معبد باتوکیو،مسجد شناور در کوالا ترانگانو و مکان های زیبا در مالزی

مالزی کشور بسیار زیبا در قاره آسیا می باشد این کشور جاذبه های بسیار زیبا و دیدنی دارد  جاذبه های گردشگری و تاریخی مالزی همه ساله افراد زیادی را به این کشور جذب می نماید و بیشتر توریست ها همیشه از مکان های تاریخی مالزی دیدن می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر معبد باتوکیو،مسجد شناور در کوالا ترانگانو و مکان های زیبا در مالزی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

در قاره آسیا کشورهــای بسـیـار زیـــبـــایـــی وجود دارند که هر یک سعـــی می کننــد با فراهم کردن امـکانــات و شرایط لازم، گردشگــران بیـشــتـری را به سمـت خود بکشانــند. از جملـه بهـــتریــن کشورهــا در این زمـــینه، می توان به چیــن و ژاپن اشاره نمود. یکـی دیگـر از کشورهایی که توانـــستـــه جایگاه خود را بیـــابــد، مالزی است.

زیبـــاتـرین مســـاجــد و معابـد مالزی

مالـزی یک کشور چنـــد قومی در جنوب شرق آســیـــا اسـت. با وجود مردم چیـن، هنـد، تایـــلـند و مالایـی در این کشور، مذهـــب های مخـتــلــفی ماننـــد اسلام، بودائیســـم و هندوئیســـم دیده می شود که در این میـــان اسلـــام به عنوان دین رســـمـــی معرفــی شده است. شمـا می توانــیــد بازتـاب این جامــعـــه چنــد دیـــنی را در مسـاجــد و معــابد زیـبـای آن ببـینیـــد که ما در اینجـــا تعـــدادی از این مکــان های زیـــبــا را برایـتان آورده ایم.

مسـجد مالاکـا در جزیره مالاکا

این مسـجـد در سال 2006 روی جزیـــره ای دست ساز نزدیـک شهـــر مالــایـــا، در جنوب کوآلـالـــامپور ساخته شده اسـت. هنــگام بالــا آمــدن آب دریا، گویی معــبد روی آب شناور است. هزیـــنـه ساخــت ایـــن بنا 10 میــلیون رینگـــیـت، یا حدود 3165000 دلـار تخمیـن زده شد.

معـبد باتوکیو، کوالـــالامـــپور

باتو کیو نام معـــبدی در ۱۳ کیلومتری شمال شهر کوالـالامـــپور در کشور مالزی اســـت. ایـن معـــبـــد به دلیـــل نزدیـــکـی به تپـــهــ‌ها و مجموعه غارهــای اطرافش (متـعــلق به 400 میلــیون سال قبـل) و نزدیکــی به رودخـانـه باتو که در پشـــت این تپه واقــع شده‌است، به معبــد غارهــای باتو شهـــرت دارد و یکی از معروفتــریــن معـابد دیــن هندو در خارج از کشور هنـدوستـان اســـت. این مکـــان توریـــست های بســـیـاری را از سرتاســر جهـان به خود جذب می کنـد. برای این که به 3 غار اصــلی برسیـــد بایـد از 272 پلـــه بالـا روید.

مســجد شنــاور در کوالـــا ترانـــگـــانو

مسـجـد شنـــاور یا «Tengku Tengah Zaharah» روی دریاچه ای نزدیک کوالا ترانـگانو در شمــال شرق مالزی قرار دارد. این ساختمـان سفــیــد رنـــگ در سال 1993 ساخــته و در سال 1995 افــتـتـــاح شده اســت. بازدید از معـــمــاری ایـــن بنــا که تلفیقی از معمـــاری مالـایــایــی و معـــمـاری مدرن است، برای همـــه جذابیت دارد.

مسـجـد آهنــی پوتراجـــایا

مسجد آهـنـــی که به «انکو میزان زین الـــعابدیـــن» نیز شهـرت دارد در پوتراجایـــا، جنوب کوالالامــپور وجود دارد. ساخـــت ایــن بنا 5 سال به طول انــجامـــید. از سال 2004 شروع و بعد از نوسازی و ساخت بنــاهــای جانـبی در سال 2009 بطور کامل به بهـره برداری رسیـــد و سرانجام در 11 ژوئن 2010 بطور رسـمـی افتتـاح شد. ایـــن مسـجد به دلیل استـــفــاده 70% از فولاد به ایـــن نام شهـرت یافــت.

مســجـد کریـــســـتــال در کوالــا ترانـــگـــانو

نام گذاری این مسجد به دلیـل استــفاده زیاد فولاد و شیــشه در ساخــت آن بوده است. در این مســـجد با طراحـی مدرن، شما می توانید از امــکانات آی تی و ایـنـــترنــت بی سیـــم بهره ببـــرید.

معـبد کک لوک سی در پنــانگ

معـبــد کک لوک سی در جنوب جورجـ‌تــاون، واقـع در پنــانـگ، قرار دارد. ایــن معـبد تاریخی بودایـــی در اواخـر دهه 1800 و از تلفیـق معـماری های چین، تایلند و برمهــای ساخـــتــه شده است. گفــتـــه می شود که معبد کک لوک بزرگ تریـن معـبـــد بودایی در جنوب آسـیـــا اســت که توریــســت های زیــادی را از نقــاط مخــتلـــف کشور به خود جذب می کند.

