــش ورود پیدا کنــد. او در خانواده بسیـــار دلسوز و مهـربـــان بود و در اجـتــمـــاع نیـــز بسیـار گرهــ‌ـــگشــا و کار راهـــ‌بــیـنـــداز بود. او محــبــت اهــل بیــت را در دل داشت و از آخــریــن کارهــایـــی که بعــد از تلویزیون انجام داد ایــن بود که موسســه خیریـــهـ‌ای را تاســیس کرد که از کار نیـــازمندان و محـــرومان گره باز میـــ‌ــکرد.

مهـــنـــاز شیرازی، گوینده خبر نیــز در سخنانـــی یادآور شد: افشــار واقــعا وارستـه، دادرس، شوخ طبع و مردمـ‌ـدار بود. او در کار بسـیار سرسخـــت بود، امـــا از جلوی دوربین که کنــار میـــ‌رفــت اوقات بســـیــار خوشی را در کنـار همـکـارانش داشـت. در زمانـی هم که کار نمـیـــ‌ـــکـرد ارتباطـــات خود را با همکـارنـــش حفظ کرد. او برای من همــانند برادر بزرگــ‌تــر بود و زمـــانـی که با خبــر فوت او روبرو شدم نمیـ‌ــتوانسـتـــم باور کنـــم.

ایــن گوینده با بیان ایـنـکه جای افـــشــار در صداوسیـمـــا بسیار خالـی است، اظهار کرد: جای او به دلیـــل اخـلاقـیـات خوب، تخـــصـص و سواد رسانهـــ‌ــای در تلویزیون بسیار خالی است.

شیرازی دربـــاره ارتـباط خود با زنـده‌یـــاد افـشـار در ۱۰ سالی که از تلویزیون دور بود، گفـــت: من مرتب با او و خانوادهـــ‌اش در ارتبــاط بودم. به هر حال ما هیچ‌ـگــاه دوستـــان خود را فراموش نمی‌ـــکنـــیـــم؛به ویژه که آقـــای افـشـــار نقــش اســتادی برایـــم داشــت.

همـــچنین حجـــتــ‌ــالاســلـام اکـرمی، پدر دو شهیـــد در این مراسم درباره قاســم افـــشار بیــان کرد:ما هرچــه دربـاره حاج قاسـم بگوییـم کم‌ گفتـهـــ‌ــایــم. من جز شایـســـتـگــی و بایـستگی از او ندیـــدهـ‌ام. همـــانـــطور که امـام هشـتـــم می‌فـــرمــایــد: در جامــعـــه نیکو و خوب زنــدگی کنیـــد و افـشار اینـگونه زنــدگـــی کرد.

رحــمــان نظام اســـلــامـــی، گوینده خبر و از همـکـــاران قدیـــمی زندهــ‌یاد قاســم افشار نیز در سخنانی پیــش ار برگزاری نمـاز میت، گفت: قاسم افشـــار سال‌هـــا در رسـانــه ملی کار کرد و پس از آن سالـــ‌ـــهـا در خیریـــه کار مشــغول به کار شد. در ایـــن سال‌ـــهای اخیر اگـر او را در خیـــریـه پیدا نمـی‌کــردیــم حتما در کوچه پس کوچهــ‌ـــهــای محروم شهرمـان بود و داشـــت به نیازمنـــدان کمـک میـــ‌کـــرد.

پیکـر زنــدهـــ‌یـــاد قاسم افـشـار پس از برگـــزاری نمـــاز میـــت توسط جمعــی از مردم، همکـاران و خانواده‌ـاش راهــی خانــه ابـدی در بهشت زهــرا (س) تهـران شد تا در کنـــار پیکر دخــتــرش آرام بگیـــرد.

به گزارش ایـسنا، قاســـم افشـار که بیـــش از سه دهـــه در تلویزیون گوینـــدگـــی خبـر کرد و نزدیـک به ۱۰ سال از تلویزیون دور بود، بامداد روز گذشتـه (۲۶ اردیـــبهشت ماه) درگذشـــت.

تصاویری از تشییع پیکر زنده‌یاد قاسم افشار

تصاویری از تشییع پیکر زنده‌یاد قاسم افشار

تصاویری از تشییع پیکر زنده‌یاد قاسم افشار

تصاویری از تشییع پیکر زنده‌یاد قاسم افشار

تصاویری از تشییع پیکر زنده‌یاد قاسم افشار

تصاویری از تشییع پیکر زنده‌یاد قاسم افشار

تصاویری از تشییع پیکر زنده‌یاد قاسم افشار

قاسم افـــشـــار یا بهـرام افــشــار متولد 13 آبـان 1330 در تهـران از گوینـدگان باسابـــقه خبر شبکـه اول صدا و سیـــمـــا بود. او که از ابـتدای انقـلاب 1357 گوینده اصلـــی اخـبار سیــاسی در ایــن سازمـــان بود، پس از انتخـابات ریاســـت جمهوری 1388 دیگر در اخـــبـار تلویزیون ایـران ظاهــر نشـــد.

تصاویری از مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد قاسم افشار

مطالب مرتبط:

عکس دختر قاسم افشار قبل از مرگش | مائده دختر قاسم افشار

علت مرگ دختر قاسم افشار مسدود شدن مجاری تنفسی

مرگ دختر قاسم افشار در کودکی + بیوگرافی قاسم افشار

مرگ قاسم افشار گوینده و مجری تلویزیون

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.