مرد زن نما با لباس زنانه وارد استادیوم ثامن مشهد شد

مردی که لباس زنانه پوشیده بود وارد استادیوم برای تماشای فوتبال شد بازی پرسپولیس و پدیده بسیار هوادار و تماشاچی داشت این مرد باعث تعجب همه تماشاچیان در ورزشگاه شد و بیشتر کارش شبیه اعتراض بود  تا زنان هم این گونه وارد ورزشگاه شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مرد زن نما با لباس زنانه وارد استادیوم ثامن مشهد شد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: یک تماشاگــر مرد با پوششی زنانه وارد ورزشــگـاه ثامن مشــهد شد و بازی پرسـپولیس و پدیــده را از نزدیـــک مشــاهـده کرد.

هوادار زن‌نـما مرد از آب درآمــد!

یک هوادار مرد که با پوشش نسـبــتــاً زنانه در ورزشگاه ثامن حاضــر شده بود مورد واکنـش هواداران قرار گرفـــت امــا در نهــایت مشـــخص شد که این فرد یک آقــا اسـت.

جمعـیتـــی در حدود ۲۰ هزار تماشــاگـر در ورزشــگـــاه ثامـــن حاضر شدند تا دیدار تیـمـ‌ــهـــای پدیده و پرســپولیـس را تماشــا کنــند.

یک تمـــاشــاگر مرد با ظاهر عجـیـبـی در ورزشـــگــاه حاضر شد او روسری به سر کرده است و خیـلـــیـــ‌ـهــا با گمــان ایــنـــکــه یک هوادار خانوم به ورزشگـــاه آمده نســـبــت به حضور او واکنـــش نشـــان دادنــد امـــا در نهـــایـت مشــخص شد که ایـــن فرد یک آقا اســـت!

هوادار زن نمـــا در ورزشـــگاه

مرد زن نما با لباس زنانه وارد استادیوم ثامن مشهد شد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.