مســجـــد پوترا در پوتراجایا

مســجـــد پوترا با گنـــبــد صورتی رنگ اش، در مرکز پوتراجـایـــا واقـــع شده است. ایـــن مسجد می توانـد 15000 نمــازگزار را به صورت یک جا در خود جای دهد. منـاره این مسجد با ارتـفـاع 116 متــر، یکی از بلــندتـرین مناره های ایـن منــطــقــه به شمـــار می رود که پنـــج ردیــف دارد که نمـاینده پنج رکــن اصلی اسـلـــام هســـتـــند.

سری ماهامـــاریـــامـان، کوالالــامپور

ایـــن معبد یکـــی از قدیمــی ترین معـابـــد هندو در مالـزی اســت که ارتفــاع دروازه آن 22 متـر بوده و ایوان های آن با تصـــاویر حکاکـــی شده از خدایان هنـدو، تزیــیــن شده اسـت. ایـــن مســـجـد در سال 1873 ساخــته، سپـــس برج رنـــگی آن در سال 1968 به آن اضــافه شد که بازتـــاب سبک سنـتـی جنوب هنـد اســت.

مســـجــد جامـــع جامـک در کوالـالامـپور

این مســجـد که در تقـاطـــع دو رودخـــانـه « Kelang» و « Gombak» واقــع شده، در سال 1909 افـتــتـاح و جزو یکی از قدیــمی تریم مسـاجد کوالـالـامپور است. بومی های این منطـــقه نام ایــن مسجـد را «مســجـد جمـــعه» گذاشـــتـــنـــد زیـــرا در روزهای جمعـــه زائران زیـــادی از تمام شهــر برای عبـــادت به ایــن مکان می آینــد، طوری که جمعیت به علــت کمبود جا به ناچار در خیـــابان های اطـــراف می ایـــســتــند.

معـــبد تیـن هو در کوالــالــامــپور

ایـن معبــد برای بزرگداشت الـهه چیــنــی ها در مالـزی، بیـن سالـــهای 1981 و 1987 ساخـــته و در سال 1989 افـــتــتـاح شده اســت. در نمازخـانه این معــبــد، مجسمـه 4 الهــه رو به روی در ورودی قرار دارد که اولی خدای ثروت دومی خدای قدرت و سومی خدای سلـامت اســـت.

مکان های تفـریـــحی

ملاقات با کوسه ها

یکی از جذابتــرین امـــاکــن گردشگـــری پارک زیـر آب KLCC است. ایـــن آکواریوم پیــشــرفــته بیـش از پنـج هزار نوع مختلف از موجودات آبی و زمینـــی را در خود جای داده است. ایـــن پارک زیــر آبـــی شمـا را از آبهای گرمسـیــری آسیــا تا جنگـــلـ‌های آمـازون با خود همراه می‌ــکنـــد تا با دنیـــای عجـیـــب و غریـــب جانداران دریایـی آشــنــا شوید. ایـــنـجــا از تمـــاشای کوسهـــ‌ـهای سنـد تایگـر، پوماهـیــ‌هـــا، لاک پشت‌هـــای آبی و سایـــر موجودات دریـــایی که بدون پنـــهان شدن در اطراف ایـن آکواریم وسیع شنــا میــ‌کـــنـنـد، شگفــت زده می‌شوید.

به کوالــالــامپور محــدود نشوید

در سفر به مالزی سعی کنـــیـد محدود به کوالـالامپور نباشید، مالــزی ایــالـــت‌هـــای بســـیــار جذابـــی دارد که میتوانید در هرکدام از آنــها تجـــربــایـــت متفاوتی را خلق کنید. اهـــل کوه نوردی باشـــیـد اگـــر پیشـــنــهاد می‌ـــکــنـــیـم سعود به کوه کیـــنـَـبـــالو را جزء یکـی از برنــامـهـ‌هــای خود داشتـه باشید. ایــن کوه در ایالت صبـــاح قرار دارد. برای طبـــیـعت گردان لازم به یادآوری است که صعود به ایـن کوه حداقل دو روز طول می‌کـشد که قبل از هرگونه اقـدام نیـز بایـد در سایت رســمــی آن ثبـــت نام و مجوز صعود را اخــذ کنـنـد.

تماشای هیجان بیـــس جامـــپـینگ

بدون شک یکی از هیجان انـگیـــز‌ــترین رویدادهــای دنیـا، پرش بدون طنــاب از ارتــفـــاع اسـت. «بیـس جامپـــینــگ» در مالزی یک رویداد بیـنـــ‌ــالـمـلــلی است که طی چهـــار روز با حضور صدنـــفر از کشورهــای مختــلـف دنـیا هر سال در ماه‌ـــهـــای سپتامــبـر و اکـــتـبــر برگـزار می‌شود.

فستیوال بادبادک‌ـها را از دســـت ندهـیـد

فسـتـیوال بیـن‌المـــلـلی ٥ روزه کلـــانـتان هر ساله در تومپــات مالـزی برگزار میـــ‌ــشود. این فســـتیوال در اواخر ماه مه یا ژوئن برگزار می‌ــشود و شمـا می‌ـتوانیـــد سفـــر خود را در ایــن ماه‌ها انجـام دهـید تا شاهـد هزاران هزار بادبـادک رنگــی در آسمـان باشــید؛ فستــیوالی که در هیچ کجای دنـــیـا بدیـــل آن را نخواهیـــد یافـــت.

