مسافرت برای روحیه افراد خوب می باشد

مساقرت و سفر برای روحیه افراد خوب می باشد بهتر از حداقل امکان در سال به چند منطقه سفر نموده سعی کنید در فصل های مختلف سفر نمایید تا با تغییر آب و هوا بیشتر برایتان تنوع داشته باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مسافرت برای روحیه افراد خوب می باشد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجلهخبری دانستن : مــســـافـــرت در عصـــری که زنــدگی ماشیـنـی با همه مشــغـــلــه هایی که داریـــم عزم خود را جزم کرده تا ریـــشه انـــسـان را بکنـــد.

گویا تنهـا راه حل ممـکـــن برای تقویت جسم و جان و بازگشـــت جسورانــه به زندگـــی است. مشغله های زنـدگی از بزرگ کردن بچـــه ها تا نگــهـــداری از والـدیــن سالمــنـــدمـان باشــد؛ مشـــغـــلـــه های کاری باشـد یا اداره امورات زندگی فرقی نمـیـــکـــند، از هر نوعی که باشد بخــشـی از وجود ما را چنان درگیـر خود ساخـــته که گویا از آغاز همیـــن انـسان پر مشغله زاده شده ایــم. روح انســـان نیــز همـانـند جسـم او نیاز به تقویت دارد.

هر دلـــیــلـــی که باعث شود خود را در یک مکان محــدود کنـــیـــد و در یک جا مســـتـقـــر باشید، و برای شما جدا شدن از آن شرایـط دشوار باشد، یعنـــی درگـیـــر زندگـــی صنعــتــی شده ایــد.

همـه ما به سفــر نیــاز داریم. همه نیاز داریم تا مکان های تازه را کشـــف کنـــیم و زمــانـــی را به استراحــت بپردازیـم. بدن ما به سفـر نیــاز دارد، ذهـن ما به سفــر نیـاز دارد، روح و روان ما به اســتراحت نیــاز دارد. سفـر آن چنان در تقویت روح و جســـم انسان موثر اسـت که بزرگان دربــاره آن سخن ها گفـــتـه انـد.

سفــر بهـتریــن نســـخـــه برای تقویت روح و جان آدمی اســت.

در این مقــالــه قصـــد داریــم تا شما را با ۵ دلیـلی که سفر موجب تقویت روح و جان می شود، آشــنــا کنــیم.

قطـــع ارتــبــاط با دنیای فعـــلـی!

سفـــر کنـیــد، از خانـه خارج شوید و روح و روان خود را تغـــذیـــه کنید. از خودتان بیـرون بیــایـــیـــد. از روال عادی زندگــی خود خارج شوید.

تا زمـــانـــی که در خانــه باشــیــد کارهـای زیـــادی برای انجام دادن وجود دارد. از تمـیـــیز کردن خانه گرفـــته تا شستشو و تعمـیرات.

تنـهـا کاری که بایـد انجـام دهـــیـــد این است که تصیـم بگـیریـــد کمـــی در زنــدگی تان تغـــیـیــر ایــجـاد کنید.

در مســـافرت درس های بسیـــاری برای آموختن هســـت.

از زندگــی به شیوه کارگـری فاصـله بگــیـرید

 

سفر کنــیـد و روال عادی زنــدگــی را کنـــار بگذاریـد. تعـطیلــات فرصـــت خوبی اسـت که کمی به جسم و ذهن خود استــراحــت بدهـید.

همــه ی ما درگیر زندگی در یک فرهـنگ کارگـــری هســـتـــیـم. برای همـیـــن اســت که همــه دچار ایـن فریـب شده ایــم که وقت کافـــی در اخــتــیــار داریـم. چون در همان زمـــانـی که در اخـــتـیـــار ما هســت می توانـیم کار کنیم و به امور زندگــی خود بپـــردازیـم.

امـا تحـقــیـقات نشــان داده که اخــتـصـــاص بخـشـی از زمـان به تعـــطـیلــات و استـــراحت می تواند کارایــی ما را بیشــتر کند و ما را در زنــدگـــی شغلــی و حرفــه ای به موفقیت های بیشتـری برسانــد. پس بدون نگـــرانی از پیـشــرفـــت در کار، بخشی از وقت خود را به اســـتــراحــت و گذران تعـطـیـــلات اخـــتـــصاص دهــید.

مسـافــرت چشم انداز شما را تغیـیر می دهــد!

خارج شدن از حالـــت عادی روزمـــره، دیــدگـاه تازه ای از مســـائل زنـــدگی به شمـا می بخشــد. در حقیقت سفر باعث می شود ایــن فرصـــت را پیــدا کنـــیـــد که “چشـــم انـــداز کوه را از دشت تماشا کنـــیــد” نه از پشت پنجره دفـــتر و یا آپـــارتمـان خود.

در زنـدگـــی روزمـره، قدم برداشــتـــن از مرحــله ای به مرحـلــه دیگـر و از کاری به کار دیـگر چنـدان دشواری نیست. درســـت مثــل ایـــنــکه در فهــرست کارهای روزمره گام اول را پشت سر بگـذاریـــد و گام بعـــدی را شروع کنـیـد. مســـافـرت باعث می شود تا تصویر گستـرده ای از زندگـی را مشـاهــده کنید. جایــی که هســتـید را ببـینـــیـــد و جایـــی که قرار هســت باشیـد را هم ببــیـــنــید.

سفـــر موجب خلـاقــیت ذهـن می شود.

جدا شدن از زندگــی معمول روزمره و رفـتن به سفر برای گذران تعطـیــلات در واقــع دعوتنامــه ای است برای ذهن خلـاق خودتان. خلاقــیـــت بر اساس تقـــاضـا تولیـد نمی شود. خلاقیت نیــاز به زمان و مکــان دارد. تا به حال شده در حیـــن قدم زدن در ساحـل، شنــا، موج شواری و یا آفـــتــاب گرفـتـن ایــده های خلـــاقـانـه ای به ذهـــنتــان خطور کند؟

شاید درسـت در همــان لحـــظه که در حال اســـتـراحـــت هســتــیـد، راه حلی برای مشـکـلــی که مدتـــهـا در محـــیـــط کار شمــا را درگـــیـــر کرده بوده پیــدا کنیـد.

سفر کودک درونتان را بیدار می کنـــد!

مســافـرت به دوردستـها دعوتنامـــه ای اســـت برای کودک درون. زمــانی که به بازی کردن فکر می کنـیم فکر ما شبــیـــه به کودکان می شود. کودک درونمـــان بیدار می شود. بخـشـی از وجود ما همـــیشــه به خاطــر تعــهدات، اســتــرس ها
و فشار ناشــی از کار و زندگـــی تحــت فشـار قرار می گیـرد.

سفر باعـــث می شود “ماسک جدی بودنـ” را از چهـــره خود بردارید. مسافـرت باعث می شود برای مدتـی آن جنبــه جدی شخــصــیت خود را در خانـه جا بگــذارید و با کودک درونتــان ارتبـــاط برقـرار کنـید.

همـه ی ما در هر سنی نیاز به بازی کردن داریــم، نیاز داریم آواز بخوانیـم و مثل کودکان جسـت و خیـــز کنـیـم. امــیـدوارم ایـــن مقالـــه شمـا را به انـدازه کافی متـقـــاعد کرده باشـــد.

اگـر متــقاعد شدیـــد، همــین امـروز برای تعــطیـــلات بعدیــتـــان برنامـه ریزی کنـیــد و جسم و روح خود را تقویت کنـید.

مسافرت برای روحیه افراد خوب می باشد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.