معرفی قلعه ها و آثار باستانی در مکان های مختلف آلمان

قلعه های تاریخی و آثار باستانی بیشتر نقطه های جهان بسیار زیبا و دیدنی می باشند این آثار تاریخی از زمان های قدیم در بسیاری از کشورهای جهان ساخته شده اند بیشتر این مکان ها جزو جاذبه های گردشگری در جهان محسوب می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر معرفی قلعه ها و آثار باستانی در مکان های مختلف آلمان را  در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آلـمـــان در تمـــام دنــیـــا به واســطه قلــعــه هایـش شهـرت دارد؛ قلعه هایی که بالـــای تپــه ها قرار دارنـد، برج های شان سر به فلک کشیده و با رودها جاری و جنگـــل های سرسبــز احــاطه شده. نگیــن گردشـــگـری آلــمـان همین قلـعــه ها هسـتنـــد که سالـانـه میـلـــیون ها گردشـــگـر را به خود جذب می کنـــنـد. بیش از 25 هزار قلــعـــه در ایـن سرزمـــیــن وجود دارد که هرکدام دارای تاریـــخ غنـی، مناظـــر بکــر و معـمــاری چشمـگـــیـری هســـتند. بازدیـد از قلعـــه ها شما را به دوران پادشاهـی و امــپــراتوری آلـمــان قدیم می برد؛

زمـــانی که شوالیــه ها و قهرمــانـــان برای غرور و آسایــش منــطقه دست به شمـشـــیر می شدنــد و امـنـیت و امتیازهایـــی برای سرزمـین شان به ارمــغــان می آوردند. قدمــت قلعـــه های این منـــطــقــه به قرون وسطی، رنـسانس، باروک و دوران رمانــتــیـسم بر می گردد. اگــر به دنبـال فلـــسفه پیـدایی این قلـــعـــه ها در آلـــمـان هســتـــید باید به قرون وسطی برگــردید؛ یعـنـــی زمـــانـــی که آلـمـــان به دولت های فئودالـــی کوچکـی تقـســـیــم شده بود که دائما با یکــدیـگر در حال رقابـــت بودند.

قلـــعـــه ها در آن زمـان برای نگـهــداری از اموال و جان ساکنــان ضروری به نظر می رســـیـدنـد. امـروزه برخی از این قلـــعـــه ها تخـــریب شده امـــا بســیاری از آنها توانســتـه انـــد با بازســـازی های گستـــرده به شکوه سابق خود برگــردند و به عنوان گنجـــیــنه های ملــی، تاریـخ و فرهنگ گذشـــته را در مقــابل چشمان گردشـگران زنده کنند.


قلعـه نوی شوان شتـایــن

قلـعــه هایـی که زمــانی پاسدار زندگـی مردم بودند امــروزه هر کدام برای خود کارکردی دارند. شمــا می توانید در موزه قلعه ها به تمــاشای دسـت ساخت ها، مبــلمان ها و نقـاشی های قدیمی بروید. علاوه بر ایـــن برخی از قلــعـه ها به رسـتوران یا هتل تبدیـــل شده اند و شما می توانـید یک وعده غذای شاهــانه را در آنهــا نوش جان کنــید. البـــته بعـــضی از ایـن قلعـــه ها امــروزه هم مالــک خصوصی دارنـد و نســل های بعـدی بنیانــگذاران شان در آنــهــا ساکن شده انـد. جاده قلعـه ها (The Castle Road) که تا جمــهوری چک و پراگ ادامـــه دارد، مســـیـر هزار کیــلومتـری است که با بیش از 70 قلعه و قصر در جنوب غربـــی آلــمــان گردشــگران بســیـــاری را به خود جذب کرده. اگـر به ایـــن قلـــعـــه ها علـاقـه دارید با ما همـــراه شوید تا دیــدنــی ترین قلـــعه های آلـمـان را با هم کشـــف کنیـــم.

