مراکش و معرفی مکان های دیدنی این کشور

مراکش یکی از کشورهای زیبا با شهرهای زیبا و دیدنی می باشد شما می توانید در فصل بهار برای مسافرت این کشور زیبا و دیدنی را انتخاب نموده و از جاذبه های این کشور از نزدیک آشنا شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مراکش و معرفی مکان های دیدنی این کشور را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن :مراکـــش تنـــها نام کشور نیـسـت؛ بلکـــه شهــر زیبایـی در این سرزمــیــن اســت که جاذبه های بســـیـاری را در خود جای داده. پس از عبور از صحـرای مراکـــش، آوای زیبا و آرامـــش دل انـــگیــز شهری به گوش می رسد که برای مســـافــرانـــی که به دنـــبـــال ماجــراجویی، رهــایی و تجـربــه شکـــل متفاوتی از زنـــدگـی هستـنـــد وسوسه انگـیز است. از دور سازه های قرمــز و صدای اذان به شمـا مژده می دهــنــد که با یک شهر معـــنوی و تاریخـــی روبرو هســـتـید که تا مدت ها در ذهــن تان جاودانـــه خواهد بود.

مراکـش با نام شهـــر سرخ (حمـــرا) شهرت دارد. ایــن نام به واسـطـه رنــگ قرمز ساختـــمـان ها و بنـاهای شهــر بر آن گذاشته شده اســت. معـــماری عمــارت های تاریـــخــی، باغ های معـطر و کاشی کاری های رنگـارنگ باعث می شود احـسـاس کنید که در چنـد قرن پیـــش زنـدگی می کنیـد؛ یعنــی زمــانـی که سربازان اسـلام تمــام مرزها را درنوردیــده بودنـــد. اگــر دوست داریـد ایـن احـساس تکـمــیــل شود کافـــی اســـت سری به اســـتــراحتـگـــاه ها و هتـــل های لوکس بزنیـد تا آرامــش یک سلـطــان قدیمــی مراکــشـی را تجـربــه کنـیـد.

چیزی که مســـلـم اســـت، ایــن اســت که سفــر به مراکـــش فراتر از انـــتظـارتــان خواهـــد بود. اگـــر دوست دارید با شتــر بیـــابان را بگردید، ابریشم خالـص را لمس کنــید و از یک نخـــل سر به فلــک کشیـده خرما بخورید، بایـــد سری به مراکش بزنـــید. مراکـش حدودا هزار سال پیش بنیان شهری خود را پیدا کرد و به عنوان یک شهـــر تجاری به مرور خود را به یکـی از مهم ترین شهرهای مغــرب تبدیل کرد.

با وجود ایـن که امروز ایـن شهــر جزو میراث ثبـــت شده یونسـکوست امـا تنـهــا جاذبــه های تاریــخــی نیسـت که گردشـــگـــران را به ایـن منــطقـــه می کشاند؛ تجربه یک زندگی خالـــی از عناصـــر مدرن به همـــراه هرج و مرجـی هیــجــان انـــگیز ایــن شهـــر را از سایـر نقـــاط دنـیـــا متمـــایــز می کند.

تقویم سفر

بهـتـرین زمــان برای بازدیــد از مراکـــش فروردیـن تا خرداد و مهـــر تا آذر است. در این زمـــان ها آب و هوای معتدل و مطــلوبی انتـظارتـــان را خواهــد کشـید و نرخ هتـل ها هم غالـبـا منــطقــی است. توصیه ما ایــن است که از سفـر در تابــستــان پرهـــیـز کنـیــد، زیـــرا دمای هوا تا حدود زیادی غیرقـــابـــل تحــمل می شود، گردشگـران به شهــر هجوم می آورنــد و قیـــمت هتـــل ها هم سر به فلک می گذارد. بهار و پاییـز مراکـش از تابــش شدیـد آفتاب در طول روز خبـری نیـــست و شب ها گرچه باد ملــایمی می وزد امــا هوا چنـدان سرد نیسـت و با به همراه داشتن یک ژاکــت می توانـیـد در شهـــر تردد کنـید.

چگونه برویم؟

روابط دیـــپــلماتـیک ایــران و مراکـش از سال 1387 به مدت شش سال قطع شده بود اما در بهــمـــن ماه سال 1393 این روابط بار دیــگــر آغـاز شد. برای درخواسـت روادید (ویزا) گردشگـــری بایـد همـــراه با اصـــل گذرنـــامه، دو قطعه عکـس و پریـــنـــت مدارک مالی و شغـــلـی خود به دفــتـــر این سفـــارتـــخــانه در تهران مراجعه کنــید. برای رسـیدن به مراکــش می توانــید از خطوط هوایـی اتحاد، امـــارات، آذربـایـجــان و ترکــیــش استـــفاده کنـید.