در این فصل اگـر سفـــر کردیــد قدم زدن در طولانیـ‌ـــتـریــن پل معـلـــق دنیا را از دســـت ندهیــد؛ پلـی که ۵۳۰ متــر طول و ۴۰ متر ارتـــفــاع دارد که برای افراد ماجـراجو فرصت تجــربــه هیجــان مضـــاعـف با قدم زدن در شب و مشاهده حیوانـــات شب‌ــزنـدهــ‌ـدار را فراهــم کرده اسـت. یکـی دیــگـر از تفریحـــات بیـــ‌ـــنـــظیر در سفر به مالزی، چتربـازی اسـت. در طول این ماجـراجویی دیــدنی از شمـا فیلم‌ــبــرداری می‌ـــشود و حالات چهـره‌ـــتان ثبت می‌ـشود و شما بعدا می‌ـــتوانیـد آن را تمـــاشا کنــیـد. این تمـام ماجـرا نیــسـت و شمـا اگر در ماه مارس عازم مالزی شده باشـــیـــد موفق به حضور در فســـتـیوال بینـــ‌المللـــی بالــن‌ــسواری پوتراجایا خواهیـــد شد. در این رویداد سه روزه بالـنــ‌ــهــا دو بار در روز در ساعـــات ۷ صبـح و ۶ بعـد‌ـــازظهر به پرواز درمـی‌آینــد.

پنانـگ، بهتریـــن مقصـــد گردشگـــری غذایـی دنیـا

گردشــگـــری غذایی یکی از جذابـیـتــ‌ـــهای کشورهـــای صاحب سبـــک است. امـــروز شاخــه جدیـــدی از گردشـــگـری به نام گردشگری غذا طرف داران زیادی پیـدا کرده اســت. کشورهای توریســـتـــی در رقابت شدیـــد برای جذب گردشـگـــران به واسـطه ارائه غذاهای خاص دارنـــد. در مالزی نیـز پنـانگ به‌ــعنوان یکـی از مقاصـد گردشـــگـری غذایـی مهـم در دنـیـا شناختـه میـ‌ـشود بطوریکـه چنــد سال پیــش پنـــانـــگ بهــ‌ـــعــنوان مقصد گردشــگری غذایـی شمـاره یک دنیـــا معـرفی شد. پس برای لذت بردن از غذاهـای مختـلـف هم که شده سری به این شهـــر بزنیـــد و بعد از صرف غذا با اجـــاره دوچرخــه و گشت زنی در شهـر یک روز بیـادمــانــدنی را برای خود بسـازیـد.

پارک آبـــی سانـ‌وِی

سان‌وِی، پارک آبـــی دوست داشــتــنــی شهر کوالــالـــامــپور است. ایــن پارک به دلــیـل محــیـــط بسیار سرســـبــز و طبیعت زیـبای و ساحـــلــ‌ـــهای شنی، هرسـالـه گردشگران فراوانـــی را از سراسر دنــیا به سمـت خود جذب می‌ـــکند. مرکز خرید به سبـک معــمـــاری مصری، زمــیـــن پاتـــیناژ، موج سواری روی آب، ترن هوایی‌هـای هیـــجـان انـــگیز، پل معلــق با ۴۲۸ متــر ارتفـــاع، باغ وحش، اســـتــخرهـــای بازی و شنای کودکـان و بزرگـسالان، اســتــخـــر موج، رودخــانه خروشان و سرسـرهـ‌ــهـای بزرگ و متنوع آبی، دو برج قلعـه ماننـد در دو سوی پارک، تونلـــها و آبشـــار‌ـهــای مصنوعی و شهر بازی با بازیــهای بزرگ و هیـــجان انگیز از جمـــله امــکــانات ایــن پارک اســت که میــتواند هر گردشـگری را برای یکـبار رفــتن ترغــیــب کنــد.

غار میمونهـــا

غارمـــیمونها یکـی از امــاکــن مقدس هنـدو هاستو این غار پلــهـ‌هــای بسـیــارزیادی داشته و یک مجــسمــه بزرگ از الـههـــ‌ــای هندو و چنـــد معــبد کوچک در دل آن جای دارد که محل مهــمی برای عبـــادت، پرستــش و تجــمع هنـدوها است. برای بازدیـــد از این غار بایـــد از ٢٧ـ٢ پلــه بالا رفته تا به غارهای باتو برسیــد. به محض ورود به غار، میـــمون‌ـهـــا از شمــا اسـتـــقبـال می‌کـــننـــد.

اواخــر ژانویه یا اوایـــل فوریــه اگر در مالـزی بودید در روز تایـــپوسام میـــ‌ــتوانیــد به این غار بروید و شاهـد مراســـم ویژه ی جشـــن هندیــ‌هــا باشیـــد. ایـن جشن در واقع جشــن سالـروز تولد پسـر شیوا است. مســـیر پیـاده روی و جذابـیت‌ـهـــای فراوان ایـن غار ارزش یکـــبـار دیدن را دارد.

مراکــز خریـــد مالــزی

جاهای دیــدنـی مالــزی

Times Square Shopping Mall ایـــن مرکز خرید بسیـار بزرگ با بیــش از 1000 مغازه و 65 رستوران بدون شک چیـــزی بیـــشـــتر از یک پاســـاژ ساده اسـت. شمـا می توانیـــد یکـی از مجـــهـزتریـــن شهــر بازی های سر پوشیده مالـــزی و قطار تفریـــحـی بسیـــار وحشـــتنـاک آن را در طبقه ی 5 تا 8 ایـــنـــجا ببـیـــنید (Cosmo’s World). از طبقـه ی سوم ایـن مجــموعه به بعـد، مغازه های پوشاک و کیف و کفـــشی که می بیـــنـــید، اجـــناس با قیـمت بســیار منــاسب و ارزان می فروشنـد.

