معضلات طلاق برای زن و مرد بعد از سال ها زندگی مشترک

طلاق برای زن و مردی که سال ها با هم زندگی مشترکی داشتند بسیار دشوار می باشد افرادی که از هم جدا می شوند دچار افسردگی بعد از طلاق می شوند و این برای طرفین یکسان می باشد مادری که فرزندش را از او بگیرند و دیگر نتواند او به فرزندش ابراز علاقه نکند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر معضلات طلاق برای زن و مرد بعد از سال ها زندگی مشترک را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : جدایی پیامدهای منفی دارااست که می‌تواند برای هر دو جنس , البته به صورت متعدد مشکلاتی ساخت نماید . پیامدهای اجتماعی , دیوانه , امنیتی , مالی , عاطفی , جنسی و . . . متعددی با وقوع جدایی معطل اشخاص است . درین مقاله قصد داریم به مشکلاتی که زن و مرد پس از جدایی تجربه می نمایند , اشاره کنیم . با این آرزو که کلیه اشخاص هنگام تزویج با درایت بیشتری همسر خویش را تعیین نمایند تا بتوانند معاش شان را نگهداری نمایند . کمتر کسی است که پس از جدایی بتواند معاش معمولی و روزانه خویش را از رمز گیرد . لااقل مدتی از لحاظ کم عقل , اجتماعی و . . . سرگرم خواهد بود . بعضی از مهم‌ترین مشکلات بعداز جدایی از جنسی میباشند.

احساس گناه

مشاجره مهمی به اسم شم گناه موجود هست که نسبتاً در همگی اشخاصی که از همسرشان جدا گردیده اند , به چشم می‌خورد . احساس گناه شاید نسبت به خویش یا این که فرزند باشد . حس گناه نسبت به قربانی شدن فرزندان درین ارتباط که روشن بختی آن ها دستخوش تغییر تحول خواهد شد و آتی از لحاظ تزویج , علم آموزی و . . . در گیر خلل می گردند , موجود هست .

از طرفی شخص حس گناه نسبت به خویش داراست که چرا وارد این ارتباط شده‌است . گهگاه لجبازی هایی از طرف مرد مشاهده میشود که اذن دیدن فرزندان را از خانم میگیرد . چنین حرکتی از دید عاطفی برای زنان مشکلات متعددی ساخت می نماید و شم گناه را چندین برابر خواهد کرد . مادری که نمی تواند احساس مادرانه خویش را ابراز نماید و به دلیل حالت نامساعد از فرزندان خویش بدور افتاده , مبتلا مشکلات متعددی می‌شود .

واهمه از آتی

نامفهوم شدن و خوف از آتی برای هر دو جنس هم مشکلی است که پس از جدایی به چشم میخورد . اما این شرایط بیشتر در زنان مشهود است . برای مثال اینکه در خصوص مساله اقتصادی چه فعالیت می بایست انجام دهند؟ یا این که در شرایطی‌که فرزند و فرزندانی نیز وجود داشته باشند , چه‌گونه قرار است از آن ها مراقبت شود؟

تناقض نقش

مراقبت از فرزندان به طور تک والدی فعالیت دشواری است . مردان و چه بسا زنان نمی توانند به تنهایی از پس فرزندان بربیایند . مردان بایستی زمان بیشتری را برای حل مساله اقتصادی و معیشتی خانواده خارج از منزل به رمز ببرند . هر دو جنس نقش خاصی برای فرزندان ایفا می نمایند . هیچ کدام توانمند نیستند نقش دیگری را برای فرزند بازی نمایند .

تناقض نقشی است که مرد یا این که زن پس از جدایی می بایست به تحمیل بازی نماید . یعنی زمانی بابا به دور است , مامان می بایست نقش بابا را برای فرزندش بازی نماید و برعکس . چنین کاری عملا ممکن نیست و زیاد طاقت فرسا است . برای مثال زمانی بابا فرزند را تقبل می نماید , چه طور می‌تواند نیز ماموریت کاری خویش را انجام دهد و نیز به خوراک و درس و مشق فرزندش رسیدگی کند؟

یاس و افسردگی

یاس و افسردگی از باخت در یک ارتباط که زمان متعددی برای آن صرف شده هم یکی‌از مساله مهمی است که پس از جدایی برای هر دو طرف واقعه می افتد .

جدا رابطه عاطفی

انقطاع رابطه عاطفی با جنس مخالف هم یکی جراحت هایی است که در جدایی اشخاص مشهود است . شاید وصلت مجدد تکرار نشود و در‌این موقع احتمال تکوین ارتباط های بیرون از عرف موجود است که مورد را برای مشکلات بعدی آماده می نماید . مردان احتمال دارد به هیچ وجه تمایلی برای وصلت بعدی نداشته باشند و با یافت کردن دوست و . . . بخواهند نیازهای جنسی خویش را برطرف نمایند البته زنان عمدتا عملکرد دارا‌هستند مردی را پیدا نمایند تا مساله عاطفی آن‌ها را پوشش دهد .