1. قصر سینــدرلــا

قلعه «نوی شوان شتایــن» بدون اغراق قلـــعــه ای اسـت که بیشتـریـــن عکاســی ها از آن صورت گرفتــه و یکی از محبوب تریـــن مقـــاصد گردشـــگری اروپا محـسوب می شود. این زیبـایــی نفسگـــیر در نزدیـــکی شهر «فسن» واقــع شده و منـشـا الهـام بســـیـــاری از آثار هنری بوده اســت. فیـلـم معـــروف «زیبای خفتــه» والــت دیزنـــی از همیـــن قلعه عاشـقــانـــه الهام گرفــتــه اســت؛ سینــدرلایـی که در قصر پادشــاه آرامش حقـــیــقی خود را باز می یابـد. این قلعـه در اواخر دهـه 1800 ساخته شد. هدف از ساخت «نوی شوان شتــایـن» برخــلــاف بســیاری از قلعه ها، دفــاع و محـــافـــظـــت نبوده اســت. ایـن قلعــه درواقـع؛ خلوتگاه فانتـــزی لودویگ دوم (Ludwig II) پادشاه بایـــرن بوده است.

بنابراین چندان تعـــجب برانـگـیز نیسـت که این قلــعـه تا این حد در بین مردم محبوبیت دارد. شمـا می توانـیـــد با قدم زدن در آن تحــقـــق رویاهـــای فانتزی خود را شاهد باشید. لوسترهـــای خیـــره کننـــده و نقـاشی های زیـــبـا، بخـــش های مخـتــلـــف قلـعه را آراسته انـد امــا اوج شاهـــکار هنـــری در طبــقــه سوم قلــعـــه انتظـــارتـان را می کشــیـــد؛ صحــنه ای از قوهای زیــبا که در یکـی از اپــراهـــای مشهور ریچارد واگنـــر روی صحنــه رفته است. ایـن طبـــقـــه برای قدردانی از ایــن آهنگـساز مشـــهور طراحـــی شده است. چنـد هفـتـه بعد از مرگ لودویگ در سال 1886 در قلـــعه به روی مردم باز شد.

گرچـــه قلـعه دارای طراحی قرون وسطایـی اسـت امـا پادشـــاه از به کار بردن فناوری های مردن روز هم غافـل نبوده که نمونه آن را می توانید در سرویس های بهــداشتـــی و سامــانه گرمـــایــشی قصر ببـــیــنید. شمـا می توانیـد از کیلومتــرهـا دورتر درخـشش قلعه را که در بالـای تپـــه واقــع شده ببـــینـیــد. سالانــه بیش از 1.4 میلیون نفر از ایـــن قلعـــه بازدید می کنــنــد و در ماه های تابـســتان درآمد قلعــه روزانــه به بیــش از 60 هزار دلـار می رسـد. اگر قصد بازدید از قلــعه را در ایــن فصل داریـــد می توانـیــد از قبـــل بلیـت خود را بخرید. ساعت بازدید از قلـعـــه از مهـر تا اسفند 9 صبـح تا 3 بعد از ظهر است. هزینه ورودی قلعــه برای بزرگــسالـان 13 یورو و برای کودکـان زیـــر 18 سال رایـــگـان است.

2. همـراه با شوالـیـــه ها

تاریـــخ قلـعه «هوهن تسولرن» در قرن یازدهـــم آغـاز شد اما قلـــعه اصلی در طول زمـان از بیـــن رفت و تنهــا کلـیـسایــی از آن باقی ماند. قلـــعـــه کنونی در اواسـط قرن نوزدهـــم توسط پادشــاه فریدریک ویلهلم چهــارم، پادشـــاه پروس ساخـته شد. شهـرت اصـــلــی قلعـــه به خانـدان سلـطنـــتی هوهن تسولرن بر می گردد که تا سال ها حاکــم نورنبــرگ بودنـد. امروزه ایـــن قلعه تبدیل به یک موزه بسیـار ارزشــمند شده که شما می توانیـد در آن از گنـجـیـــنـه های سلــطــنـتی این خانـدان دیدن کنیــد. تاج و لبـاس هایی که توسط پادشــاه پروس بر تن می شد و همــچنین یکی از لبــاس های «فریدریـــش دوم» مقـلـــب به فریـدریـــش بزرگ در این قلعــه نگـــهداری می شود.