شما می توانـیـد پوشاک دم دستــی و راحــت خود را از مغــازه های ایـن طبقـــات که اکـثرا خیــلی شلوغ و پر سر و صدا هستنـــد خریداری کنید. ایـــنـــجـــا برای خریـد سوغاتـی های ارزان قیمت بهترین مکان است! ایـن مرکز خریـــد، بسیار به خیـــابان پودو (Jalan Pudu) نزدیک اســت و همچنیـن به ایسـتـــگـاه Bukit Bintang منوریل.این مرکز خریـــد در زمیــنــی به مساحـت بیش از 2 میــلـــیون متــر مربع در جنوب شرق آســیــا واقــع شده است و یکی از بزرگـتـرین مراکز خرید مالزی اســت. فاصـــلـه این مجـــتــمع تجاری از برج های دوقلو مالـــزی با تاکـــسی کمتـــر از 15 دقـیـقه و پیــاده در حدود سی دقیـــقـــه می باشــد.

ساختمــان ایـــن مجـــتـمــع تجاری یکی از برج های معروف و با طراحــی بســـیـار زیـبـا درکوالالامـــپور بوده که شامــل هتــل برجــایــا تایـمـز اسکور- شهربـازی داخـل مجتمـــع – سیـــنــما و چندیـــن طبـــقه پارکــینگ و فروشگـــاههای بسیــار زیـــاد و رســتورانــهـــای متـــنوع در طبقات مختـلف می باشد.فروشگــاهها و برنـــدهـــای معروف در مجــتــمــع تایمـــز اســـکور تعــداد معدودی برنـــد معــروف پوشاک و محـصولات آرایــشـــی و بهداشـــتـــی در ایـن مرکــز تجاری عرضه می شوند و به نسـبت سایــر مراکـــز خریـــد مالــزی ,مرکــزی برای ارائه برنــدهای معـتـبر نمـــی باشد.

به جرات می توان گفـــت این فروشگـــاه طیـف وسیع و متـــنوعی از محصولات را به خریـــداران خود عرضـــه می کند.چنـــد طبــقه از ایـن مجــتمـــع اخـــیـــرا به فروشگاهـهـــای عرضـه محصولات الکــترونیـکی مانـــند تلفــن همــراه – نوت بوک – کامپیوتر و دوربین اخـتصاص یافتــه اســت.امـکـانـات عمومی مجتــمع تجــاری تایمــز اسکور سالن های غذاخوری محـــلی -مک دونالـد – شهربـــازی – سالن های آرایـــش و ماسـاژ – سالن سیـــنـــما -پارکـــیـنــگ می باشــد.امـــکــانـات بانـــکی مجـتـمـــع تجـــاری تایــمــز اسـکور در مجتمـع تایمز اسـکور دســـتــگـــاهـهــای خودپـــرداز “می بانـک مالزی” و “سی آی ام بی” وهمــچنیــن صرافـی وجود دارد

مرکـز خرید سوریـا (Suria KLCC)

مرکـــز تجــاری Suria KLCC در دومیـــن برج بلند دنــیــا یعنـی در برجهـای دوقلو پتروناس واقـع شده اسـت.در این مرکــز تجـــاری تنهــا شعـــبـــه از شرکـتهــای مطـــرح و معـتـــبـــر دنـیا را می بینـیـد که اجـنـــاس ارائه شده برای همه افــراد جذابـــیــت دارد. در هرشش طبقـه ایـن بازار تنـــها از شرکـــتـــهــای معـتــبـری مانـــنـــد Marks & Spencer، Tiffany & Co، DKNY،Calvin Klein و Polo و برخــی از شرکـــتـهای معتـبر ژاپنـی با نام تجـــاریKinokuniya در ایـن مرکـــز یافـــت می شوند.ارکـــســـتـــر سمفونی مالزی نیز در این مرکز اســت . در این مرک تجاری شمـا می توانـــید محـــل های مناسبـی برای استـــراحــت و نوشیـدن یک فنـجـــان قهوه و یا یک شام خوشمزه پیـــدا کنید و در ضمـــن بازدید کنندگان علـــاوه بر خریــد می تواننــد از منـــظــره زیـبـــای پارک ، فواره ها و اســـتـــخــر کوچک آن لذت ببــرند. این بازار از طریـــق یک تونل به اکواریوم KLCC و ایـستـــگــاه LRTمتصــل می شود.

مرکـز خریـــد Pavilion

ایـــن مرکـــز خرید نیــز یکـی دیـــگـــر از مراکــز خریـد بسیار شیک و مدرن کوآلـالامپور می باشد که در منطقــه Bukit قرار دارد. در اینجا نیز مانند سوریــا KLCC بسیـــاری از برندهـا و مارکهای معـــروف دنـیا را مشاهده خواهـید نمود. پاویلیون با هزیـنـــه ساختـی حدود یک میلـــیــارد دلار آمــریکــا یکی از مدرنتـــریـــن و بزرگتریــن مراکــز خرید شهـــر کوالــالـامـپور محــسوب می شود . ایــن مرکز بیـش از 450 فروشگاه دارد و اکثر آنــهــا دارای مساحـــت های زیاد و دکورهـای مجــلل و پرهزیـنــه اســت . در ایــنجا مجـموعه ای از معروفتــریـن و گرانـــتـــرین مارک ها و علـــامـــت های تجـاری صاحـب نام جهـــان گرد هم آمده اســـت که ایـن باعث شده هر روزه جمـــعیـت زیـــادی اعــم از بازدید کنـنــده ، خریدار و گردشـــگــر از آن دیدن کنـــند .

