عکس مصدومین چهارشنبه سوری دلخراش و وحشناک

مصدومین چهارشنبه سوری امسال هم مثل سالهای دیگر بسیار زیلاد می باشد اگر از دیدن این صحنه های دلخراش ناراحت می شوید لطفا از دیدن این حوادث تلخ چهارشنبه سوری جدا خوداری نمایید چون حاوی عکس های دلخراش هست در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس مصدومین چهارشنبه سوری دلخراش و وحشتناک را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : چهارشــنــبـه سوری یکی از جشـن های ایرانــی اسـت که در شب آخریـن چهارشـــنـبه سال (سه شنبه شب) برگزار می شود.در شاهــنـامه فردوسی اشاره هایی درباره بزم چهـارشــنبــه ای در نزدیـــکــی نوروز وجود دارد که نشـان دهنده کهن بودن این جشـــن اســت.

مراسم سنّــتی مربوط به ایـــن جشـن ملی، از دیـربــاز در فرهنـگ سنــتی مردمــان ایران زنـــده نگاه داشــته شده است. واژهــٔ «چهارشـــنبـــه سوری» از دو واژه چهارشنبه که نام یکــی از روزهای هفتـه اسـت و سوری که به معـــنی سرخ اســت ساختـــه شده اســـت. مردم زمان غروب آفـــتـــاب آتش روشن می‌ـکنـــنـــد و از روی آن می پرنـــد و میــخ‌وانـند: «زردی من از تو، سرخــی تو از من» و این گونه بیماریـ‌ـها و ناراحـتــیـــ‌ـــها و نگـــرانیـــ‌ـــهای سال کهنه را به آتش می سپـارنــد، تا سال نو را با آسودگـــی و شادی آغـــاز کنــنـد. چهارشـنبه سوری جشــنی نیــســت که وابســـتــه به دین یا قومیـت افراد باشـــد و در میان عموم ایــرانیـان رواج دارد.

ما کشوری اســـلامـــی هستیــم و طبیــعــتـا قوانـیـن حکومتـــی نیــز با شرع اسلام تطابق دارد. در همیـــن رابـطـه دین مبیــن اســـلام قانونی ثابت دارد. خداوند در ضمــن حدیـثــی قدسی این حقـــیــقت را به مومنان یادآوری می‌ـکند که اگر عمل یا حرکــتـــی باعث آزار بنـدگــان خدا شود، آن عمــل به هیــچ عنوان مورد تایـــید اســلـــام نیــست.پس میـــ‌توان به راحـتی نتیجـــه گرفـــت که اگـــر رســـم دیریـــنـــه چهارشـنبــه سوری نیز عامـــلی برای آزار و اذیـت عموم مردم شود، چنان که واقعا نیـز هست؛ پس ایــن رسم در نگـــاه دیــن اســلام گنـــاه محسوب می‌ـــشود.

در آستـانـه چهارشـــنبه پایان سال که متـــاسفانه چندسـالی است با بدعتــ‌ـهایـی با انفجار مواد محـــترقــه و منــفـجـــره همراه شده برای هشـدار به شهـــروندان عزیــز و نیـــز پیـشـــگـیری از تکرار وقایــع تصـــاویری دلـخـراش از مراســم چهاشـنـــبه سوری در سالــ‌های قبـــل را گردآوری کردهـــ‌ـــایـم که در ادامه مشاهده میـــ‌ــکـــنیـد.

عکس مصدومین چهارشنبه سوری دلخراش و وحشتناک

عکس مصدومین چهارشنبه سوری دلخراش و وحشتناک

عکس مصدومین چهارشنبه سوری دلخراش و وحشتناک

عکس مصدومین چهارشنبه سوری دلخراش و وحشتناک

عکس مصدومین چهارشنبه سوری دلخراش و وحشتناک

عکس مصدومین چهارشنبه سوری دلخراش و وحشتناک

عکس مصدومین چهارشنبه سوری دلخراش و وحشتناک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.