ایـــن قلــعــه که یکــی از محبوب تریـــن قلـعـه های آلـــمـان محسوب می شود مالـک خصوصی دارد. با قدم زدن در ایــن قلـــعه با حال و هوای دوران شوالـــیـــه ها به خوبی آشـــنـــا خواهیــد شد. برای رسـیدن به قلــعـه بایـد یک پیــاده روی شیب دار را پشت سر بگـذارید ولی اگر فکر می کنـــید ایـــن مسیــر برای تان دشوار اســت می توانـید سراغ اتوبوس هایی بروید که برای راحتـــی گردشـگران در نظر گرفـتــه شده انـــد. در حیاط قلـــعـه چند رسـتوران کوچک قرار دارد که می توانید در آنهــا تنقـــلات لازم را برای گردش تان تهیــه کنـید یا یک میان وعده خوب میل کنــید. ساعت بازدیـــد از قلعــه 10 صبـــح تا 4:30 بعــد از ظهـــر و هزینه آن برای بزرگـسالان 12 یورو و برای کودکـــان 6 یورو اســت.

3. خاطـــره ای از قرون وسطـــا

قلــعه «رایــشـزبورگ» که در شهـر «کوخم» قرار دارد حدودا هزار سال پس از میـلاد ساخـــته شد. ایـن قلعـه که بزرگ تریـن قلعه در کرانـــه رود «موزل» (Moselle) اسـت در سال 1689 توسط نیروی پادشــاهی فرانـسـه نابود شد. قلـــعــه که در زمـان خود اهمیـــت بسیــاری داشـت یک قلعـه دفاعـــی بوده و گفـــتـــه می شود بیــش از 40 هزار شوالــیــه در آن زنـــدگی می کردنـد.

پس از تهــاجم فرانـسوی ها قلعـه برای 180 سال به صورت خرابه باقـــی ماند تا ایـــن که روند بازســـازی آن در سال 1868 توسط «لوئیس رانون» تاجر برلـــیــنی در سبـک نئو گوتیـــک آغـــاز شد. امــروز در این قلــعه جشـــنواره های مخـتــلفـی برگــزار می شود که مراســم ناهــارخوری و رویدادهای کریسمس به سبـــک قرون وسطـــی از آن جمــلــه اند. علــاوه بر ایــن، بازدیدکـــننــدگـان می توانند در داخـل کاخ از مبلــمـــان رنـســانـــس و باروک بازدید کنـنــد.

تورهـــای قلـــعـــه به زبــان انگـلـــیســـی اسـت اما ترجمـه به 12 زبـــان از جمــلــه انـگــلیسـی هم برای گردشـگـــران در نظــر گرفــته شده اســت. قلــعه «رایـشـــزبورگ» در حقـــیــقـت نقــطــه عطــفــی در منـــطـــقه و خاطره ای از دوران قرون وسطی ست. نمای قلــعــه از دور به قدری تحسیـن برانــگــیــز است که هر گردشـــگری را وسوسه می کند تا پا به این قلـــعـه تاریخ بگذارد. شمـــا می توانـیـــد از بالا تپه نمای زیبـــایـی از طبـــیـعـــت و شهرهـای اطراف را نظاره گر باشــید. زمــان بازدید از آبـان تا اسفـنــد از ساعت 9 صبـح تا 5 بعد از ظهـر اســت، در حالـــی که در زمســتان قلعه تنها روزهای چهــارشنبه، شنــبه و یکـــشـنـــبـه با تورهــای معــدودی از گردشــگران اســتقبال می کند.