در طبقه های مخــتـــلف ایـــن مرکز و در قسمت هایی که مشرف به خیـــابان های اطـــراف است رســتوران ها و کا فه های متــعدد با صورت غذاهـــا و نوشیـــدنی های جالب و متــنوع سعی میکـــنـند بازدیــد کنـنــدگـــان را به غذا خوری های خود جلب کنــند . تعـداد زیـادی از این رستوران ها و کافـــی شاپ ها که جزو لوکس ترین و معروف ترین های دنیا هســتــند برای اولیــن بار در مالزی و به صورت انـحصــاری در پاولیون شعــبه دایر کرده انـــد .ایـــن مورد شامــل طراح های صاحـب نام و معروف مد جهـــان نیــز شده است و آنـهــا نیز نخــسـتـین گالـری های خود را در آســـیــای جنوب شرقــی در ایـن مجـــتمع خرید برپـا کرده اند .

مرکز خرید بزرگ میدولی (Mid Valley Megamall)

مگامـال میدولی با قرار گرفتــن در کنار بزرگــراه فدرال ، بیــن کوالـــالـامـــپور و پتـــالــینگ جایـــا ، یکــی از بزرگـــتـــرین مراکز خریـــد آســیـا می باشـد.ایــن مرکــز خریـد به وسعـت 1،7 میـلـــیون فوت مربع و در پنج طبــقــه ساخته شده اســت.مهـــمـتـــرین فروشگـــاههـا در این مرکز خریــد عبـــارتـــند از فروشگاههــای زنـــجـیــره ای” مترو جایـا”، فروشگـــاه زنــجیــره ای جاســکو و کارفور.این مرکـــز مســتــاجران دیگری نیـــز دارد:شرکتـــهـای تجاری متوسط و کوچک ، فروشگاهـهــای تخــصــصـــی لبـاس ، مد ، وسایـل الـــکتــریــکی ، مجـــصولات کامـــپـــیوتری و… کتاب فروشی ، مرکز بدنــســـازی ، سالن بولیـنــگ ، سینـــما و نیز مجـموعه بزرگی از رستورانهــای مختلف نیـز در مجموعه میدولی وجود دارد.

در این مجتـــمـع تجــار دو سالن غذاخوری بزرگ وجود دارد که در منوی آن انواع غذاهــای بیـــن الـملـلی یافــت می شود. برخـــی از بزرگـتـریــن طراح دنــیــا مانــند طراحان جواهـــر و ساعت در ایـن مجـتـــمع نیـــز یک شعـبـــه دارند. این مرکز تجـاری شرایط خریــد خاطـــره انـگیزی را برای هم بازدیـــدکنـنـدگــان محـلی و هم بیــن الـمـلــلـی فراهم می کنـد. این مجتــمع تجـاری بسیار بزرگ و معــروف در خارج از شهـــر کوالالامپور و درحـــاشـــیــه اتوبان سید پوترا قرار دارد. برای رســیدن به ایـــن مجتـمع می توان از تاکـــسـی و قطار شهری کی تی ام درایـسـتــگــاه میــدولی استـــفـــاده کرد.

امکـانات عمومی مجـتمــع تجاری میـدولی مگـامــال سالــن های غذاخوری مالــایی-مک دونالد – کی اف سی- کیــنگ برگـــر- اســتاربـــاکس – سیـنمــا سه بعــدی – سالـن بدن سازی جکی جان- مرکز بازی – مرکز نمایـشگــاههای میدولی – هتــل – هتـــل آپـارتمــان – پارکـــینــگ می باشـد.امــکـــانات بانــکی مجتمع تجــاری میدولی مگـــامــال در داخل مجتـمع میــدولی شعــبـــه و همچنـین دستگـــاههـــای خودپرداز “می بانـک مالزی” و “سی آی ام بی” وجود دارد. همچنـــیـــن صرافی واواسان که یکی از بزرگتریـن صرافـی های مالـــزی اسـت وبهتــریــن نرخ تبـدیل ارز را در مالزی ارائه می کنـــد در طبــقـه زیرهمـکف ایـــن مجـــتـمع قرار دارد.امـکـانات وِیـــژه اطفـــال و شیرخواران در مجتـمـــع تجـــاری میــدولی در فروشگاهـــهای متــرو جایـــا و جاســـکو ایـــن امکانــات برای شیــرخواران به بهتـــرین شکل ممـکن وجود دارد.

آلـامــاندا-پوتراچــایـا (Alamanda-Putrajaya)

مرکز خریــد بزرگی در شهر پوتراجـایــا اســت که شامــل رســـتوران ها و قهوه سراها و فروشگــاه هایــی از جمــله کتـاب فروشی ، شعبـه ای از فروشگـــاه های زنجـیــره ای کافور ، کلــیـد سازی ، عکاســـی ، آرایـــشگاه ، فروشگاه های متـــنوع لباس ، لوازم الــکـــتـرونیــکـــی و رستوران های متنوع و غذاخوری های خوب میبــاشــد.ازجمـــلـــه کالـــاهایــی که در این مرکـــز می توانـیــد تهـیـه کنید می توان به کتاب، دوربـــیـن های دیـــجـیـتـــالی، اجــنـــاس مد روز(لبـــاس، کیف، کفــش، زیورآلات) لوازم منـــزل و اسبــاب بازی اشاره کرد. ایــن مرکـــز دارای سیـنمــایی پیــشــرفـــته و مدرن می باشد که می توانـــد یکـی از گزیـنه های تفـــریـحـی برای بازدیـــدکـــنـندگـــان از ایــن مرکز باشـــد.