از اسب سواری تا سگوی

هیــچ کس دوست ندارد در طول سفر مسیر را کم کند اما واقعیـــت ایــن است که در مراکـش و خصوصا در بخش مدیـــنــه، حتما چنـــد باری گم خواهید شد. با ایــن حال کافی است خونســـردی خودتان را حفــظ کنیـد و به مســـیـر ادامــه دهیـــد. حمــل و نقــل عمومی در مراکش در حال پیــشــرفـت اســت اما همـــچنان الگوهای سنــتـی کاراتر هسـتــند، خصوصا در بخش مدینه شهـر. در ایـن قسمـت بهــتریـــن راه برای کاوش پیـــاده روی اسـت. گرچه کالسـکـــه، الـاغ و اسـب هم وجود دارد و جدیـدا سگوی هم راهی به منطـقه پیدا کرده اســـت! تاکـســی ها در مراکش زیاد گران نیـســـتـــنـد امــا فراموش نکـــنــیـــد که با رانـنده در مورد قیــمت چانه بزنـید.

میـزبان مسـابـقــات جهـــانی اتومبیـل

مراکش میـزبان رویدادهـا و جشــنواره های مهـــم یاست. این رویدادهـا شامـــل رویدادهای مذهــبی، فرهنـــگـــی، هنـــری و ورزشی هسـتـــنـــد که غالبا با اســـتــقــبال مردم محلـی و گردشگران روبرو می شوند. در 12 ژانویه بزرگ ترین مســـابـقات جهــانی اتومبیـــل در آفریقــا برپا می شود که مراکش هم یکــی از مکان های منتخــب آن اســت.

ماراتـــن سراســـری مراکـــش در 28 ژانویه با تشویق رســمـــی پادشــاه آغـــاز می شود و در آن بیــش از هشت هزار ورزشکــار از سراســر جهـان به رقــابــت می پردازنــد. نمایـشـگـــاه بیـــن المـلـلی هنـــرهـــای معاصر در 24 و 25 فوریــه برگـــزار می شود و در آن، از بیـش از 54 کشور جهان هنـرمــنــدان گرد هم می آیـــنـــد. جشن تخت روز پادشاهـی هم از جمـــله جشن های مردم مراکــش اسـت. در ایــن جشـــن که در 30 ژانویه برگـــزار می شود، مراکـشــی ها با انـجام آتـــش بازی و برگـزاری مهمانی به پایکوبی می پردازنـد.

بهـــترین مکان اقـــامــت

با افــزایش تعــداد توریست ها امکانات اقامــتـی در شهر هم افزایش چشـــمـگیری داشـــتــه اســـت. شما در مراکش می توانـــید در هتـــل های لوکس بین الـمـــلـلــی اقـامـت کنــیـد یا روزهـای سفــر خود را در یک هاستــل تاریخی بگــذرانـیــد. به هر حال این شهــر گزینـــه های بسـیاری برای تان دارد.

معماری سنتـی در مکـانی لوکس

اگــر قصـــد اقـــامـــت در یک هتـــل با معمـاری مراکـــشـــی امـا لوکس را دارید و هزیـــنـــه اقـامــت هم برای شما زیاد مهــم نیـست حتمـا باید سری به «ریـزورت فور سیـزن» بزنـیــد. این هتل در نزدیـکــی آثـــار تاریـــخی مهــم شهر واقــع شده و 15 دقــیقـــه از هتـــل تا قصر کنــگـره، باغ منـــاره و مسـجـد الـــکـــتـیبـــه راه است. ایــن هتـــل دارای سه رســـتوران، دو اسـتـــخـــر در فضای باز و اســـپـا است. اینـــترنت رایـگـــان در تمــام هتــل در اختیــار مسافران اسـت. برای یک شب اقــامــت در ایــن هتل باید حدود 400 دلــار هزیـنـــه کنـیـد. اگــر ایـــن هزیـنه برای تان زیـــاد است توصیه ما ایـــن اســـت که برای صرف چای مراکـــشی از ایـــن مکان بازدیـد کنیــد.