4. قلعــه ای درون آب

قلعه «مســـپل برون» (Mespelbrunn Castle) در قرن شانـزدهـم توسط یک شوالیه ساخـته شد؛ قلعه ای که دور تا دور آن را آب فرا گرفتـه اسـت. قلـــعه در نزدیکــی جنـــگل «اسپـــســـارت» بیـن فرانــکفورت و وروتسبورگ واقـــع شده اسـت. این قلعـه ممــکــن اسـت شباهــت زیـــادی به سایــر قلعــه های آلمـانـی نداشــته باشد، امـا قطعـــا زیـبـایـــی آن سبـــب شده که یکـــی از ممـــتـازتـــرین قلعه های آلـــمـــانی باشـد که در آب ساخته شده. در حقیــقـت این قلـــعه توانســـتــه نامش را در بیـــن دوست داشتــنـــی تریـن قلـعـــه های اروپایی تثبیـــت کند.

این قلـــعه مالـــک خصوصی دارد اما خانواده ساکن در آن درها را به روی گردشـــگـــران می گشــایـــند. فراموش نکــنـــید که در بازدیـــد از ایـــن قلعه ساعـــتی را برای قدم زدن در اطراف آن در نظــر بگـــیـــریـــد تا از تمــاشای طبـیـــعـــت بکــر و سرسبـز آن لذت ببــریــد و عکـس های بی نظـــیـری با خودتــان به یادگـــار ببـریـــد.

این قلـــعه در دوران ابـــتـدایی رنسانـس ساخـتـــه شده و ساخــتار اولیه آن به طور کامل حفـــظ شده اســت. برای دســـتـرســی به این قلعـــه توصیــه ما ایـــن اســت که به نقـــشــه گوگل چنـــدان اعتـماد نکــنـیـــد؛ زیرا شمـا را از مســیر قدیـــمـی راهـی می کند که ممکـن اســـت برای تان دردســرســاز باشـد. بنــابـرایـــن بهتـر اســت از قبل مسیر خود را روی سایت های گردشگـری مشـــخص کنـــیـد تا در وقت تان صرفه جویی شود. ساعـت بازدید از ایـــن قلـعـه بیــن 9 صبـــح تا 5 بعـــد از ظهــر اسـت و برای ورود بزرگـــسـالــان بایـد پنج یورو و دانـش آموزان 2.50 یورو بپردازند.

5. پنــاهـگاه مارتـین لوتر

قلـعه «وارتبورگ» در قرن 11 و در سال 1067 تاسیـس شد. امـــا شهــرت آن به چند قرن بعد بر می گردد، این قلــعه که در «آیزنـــاخ» واقـــع شده مهـمانـان مشــهور بسـیاری در آن ساکــن بوده انـد، امــا در ایـــن میان «مارتــین لوتر»، رهبــر پروتسـتان ها از همــه مشهورتر بوده است. او در قرن شانـزدهـم داخـــل ایـن قلـعه کتاب مقدس را به زبان آلمانـی ترجـمـه کرد. اتـــاقــی که او در آن مشغول به کار بود هنوز پابـرجــاست و شما می توانید رد جوهر قلـــم او را بر میزش از نزدیک ببـینیـــد.

در حقیـــقــت بیـن سال های 1521 تا 1522 مارتـــیــن لوتر در ایــن قلــعـــه پنـــاه گرفـته بود تا بتوانــد به دور از سلطــه و تهدیـدهای پاپ عقــایـــد خود را منــسـجـــم تر کنـد. از دیـــگـر مهمانـــان مشـــهور قلـــعه می توان به «والـــتر فون درفوگل واید»، شاعــر و آهنگســاز مشهور اشــاره کرد که برخــی از قطعات مشـهور خود را در این قلعـــه تنـظیم کرد. در قرن بیـــستم آدولف هیـــتلــر صلــیـب این قلـــعـه را با یک صلـــیب شکــسته تغـیـیر داد. این قلعه که یکی از قدیــمـــی ترین قلــعـه های به جای مانده از قرون وسطـی در آلـــمــان است به خوبی توانــستـه ساختـــار و معــمـاری اولیه خود را حفــظ کنــد.

