مرگ مشکوک مریم و فریبا دو آرایشگر و پیام خداحافظی در تلگرام

دو آرایشگر جوان که پیام خداحافظی برای خانواده هایشان قبل از فوت نمودند در تلگرام ارسال نمودند بعد از چند ساعت خبر مرگشان را شنیدن که باعث شد به آرایشگاه مریم و فریبا بروند و ببینند داستان از چه قرار می باشد و با جسد بی جان دو زن مواجه شدند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مرگ مشکوک مریم و فریبا دو آرایشگر و پیام خداحافظی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : عــصـر جمــعه اعضـای خانواده دوزن جوان بهـ‌نــامـ‌ـهـــای «مریـم» و «فریـــبــا» پیامـــی همــزمان در تلگـرام دریـــافت کردند.اما پیـــام، به هیـچ عنوان عادی نبود و خبـــر از اتفـاقی شوم داشـت.

همان موقع چند تن سراســیـمه راهـــی آرایـــشـگـــاه زنانه مریــم در شهـــر قدس شدنــد.
چند نفـرهـم سعـی کردنــد به هرشکل ممکـن با آنهـا تماس بگـیـــرند، اما هیچ کس پاسخـگو نبود.
تا ایـنـکه سرانـجــام فردی گوشی تلفـن را برداشـــت و از مرگ خودخواسـتـه دو زن با قرص برنـج خبــر داد .


پیام تلــگـــرامـــی دو زن آرایـــشگر

سرهـــنـــگ مهدی سرپناه- معاون اجـتـــماعـــی فرمـانـــدهی انتـــظامـــی غرب اسـتـــان تهران در تشــریــح پرونده گفــت:
« مأـــموران کلانتـری شهــرسـتان قدس-درجـاده قدیم کرج- در جریــان مرگ دو زن ۳۲ و ۲۲ سالــه
در یکــی از آرایشـگاه‌ــهــای زنانـه ایــن شهرسـتـــان قرار گرفــتند. تحقــیـقــات مقــدمــاتـــی نشـان دادآنـهــا یک زن آرایـشــگـر و شاگـــردش بوده‌ــانــد که بهـــ‌عـلـــت نوشیـــدن آبــمیوه حاوی قرص برنـج دچــارمســـمومیــت شده و توسط امـــدادگران اورژانس به بیمــارسـتـان لقمـــان تهران انـتـقـــال داده شده بودند.
امـا متــأـسـفانــه هر دونفر شامگـاه جمـــعـه جان خود را از دست دادنـد. کارآگـــاهان پس از تحقیــقـــات میدانی و بررسی تلـــفن همراه زنـــان جوان دریـافـتــنـد آنـهــا پیـــش از هر اقدامــی برای تعدادی از اعـــضـای خانواده هایـشـان در شبکه‌ـــهای اجـتماعی پیامــی فرسـتـاده و از آنهــا خداحافــظـــی کرده بودند. تاکـنون همـــه شواهد از خودخواستـــه بودن ایــن اقـدام هولنــاک حکایـت داشته با ایـــن حال کارآگـــاهــان همـــچـنان درحال تحـقیــق در ایــن باره هسـتنـــد.»

پیـــگیــری‌ـهــا دربـاره این پرونده نشـان داد «مریــم» که مادر دو پســـر خردسال بود و با همـسـرش در شهـر قدس زندگـی میـــ‌ـکـرد، از چنـد ماه قبـل آرایـــشـــگـاه را اجاره کرده و به همـراه دخـــترجوانی به نام فریبـا در آنجا مشـغول به کار شده بودنـد.اما هنوزجـــزئیات بیــشــتـــری درباره این پرونده عجـیــب به‌ـدست نیـامـده است.

مرگ مشکوک مریم و فریبا دو آرایشگر و پیام خداحافظی در تلگرام

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.