مریم فرجی دانشجوی معترض بعد از تجاوز به آتش کشیده شد

مریم فرجی

مریم فرجی دانشجوی معترض بعد از تجاوز به آتش کشیده شد

به گزارش دانستن : پس از اغــتـشـاشات دی ماه سال گذشتــه بازار شایــعـات توسط رســـانهـــ‌های ضدانـــقلـاب و به خصوص آمــدنیوز داغ شد. در این میــان کشتــه ســـازی و پروژه شهـــیـــد سازی در دســـتور کار رســانه های وابـــسـتـــه به سرویســ‌های اطلاعـــاتـــی قرار گرفت.

یکی از ایـــن شایــعات نیــز دســتــگیری و فوت دخـــتری به نام «مریــم فرجـی» توسط دستگاه های امـنیـتــی در زنـــدان بود.

حتی این رسانه‌های ضدانقلاب برای تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی علیه نیروهای نظامی ایران، دروغ‌های شاخداری را مطرح کردند.

مثلا عنوان کردند که ” مریم فرجی توسط تیم های مخفی بسیج دستگیر و در مکان نامعلوم به او تجاوز جنسی و بعد به آتش کشیده شده ” ! خب البته قدرت تخیلی آنها در ساخت شایعه بسیار قویست .

امـا سردار عباسعـلـی محـــمـــدیــان ریـــیـــس پلیـس اســـتـــان البرز در این باره به ایـران گفـت: ایـن دختر جوان در جریان درگـیــری های دی ماه 96 از سوی پلـــیـس دستگیر شده بود امـــا 24 ساعــت بعد آزاد شد.

وی با تکـذیب ارتبـــاط قتل مریـــم فرجی با مسـائل سیـاســی گفت: وی در توطئه شوم خواســـتگــارش کشـــته شده است این درحـالـی اســـت که پیـــش از این در شبکـــه های مجــازی عامل قتل وی را نیـروهای امنیـــتی اعلام کرده بودند.

همـــچــنین جهانــشـــاهــلو دادســتان عمومی و انقــلـــاب شهرســـتـان فردیس با اشـــاره به مفـــقود شدن خانم مریـــم فرجی عنوان کرد: فردی که نامزد سابق ایـــن خانم بود چند روز قبل دسـتـگیـر شد و با توجه به دلـــایل و شواهد کافی به قتـل وی اعتــراف کرد.
وی افــزود: جسـد مقتول که در باغ خواهـــر قاتل دفن شده بود خارج و جهـــت اقـدامــات قانونی به پزشـکــی قانونی تحویل شد.

پس از روشن شدن ابــعـاد این حادثـــه، برخی از کاربران نیــز به ادامه شایعـات ادامه دادند درحــالــی که وکیل خانواده فرجی آن را تکذیـب کرد.
محمـدحسیـــن آقـــاســـی، وکیـــل مریـم فرجـی در گفـت و گو با یکـــی از شبکه های ماهواره‌ای تاکید کرد: انــگــیـزه قتل مریـــم شخــصی بوده و ربطـــی به مســائل دیــ‌ــمــاه سال گذشتــه که منجـر به بازداشـــت خانم فرجی شده بود، نداشتــه است.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.