بازار خرید IKEA

بازار و مرکـز خرید آیکیـا یکــی از بازارهای بزرگ در منطـــقـــه دامــنســراســـت که به ارائه انواع لوازم خانگـی و اداری می پردازد. در واقع مبـــلــمان و سرویس خواب و لوازم خانـگــی وحتـی اتومبـیـــل بسیـاری از مالـزیــایـــی ها از ایــن بازار تامیـن می شود. قیـــمـت ها عالی اسـت و کیــفـــیــت هم به بهــتریــن شکــل در اخـــتـــیــار خریداران قرار دارد.

محصولات آیـکیا یک برند بسیـــار جذاب با طرح و رنـــگ مخـتلف هسـتـــنــد که می توانـنــد هر سلـــیــقــه ای را تحـــت پوشش قرار دهــنـــد. یکــی از برجســـتگــی های ایـــن بازار ایــن اســت که امکــان عبور و مرور و حمــل و نقـــل وسایـــل بســـیـار راحت است. شما می توانیـد در روز های غیـر تعــطـیل از ساعت ۱۰ صبـــح تا ۱۰ شب در این مرکز حضور یابید و از محصولات دیـــدن و خریـد کنـــیـد. در روزهــای تعــطـیل و جمـعــه هم می توانیــد از ساعـــت ده صبــح تا ۱۱ شب از آنجا دیدن کنــیـــد.

برج و مرکز خریـد وِلـــد

این بازار بزرگ در راســتـــای خیـــابـان راجــا چولان قرار دارد و نزدیکـی به برج مخـــابراتـی کوالـــالـامپور تردد در آن زیاد اسـت. هرچند تعــداد فروشگــاه های ایــن مرکــز ۳۵ تاست امـا رستوران هایــی دارد که می توانـید حســـابــی در آن ها خاطرات خوب جمع کنید. غذاهای بیــن الـــملـلـی و خوش طعــم ایـــن مرکز بســـیــار تعـریــف کردنــی است. در واحـد های فروش این مرکـز می توانـید انواع پوشاک و لوازم تزیـیـنـــی و لوکس را مشـاهـده کنید. اگـر از اتومبیل کرایــه ای اسـتـفاده می کنــید نگــران پارکـــیـــنــگ هم نباشـید چرا که ظرفیـت پارکــیــنگ ایـــن مرکز خریـــد همـیـــشـــه برای شما جا خواهــد داشــت. ایـن بازارهم همه روزه حتــی روزهای تعطیـــل از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب پذیـــرای شماسـت.

مجتـــمع Bukit Bintang و Sungai Wang

ایــن دو مرکــز خریــد که در خیــابـــان Bukit Bintang واقع شده انـــد قدمتــی طولانــی در مالـــزی دارند.این دو مرکز خرید به یکدیـــگر متـــصل بوده و تشــابـه زیادی بیـن آنهــا است اما نوع مدیریت آنـها متفاوت است. ایـــن مراکـز تجاری محـل مناســـبـــی برای خریــد کالـاهای نفیـــس را برای شما فراهــم می کنـد در ضمــن ایــنکـه شما به راحتـی می توانـــیـد در این مراکـــز بر سر قیـــمت چانـــه هم بزنـیــد.

ایــن مراکــز محلی منـاسب برای مدلــهـــای لبــاس نامـتعارف است که در بیـن چیـنــی ها طرفــداران زیادی دارد. در این مراکز شمـا می توانــید تجـهـیـزات الـــکترونیکی ، موبایـل و … را بیــابـیـد.

بعـــلاوه، در ایـــن مراکــز تجاری می توانـیـد رستوران های چیـنی با غذاهـــای خوشمزه ، شعـــبه ای از McDonald و Kentucky Fried Chicken را نیـــز ببـینـــید. در روزهــای تعــطـیــل برخـــی از فروشنـــدگان محلــی نیز برای ارائه کالاهای خود به ایـــن منطقـه می آیــنـد.

مجتـمع های خریـــد Lot 10 و Starhill

ایـن دو مجــتـــمــع خریــد در خیابان Bukit Bintang واقــع شده است. مرکـــز خرید Lot 10 محـــلی مناســـب برای فروش کالاهـــای میـانـه است برای مثــال بهــتـــریـن آنهـــا Isetan یک کمپــانـــی ژاپـنی است اکـثــر کالـــاهای ارائه شده در این فروشگــاه تجهـــیزات الــکـــتـرونیـکی و لبـاس از شعب ژاپنی اســت امـــا برخــی از کالـاهای دیـگـر شامــل هدایــا و … نیـــز در آن یافـــت می شود.

مراکـــز خریـد مالــزی

فروشگــاه کناری Starhill که فروشگاهـی با اجنــاس از بهـترین و معــتبـرتـــریــن شرکــت های بیـن الملــلـی اســـت که همانند فروشگـاه Lot 10 مدیـــریـت می شود . ایــن فروشگاه اجنـــاس مجـلل را با تزئینـــاتی خاص ارائه می دهد در این فروشگــاه می توانــید بهترین مارک های ساعــت، جواهر، لبـاس و کالاهای چرمــی را پیــدا کنـیــد. چلـچـــراغ های بزرگـی که از سقـــف آویزان شده و چشم اندازی که از مغازه ها بالاتـــر در طبـقـه پایین می بیـــنیــد باعــث جذب بیشـــتـــر شما می شود.