الــبته بازسازی های قرن نوزدهــم هم که در سبـک رمـــانـتــیسم انجــام شده تاثـــیـر ویژه ای بر بنــا گذاشــتـــه است. بازدیـدکـــننــدگــان می تواننــد برای دســتـــرسـی به قلـــعـــه از پلـــه ها بالا بروند یا سوار بر اتوبوس های ویژه گردشـــگران شوند. قدم زدن در محوطه قلـعـه ای که مهد یکی از مهـــمتــرین رویدادهــای تاریخ اروپا بوده قطــعـا برای تان جذاب خواهــدبود. از سال 1999 نام این قلــعه در فهرست میـراث جهــانـــی یونسکو ثبـت شده و هزینه ورودی برای بزرگــسـالـان 9 یورو و برای دانـش آموزان و کودکــان پنـج یورو در نظر گرفـــتــه شده است.

6. سلاح های تاریخــی

قلعه «لیخـتــن اشــتـــاین» یکـــی از قلـعه های جدید آلمـان است که در قرن نوزدهـــم ساخته شده تا ادای احتــرامی باشــد به قهرمانــان قرون وسطایــی لیــختــن اشتایــن. این قلـــعــه درست در نقطـــه ای واقع شده که زمـــانـی در قرن دوازدهم قلـعـه ای پابرجـــا بود و بعد از سقوط آن از بین رفـــت تا در سال 1840 تا 1842 قلـــعــه فعلی جایـــگزیــن آن شد. ایـــن قلعه در طول جنـگ جهــانی دوم آسـیـب هایـــی دیـد اما بازسازی آن بعد از جنگ آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. اگر زمـان کافی برای بازدیـــد از داخــل قلــعـه را همـــراه با تورهای راهـــنمایان نداریــد، پیـــشـنهــاد می کنــیــم صبر کنید تا اطراف قلـــعــه خلوت شود.

درست در چنــیــن موقعی اســت که می توانید عکــس های پرزرق و برقی از قلعه و ورودی پل بگــیــرید. ایـن قلعـه که روی تپـه قرار دارد با پل سنگــی به تپــه دیـگری متصـــل می شود. ایــن قلــعـــه که در سبــک نئوگوتیـک ساخــتـه شده به واســـطــه مجموعه شگـــفـــت انگـیزی از سلاح ها و زره های تاریخــی شهـرت دارد. از ماه فروردیــن تا مهـر می توانیــد ساعت 9 تا 17:30 از قلــعـــه بازدیــد کنـیـــد. در ماه های دیگـــر بازدیــد تنـــها محـدود به تعــطیلـات پایـــان هفــته و ساعـــت 10 تا 16 می شود. برای بازدیـد از ایـــن قلعــه بایـد دو یورو ورودی بپردازید. البتـــه اگر قصــد همـــراهـی با تورهـــای تعیــیــن شده را داریـــد بایــد هشت یورو بپردازید.

7. روح سرگــردان

قلعـــه «شوریـــن» (Schwerin)در دریـاچه اصـــلـی شورین قرار دارد. مکـــانی که برای قرن ها متـــعـلق به خانواده سلطـــنتــی مکــلن بورگ (Mecklenburg) بوده امروزه به عنوان یک موزه و ساختــمان مجلــس نمـــایــندگان از گردشگــران اســتقبــال می کنـد. این قلعـه با برج ها و برجـک هایش نمونه ای اصـیـــل از معمـاری تاریخی اروپاست که در سال 1857 تکمیل شده. البـته پیش از این تاریـــخ هم برای نزدیـــک به هزار سال در ایــن مکــان قلعه وجود داشـته که قدیمی تریــن آن مربوط به قرن دهم اســت. شایـــعات بسیـــاری در مورد حضور یک روح سرگـردان خوشتـیپ در ایــن قلعـــه بر سر زبـــان هاســت؛