در قلـــب شهر

هتـــل «موفنبـیـک» در سه کیـلومتـری باغ مناره، مســجـــد الـکتـیـــبه و قصـــر کنگـره واقع شده اســت. ایـــن هتـــل دارای پنـــج رستوران، سه استــخــر فضـای باز و یک اسپـــا اسـت. ایـــنترنت رایگــان در تمـام هتل در دســترس مســافـران اســـت و مرکــز تنـــاســـب انــدام برای مسافـــران رایـــگــان. ایـــن هتــل دارای 503 اتاق بوده که تمامی آنها دارای تلویزیون ال سی دی، حمــام و وسایـــل حمــام اسـت. برای یک شب اقـــامـت در ایــن هتــل باید 300 دلار بپــردازیـد.

محـــبوب گردشـگــران

هتـل «ساووی لو گرانـــد» (Savoy Le Grand Hotel) یکی از محبوب تریـن هتـــل های مراکش اسـت که در نزدیـــکـی فرودگـاه واقع شده و از هتـل تا «قصــر یوت» تنـــهـا 15 دقیقه پیــاده راه اسـت. همـچـنـــین باغ منــاره و مسجـــد الکـتیبـــه (Koutoubia) دو کیــلومتـــر با هتــل فاصلـــه دارد. ایـــن هتـل دارای سه رسـتوران، دو اسـتخر سرپوشیـده و اســـتــخر فضــای باز است. صبحانــه بوفه ای و اینترنـــت رایـگـــان در اخـتــیار مسافـران اسـت. تمــام 368 اتاق این هتل دارای سرویس حمــام، تلویزیون صفـــحــه تخت و یخـچـــال اسـت. برای یک شب اقــامـــت در ایــن هتـل باید 150 دلـار بپــردازیـد.

ارزان در مدیـنــه

اگـر به دنبال یک هتـل ارزان با خدمـــات خوب در مدینـــه هستیــد، باید سری به هتـــل چهار ستـــاره ریاد فرج (Riad Faraj) بزنــیــد. این هتـــل در نزدیــکی میـدان جامـــع الـــفـــنا و موزه دارســی سعید (Dar Si Said Museum) واقع شده اسـت. صبــحـانه رایگان از انواع غذاهـــای مراکـــشـی تهــیه و ایـــنـترنــت در سراسـر هتـل به طور رایـــگان برای مهـــمـانان فراهـــم شده اسـت. ایـــن هتل دارای یک استخر سربـاز است و شمـــا می توانـــید از رسـتوران هتـل با انواع غذاهای سنتـی و بین الــمــللی اســـتـــفـاده کنــیــد. برای یک شب اقامت در ایـن هتـل بایـــد 80 دلـار بپـــردازیــد.

فراتـــر از انـتــظـــار

بروک سوآرد*: به تازگی از سفـــر سه روزه ام به مراکـش برگـــشــته ام. قبل از ایــن سفر تا به حال مراکـــش را ندیده بودم و هیچ ایــده ای در مورد این سرزمــیــن نداشتـــم. با وجود این بایـد اعـتـــراف کنـــم که مراکش فراتـر از انـــتـــظاراتـم بود. به همیـــن خاطر در ایــنـجـا قصـد دارم با گفتـن چنـــد نکـتـه مهــم دربــاره این شهر شمــا را برای سفـر به مراکش آمـــاده سازم.

نخســتیــن مسئله ای که بایـد به آن اشـــاره کنم گرمـــای شدیـــد در تابـســـتـان است. دمــای مراکـش در تابــســـتان به گرمــای کویر می رسد و ساختـمان های قرمـز رنــگ و خیـابـان های باریک آن طاقـــت فرسا می شوند. به همــین دلیل بایـــد لباس خنـــک به همـراه داشــته باشـــید.

بهـتـــریـن راه برای گردش در شهر پیاده روی اسـت امــا باید خود را برای مواجهــه با فروشندگانی که برای فروش کالاهای شان به شمــا آویزان می شوند، آمــاده کنیــد. کالـــاهــای آنهـــا از فرش گرفــتــه تا ادویه، چای، کفـش و حتـــی حیوانـــات اســـت. بعـد از گذشـت چنـــد روز یاد خواهـــید گرفت که چطور به شکـــل مودبـانـــه ای درخواســت خریـد آنـها را رد کنیـــد امـا گاهی سر و کلـه زدن با آنها می توانـــد جذاب باشـــد.

فراموش نکــنــیــد در بازارهای محــلی احـــتمال این که جیب تان را بزنـنـد وجود دارد، بنـــابـــراین بهتـــر اســت حســـابی مراقب اموال تان باشـــید. همـچـــنـــیــن از تبدیل کردن پول تان توسط دستـفــروش ها جدا خودداری کنـــیــد. آنهـــا ممکن است نرخ بسیـار پایـین تری از نرخ رســـمی اعـلـــام کننـــد اما همـــیشـــه احــتــمــال رد و بدل شدن پول های تقلبـــی وجود دارد.