مجـتـــمع تجاری One Utama

این فروشگـاه یکی از بزرگـــتــرین و معـــرفـــتریــن مراکـز خریــد بندر Utama اســت که از دو بخـــش متـــصـــل به هم ساخـتـــه شده اســـت و هر کدام در یک خیــابان اصــلـــی قرار دارد . این مجتـــمع رویهــم رفته 5 میـلـــیوم متـر مربع وسعت دارد و در هر کدام 600مغـــازه وجود دارد که در آن لباس های مد روز ، تجــهـــیزات الـــکـــتــرونیــکی ، حیوانـــات خانگـــی ، knick-knacks و دیــگـــر کالـــاهـا یافـــت می شود. ایــن بازار از چندیـــن بخــش عمـــده تشــکـیــل شده است و در بخـشی از رسـتوران و کافه تریـــا قرار گرفــته اســـت و در بخش دیـــگـر سیــنـــمـا ، سالــن بولیــنگ ، سالـن آواز، صخره نوردی در سالـن قرار دارد. به علـــت ایــنکــه ایـن بازار خیلـــی بزرگ است شما خود را برای پیـــاده روی آمــاده کنـــیـــد الــبــتـــه سراسـر این بازار مغـازه هایی دیـــدنـی اســـت که شمـــا هرگز از پیـــاده روی خستــه نمـی شوید.

مجـــتـمع تجـــاری Sunway Pyramid

مرکز تجــاری Sunway Pyramid‌ در منـــطـقــه Petaling Jaya واقع شده اســـت در زمـــانــی که این بنـــا ساخته شد یکــی از بزرگـتــرینـم مراکز تجــاری زمان خود محسوب می شد و بیـش از 5/2 میـــلـیون متـــر مربـع وسعت دارد که بیش از 350 مغازه در آن قرار دارد که کالـــاهایی مانند لبـاس های مد روز، کفــش، جواهـر ، ساعت ، ابــزار آلـات موسیــقـی و تصویری ، کادویی، کتاب و تجهـیـزات الـکترونیـــکی را می توان در آن پیـــدا کرد.

از نظر امـکـــانات سرگرم کنـــنـــده Sunway Pyramid یکـــی از بهــتـرین بازار های کوالالـــامـــپور است و در آن می توان زمـیــن اســـکـــی روی یخ اشاره کرد که هنوز هم طرفداران بسـیـــار زیادی دارد. علاوه بر آن ایــن مرکـز خریــد به 48 مســیـــر بولینگ ، کافه تریــا، بار ، سالــن سیــنــما و … مجهز اســـت.در طول شب بســـیاری از جوانــان در ایـــن مرکــز جمع شده و از سرگرمی های آن لذت می برنـــد.

مرکــز تجاری Koto Raya

یک مرکز خریـد قدیـمــی است که چندین دهـه پیـش یکــی از بهــتریـن نقــاط خریـــد کوالالـــامپور به شما می آمد. اما امـــروزه ایـن عنوان تنـــهــا به مراکز خریــد بســیـــار بزرگی اطـــلـاق می شود که در گوشه و کنار شهـر بسیـــار زیـــاد است. هرچــنـــد هنوز هم برخی از مردم محلی از گشــتــن در این بازار قدیمـــی لذت می برند. ایـــن مرکــز تجــاری در نزدیـکــی جاده Tun Tan Cheng Lock و درســـت در مقابل خیــابــان Petaling واقع شده اســـت.

یک مکـان کوچک برای خریـــد هر چیزی که شما بخواهیـــد مانـند: تجــهیـزات موبال، تلفن همــراه ، لباســـهای عجـــیـــب،کفش و چیزهــای ویژه ای که در ایــن مکان یافت می شود. طبـــقه فوقانــی بیشـتـــر برای سرگـــرمــی هایی مانـــند سالـــن های سرپوشیــده بازی و مخـصوص قمــار اسـت .مغــازه های ان مرکــز تجاری بیـشتـــر برای فروش قطعات DVD و VCD معروف شده انــد به ویژه کالاهـــایـــی که از کره و ژاپن وارد می شود. هرچــنــد شمــا از اینجـــا می توانـید مواد اولیـــه کالاها و محصولات IT‌را تهـیه کنـــید.

مرکز تجـــاری National Craft Complex

ایـــن مرکـز تجـــاری در خیــابــان Conlay واقـع شده اســـت که مرکـــز فروش صنـــایــع دســتـی از گوشه و کنار و کنـار مالزی است. از دورتریـــن نقــطـه در شرق مالزی Sabah کالــاهـــای چوبی ، لبـــاســهای مالایـــی، مجـــسمه هایـــی سفـــالـــگـــری در این مرکـز تجـاری به فروش می رسد. ایـن مرکز تجـاری همچـنیـــن به بازدیدکنـــندگان ان فرصـــت را میـــدهد تا خود بتوانـند یک از صنـایـــع دســتی ممـالــایی را درسـت کننــد مثــلـــاً بر روی سرامیــک ها نقــاشـی بکـــشـــنـــد. بازدیـــدکـــنــنــدگـــان در اینـــجا یک موزه از هنر های دستـی مالایـــی ها را می توانــند ببیـــنـنــد که میراث فرهنگـی مالـزی بشـــمـــار می رود. همچـــنـــیـن در ایـــنــجـــا در مجتـمـــع هنرمــندان در گالری به نمایــش گذاشـــته شده اسـت.