روحی که گفــتـه می شود؛ چنـد سانــتی متر بالـــاتـــر از زمــیـن می ایـستد. مردم متعـددی ادعـا کرده انــد که در بازدیـدشـان از قلعــه ایـن روح سرگردان را دیـــده انــد که بر روند و نظـم امورات کاخ رسیــدگی می کنـــد! ایـــن قلعـــه که یکی از زیبـــاتــریــن قلعــه های شمال اروپا محسوب می شود، یک قلعـــه نئورنســـانـســی باشـکوه به شمار می رود. موزه ایــالـــتی قلعـه ترکیبـــی از گنـــجیـنـــه های کلـاسیـک و معـــاصــر است. در ایـن موزه شمـا می توانیـد برخی از آثـــار هنــری اســـتادان هلــندی و آلـمانی را بیـــابــیـــد. علـاوه بر اینها نقـــاشی های ارزشـــمــنـــد «ژان باپتــیـست اودری» فرانسوی و مجـــسمــه های خیره کننـده «ژان آنتوان اودون» در ایـــن موزه نگـــهـداری می شود. شما می توانـید از ساعــت 10 صبــح تا 17 از ایـن موزه دیدن کنـیـد.

8. منظره زیـبـای هایدلـــبـــرگ

قلعـــه هایــدلــبـــرگ که در ارتفـــاع 80 متـــری و در قسـمت شمالـی تپه قرار گرفتـــه منظره زیــبـایی از هایـدلبرگ قدیمی را پیـش چشــمـــان تان قرار می دهـد. بقایـــای قلــعه یکی از مهــم تریـــن سازه های به جای مانده از رنـســـانــس در شمال آلپ اســت. ایـن قلـــعـــه در قرن 13 ساخـــتــه شد اما در جریـــان جنگ 30 ساله آســیــب های جدی دید و جنـــگ فرانسوی ها در قرن هفدهـــم هم خســـارات جدی بر بنا وارد کرد تا ایـن که در سال 1764 بر اثـر صاعـــقه قلـــعـه آتـــش گرفت. پس از آن مردم محلـی هم به قلعه رحـــم نکردند و از سنـگ های آن برای ساخـــت خانـــه های جدید در شهر بهره جستــنـد. در قرن نوزدهم بود که توجه مردم به خرابه های این قلـعـــه جلـــب شد و روند بازســـازی آن آغـاز شد.

قلعـه اولیــه یک شاهکـار گوتیک بود. به طور کلی قلعـــه در سبک های مخـتلــف معماری بازسازی شده. ایـــن ترکــیب معمـــاری های مخـتـــلف بر جذابیت قلـعه افزوده اسـت. قلــعه هایــدلبـــرگ سالـانـــه حدود یک میـلیون بازدیدکـــننـده را به خود جذب می کند و تورهای گروهی مخــتـلفــی برای کسانـــی که مایل به کاوش در اتاق های داخــلی قلعه تاریـــخی هســتـــند، برپـا می شود. این قلــعه زیبــا که در بالـای رودخــانــه نکـــر (Neckar) واقــع شده از ساعت8 صبح تا 6 بعد از ظهر از بازدیــدکــنــندگان پذیـــرایـــی می کنـد و هزیــنه ورودی آن برای بزرگسالـــان هفـت یورو اســـت.

