مردی که قرص مصرف می نمود به خاطر نخریدن کره خودکشی نمود

مرد معتادی که به تازگی اعتیادش را ترک نموده بود هر روز قرص توهم زا مصرف می نمود و این باعث شده بود سر چیزهای کوچک با همسرش دعوا کند و او را کتک بزند یک روز که همسرش برای خرید نان به بیرون رفته بود یادش رفت تا کره بخرد این موضوع باعث شد که مرد عصبانی شده و خود را با چاقو آشپزخانه بکشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مردی که قرص مصرف می نمود به خاطر نخریدن کره خودکشی نمود را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: با شکـــسـته شدن حکم قصـــاص زن جوان که متهـــم اســت همـــســـرش را کشته، وی دیـــروز برای دومیـــن بار از خود دفاع کرد.ایـن زن که روز شنـــبــه از مجـــازات قصـــاص نجــات پیــدا کرده و پروندهــ‌ برای بررســـی وضعیــتـش به دادگاه بازگشتــه بود، دیـــروز در دفــاعیات جدیـدش مدعی شد شوهرش به خاطـــر نخـــریــدن کره برای صبـحانه خودکشـــی کرده اســت.

در ایـــن پرونده آرزو ۳۴ساله متـهـــم اسـت صبــح دوم فروردیــن سال ۹۴، همـسر ۳۰سالـه خود به‌ـــنام سامانرا در آپارتمــانی در محـلــه نعـــمـــتــ‌ـــآباد به قتـــل رســانده است. زن جوان می‌ــگـفـــت شوهرش با چاقو به سیـــنه‌ــاش زده و خودکــشــی کرده اســـت.


زن در دادگاه

وقتی پزشکـی قانونی در گزارشــی فرضـیــه خودکـــشـی را رد کرد، آرزو به اتـــهام قتـــل شوهرش پای میــز محاکـمـه ایــستـاد.ایــن زن به درخواسـت مادرشوهرش به قصــاص محکوم شد،ولی حکـــم صادره در دیوان عالـی کشور تائید نشــد. به این ترتـیــب آرزو دیـروز بار دیـــگـــر از خود دفــاع کرد.
خودکــشی شوهر به خاطــر کره

وی دیـــروز در شعـبه دهـم دادگـاه کیــفـری یک استــان تهران پای میـز محـــاکــمـه ایـستاد و در اعترافـــات جدیــد خود به قضـات گفــت:
سامـــان مدتـــی بود اعــتـــیادش را ترک کرده بود، ولی قرص مصرف میـ‌ــکـرد. او هر بار به بهـــانـهـــ‌ـای با من درگیـر می‌شـد.چون روز ششم عید جشـــن عروسی برادرزاده‌ام بود از سامـان خواستمبرای شرکت در جشن عروسی به شهـــرستـــان برویم، اما او بهانـهــ‌گیــری می‌کـرد‌.
همســرم چنــدبـار نظرش را دربـاره رفتــن به سفر تغـییـــر داد و سر همـین موضوع تا نیمه‌شب با هم درگیــر بودیـــم.
من صبـح زود برای خریـــد از خانــه بیــرون رفـتـــم‌. وقتـــی به خانــه برگـــشتـم برای سامان صبحـــانه آمـاده کردم‌.او وقتی دید کره نخـریـــده‌ـــام بار دیگر عصــبـــانی شد. به او گفــتـم فراموش کرده‌ــام کره بخـــرم، امـــا قبول نکرد.او میــ‌ــگـفت قصــد لجـبازی با او را داشـته‌ام. همســـرم همـــان موقع به آشـــپـــزخـانـــه رفـت و با کارد به سیـنـهـ‌ـاش زد.در پایــان جلــسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کنـد.

مردی که قرص مصرف می نمود به خاطر نخریدن کره خودکشی نمود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.