مردان کچل با این روش ها خوش تیپ تر شوند

مردانی که موهایشان در سن جوانی می ریزد می توانند از روش هایی زیر استفاده نموده و نحوه لباس پوشیدن خود را تغییر نمایند تا خوش تیپ تر از همیشه به نظر بیایند بی مویی پایان خوش تیپی نمی تواند باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مردان کچل با این روش ها خوش تیپ تر شوند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: هیـچـکــس از ریـزش موهای سر خود خشنود نیــســـت. متـــاســفـــانه نیـــمـــی از موهای 40 درصـــد آقــایان در سن 35 سالگی ریخته است، اما این پایان جذابـیـــت شان نمـــی باشد.

آنــهــا می تواننـد همـــچـــنان جذاب به نظر برســـند، به شرط آن که نکاتـی که در ادامــه برایـــشـــان آورده ایــم را دنبـــال کنند. اگـر شمـــا هم جزو کچل هایـی هسـتید که دوست داریــد ظاهری جذاب داشـتـه باشید، در ادامه مطلب با ما همراه شوید.

1. رنــگی متـــضـــاد با رنـــگ پوست تان به تن کنــیـــد


رنـگ پوست افراد کچـــل، بیش از دیگران به چشـم می آیــد، از این رو بایـد رنـگ لبـــاس شان را با دقــت بیــشتــری انـــتـخــاب کننــد. در این شرایـــط بهــتــر است که در ظاهرتــان کنتـراســـت یا تضــاد ایـجـــاد کنـیـد. به عنوان مثـال اگر رنگ پوست تان تیـره اسـت، لبـــاس های رنـــگ روشن بپوشید یا برعــکـس، اگر پوستـــی روشن دارید، ما لبـاس های رنـــگ تیره را به شمــا پیـشـــنهاد می دهیـم. رنــگ های مشکـــی و سبــز یشــمـی از بهـتـــریـــن رنـــگ ها برای افـرادی که پوستـی روشن دارنـــد، به شمار می روند.

2. لبــاس تان را با رنگ چشـــم هایتـــان ست کنـید

چشــم ها یکـــی از تاثـیـــرگــذارتریـن بخش های بدن هســتــنــد که افراد کچل نیز می تواننــد از آن برای جذاب تر شدن کمک بگیرنـــد. برای ایـن منظور، لبــاسی به تن کنــیــد که با رنگ چشــم هایـــتان ست باشد. در این صورت توجهات از سمت تاســی سرتان، به سمـت پایـیـن تر، یعنی چشم ها و لبـــاس تان، کشیده می شود و در نتیـجـه کچـــلـــی تان کمـتر به چشـم می آیــد.

3. از اکـسـسوری ها کمــک بگـیریـــد


حال که رنگ لباس تان را انـــتخاب کرده اید، نوبت به اکـســـسوری ها می رسد. کلاه، ساعـــت، عینـــک آفتـابـی از اکســـسوری هایــی هســتـــند که می توانـــنـد چشم ها را به سمـت خود جذب کننـد و از تاسی سرتان بکاهـنــد. هر چه رنگ ایــن اکــسـسوری ها تیره تر باشـــد، بهتر است. بنابرایـن در اســـتـــفـاده از این گزینــه های جذاب کوتاهــی نکـنــیـد.

4. به یقه لبـاس تان توجه کنیـــد

یکـــی دیـــگر از چیـزهــایــی که از کچــلی شمـا می کاهد، یقــه لبــاس تان اســت. بهـــترین مدل یقـه برای شمـــا، یقه برگـــردان اســت. الـــبــتـــه گزینـه های دیگـــری چون یقه هفــت یا یقــه گرد هم وجود دارنـد که می توانید به کمک آنـهــا کچلی تان را تحت تاثـــیر قرار دهید. ایــن مدل یقه ها با زاویه و فرم خاصی که دارند، تمرکز را از گردی سرتان دور می کننــد.

5. کلاه بگـذارید

همــانطور که در بالــا به آن اشـــاره کردیـم، کلـاه یکــی از اکـسسوری های مناسب برای آقایـــان کچـــل اســت. افـرادی که دوست دارند سرشــان را بپوشانـنــد، می تواننـد از کلـــاه اســتفـــاده کنــنـــد. خوشبـــختانه مدل های مخـــتـلـــفـی از کلـاه موجود است که با توجه به سلیـــقه تان می توانـید بهتریــن را انتـــخاب کنـید. البـــته کلـاه بیـــســـبـــال، بهتـرین مدل کلــاهی ست که به افــراد کچــل پیـشنهــاد می شود، بنـابرایــن بد نیســـت که شمــا هم آن را امتحـان کنیـد.

6. ریـش تان را بلــنـــد کنــیـد


بله! درســـت شنـــیدیــد، سر کچـل با ریـــش ترکـــیب جذابی می شوند. حتمــا دیده ایـد افـراد کچــلــی را که ریـش بلـــنـدی دارنــد، آنــها بسیار مردانــه و جذاب به نظر می رسنـد. در واقـــع ریــش چشم ها را به سمــت خود جذب می کنـد و با کشیده تر کردن صورت، از کچلی شمـا می کاهـــد. تنـها چیــزی که بایـد بدان دقـــت کنید، مدل ریـش تان اســـت. شمــا بایـد بدانـیـد که چه مدل ریشـی به شمـــا می آیــد، برای ایـــن منـــظور ابــتـــدا فرم صورت تان را تشخـــیص دهید، سپـــس متنــاســب با آن مدل ریــش تان را انــتخاب کنید.

7. متـــنــاسـب با سن تان لباس بپوشیــد

شایــد فکر کنید که با داشــتن اسـتــایـلـــی جوان پســند، از سن و به تبع کچـلـــی سرتان خواهید کاسـت، امـا اینطور نیـســت. در واقع شمـــا با پوشیــدن لبـاس های طرح دار و گرافــیـــکـی یا شلوارک های شش جیـــب ارتــشی، بر تاسی سرتـــان خواهــیـــد افـــزود. از آنــجا که ایـــن مدل لبـــاس ها هیـــچ تنــاسبی با سن و سال شمــا ندارند، نه تنها برای اطـرافـــیــان تان جذابیت نخواهــد داشـــت بلکــه در ذهـن آنـــهـا نیـز ابـهام ایجاد خواهـــد کرد.

8. اعتماد به نفس داشته باشـــید


همــه نکـــاتــی که در بالا بدان اشــاره کردیــم یک طرف، اعـتـمــاد به نفس شمــا طرف دیـــگر. در واقـــع مهمتــریــن کاری که شما بایـد برای جذابـــیت تان بکـــنـیـــد، داشـتـــن اعتمـــاد به نفس است. هر چه اعــتــمـــاد به نفس تان بیـــشـــتـــر باشـد، در چشـم دیگران جذاب تر به نظـر خواهید آمــد. پس آن را از خودتان دریـغ نکـنید.

مردان کچل با این روش ها خوش تیپ تر شوند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.