هنگامی برای برطرف کردن نیازهای عاطفی صلح رخداد می افتد , ناخودآگاه ارتباط ها زناشویی نیز برقرار میشود که منش را برای خرابی اخلاقی هموار می نماید . گهگاه نیز تزویج های عجله زده فقط برای جلوگیری از تنهایی مشهود است که‌این گونه از وصلت ها می‌تواند موجب جدایی بعدی شود و تبعات آن نیز برای اشخاص دوچندان سنگین وزن است .

شم تعارض

مورد بعدی حس تعارضی است که پس از جدایی برای هر دو جنس واقعه می افتد . برای مثال زن یا این که مرد بعداز جدایی به نیکی های یکدیگر فکر‌میکنند . گهگاه نیز تنفری نسبت به نیز پیدا می نمایند و تنها مشکلات و بدی ها را مرور می نمایندمورد بعدی حس تعارضی است که بعداز جدایی برای هر دو جنس رخداد می افتد . برای مثال زن یا این که مرد پس از جدایی به نیکی های یکدیگر فکر‌می‌کنند . گهگاه نیز تنفری نسبت به نیز پیدا می نمایند و تنها مشکلات و بدی ها را مرور می نمایند . دو حیث ضد‌و‌نقیض این کشمکش خیالی را پدید میاورند که آیا حقیقتا جدایی صحیح بوده یا این که نه؟ زیرا زن یا این که مرد نمی توانند این دو وجه را یکدست نمایند .

مشکل در رئیس خانواده

اختلالی که در رئیس معاش تولید میشود هم می‌تواند به تغییرات کم عقل شدیدی در هر دو طرف سبب ساز شود . زد خورد های لفظی خانوادگی , اقتصادی و . . . سبب ساز میشود اشخاص روحیه خویش را از دست بدهند . فرض نمایید مرد مهریه سنگینی پرداخت کرده یا این که قرار است پرداخت نماید . این مسئله فشار مالی متعددی روی دوش مرد خواهد گذاشت . این‌که فرزندان قرار است کجا بمانند و با کدام والد معاش نمایند هم فشار متعددی به هر دو طرف وارد می نماید . رئیس چنین قوانینی عمل دوچندان دشواری است و این احساس را به طرفین جدایی میدهد که معاش تماما از دست آنان بیرون شده‌است .

مشکل در الگوگیری فرزندان

الگوگیری فرزندان نیز مبتلا نقص‌ می گردد . همانگونه که میدانید پسرها از بابا خویش الگو میگیرند و دخترها از مادرشان . زمانی مامان حضانت فرزند را بر عهده میگیرد و فرزند پسری نیز دارااست , همانندسازی پسر با پدری که حضور ندارد در گیر ایراد خواهد شد یا این که فرض فرمائید دختر با والد بابا معاش می نماید . بدون شک چنین دخترانی هنگام وصال به سن بلوغ در گیر نقص‌ خواهند شد .

دختران مساله بلوغ خویش را با بابا مطرح نمیکنند . در‌حالتی که نیز مطرح نمایند , کاری از دست بابا بر نمی آید . در یک خانواده از نیز گسیخته بعضا از یادگیری ها , به ویژه یادگیری های جنسیتی به خیر مسیر خویش را طی نمیکند . فرزندان هم از این مسئله معترض می‌باشند و اکثر اوقات آن ها از این‌که یک والد نیست , ابراز نارضایتی می نمایند . مساله مرتبط با دوران نوجوانی پسرها را پدر‌ها و مساله مرتبط با دوران نوجوانی دختران را ماد‌رها میدانند . فرزندان عملکرد می نمایند مساله عاطفی خویش را با مامان بازگو نمایند .

دشواری تزویج دوباره

وصلت دوباره علی الخصوص با فرزندان هم پس از جدایی مشکلات متعددی ساخت می نماید داشتن فرزند طرف مقابل و مخلوط فرزندان با یکدیگر , اختلاف نظرها و حضور نامادری و ناپدری در منزل تازه احتمال دارد مشکلات عدیده ای با خویش به همراه آورد .

چه بسا گهگاه دیده میشود شخصی که سوابق جدایی داراست , در‌حالتی که صحبت حقی نیز بزند این طور قلمداد می‌شود که خطا می گوید و زیرا نتوانسته با همسر پیشین معاش نماید حتما مشکلی داراست .