9. کاخ تابـــســتـــانــی شاهزاده

«ماکـســیـــمــیلیـان دوم» پادشـــاه بایرن کسی بود که قلـــعه «هوهن شوانـگـاو» (Hohenschwangau) را زمانـی که ولیــعهـد بود کشـف کرد. قلعه ای که در آن زمـــان کامــلـــا ویرانه بود در همان نگــاه اول دل شاهــزاده را ربود و پس از خریداری روند بازســازی آن به سرعــت آغـــاز شد. پس از اتـــمــام بازسـازی ماکسیمـــیــلیـان از این قلعه بهعنوان کاخ تابستانـــی و منطــقـه شکـــار اسـتفـاده می کرد. ماکســیمـــیـــلـــیـان از شاهـــزادگان خوش ذوق بود و به مطـــالــعـــه و نویسـنـــدگی علاقـــه داشـــت. پس از مرگ پادشـاه در سال 1864 قصــر به پســـرش «لودویگ دوم» رسید که هرگـز ازدواج نکـرد. این گونه بود که قلـعه تا پایان عمر در اختــیــار مادر شاهـزاده قرار گرفت.

ایـــن قلعـــه در روستـــایـــی در نزدیـکی شهر «فوسن» (Fussen) واقع شده است. اگـر شمـــا به بازدید ایـن قلعـه می روید، بایـــد قلـعـــه «نوی شوان شتـاین» را- که پیــشتر دربــاره آن سخـن گفـتـــیم- در برنـــامـه بعدی خود قرار دهید؛ زیـرا در نزدیـکـی ایـــن قلــعــه قرار دارد. البــتـه می توانیـــد یک بلـــیـــت ترکیــبی برای بازدیـــد از این دو قلـــعــه تهیـه کنید. هزیــنـه بازدیــد از قلعه برای افـــراد زیـــر 18 سال رایگان و برای بزرگـــسـالـــان 13 یورو اســت. ساعت بازدیـــد از مهـر تا اسفنـد؛ 9 صبـــح تا سه بعد از ظهر و در باقـی ماه ها هشـــت صبـح تا پنج بعــد از ظهــر در نظر گرفـته شده اســـت.

10. در میـانــه جنگـل های انـــبوه

قلـــعه «التـز» در نزدیـــکـــی رودخـانـــه «موزل» واقـع شده و از زمـــان ساخت یعنـی قرن دوازدهــم جایـگاه سکونت خانواده های مشــهور بوده اسـت. قلــعه هنوز برخــی از مبـــلـــمان آن زمــان را در خود جای داده اسـت. ایـــن قلعه روی یک سنگ بزرگ در میانه جنـــگــل قرار گرفتـه و معمـاری قرون وسطـایـــی آن منحصــر به فرد است. البتــه ایـــن که تاکنون در هیـــچ جنـــگـــی مورد تهـاجـــم واقــع نشده در حفظ اصـالــت آن بی تاثیـــر نبوده است. اســـلـحه خانــه این قلـعه پر است از سلاح هایـی از طلا و نقره. مجموعه ظرف های چینی پورسلیـــن و جواهرات آن هم یکـــی از بهـتـــرین ها در اروپا محـــسوب می شوند.

فضــای بیرونی این قلـعه در فیلــم «پیکـربـندی نهــم» (The Ninth Configuration) ساخــتـه سال 1979 به خوبی نمایـــش داده شده است. این قلــعـه که در میانه یک جنـــگـل متراکم واقـــع شده شمــا را به دوران شوالیـــه های قرن شانزدهـم می برد و با زندگی اشـراف زادگان آلـمانی آشـنا خواهـدکرد. تنهـا راه برای کشــف تمـام نقــاط قلـعه پیوستن به تورهـــای گروهی است که شما را با داخل این مکــان تاریخـی آشــنـا می کننـد. مبــلغ ورودی قلــعـــه برای بزرگسالان 10 یورو و برای دانش آموزان و کودکان 6.50 یورو اسـت. می توانــیـــد از ساعت 9:30 صبح تا 5:30 بعـد از ظهر از این قلـــعه بازدید کنـــیـــد.

معرفی قلعه ها و آثار باستانی در مکان های مختلف آلمان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.