بازار خوراکـــی Chow Kit

این بازار در اصـل یک خیـابــان در مرکــز شهــر اســت که تاریـــخچـه ای متـنوع و طولانی دارد. ایــن بازار هر روز در طول روز فعالــیـــت دارد و از طریـــق منوریــل به راحــتی قابـل دسترس اسـت. بازدیــدکـنـــندگان در این بازار می توانـــنـد مواد اولیـــه انواع غذاهـای محـلــی را تهیه کدره و میوه ، سبزیـجــات، tofu (نوعی خوراکی مالـایی که با سویا طبـخ می شود) ، انواع ادویه، گوشت و ماهــی تهــیــه کنـــنـد. در قســـمتی از ایـن بازار لبــاس، ابــریشم، تجــهـیزات الکـتـــرونیک و دیــگر کالاهـــا هم یافـت می شود. ایــن بازار بســیـــار شلوغ اســـت و بســـیــاری از مالــایی های محـل که در اطــراف زنــدی می کنـــند از این بازار دیدنکــرده و خرید می کنـنـد.

بازار Malam

این بازار یکـی از بازارهای شب مالـزی است. که به Pasar Malam شهرت دارد . ایـــن بازار در هر ایــالـــت از مالـزی وجود دارد و بخاطر همــین از محـبوبیــت بالـــایــی برخوردار اســت. به طور کلی شب بازار به بازاری اطـلـــاق می شود که یکـــی روز در هفتـــه در یک منـــطقه مسـکونی ایـــجــاد می شود . در کوالـالـــامپور، شما می توانیــد شب بازار های زیـادی را پیدا کنــیــد که هر روز در مکانهـــای مخـــتـــلـف شهـــر ایـــجــاد می شوند. در این بازار ها شما می توانـیــد انواع اســبــاب منزل، تجهیـــزات صوتی و تصویری ، باطــری و جواهــرات بدلـــی و .. را پیـدا کنـــیـــد. شمـــا در ایـن بازار ها می توانیـد میوه، گوشت و انواع مختــلـــف کیک و غذا را تهــیـــه کنید. بسیاری از مالـایــی ها معمولاً بعـــد از صرف شام به ایــن شب بازار ها می آیــند . از بودن در آن لذت می برند.

CENTRAL MARKET

موقعیت سنتـــرال مارکـت یک مجـــتــمع تجـــاری کوچک و قدیـــمــی است که تاریــخ آن به سال 1888 میلـــادی بر می گردد و در مرکز شهر کوالالـامــپور و در خیـابان بســیــار قدیـــمی هانگ کاســتوری در نزدیکـــی بازار معـــروف چاینـــاتاون مالزی قرار دارد. فاصـله این مجتمع تجاری از برج های دوقلو مالزی با تاکـســـی کمـتر از 10 دقـــیـــقـــه قرار دارد و برای رســیدن به ایـن بازار می توان از قطــار شهری در ایـــستـــگـــاه کوالـــالامپور – ترن هوایـی پوترا در ایـستـگـــاه پاسـار سنـــی – ترن هوایی استـــار ال آر تی در ایـــســـتـگــاه مســـجد جامـــع استــفـاده کرد. الـبته اتوبوس های معـروف گردشگــری هاپ آن هاپ آف در این مرکــز خرید نیز توقف می کنــنـــد.

در مجتمـع سنتـرال مارکــت برند جهـــانی و خاصـی وجود ندارد و کلــیـه فروشگاهها در این مرکــز سوغاتـی و صنـایــع دســتـی مالـزی را به فروش می رسانـــند معروفیـت اصلـــی ایـــن فروشگــاه به فروش اجـناس خاصـی می باشد که در هیــچ یک از دیــگـــر فروشگـــاهـــهای مالـــزی ارائه نمی شود الــبـــتــه در بسیــاری از مواقع قیمـــت و کیـفـــیـــت اجـــنـــاس ایـــن مرکـز بالاسـت. به جرات می توان گفـــت ایــن فروشگاه طیف وسیـع و متنوعی از صنــایع دسـتی و کالـاهـای قدیـــمـــی مالایـی – چیـــنی – هندی و … را به خریـــداران خود عرضـــه می کنـــد . امکانــات عمومی مجــتمـع تجـــاری سنـترال مارکــت سالــن های غذاخوری – پارکــینگ روبازانواع صرافـی و خدمـــات بانکــی است که با قیمتهـای منـــاســـب ارز شمـا را تبـدیـــل می کنــنـــد.

China Town

محـلـه چیـنـــی ها یکی از مراکز خریـد بســـیار معروف اســت که در خیابان Petaling واقــع شده اسـت.امــا علـــاوه بر محلــه چیـــنی ها که در ایــن خیابان قرارگــرفـــته اســـت و محـل خرید سنتی و قدیـمی با انواع و اقسام اجنـاس متـــفــاوت است.فروشگاههــای زنـــجیـــره ای و مجموعه ای مختــلـــفـی در کنار ایــن خیــابـــان قرار گرفــته است که بعـــضـی از آنــها عبـارتنـــد از: Central Market) Pesar Seni) در فاصـله بســـیــار نزدیک از خیــابان Petaling قرار گرفـــته اسـت.ایـــن مجـــموعه امروزه به یکی از جذابیـــتـهـای گردشگـری و یکـــی از شاخـــصــه های معتــبر این ناحیه تبــدیل گردیــده اســـت.در ایــن مجموعه می توانیـــد طیـــف گستـرده ای از انواع تولیـدات,صنایع دستـی,اجنـــاس لوکس و قدیـمـــی و سوغاتـــی را تهــیــه نمـــائید.

معبد باتوکیو،مسجد شناور در کوالا ترانگانو و مکان های زیبا در مالزی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.