ارتقاء دخالت خانواده ها

در جامعه ما خانم ها بیشتر از آقایان از جدایی جراحت میبینند . خانواده ها در کشور ایران به دخترها با مشاهده کرد دیگری نگاه می نمایند . آنان در‌این موردها عملکرد می نمایند دختری را که جدایی گرفته , حفاظت نمایند . در واقع تصمیم گیری از سمت پدر و مادر و برادرها گهگاه سبب ساز دخالت در کارها معاش دختر می‌شود . اینکه مکان معاش او‌را انتخاب یا این که هنگام تردد , اورا در دست گرفتن نمایند و . . . سبب ساز می گردد اقتدار جنبش و ورود به معاش اجتماعی از یک زن سلب شود . زنی که سالیان معاش به سبک خودش داشت , مجدد می بایست به پیشین برگردد و از سبک و سیاق خانواده خویش اطاعت نماید .

تنهایی آزار دهنده

فقط معاش کردن خانم ها هم آزار دهنده است . صرفا ماندن در یک منزل یا این که سوئیت احتمال دارد منجر اندوه , واهمه و . . . شود . همینطور هزینه صرفا معاش کردن و اجاره یا این که خرید یک جا برای خانم هایی که مشغول به کار نیستند , فراوان طاقت فرسا است . چه کسی قرار است از دید مالی خانم مطلقه را حمایت کند؟ ارگانیک است که چنین شخصی می بایست مجدد به منزل پدری خویش برگردد . اکنون در صورتی فرزندی نیز داشته باشد , نقص‌ بیشتر است و در واقع اطراف محرمانه وی تخریب خواهد شد . چه بسا به چشم میخورد که خانواده پدری شاید از نگاه مالی به هیچ وجه بضاعت و توان قبول شخص دیگری را نداشته باشند و دختری که جدایی گرفته بر آن ها زور شود .

عاطفه کارکشته خیس ; مشکلات روانشناختی و جسمانی بیشتر

احتمال ابتلای خانم هایی که عاطفی خیس و دارای اهمیت خیس میباشند به مشکلات روانشناختی و جسمانی بیشتر می گردد . مشکلات روانشناختی و جسمانی در تعاملات و ارتباطات بعدی خانم در محیط منزل و جامعه ایراد ساخت می نماید .

مشقت بار شدن تفریح برای خانم ها

فقط بودن خانم ها در تفریحات وی نیز موثر است . فرض نمایید خانم فقط قرار است به شهر دیگری مسافرت نماید . در مرز و بوم ما معمولا هتل ها از قبول خانم فقط امتناع می نمایند . چه بسا در‌حالتی که بتواند اتاقی نیز رزرو نماید , حالت ایمنی مکان برای یک خانم مورد سوال است .

کاهش مجال تزویج

مجال وصلت پس از جدایی کاهش مییابد . در جامعه ما مجال تزویج برای دخترها فراوان ذیل آمده و سن تزویج هم بالا رفته , چه برسد به خانمی که جدایی گرفته و فرزندی نیز داراست . مجال وصلت برای چنین کسانی به شدت ذیل میاید .

نگرش عامیانه و آزار دهنده مردمان

نگرش مردمان نسبت به مرد یا این که زن جدایی گرفته منفی است , البته نسبت به خانم ها بیشتر است . در‌صورتی‌که از خانواده آغاز کنیم , می‌بینیم که زنان خویشان عملکرد می نمایند چنین خانمی را از عده هایی که همسران شان در آن حضور دارا هستند , بدور نمایند . به این معنی که شاید خانم مطلقه قصد سوئی داشته باشد . این نگرش منفی برای مردان نیز احتمال دارد وجود داشته باشد اما برای زنان بیشتر است .

ارتقا افسردگی و یاس

مردان نیز احتمالا به دلیل فشار مالی و اقتصادی ناشی از جدایی , ناتوانی و درماندگی در در دست گرفتن فرزندان و . . . مبتلا یاس و افسردگی شوند . در اصل مردها کمتر در زمینه ی این مساله با سایر افراد حرف می نمایند و چه بسا تمایلی نیز به مشورت کردن ندارند و همین موردها می‌تواند از دید خل وچل و جسمی تاثیر منفی داشته باشد .

ارتقاء میزان بدبینی

بدبینی در هر دو جنس پس از جدایی دیده میشود اما این عارضه در مردان شدیدتر است . در منزل ای که خانم حضور ندارد , هر که محور عاطفی خانواده است , خاموشی لامپ منزل صورت می‌دهد و منزل سرد و بی روح است .

ارتقا میزان پیدایش سوگ

در هر دو جنس شاید سوگ رخداد بیفتد و هر دو در جدایی جراحت میبینند , اما این جراحت بیشتر متوجه خانم هاست . به همین جهت است که در مشورت تزویج تاکید میشود دو نفر یکدیگر را به نیکی بشناسند تا جلوی چنین پدیده های نابسامان و مخربی برای بنیان خانواده گرفته شود .

معضلات طلاق برای زن و مرد بعد از سال ها زندگی مشترک

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.