قبل از سوار شدن به تاکســی با رانــنـــده در مورد نرخ کرایه به تفـاهـم برسـید و فراموش نکــنـیـد که حسـابـــی در مورد قیمـت ها چانـه بزنید. مردم مراکـش عاشـق گردشــگــرانی هســتنــد که به زبـان آنــهـــا آشنـایی دارنـد؛ حتـــی در حد یک یا چنـــد کلمــه. اگــر به زبــان عربـــی آشنایـی دارید می توانـیـــد برای ارتـــباط بهــتـر با مردم از آن اسـتـفــاده کنید. در مورد عکاسی هم بایـد دو نکتـــه را رعایت کنید. نخـــســتــیـــن مسئله این که از مردم محـــلـــی بدون کســـب اجــازه عکــاسی نکنید؛ زیــرا آنها بر ایــن باورنـــد که عکــس روح آنــها را محـبوس می کنــد. دوم این که از میـمون ها و مارهـا در میـــدان های عمومی عکـــاسـی نکـنــیــد؛ زیـــرا صاحـــبـــان آنـــهـــا برای ایـــن کار از شمــا پول درخواســت می کنـــنـد.

آب پرتـــقال های جادویی!

در هر شهــر مراکـش، روز و شب شمـا می توانـید انواع غذاهـــای خیـابــانـی، سانـدویچ ها، شیــریـنی ها و آب میوه ها را پیـدا کنـــید. در این میـــان انواع غذاهـــای عجـیب هم یافــت می شود. از قضـا در شهر مراکــش هم شمــا با انواع ایـن غذاها روبرو هســتـــیــد. شهـری که سالانــه دو برابـر جمـعــیت خود گردشـگر دارد، قطـــعا گزیــنـه های هیــجــان انــگـیـز بســیاری برای شکم دوستـــان در نظـر می گیـــرد. از آنجایی که مردم ایــن شهـــر مسـلـمـــان هستـــنـــد می توانـــیـد انواع غذاها را امــتـحـان کنــید. اگر به دنبال غذاهــای ناشــناخـــتــه هستید، بایــد بدانـید که یکـی از غذاهـای عجــیب ایـــن منـــطقـــه سوپ حلـــزون اســـت. این سوپ که به گفـــتـه مردم دارای خواص ترمــیمی است و برای سامـانــه گوارش منــاسب اســت، به همـراه ترشی خورده می شود.

پرتـــقال مراکش در سراسـر جهـان شهـرت دارد. بنـــابـرایـن جای تعجــب ندارد که در خیابان های شهر مراکــش بتوانید بهـتــرین آب پرتقـال عمرتــان با بنوشید. در حالـــی که از گردش یک روز شلوغ کمــی کلافــه شده ایــد، ایـن آب پرتـــقـــال های جادویی می تواننــد خستـگی تان را از تن تان بیرون کننــد.

شیــریـــنـــی «پای بستــیلـــا» از شهر فاس آمــده انــد امــا در خیــابان های مراکـــش هم می توانـــیـد آن را امـتحـان کنید. ایـــن شیـریـــنــی یک ترکـــیــب شور و شیـرین را در بافـتـــی ترد برای تان عرضـه می کنـد. حریر (Harira) یک نوع سوپ سنــتـــی مراکــش اســت که در تمام طول سال و خصوصا درمــاه رمــضان پخــته می شود. ایــن سوپ از گوجه فرنـگـی، عدس، نخود و رشته فرنگــی تهیـــه می شود و در برخـــی موارد حاوی گوشت اســـت.

کلـه پاچـــه هم یکـی دیگـــر از غذاهـــای محبوب مراکـــشی است که البـتـه برای ایرانـیـان چنـدان عجــیب نیســت امـــا غالــبـا برای گردشــگـران کشورهــای دیگـر بسیـــار جالــب است. توپ های سیــب زمـــینی که به همراه سبـــزی و ترشی سرو می شوند با نام ماقودا (Ma’qooda) را هم بایـــد حتــمـــا امتـــحان کنـــیــد. چابـــاکــیـــا (Chebakia) هم نام یک شیریـــنـی لذیذ مراکـشی اســـت که به شهد عســل آغشتـــه شده اســت. این شیریــنـی را در خیـابـــان ها امـــتحــان کنـــیــد زیـــرا مدل کارخـــانـــه ای آن اصلـــا به پای خیـابانــی اش نمـی رسد.

مراکش و معرفی مکان های دیدنی این کشور + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.